Author: J. Nagy 1
View More View Less
 • 1 Department of Botany, Faculty of Horticultural Science, University of Economic Sciences and Public Administration H-1118 Budapest, Ménesi út 44, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $692.00

Scree forest communities Mercuriali-Tilietum Zólyomi et Jakucs 1958 of Börzsöny Mts were not processed until the present. These lime-dominated forests develop on andesite base-rock, mainly on periglacial scree surfaces. Using the Braun-Blanquet-Soó method 15 sampling spots were studied and analysed based on floristical composition, cenological aspects and habitat characteristics. The stand's species stock consists of tree species like Acer platanoides, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, shrubs like Cornus mas, Corylus avellana, Euonymus verrucosus, Ribes uva-crispa and herbs like Cystopteris fragilis, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Galium schultesii, G. odoratum, Hedera helix, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Waldsteinia geoides. Rare Tilio-Acerion species are Adoxa moschatellina, Gagea minima, Geranium lucidum. Cenological categories, life forms, geoelement distribution, and Borhidi's Social Behaviour Types were studied on the basis of the synthetic table. Relative ecological T, W, R values according to Zólyomi, and Borhidi's continentality were also evaluated. Results were compared to Parietario-Aceretum (Horánszky 1964) Soó 1971 community belonging to alliance Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani. This andesitic gorge forest community where highly dominant species are Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior is a closely related to the scree forests.

 • Péczely, Gy. (1967): A Dunakanyar hidroklimatológiai problémái. (A Dunakanyar bioklimatológiai és hidrometeorológiai vonatkozásai.) - A Magyar Meteorológiai Társaság XII. Vándor-gyűlésén elhangzott előadások és hozzászólások, Budapest, pp. 43-51.

  A Dunakanyar hidroklimatológiai problémái. (A Dunakanyar bioklimatológiai és hidrometeorológiai vonatkozásai.) , () 43 -51.

  • Search Google Scholar
 • Simon, T. (1977): Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge. - Die Vegetation Ungarischen Landschaften. Band 7. Akadémiai Kiadó, Budapest, 350 pp.

  Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge. , () 350.

 • Simon, T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója. - Tankönyvkiadó, Budapest, 892 pp.

  A magyarországi edényes flóra határozója. , () 892.

 • Soó, R. (1945): Növényföldrajz. - Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

  Növényföldrajz. , ().

 • Soó, R. (1962): Systematische Übersicht der pannonischen Pflanzengesellschaften V. Die Gebirgswälder I. - Acta Bot. Acad. Sci. Hung.8: 335-366.

  'Systematische Übersicht der pannonischen Pflanzengesellschaften V. Die Gebirgswälder I. ' () 8 Acta Bot. Acad. Sci. Hung. : 335 -366.

  • Search Google Scholar
 • Szujkó-Lacza, J. (1967): I. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften des Börzsöny-Gebirges. Die Assoziationen Tilio-Fraxinetum, Mercuriali-Tilietum matricum, Spiraeetum mediae. II. Lebensform-Homogenitätsuntersuchungen. - Annls hist,-nat. Mus. natn. Hung.59: 147-161.

  'I. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften des Börzsöny-Gebirges. Die Assoziationen Tilio-Fraxinetum, Mercuriali-Tilietum matricum, Spiraeetum mediae. II. Lebensform-Homogenitätsuntersuchungen. ' () 59 Annls hist,-nat. Mus. natn. Hung. : 147 -161.

  • Search Google Scholar
 • Vojtkó, A. (1993): A váci Naszály vegetációtérképe. (Vegetation map of the Naszály hill). - Bot. Közlem.80(2): 103-110.

  'A váci Naszály vegetációtérképe. (Vegetation map of the Naszály hill). ' () 80 Bot. Közlem. : 103 -110.

  • Search Google Scholar
 • Vojtkó, A. (1995): A Naszály hegy növénytársulásai. - Acta Acad. Agr. Nova Series21(1): 355-361.

  'A Naszály hegy növénytársulásai. ' () 21 Acta Acad. Agr. Nova Series : 355 -361.

 • Zólyomi, B. (1942): A középdunai flóraválasztó és a dolomitjelenség. (Die Mitteldonau-Florenscheide und das Dolomitphäenomen). - Bot. Közlem.39: 209-231.

  'A középdunai flóraválasztó és a dolomitjelenség. (Die Mitteldonau-Florenscheide und das Dolomitphäenomen). ' () 39 Bot. Közlem. : 209 -231.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója. - In: Pécsi, M., Marosi, S. and Szilárd, J. (eds): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 509-642.

  Budapest és környékének természetes növénytakarója. , () 509 -642.

 • Kovács, M. and Máthé, I. (1967): Mátra-Gebirge: Mercuriali-Tilietum. - In: Zólyomi, B. et al. (eds): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums. Eger-Vácrátót, pp. 17-21.

  Mátra-Gebirge: Mercuriali-Tilietum. , () 17 -21.

 • Láng, S. (1955): A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza. - Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 275-433.

  A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza. , () 275 -433.

 • Less, N. (1991): A Délkeleti-Bükk vegetációja és xerotherm erdőtársulásainak fitocönológiója. - Kandidátusi értekezés, KLTE, Debrecen. (mscr.)

  A Délkeleti-Bükk vegetációja és xerotherm erdőtársulásainak fitocönológiója. , ().

  • Search Google Scholar
 • Móró, F. (1989): Börzsöny TK és térsége regionális tájrendezési terve. - Térképmelléklet. (mscr.)

  Börzsöny TK és térsége regionális tájrendezési terve. , ().

 • Borhidi, A. (1993): A magyar flóra szociális magatartástiípusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. (Social behaviour types of the Hungarian flora, its naturalness and relative ecological indicator values). - Janus Pannonius Tud. Egy. Kiadványai, Pécs, 95 pp.

  A magyar flóra szociális magatartástiípusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. , () 95.

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. and Kevey, B. (1996): An annotated checklist of the Hungarian plant communities, II. The forest vegetation. - In: Borhidi, A.(ed.): Critical revision of the Hungarian plant communities. Janus Pannonius Univ., Pécs, pp. 95-138.

  An annotated checklist of the Hungarian plant communities, II. The forest vegetation. , () 95 -138.

  • Search Google Scholar
 • Horánszky, A. (1960): Über das Problem der Bewaldung im Andesitgebirge. - Ann. Univ. Budapest, Sect. Biol.3: 215-224.

  'Über das Problem der Bewaldung im Andesitgebirge. ' () 3 Ann. Univ. Budapest, Sect. Biol. : 215 -224.

  • Search Google Scholar
 • Horánszky, A. (1964): Die Wälder des Szentendre-Visegráder Gebirges. - Die Vegetation Ungarischen Landschaften. Band 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 286 pp.

  Die Wälder des Szentendre-Visegráder Gebirges. , () 286.

 • Csiky, J., Kevey, B. and Borhidi, A. (2001): Block forest (Roso pendulinae-Tilietum cordatae), a new forest community of the Carpathian Basin (Cerová Vrchovina, Slovakia). - Acta Bot. Hung.43: 95-125.

  'Block forest (Roso pendulinae-Tilietum cordatae), a new forest community of the Carpathian Basin (Cerová Vrchovina, Slovakia). ' () 43 Acta Bot. Hung. : 95 -125.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G. and Járai-Komlódi, M. (1962): Die Schuttabhangwälder der Gerecse und Bakony-Gebirge. - Ann. Univ. Budapest, Sect. Biol.5: 115-129.

  'Die Schuttabhangweälder der Gerecse und Bakony-Gebirge. ' () 5 Ann. Univ. Budapest, Sect. Biol. : 115 -129.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschhauser, T., Lőkös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): FLÓRA adatbázis 1.2 Taxonlista és attributum állomány. - MTA ÖBKI, Vácrátót, 267 pp.

  FLÓRA adatbázis 1.2 Taxonlista és attributum állomány. , () 267.

 • Isépy, I. (1968): Szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők a Vértes-hegységben. - Bot. Közlem.55: 199-204.

  'Szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők a Vértes-hegységben. ' () 55 Bot. Közlem. : 199 -204.

  • Search Google Scholar
 • Kovács, M. (1969): A vegetáció és a talaj kapcsolata, a Mátra erdőtársulásainak talajökológiai viszonyai. - Doktori értekezés tézisei, Vácrátót.

 • Kovács, M. (1968): Die Acerion pseudoplatani-Wälder (Mercuriali-Tilietum und Phyllitidi-Aceretum) des Mátra-Gebirges. - Acta Bot. Acad. Sci. Hung.14(3-4): 331-350.

  'Die Acerion pseudoplatani-Wälder (Mercuriali-Tilietum und Phyllitidi-Aceretum) des Mátra-Gebirges. ' () 14 Acta Bot. Acad. Sci. Hung. : 331 -350.

  • Search Google Scholar
 • Nagy, J. (1999): A Börzsöny-hegység szurdokerdei. - Kitaibelia4(2): 301-310.

  'A Börzsöny-hegység szurdokerdei. ' () 4 Kitaibelia : 301 -310.

 • Korpás, L. (szerk.) (1998): Magyarázó a Börzsöny-Visegrádi-hegység földtani térképéhez. - Magyar Állami Földtani Intézet Térképmagyarázói, Budapest, 216 pp.

  Magyarázó a Börzsöny-Visegrádi-hegység földtani térképéhez. , () 216.

 • Borhidi, A. (2003): Magyarország növénytársulásai. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.

  Magyarország növénytársulásai. , () 610.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 18 18 0
Full Text Views 7 5 0
PDF Downloads 4 3 0