Authors:
Gusztáv Jakab Department of Geology and Paleontology, University of Szeged H-6720 Szeged, Egyetem u. 2, Hungary

Search for other papers by Gusztáv Jakab in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Pál Sümegi Department of Geology and Paleontology, University of Szeged H-6720 Szeged, Egyetem u. 2, Hungary

Search for other papers by Pál Sümegi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Enikő Magyari Hungarian Natural History Museum H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40, Hungary

Search for other papers by Enikő Magyari in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A new quantitative paleobotanical method for the description of Quaternary organic sediments is presented. The Peat Component System, with the paleobotanical description of macroscopic organic material, allowed us to reconstruct the hydroseral succession. The modified "semi-quantitative quadrate and leaf-count macrofossil analysis technique" (QLCMA) was used to quantify the peat components. This quantitative plant macrofossil technique, together with pollen, mollusk, and radiocarbon analyses, was used to reconstruct the postglacial mire development of an eutrophic peat bog in S Hungary. The analysis of the Holocene peat sequence was used to reconstruct the development of a filling-up spillstream of the river Danube. Multiple cores made it possible to reconstruct vegetation development in space and time.

 • Evans, J., G. 1972: Land Snails in Archaeology. - Seminar Press, London-New York.

  Land Snails in Archaeology , ().

 • Dömsödi, J. 1972: A magyarországi Duna-völgy déli szakaszának lápi eredetű szervesanyag tartalékai (Peat-Resources in the Southern Part of the Hungarian Danube Valley). - Agrokémia és Talajtan, 21/3-4, pp. 337-354.

 • Jávorka, S., V. Csapody 1991: Iconographia florae partis austro-orientalis Europae centralis. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 576 p.

  Iconographia florae partis austro-orientalis Europae centralis , () 576 .

 • Juhász, I., P. Sümegi, G. Jakab, Zs. Szántó, M. Molnár 2003: Jégkorszaki reliktum Sphagnum láp Magyarországon (A glacial relic Sphagnum mire in Hungary). - In: M.Dombos, G. Lakner (Eds): 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Elodblac;adások és poszterek összefoglalói, Gödollodblac;, p. 126.

 • Katz, N., J., S. V. Katz, M. G. Kipiani 1965: Atlas and keys of fruits and seeds occurring in Quaternary deposits of the USSR. - Publishing House "NAUKA", Moscow, 364 p.

  Atlas and keys of fruits and seeds occurring in Quaternary deposits of the USSR , () 364 .

  • Search Google Scholar
 • Krolopp, E., 1983: Biostratigraphic division of Hungarian Pleistocene Formations according to their Mollusc fauna. - Acta Geol. Hung., 26, pp. 62-89.

  'Biostratigraphic division of Hungarian Pleistocene Formations according to their Mollusc fauna. - ' () 26 Acta Geol. Hung. : 62 -89 .

  • Search Google Scholar
 • Járai-Komlódi, M. 1968: The late glacial and holocene flora of the Great Hungarian Plain. - Ann. Univ. Sci. Budapest., de Rolando Eötvös Nominatae. Sect. Biol., 9-10, pp. 199-225.

  'The late glacial and holocene flora of the Great Hungarian Plain ' () 9-10 Ann. Univ. Sci. Budapest., de Rolando Eötvös Nominatae. Sect. Biol. : 199 -225 .

  • Search Google Scholar
 • Jaskó, S., E. Krolopp 1991: Negyedidøzaki kéregmozgások és folyóvízi üledékfelhalmozódás a Duna-völgyében Paks és Mohács közott (Quaternary crustal movements and stream alluviation in the Danube Valey between Paks and Mohács). - MÁFI Évi Jel. 1989-rodblac;l, pp. 65-84.

 • Janssens, J., A. 1983: A quantitative method for stratigraphic analysis of bryopytes in holocene peat. - Journal of Ecology, 71, pp. 198-196.

  'A quantitative method for stratigraphic analysis of bryopytes in holocene peat. - ' () 71 Journal of Ecology : 198 -196 .

  • Search Google Scholar
 • Janssens, J., A. 1987: Ecology of peat land bryophytes and palaeoenvironmental reconstruction of peat lands using fossil bryophytes. - Manual for Bryological Methods Workshop. Satellite Conference of the XIV. International Botanical Conference International Association of Bryologists, Mainz, 67 p.

 • Janssens, J., A. 1990: Methods in Quaternary Ecology 11. Bryophytes. - Geoscience Canada, 17/1, pp. 13-24.

  'Methods in Quaternary Ecology 11 ' () 17 Bryophytes. - Geoscience Canada : 13 -24 .

 • Marosi, S., S. Somogyi 1990: Magyarország kistájainak katasztere II (Regions of Hungary II). - MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 1023 p.

  Magyarország kistájainak katasztere II (Regions of Hungary II) , () 1023 .

 • Magyari, E., 2002: Climatic versus human modification of the Late Quaternary vegetation in Eastern Hungary. - Ph. D. Thesis, Departmen. of Mineralogy and Geology, University of Debrecen, 150 p.

 • Lóki, J., P. Sümegi, E. Félegyházi, E. Hertelendi 1996: A Kolon-tó fenékiszapjába mélyített fúrás rétegsorának szedimentológiai, pollenanalitikai és malakofaunisztikai elemzése (Sedimentological, pollen analytical and malakofaunistic studies of the ground layers of Lake Kolon). - Acta Geographica Debrecina, 33, pp. 93-115.

  'A Kolon-tó fenékiszapjába mélyített fúrás rétegsorának szedimentológiai, pollenanalitikai és malakofaunisztikai elemzése (Sedimentological, pollen analytical and malakofaunistic studies of the ground layers of Lake Kolon). - ' () 33 Acta Geographica Debrecina : 93 -115 .

  • Search Google Scholar
 • Lozek, V., 1964: Quartärmollusken der Tschechoslowakei. - Rozpravy Ústavu ústedniku geologichkého, 31, 374 p.

  'Quartärmollusken der Tschechoslowakei. - ' () 31 Rozpravy Ústavu ústedniku geologichkého : 374 .

  • Search Google Scholar
 • Jakab, G., P. Sümegi 2004: A lágyszárú növények todblac;zegben található maradványainak határozója mikroszkópikus bélyegek alapján (Keys and descriptions for the determination of fossil plant remains occure in peat). - Kitaibelia, 9/1, pp. 93-129.

  'A lágyszárú növények todblac;zegben található maradványainak határozója mikroszkópikus bélyegek alapján (Keys and descriptions for the determination of fossil plant remains occure in peat) ' () 9 Kitaibelia : 93 -129 .

  • Search Google Scholar
 • Járai-Komlódi, M. 1966 a: Palinológiai vizsgálatok a Magyar Alföldön a Würm glaciális és a holocén klíma- és vegetációtörténetére vonatkozóan (Palynological investigations of climate and vegetational history of the Great Hungarian Plain in the Würm and Holocene period). - Kandidátusi értekezés. ELTE, Budapest, 280 p.

 • Járai-Komlódi, M. 1966 b: Adatok az Alföld negyedkori klíma és vegetációtörténetéhez I. (Quaternary climatic changes and vegetational history of the Great Hungarian Plain I). - Botanikai Közlemények, 53/3, pp. 191-201.

  'Adatok az Alföld negyedkori klíma és vegetációtörténetéhez I ' () 53 (Quaternary climatic changes and vegetational history of the Great Hungarian Plain I). - Botanikai Közlemények : 191 -201 .

  • Search Google Scholar
 • Hertelendi, E., E. Csongor, L. Záborszky, I. Molnár, I. Gál, M. Györffy, S. Nagy 1989: Counting system for high precision C-14 dating. - Radiocarbon, 31, pp. 399-408.

  'Counting system for high precision C-14 dating ' () 31 Radiocarbon : 399 -408 .

 • Jakab, G., E. Magyari 2000: Új távlatok a magyar lápkutatásban: szukcessziókutatás paleobryológiai és pollenanalitikai módszerekkel (Progresses in the Hungarian mire succession studies: the use palaeobryological and palynological techniques in the reconstruction of hydroseres). - Kitaibelia, 5/1, pp. 17-36.

  'Új távlatok a magyar lápkutatásban: szukcessziókutatás paleobryológiai és pollenanalitikai módszerekkel (Progresses in the Hungarian mire succession studies: the use palaeobryological and palynological techniques in the reconstruction of hydroseres) ' () 5 Kitaibelia : 17 -36 .

  • Search Google Scholar
 • Aaby, B., G. Digerfeldt 1986: Sampling techniques for lakes and bogs. - In: B. Berglund E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley and Sons, New York, pp. 181-194.

  Sampling techniques for lakes and bogs , () 181 -194 .

 • Barber, K., E., F. M. Chambers, D. Maddy, J. Brew 1994: A sensitive high resolution record of the Holocene climatic change from a raised bog in northern England. - The Holocene, 4, pp. 198-205.

  'A sensitive high resolution record of the Holocene climatic change from a raised bog in northern England ' () 4 The Holocene : 198 -205 .

  • Search Google Scholar
 • Gy. Gábris, E. Horváth, Á. Novothny, K. Ujházy 2000: Environmental changes during the last-late, and post-glacial in Hungary. - In: Kertész, Á., F. Schweitzer (Eds): Physico-geographical Research in Hungary. Studies in Geography in Hungary 32, Geographical Research Institute HAS, Budapest, 267 p.

  Environmental changes during the last-late, and post-glacial in Hungary , () 267 .

  • Search Google Scholar
 • Grosse-Brauckmann, G. 1972: Über pflanzliche Makrofossilien mitteleuropäischer Torfe. I: Gewebereste krautiger Pfanzen und ihre Merkmale. - Telma, 2, pp. 19-55.

  'Über pflanzliche Makrofossilien mitteleuropäischer Torfe ' () 2 I: Gewebereste krautiger Pfanzen und ihre Merkmale. - Telma : 19 -55 .

  • Search Google Scholar
 • Grosse-Brauckmann, G. 1986: Analysis of vegetative plant macrofossils. - In: B. Berglund E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley and Sons, New York, pp. 591-618.

  Analysis of vegetative plant macrofossils , () 591 -618 .

 • Gy. Györffy 1995: Hová lettek az avarok? (Where the Avars disappeared?) - História, 17/3, pp. 3-9.

  'Hová lettek az avarok? (Where the Avars disappeared?) ' () 17 História : 3 -9 .

 • Gy. Györffy, B. Zólyomi 1996: A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred elodblac;tt (The landscape of the Carpathian basin and the Etelköz a thousand year ago). - Magyar Tudomány, 8, pp. 899-918.

  'A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred elodblac;tt (The landscape of the Carpathian basin and the Etelköz a thousand year ago) ' () 8 Magyar Tudomány : 899 -918 .

  • Search Google Scholar
 • Hedenäs, L., 1993: Field and microscope keys to the Fennoscandian species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some related or similar species. - Biodetector AB, Märsta, 79 p.

 • Berglund, B., E., M. Ralska-Jasiewiczowa 1986: Pollen analysis and pollen diagrams. - In: B. Berglund E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley and Sons, New York, pp. 455-479.

  Pollen analysis and pollen diagrams , () 455 -479 .

 • Bennett, K., D. 1992: PSIMPOLL - A quickBasic program that generates PostScript page description of pollen diagrams. - INQUA Commission for the study of the Holocene: working group on data handling methods, Newsletter, 8, pp. 11-12.

  'PSIMPOLL - A quickBasic program that generates PostScript page description of pollen diagrams ' () 8 INQUA Commission for the study of the Holocene: working group on data handling methods, Newsletter : 11 -12 .

  • Search Google Scholar
 • Beijerinck, W., 1947: Zadenatlas der Nederlandsche Flora. - H, Veenman and Zonen, Wageningen, 316 p.

  Zadenatlas der Nederlandsche Flora , () 316 .

 • Berggren, G., 1968: Atlas of Seeds. 2. Cyperaceae. - Swedish Natural Science Research Council, Stockholm, 68 p.

  Atlas of Seeds. 2. Cyperaceae , () 68 .

 • Birks, H., H. 1980: Plant macrofossils in Quaternary lake sediments. - Arch. Hydrobiol. Beith. Ergebn. Limnol., 15, pp. 1-60.

  'Plant macrofossils in Quaternary lake sediments ' () 15 Arch. Hydrobiol. Beith. Ergebn. Limnol. : 1 -60 .

  • Search Google Scholar
 • Birks, H., J. B., H. H. Birks 1980: Quaternary Palaeoecology. - University Park Press, Baltimore, 289 p.

  Quaternary Palaeoecology , () 289 .

 • Birks, H., H., H. J. B. Birks 2000: Future uses of pollen analysis must include plant macrofossils. - Journal of Biogeography, 27, pp. 31-35.

  'Future uses of pollen analysis must include plant macrofossils ' () 27 Journal of Biogeography : 31 -35 .

  • Search Google Scholar
 • Birks, H., J. B., A. D. Gordon 1985: Numerical Methods in Quaternary Pollen Analysis. - Academic Press, London, 317 p.

  Numerical Methods in Quaternary Pollen Analysis , () 317 .

 • Borhidi, A., 1961: Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. - Annales Univ. Sci. Budapest, 4, pp. 21-50.

  'Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns ' () 4 Annales Univ. Sci. Budapest : 21 -50 .

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A., 1993: Characteristics of the climate of the Danube-Tisza Mid-Region. - In: Szujkó-Lacza, J., M. Rajczy (Eds): The Flora of the Kiskunság National Park I. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 9-20.

  Characteristics of the climate of the Danube-Tisza Mid-Region , () 9 -20 .

 • Borhidi, A., 2003: Magyarország növénytársulásai (Plant associations of Hungary). - Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 p.

  Magyarország növénytársulásai (Plant associations of Hungary) , () 610 .

 • Boros, Á. 1936: A Duna-Tisza köze kodblac;riserdodblac;i és zsombékosai (Ash forests and marhes of the Danube-Tisza Interfluve). - Botanikai Közlemények, 32, pp. 84-97.

  'A Duna-Tisza köze kodblac;riserdodblac;i és zsombékosai (Ash forests and marhes of the Danube-Tisza Interfluve) ' () 32 Botanikai Közlemények : 84 -97 .

  • Search Google Scholar
 • Boros, Á. 1952: Pleisztocén mohák Magyarországon (Pleistocene mosses in Hungary). - Földt. Közl., 82/7-9, pp. 294-301.

  'Pleisztocén mohák Magyarországon (Pleistocene mosses in Hungary) ' () 82 Földt. Közl. : 294 -301 .

  • Search Google Scholar
 • Borsy, Z., E. Félegyházi, E. Hertelendi, J. Lóki, P. Sümegi 1991: A bócsai fúrás rétegsorának szedimentológiai, pollenanalitikai és malakofaunisztikai vizsgálata (Sedimentological, pollen analytical and malakofaunistic studies on the series of strata in the drilling near Bócsa). - Acta Geographica Debrecina, 28-29, pp. 263-277.

 • Cserny, T., 2000: Komplex földtani kutatások hazai tavakon, lápokon és mocsarakon (Complex geological investigations of lakes, peatbogs and marshes in Hungary). - In: E. Szurdoki (Ed.): Todblac;zegmohás élodblac;helyek Magyarországon: kutatás, kezelés, védelem (Habitats of peat mosses in Hungary: Research, Management, Conservation). CEEWEB Munkacsoport, Miskolc, pp. 27-41.

  Komplex földtani kutatások hazai tavakon, lápokon és mocsarakon (Complex geological investigations of lakes, peatbogs and marshes in Hungary) , () 27 -41 .

  • Search Google Scholar
 • Deli, T., P. Sümegi 1999 Biogeographical characterisation of Szatmár-Bereg plain based on the mollusc fauna. - In: J. Hamar, A. Sárkány-Kiss (Eds): The Upper Tisa Valley. Tiscia Monograph Series, Szeged, pp. 471-477.

 • Félegyházi, E. 1998: Adalékok a Tisza és a Szamos folyóhálózatának alakulásához a felsodblac;-pleniglaciális idøzakban (Contribution to the development of the drainage network of the Tisza and Szamos Rivers in the Upper Pleniglacial Period). - Acta Geographica Debrecina, 34, pp. 203-218.

  'Adalékok a Tisza és a Szamos folyóhálózatának alakulásához a felsodblac;-pleniglaciális idøzakban (Contribution to the development of the drainage network of the Tisza and Szamos Rivers in the Upper Pleniglacial Period) ' () 34 Acta Geographica Debrecina : 203 -218 .

  • Search Google Scholar
 • Fényes, J., 1983: A Duna-Tisza közi todblac;zeges tavak fejlodblac;déstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján (Evolution of peat lakes in the Danube-Tisza Interfluve Based on investigation of their mollusc fauna). - Alföldi Tanulmányok, 8, pp. 7-30.

  'A Duna-Tisza közi todblac;zeges tavak fejlodblac;déstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján (Evolution of peat lakes in the Danube-Tisza Interfluve Based on investigation of their mollusc fauna) ' () 8 Alföldi Tanulmányok : 7 -30 .

  • Search Google Scholar
 • Magyari, E., G. Jakab, E. Rudner, P. Sümegi 1999: Palynological and plant macrofossil data on the Late Pleistocene short-term climatic oscillations in North-Eastern Hungary. - Proceedings 5th EPPC, Acta Paleobot. Suppl. 2, pp. 491-502.

  'Palynological and plant macrofossil data on the Late Pleistocene short-term climatic oscillations in North-Eastern Hungary. - ' () 2 Proceedings 5th EPPC, Acta Paleobot. Suppl. : 491 -502 .

  • Search Google Scholar
 • Magyari, E., G. Jakab, P. Sümegi, E. Rudner, M. Molnár M., 2000: Paleobotanikai vizsgálatok a keleméri Mohos-tavakon (Paleobotanical investigations in the Lake Mohos at Kelemér). - In: E. Szurdoki (Ed.): Todblac;zegmohás élodblac;helyek Magyarországon: kutatás, kezelés, védelem (Habitats of peat mosses in Hungary: Research, Management, Conservation). CEEWEB Munkacsoport, Miskolc, pp. 101-131.

  Paleobotanikai vizsgálatok a keleméri Mohos-tavakon (Paleobotanical investigations in the Lake Mohos at Kelemér) , () 101 -131 .

  • Search Google Scholar
 • Schoch, W., H., B. Pawlik, F. H. Schweingruber 1988: Botanical macro-remains. - Paul Haupt Publishers, Berne and Stuttgart, 227 p.

  Botanical macro-remains , () 227 .

 • Slack, N., G. 1994: Can one tell the mire type from the bryophytes alone? - J. Hattori Bot. Lab., 75, pp. 149-159.

  'Can one tell the mire type from the bryophytes alone? ' () 75 J. Hattori Bot. Lab. : 149 -159 .

  • Search Google Scholar
 • Smith, A., J. E. 1978: The moss flora of Britain and Ireland. - Cambridge University Press, Cambridge, 706 p.

  The moss flora of Britain and Ireland , () 706 .

 • Sólymos, P., 1996: Ecological and biogeographical investigation of the recent mollusc fauna of Szársomlyó (S Hungary), southern side. - Malakológiai Tájékoztató, 15, pp. 61-67.

  'Ecological and biogeographical investigation of the recent mollusc fauna of Szársomlyó (S Hungary), southern side ' () 15 Malakológiai Tájékoztató : 61 -67 .

  • Search Google Scholar
 • Sólymos, P., A. Nagy 1997: The recent mollusc fauna of the Szársomlyó (S Hungary): spatial pattern and microclimate. - Malakológiai Tájékoztató, 16, pp. 35-42.

  'The recent mollusc fauna of the Szársomlyó (S Hungary): spatial pattern and microclimate ' () 16 Malakológiai Tájékoztató : 35 -42 .

  • Search Google Scholar
 • Stockmarr, J., 1971: Tablets with spores used in absolute pollen analysis. - Pollen et Spores, 13, pp. 614-621.

  'Tablets with spores used in absolute pollen analysis ' () 13 Pollen et Spores : 614 -621 .

  • Search Google Scholar
 • Sümeghy, J., 1944: A Tiszántúl (The Tiszántúl). - Magyar tájak földtani leírása (Geological description of the regions of Hungary) 6/1-2, p. 208.

 • Sümegi, P., 1996: Az ÉK-magyarországi löszterüiletek összehasonlító öskörnyezeti és sztratigráfiai értékelésé (Comparative paleoecological and stratigraphical valuation of the NE Hungarian loess-areas). - Kandidátusi értekezés, 120 p. Debrecen.

 • Sümegi, P., E. Krolopp 1995: A magyarországi würm korú löszök képzödésének paleoökológiai rekonstrukciója (Paleoecological reconstruction of loess deposition in the Würm in Hungary). - Földt. Közl., 124, pp. 125-148.

  'A magyarországi würm korú löszök képzödésének paleoökológiai rekonstrukciója (Paleoecological reconstruction of loess deposition in the Würm in Hungary) ' () 124 Földt. Közl. : 125 -148 .

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P., E. Krolopp 2001: Új adatok a holocén rétegtani és öskörnyezeti vitás kérdéseihez (New data to the controversial matters of holocene stratigraphy and paleoecology). - 4. Magyar Öslénytani vándorgyüles elöadásainak kivonatai, Pécsvárad, p. 33.

 • Sümegi, P., R. Kertész, E. Hertelendi 2002: Environmental Change and Human Adaptation in the Carpathian Basin at the lateglacial/postglacial transition. - British Archaeological Report, 1043, pp. 171-177.

  'Environmental Change and Human Adaptation in the Carpathian Basin at the lateglacial/postglacial transition ' () 1043 British Archaeological Report : 171 -177 .

  • Search Google Scholar
 • Meijer, T., 1985: The pre-Weichselian nonmarine molluscan fauna from Maastricht-Belvedere (Southern Limburg, the Netherlands) - Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 39, pp. 75-103.

  'The pre-Weichselian nonmarine molluscan fauna from Maastricht-Belvedere (Southern Limburg, the Netherlands) - ' () 39 Mededelingen Rijks Geologische Dienst : 75 -103 .

  • Search Google Scholar
 • Menyhárth, L., 1877: Kalocsa környékénék növénytenyészete (Flora of Kalocsa). - Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest, 198 p.

 • Zs. Molnár, M. Biró 2001: A tervezett Dél-ODBLAC;rjegi Tájvédelmi Körzet botanikai és tájtörténeti felmérese és értékelése (Botanical and landscape historical investigations in the planned Dél-ODBLAC;rjeg Landscape Protection Area). - Mscr. MTA ODBLAC;kológiai és Botanikai Kutató Intézet, Vácrátót, 167 p.

 • Moore, P., D., J. A. Webb, M. E. Collinson 1991: Pollen analysis. - Second edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford, 216 p.

  Pollen analysis , () 216 .

 • Ökland, J. 1990: Lakes and Snails. Environment and Gastropoda in 1500 Norwegian lakes, ponds and rivers. - Backhuys Press, Oegstgeest, 516 p.

  Lakes and Snails. Environment and Gastropoda in 1500 Norwegian lakes, ponds and rivers , () 516 .

  • Search Google Scholar
 • Pécsi, M., 1959: A magyarországi Dunavölgy kialakulása és felszínalaktana (The development and geomorphology of the Hungarian Danube Valey). - Akadémiai Kiadó, Budapest, 466 p.

 • Pócs, T., 1991: Növényföldrajz (Biogeography of plants). - In: T. Hortobágyi, T. Simon (Eds): Növényfoldrajz, társulástan és ökológia (Biogeography, plant sociology and ecology). Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 27-166.

 • Post, L., von 1916: Forest tree pollen in south Swedish peat bog deposits [translated: M. Davis B., Faegri, K. (1967)]. - Pollen et Spores, 9, pp. 375-401.

  'Forest tree pollen in south Swedish peat bog deposits ' () 9 Pollen et Spores : 375 -401 .

  • Search Google Scholar
 • P., A., Pydoplytcka 1936: Identification of herbaceous remains and green mosses (Bryales) in peat. - Publishing House of the Academy of BSSR, Minsk, 41 p. (In Russian.)

 • Rakonczay, Z., (Ed.) 2001: A Kiskunságtól Bácsalmásig, A Kiskunság természeti értékei (From Kiskunság to Bácsalmás. Natural values of Kiskunság). - Mezodblac;gazda Kiadó, Budapest 387 p.

  A Kiskunságtól Bácsalmásig, A Kiskunság természeti értékei (From Kiskunság to Bácsalmás , () 387 .

  • Search Google Scholar
 • Reille, M., 1992: Pollen et spore D'Europe et D'Afrique du Nord. - Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie Marseille, France, 517 p.

 • Reille, M., 1995: Pollen et spore D'Europe et D'Afrique du Nord. Supplement 1. - Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie Marseille, France, 329 p.

 • Reille, M., 1998: Pollen et spore D'Europe et D'Afrique du Nord. Supplement 2. - Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie Marseille, France, 523 p.

 • Rónai, A., 1972: Negyedkori üledékképzodblac;dés és éghajlattörténet az Alföld medencéjében (Quaternary sedimentation and climate history in the Great Hungarian Plain). - MÁFI Évk., 61. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 421 p.

 • Rónai, A., 1985: Az Alföld földtana (Geology of the Great Hungarian Plain). - Acta Geol. Hung., 21, pp. 412.

  'Az Alföld földtana (Geology of the Great Hungarian Plain) ' () 21 Acta Geol. Hung. : 412 .

  • Search Google Scholar
 • Rybnícek, K., 1973 A comparison of the present and past mire communities of Central Europe. - In: H. Birks J. B., R. G. West (Eds): Quaternary Plant Ecology. Blackwell, Oxford, pp. 237-261.

 • Rybnícek, K., E. Rybnícková 1968: The history of flora and vegetation on the Bláto mire in Southeastern Bohemia, Czechoslovakia (palaeoecological study). - Folia Geobot. Phytotax., 3, pp. 117-142.

  'The history of flora and vegetation on the Bláto mire in Southeastern Bohemia, Czechoslovakia (palaeoecological study) ' () 3 Folia Geobot. Phytotax. : 117 -142 .

  • Search Google Scholar
 • Schermann, Sz. 1967: Magismeret I-II. (Identification of seeds I-II.).- Akadémiai Kiadó, Budapest, 861 p. + 208 p.

 • Scheuer, Gy., E Schweitzer, E. Hertelendi, Gy. Szöör 1992: Megsüllyedt és eltemetett vörösagyagok és löszösszletek lito és geokémiai fácieselemzése és rétégtani értékelése (Sedimentological and geochemical investigations of subsided and buried red clay and loess sequences). - In: Szöör, Gy. (Ed.): Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások (Faciesanalytical, paleobiogeochemical and paleoecological investigations). - MTA Debreceni Bizottsága, Debrecen, pp. 65-80.

  Megsüllyedt és eltemetett vörösagyagok és löszösszletek lito és geokémiai fácieselemzése és rétégtani értékelése (Sedimentological and geochemical investigations of subsided and buried red clay and loess sequences) , () 65 -80 .

  • Search Google Scholar
 • Szodfridt, I., P. Tallós 1968: A Felsönyirádi-erdö láp- és ligeterdei (Fenwoods and Groves within the Felsönyirád Forest). - Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 7, pp. 193-201.

  'A Felsönyirádi-erdö láp- és ligeterdei (Fenwoods and Groves within the Felsönyirád Forest) ' () 7 Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei : 193 -201 .

  • Search Google Scholar
 • Szujkó-Lacza, J. 1993 Flowering plants of the Kiskunság National Park and the other region between the Danube and Tisza Rivers. - In: Szujkó-Lacza, J., M. Rajczy (Eds): The Flora of the Kiskunság National Park I. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 43-467.

 • Tóth, K., 1979: Nemzeti park a Kiskunságban (National Park in the Kiskunság). - Natura, Budapest, 519 p.

  Nemzeti park a Kiskunságban (National Park in the Kiskunság) , () 519 .

 • Tóth, K., (Ed.) 1996: 20 éves a Kiskunsági Nemzeti Park 1975-1995 (Kiskunság National Park is 20 years old 1975-1995). - Kiskunság National Park Directorate, Kecskemét, 234 p.

  20 éves a Kiskunsági Nemzeti Park 1975-1995 (Kiskunság National Park is 20 years old 1975-1995) , () 234 .

  • Search Google Scholar
 • Troels-Smith, J. 1955: Karakterisering af lose jordater. - Danmarks Geologiske Undersogelse, 4/3, pp. 10.

  'Karakterisering af lose jordater ' () 4 Danmarks Geologiske Undersogelse .

 • Wasylikowa, K., 1996 a: Analysis of fossil fruits and seeds. - In: B. Berglund E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley and Sons, New York, pp. 571-590.

  , () 571 -590 .

 • Wasylikowa, K., 1996 b: Environmental changes during Neolithic times in the Cracow area. - In: B. Frenzel (Ed.): Palaeoclimate Research, Volume 8. Evaluation of land surfaces cleared from forests by prehistoric man in Early Neolithic times and the time of migrating Germanic tribes. Gustav Fisher Verlag, Stuttgart, pp. 73-91.

  , () 73 -91 .

 • Collapse
 • Expand

Acta Geologica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1952
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-5278 (Print)
ISSN 1588-2594 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 16 3 0
Dec 2023 60 2 1
Jan 2024 48 4 0
Feb 2024 11 4 1
Mar 2024 24 1 0
Apr 2024 16 0 0
May 2024 0 0 0