View More View Less
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $576.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ablonczy, B., Az alkotmány nyomában – Beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel (Elektromédia 2011) [The volume has been published in German one year later. See Ablonczy, B., Gespräche über das Grundgesetz Ungarns - Bálint Ablonczy im Gespräch mit József Szájer und Gergely Gulyás (Elektromédia 2012)]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó, I., Válogatott tanulmányok, vol 4 (Magveto Könyvkiadó 1990)

 • Küpper, H., Schwerpunkte der Rechtsentwicklung 2012 – Ungarn (C.H. Beck 2013) 167173.

 • Küpper, H., Ungarns Verfassung vom 25. April 2011 – Einführung – Übersetzung – Materialien (Lang 2012)

 • Kukorelli, I. (eds) Alkotmánytan, vol 1 (Osiris 2007)

 • Kukorelli, I., Az alkotmányozás évtizede – Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek (Korona 1995)

 • Jakab. A. , ‘A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Magántervezet, szakmai álláspont kialakítása céljából‘ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVGORAC 2011a) 70163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, A., (‘Az alkotmányozás elokérdései’ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVG-ORAC 2011b) 1522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, A., ‘Fogódzók az új Alaptörvény értelmezéséhez’ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVG-ORAC 2011c) 164304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Majtényi, L., ‘Intézmények uralma, jogállami forradalom, információs jogok’ in M Kocsis and J Zeller (eds) A köztársasági alkotmány 20 éve (Pécsi Alkotmányjogi Muhely Alapítvány 2009) 181201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mátyás, F., ‘Jogalkotási rekord: folyamatban!’ Ars boni (2013) <http://arsboni.hu/jogalk.html> accessed 29 december 2013.

 • Molnár, B., M. Németh and P. Tóth (eds) Mérlegen az Alaptörvény – Interjúkötet hazánk új alkotmányáról (HVG-ORAC 2013)

 • Prugberger, T., ‘Reflexió Sárközy Tamásnak A túlzások dialektikája címu írására a Kik támadják Magyarországot és miért? címu könyv tükrében’ (2013) 13 Polgári Szemle 100-117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sárközy, T., ‘A túlzások dialektikája’ (2012) 36 Polgári Szemle 302–327.

 • Sólyom, L., ‘Eloszó – Az alkotmányos kultúra szerepe’ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVG-ORAC 2011) 1114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegvári, P., ‘Miért hagyjuk, hogy így legyen?’ in M Kocsis and J Zeller (eds) A köztársasági alkotmány 20 éve (Pécsi Alkotmányjogi Muhely Alapítvány 2009) 429439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, LGy., Cs. Lentner and P. Zárug Farkas, Kik támadják Magyarországot és miért? (Kairosz 2012)

 • Tölgyessy, P., ‘Az alkotmányosság helyreállításának húsz esztendeje. Vissza a kezdokörbe’ in M Kocsis and J Zeller (eds) A köztársasági alkotmány 20 éve (Pécsi Alkotmányjogi Muhely Alapítvány 2009) 1743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Velencei Bizottság 614/2011. számú állásfoglalása (CDL-AD(2011)001): European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Opinion on Three Legal Questions Arising in the Process of Drafting the New Constitution of Hungary <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)001-e> accessed 29 december 2013. Translated from English to Hungarian by Böszörményi, J. in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (2011 HVG-ORAC) 358–375.