View More View Less
 • 1 Research Group for Biological Adaptation, Hungarian Academy of Sciences-University of Pécs H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6, Hungary
 • | 2 Dept. Botany, University of Pécs Dept Botany Ifjúság tja 6. H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6, Hungary 7601 Pécs
 • | 3 Research Group of „Biological Adaptation” Hungarian Academy of Sciences-University of Pécs H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $692.00

A new plant association (Roso pendulinea-Tilietum cordatae), similar to the Poo nemoralis Tilietutm cordatae Firbas et Sigmud 1928 (Central European siliceous block field forest), has been dexcribed. This forest commuity develops on the periglacial block fields of southern Slovakia (cerová Vrchovina, syn.: Nógrád-Gömör basalt region). The community has been separated from the Mercuriali-Tilietum Zólyomi et Jakucs 1958 common in the submontane belt of the Pannonicum using phytocoenological comparative analyses.The ecological demand and the species combination cleary distinguish this association from the older forest communities described earlier from northern periglacial block fields of Hungary.

 • Braun-Blanquet, J. (1928): Pflanzensoziologie. - Julius Springer Verlag, Berlin, 330 pp.

  Pflanzensoziologie. , () 330.

 • Corley, M. F. V. and Crundwell, A. C. (1991): Additions and amendments to the mosses of Europe and the Azores. - J. Bryol. 16: 337-356.

  'Additions and amendments to the mosses of Europe and the Azores. ' () 16 J. Bryol. : 337 -356.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (ed.) (1967): Guide der Excursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn. - Eger-Vácrátót.

  , , .

 • Borhidi, A. (1993): A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. - A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala és a Janus Pannonius Tudományegyetem kiadványa, Pécs.

  A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. , ().

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. (1995): Social behavior types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian flora. - Acta Bot. Hung. 39: 97-181.

  'Social behavior types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian flora. ' () 39 Acta Bot. Hung. : 97 -181.

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. (ed.) (1996): Critical revision of the Hungarian plant communities. - Janus Pannonius University, Pécs.

  Critical revision of the Hungarian plant communities. , ().

 • Corley, M. F. V., Crundwell, A. C., Düll, R., Hill, M. O. and Smith, A. J. E. (1981): Mosses of Europe and the Azores, an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. - J. Bryol. 11: 609-689.

  'Mosses of Europe and the Azores, an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. ' () 11 J. Bryol. : 609 -689.

  • Search Google Scholar
 • Debreczy, Zs. (1981): Növényvilág a Balaton körül. - In: Illés, I. (ed.): Tavunk, a Balaton. Natura, Budapest, pp. 75-120.

  Növényvilág a Balaton körül. , () 75 -120.

 • Dostál, J. and Cervenka, M. (1991): Velky Kluc na urcovanie vyssich rastlin I. - Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo, Bratislava, 775 pp.

  Velky Kluc na urcovanie vyssich rastlin I. , () 775.

 • Gábris, Gy. (1995): ÈAghajlati felszínalaktan I. (Periglaciális geomorfológia). - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

  ÈAghajlati felszínalaktan I. (Periglaciális geomorfológia). , ().

 • Grolle, R. (1983): Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. - J. Bryol. 12: 403-459.

  'Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. ' () 12 J. Bryol. : 403 -459.

  • Search Google Scholar
 • Horánszky, A. (1964): Die Wälder des Szentendre-Visegrader Gebirges. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 288 pp.

  Die Wälder des Szentendre-Visegrader Gebirges. , () 288.

 • Kun, A. (1998): Gondolatok a reliktum kérdésről. (Kontinentális reliktumjellegű vegetációmozaikok a Magyar Középhegységben). - In: Csontos, P. (ed.): Sziklagyepek szünbotanikai kutatása. Scientia Kiadó, Budapest, pp. 197-212.

  Gondolatok a reliktum kérdésről.(Kontinentális reliktumjellegű vegetációmozaikok a Magyar Középhegységben). , () 197 -212.

  • Search Google Scholar
 • Mayer, H. (1984): Wälder Europas. - Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York.

  Wälder Europas. , ().

 • Meusel, H. and Jäger, E. J. (eds) (1992): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropüischen Flora I. - Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York.

  Vergleichende Chorologie der Zentraleuropüischen Flora I. , ().

 • Michalko, J. (ed.) (1987): Geobotanical map of CSSR. Slovak Socialist Republik. - VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava.

  Geobotanical map of CSSR. Slovak Socialist Republik. , ().

 • Kevey, B. and Borhidi, A. (1998): Top-forest (Aconito anthorae-Fraxinetum orni) a special ecotonal case in the phytosociological system (Mecsek Mts, South Hungary). - Acta Bot. Hung. 41(1-4): 27-121.

  'Top-forest (Aconito anthorae-Fraxinetum orni) a special ecotonal case in the phytosociological system (Mecsek Mts, South Hungary). ' () 41 Acta Bot. Hung. : 27 -27.

  • Search Google Scholar
 • Kovács, J. A. and Takács, B. (1995): A Balatonvidék bazaltvulkáni növényzetének sajátosságairól. - Kanitzia 3: 51-97.

  'A Balatonvidék bazaltvulkáni növényzetének sajátosságairól. ' () 3 Kanitzia : 51 -97.

  • Search Google Scholar
 • Kovács, M. (1968): Die Acerion pseudoplatani-Wälder (Mercuriali-Tilietum und Phyllitidi-Aceretum) des Mátra-Gebirges. - Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 14(3-4): 331-350.

  'Die Acerion pseudoplatani-Wälder (Mercuriali-Tilietum und Phyllitidi-Aceretum) des Mátra-Gebirges. ' () 14 Acta Bot. Acad. Sci. Hung. : 331 -331.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G. (1964): A Bakony növénytakarója. (A Bakony cönológiai-növényföldrajzi képe). - In: Papp, J. (ed.): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei I. A Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, Veszprém, pp. 7-40.

  A Bakony növénytakarója.(A Bakony cönológiai-növényföldrajzi képe). , () 7 -40.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G. and Járai-Komlódi, M. (1962): Die Schuttabhangwälder der Gerecse- und Bakony-Gebirge. - Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös nom., Sect. Biol. 5: 115-129.

  'Die Schuttabhangwälder der Gerecse- und Bakony-Gebirge. ' () 5 Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös nom., Sect. Biol. : 115 -129.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G., Molnár, Zs. and Horváth F. (eds) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti ÈAlőhely-osztályozási Rendszer. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

  Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti ÈAlőhely-osztályozási Rendszer. , ().

  • Search Google Scholar
 • Firbas, F. and Sigmond, H. (1928): Vegetationsstudien auf dem Donnersberge im Böhmischen Mittelgebirge. - Lotos 76: 113-176.

  'Vegetationsstudien auf dem Donnersberge im Böhmischen Mittelgebirge. ' () 76 Lotos : 113 -176.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschhauser, T., Lőkös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2 Taxonlista és attribútum-állomány.- Vácrátót, 267 pp.

  Flóra adatbázis 1.2 Taxonlista és attribútum-állomány. , () 267.

 • Horváth, G., Munkácsy, B., Pintér, Z., Csiky, J., Karancsi, Z. and Prakfalvi, P. (1997): A Medves. - Földr. ÈArt. 46(3-4): 217-248.

  'A Medves. ' () 46 Földr. ÈArt. : 217 -217.

 • Isépy, I. (1968): Szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők a Vértes-hegységben. - Bot. Közlem. 55: 199-204.

  'Szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők a Vértes-hegységben. ' () 55 Bot. Közlem. : 199 -204.

  • Search Google Scholar
 • Jakucs, P. (1961): Az ÈAszaki-középhegység keleti felének növényzete. - Földr. ÈArt. 10(4): 357-377.

  'Az ÈAszaki-középhegység keleti felének növényzete. ' () 10 Földr. ÈArt. : 357 -377.

  • Search Google Scholar
 • Jugovics, L. (1971): ÈAszak-magyarországi - Salgótarján-környéki - bazaltterületek. - Földt. Int. ÈAvi jel. 1968-ról, pp. 145-165.

  'ÈAszak-magyarországi - Salgótarján-környéki - bazaltterületek. ' () 1968-ról Földt. Int. ÈAvi jel. : 145 -165.

  • Search Google Scholar
 • Kevey, B. (1978): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. - Bot. Közlem. 65(3): 165-175.

  'Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. ' () 65 Bot. Közlem. : 165 -175.

 • Kevey, B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. - Kandidátusi értekezés, MTA, Budapest, (kézirat).

  A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. , ().

 • Kevey, B. (1997): A Nyugati-Mecsek szurdokerdei (Scutellario altissimae-Aceretum (Horvát A. O. 1958) Soó et Borhidi in Soó 1962). - Studia Phytologica Jubilaria, JPTE Növénytani Tanszék, Pécs, pp. 75-99.

  A Nyugati-Mecsek szurdokerdei (Scutellario altissimae-Aceretum (Horvát A. O. 1958) Soó et Borhidi in Soó 1962). , () 75 -99.

  • Search Google Scholar
 • Mucina, L., Grabherr, G. and Wallnöfer, L. (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs III. Wälder und Gebüsche. - Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York.

  Die Pflanzengesellschaften Österreichs III. Wälder und Gebüsche. , ().

 • Nagy, J. (1999): A Börzsöny-hegység szurdokerdei. - Kitaibelia 4(2): 301-310.

  'A Börzsöny-hegység szurdokerdei. ' () 4 Kitaibelia : 301 -310.

 • Oberdorfer, E. (1957): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. - Gustav Fischer Verlag, Jena.

  Süddeutsche Pflanzengesellschaften. , ().

 • Pott, R. (1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

  Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. , ().

 • Sen, D. N. (1961): Self-saprophytism in roots of Tilia cordata L. - Preslia 33: 36-40.

  'Self-saprophytism in roots of Tilia cordata L. ' () 33 Preslia : 36 -40.

 • Simon, T. (1977): Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge. , ().

 • Simon, T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója. (Field guide to the Hungarian vascular flora). - Tankönyvkiadó, Budapest, 892 pp.

  A magyarországi edényes flóra határozója.(Field guide to the Hungarian vascular flora). , () 892.

  • Search Google Scholar
 • Soó, R. (1960): Magyarország új florisztikai-növényföldrajzi felosztása. - MTA Biol. Csop. Közlem. 4: 43-70.

  'Magyarország új florisztikai-növényföldrajzi felosztása. ' () 4 MTA Biol. Csop. Közlem. : 43 -70.

  • Search Google Scholar
 • Szmorad, F. (1994): A Kőzegi-hegység erdőtársulásai. - In: Bartha, D. (ed.): A Kőzegi-hegység vegetációja. Kőzeg-Sopron, pp. 106-132.

  A Kőzegi-hegység erdőtársulásai. , () 106 -132.

 • Szujkó-Lacza, J. (1967): Beiträge zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften des Börzsöny-Gebirge I. - Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 59: 147-161.

  'Beiträge zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften des Börzsöny-Gebirge I. ' () 59 Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. : 147 -161.

  • Search Google Scholar
 • Verseghy, K. (1994): Magyarország zuzmóflórájának kézikönyve. - MTM, Budapest, 415 pp.

  Magyarország zuzmóflórájának kézikönyve. , () 415.

 • Vojtkó, A. (1990): A Központi-Bükk déli előterének vegetációja. - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 15: 27-36.

  'A Központi-Bükk déli előterének vegetációja. ' () 15 Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. : 27 -36.

  • Search Google Scholar
 • Vojtkó, A. (1995): A Naszály hegy növénytársulásai. - Acta Acad. Agr. Nova Ser. 21(1): 355-361.

  'A Naszály hegy növénytársulásai. ' () 21 Acta Acad. Agr. Nova Ser. : 355 -361.

 • Vojtkó, A. (1996): Szarvaskő vegetációja (Bükk hegység) és sziklagyepjeinek fitocönológiája. - Bot. Közlem. 83(1-2): 7-24.

  'Szarvaskő vegetációja (Bükk hegység) és sziklagyepjeinek fitocönológiája. ' () 83 Bot. Közlem. : 7 -7.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (1942): A középdunai flóraválasztó és a dolomitjelenség. (Die Mitteldonau-Florenscheide und das Dolomitphänomen). - Bot. Közlem. 39(5): 209-234.

  'A középdunai flóraválasztó és a dolomitjelenség. (Die Mitteldonau-Florenscheide und das Dolomitphänomen). ' () 39 Bot. Közlem. : 209 -234.

  • Search Google Scholar
 • Zóyomi, B. (1952): Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkorszaktól. - MTA Biol. Oszt. Közlem. 1: 491-530

  'Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkorszaktól. ' () 1 MTA Biol. Oszt. Közlem. : 491 -530.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója. (The natural vegetation of Budapest and its environs). - In: Pécsi, M. (ed.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 509-642.

  Budapest és környékének természetes növénytakarója. (The natural vegetation of Budapest and its environs). , () 509 -642.

  • Search Google Scholar
 • Bartha, D., Kevey, B., Morschhauser, T. and Pócs, T. (1995): Hazai erdőtársulásaink. - Tilia 1: 8-85.

  'Hazai erdőtársulásaink. ' () 1 Tilia : 8 -85.

 • Bartsch, J. and Bartsch, M. (1940): Vegetationskunde des Schwarzwaldes. - Gustav Fischer Verlag, Jena.

  Vegetationskunde des Schwarzwaldes. , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 1 0 0
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 5 0 0
Jun 2021 0 0 0
Jul 2021 0 0 0