View More View Less
 • 1 Department of Geology and Mineral Resources,University of Miskolc H-3515 Miskolc, Egyetemváros, Hungary
 • | 2 Department of Geology and Mineral Resources,University of Miskolc H-3515 Miskolc, Egyetemváros, Hungary
 • | 3 Hungarian Geological Survey, Budapest H-1143 Budapest, Stefánia út 14, Hungary
Restricted access

The Lahóca and Recsk Deep ore complex was formed in relation with andesite volcanics and diorite porphyry intrusives of Paleogene age. The zone is long known for significant enrichment of Cu, Pb and Zn ores. The presence of gold was recorded in the early years of the Lahóca mine. Epithermal and mesothermal gold enrichments are both known in the ore complex. In the epithermal zone low and high sulfidation varieties were identified on the volcanic level of the complex. In the mesothermal zone, significant gold enrichment was indicated in the porphyry copper and skarn copper, zinc ore zones and Pb-Zn veins. In the high sulfidation and the mesothermal copper skarn ore types a moderate correlation between Au and Cu was recorded.

 • Korpás, L., A. Hofstra, L. Ódor, I. Horváth, J. Haas, T. Zelenka 1999: Evaluation of the prospected areas and formations. - In: Carlin gold in Hungary, Geologica Hungarica, Ser. Geol., 24, pp. 197 - 293 .

  'Evaluation of the prospected areas and formations. - ' () 24 Carlin gold in Hungary, Geologica Hungarica, Ser. Geol. : 197 -293.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, F., I. Gatter 1995: Az R424 sz. fúrás ásvány-kodblac;zettani vizsgálata (The mineralogical-petrological study of the R424 drillhole). - Manuscript, ELTE, Budapest. (In Hungarian.)

 • Nagy, B., 1983: Arany, ezüst és bizmut telluridok a parádfürdodblac;i ércesedés ásványparagenezisében (Gold, silver and bismuuth tellurides in the paragenesis of the Parádfürdodblac; mineralization). - MÁFI Évi Jel. 1983, pp. 321 - 357. (In Hungarian.)

  'Arany, ezüst és bizmut telluridok a parádfürdodblac;i ércesedés ásványparagenezisében (Gold, silver and bismuuth tellurides in the paragenesis of the Parádfürdodblac; mineralization). - ' () 1983 MÁFI Évi Jel. : 321 -357.

  • Search Google Scholar
 • Seres-Hartai, É., J. Földessy 2001: Native gold in the epithermal HS mineralization of the Recsk ore Complex. - Acta Geol. Hung., 44, pp. 463 - 473 .

  'Native gold in the epithermal HS mineralization of the Recsk ore Complex. - ' () 44 Acta Geol. Hung. : 463 -473.

  • Search Google Scholar
 • Sztrókay, K., 1940: A recski ércek ásványos összetátele és genetikai vizsgálata (The mineralogical composition and genetic study of the Recsk ores). - Mathematikai és Természettudományi Értesítodblac;, 59, pp. 722 - 746. (In Hungarian.)

  'A recski ércek ásványos összetátele és genetikai vizsgálata (The mineralogical composition and genetic study of the Recsk ores). - ' () 59 Mathematikai és Természettudományi Értesítodblac; : 722 -746.

  • Search Google Scholar
 • Tarnai, T., 1999: New gold ore indication in the formations of the deep-level ore mineralisation in Recsk. - Acta Miner. Petr., Szeged, 11, pp. 157 - 160 .

  'New gold ore indication in the formations of the deep-level ore mineralisation in Recsk. - ' () 11 Acta Miner. Petr., Szeged : 157 -160.

  • Search Google Scholar
 • Vámos, P., 1991: SGS Check assay results, Recsk Deeps. - Unpubl. MGSZ Adattár.

 • Baksa, Cs. 1970: Összefoglaló földtani jelentés a recski Rm-48. sz. mélyfúrás környékén 1970. évben végzett mélyfúrásos kutatásról (Final geologic report about the drilling explorations in the surrounding area of the Rm48 drillhole, Recsk, in 1970). - Manuscript, Recsk, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Baksa, Cs., J. Csillag, J. Földessy 1975: Volcanic formations of the Mátra Mts, hungary. - Acta Geol. Hung., 18, pp. 387 - 400 .

  'Volcanic formations of the Mátra Mts, hungary. - ' () 18 Acta Geol. Hung. : 387 -400.

 • Baksa, Cs., T. Zelenka, J. Cseh-Németh, J. Földessy 1984: A recski mélyszint külszíni fúrásos kutatásának földtani zárójelentése (Final geologic report of the surface drilling explorations at the Recsk Deeps). - Manuscript, Recsk, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Csongrádi, J., 1995: Placer Dome Au assay results. - Manuscript, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Dobosi, G., B. Nagy 1993: Contribution to the Mineralogy of the Lahóca Hydrothermal Ore Deposits of Recsk, North Hungary. - MÁFI Évi Jel. 1991, pp. 289 - 319 .

  'Contribution to the Mineralogy of the Lahóca Hydrothermal Ore Deposits of Recsk, North Hungary. - ' () 1991 MÁFI Évi Jel. : 289 -319.

  • Search Google Scholar
 • Földessy, J., 1975: A recski felsodblac;-eocén rétegvulkáni összlet (The stratovolcanic andesite formation of Recsk). - Földt. Közl, 105, pp. 625 - 645. (In Hungarian.)

  'A recski felsodblac;-eocén rétegvulkáni összlet (The stratovolcanic andesite formation of Recsk). - ' () 105 Földt. Közl : 625 -645.

  • Search Google Scholar
 • Földessy, J., 1997: Lahóca és Veresagyagbérc foldtani kutatási zárójelentése (Final geological report about the Lahoca and Veresagyagbérc mineralizations). - Manuscript, Recsk, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Gasztonyi, É. 1991: A recski mélyszinti intruzív test kovás sapkájának ásvány-kozettani értékelése, a zóna aranytartalmának vizsgálata. Elodblac;zetes jelentés (Preliminary report about the mineralogical-petrological evaluation and the gold content in the siliceous cap zone of the intrusives in the Recsk deeps). - Manuscript, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Horkel, A., A. Gagyi-Pálffy 1991: Technical Project Document, REV-Mátrabanya RT. Recsk. - Manuscript, MGSZ Adattár.

 • Kisvarsányi, G., 1955: Összefoglaló jelentés a Recsk-Parádfürdodblac;i ércelodblac;fordulásokról és a Recski Ércbánya ércvagyon becslése (Comprehensive geological report about the ore occurrences at Recsk-Parádfürdodblac; and the reserve estimation of the Recsk Ore Mine). - Manuscript, Recsk, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Csillag, J., 1975: A recski terület magmás hatásra átalakult képzodblac;dményei (Rocks transformed upon magmatic effect in the Recsk area, Hungary). - Földt. Közl., 105, pp. 646 - 671. (In Hungarian.)

  'A recski terület magmás hatásra átalakult képzodblac;dményei (Rocks transformed upon magmatic effect in the Recsk area, Hungary). - ' () 105 Földt. Közl. : 646 -671.

  • Search Google Scholar
 • Csillag, J., G. Szebényi 1988: A recski aranyprognózist megalapozó tanulmány (Baseline study for the gold resource potential estimation of Recsk). - Manuscript, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Baksa, Cs., G. Szebényi, É. Gasztonyi, J. Cseh-Németh, I. Polgár, G. Szilágyi, S. Holló 1988: A recski mélyszinti színesérc elófordulás bányabeli részletes kutatásának összefoglaló jelentése és készletszámítása (Final geologic report and resource estimation of the detailed underground explorations at the Recsk Deeps base metal mineralization). - Manuscript, Recsk, MGSZ Adattár. (In Hungarian.)

 • Baksa, Cs., J. Cseh-Németh, J. Csillag, J. Földessy, T. Zelenka 1980: The Recsk porphyry and skarn copper ore deposit, Hungary. - In: Jankovic, S., R. Sillitoe (Eds): European Copper Deposits. Beograd, pp. 73-76.

 • Cox, D., P., D. A. Singer 1986: Mineral Deposit Models. - U.S. Geological Survey, Bulletin 1693, 379 p

  'Mineral Deposit Models. - ' () 1693 U.S. Geological Survey, Bulletin : 379.