Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $692.00
 • Bartha, D., Király, G. and Molnár, Zs. (2002): A botanikus szakma nagy terve: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése . (Mapping and comparative analysis of Hungary’s natural botanical heritage). — In: Salamon-Albert, É. (ed.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs, pp. 309–342.

 • Bohn, U., Gollub, G., Hettwer, C., Neuhäuslová, Z., Raus, Th., Schlüter, H. and Weber, H. (2003): Map of the natural vegetation of Europe . Scale: 1: 2,500,000 . — Federal Agency for Nature Conservation, Bonn.

  Weber H. , '', in Map of the natural vegetation of Europe. Scale: 1: 2,500,000 , (2003 ) -.

 • Borhidi, A. (1961): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. — Ann. Univ. Sci. Budapest., Sect. Biol.4 : 21–50.

  Borhidi A. , 'Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns ' (1961 ) 4 Ann. Univ. Sci. Budapest., Sect. Biol. : 21 -50.

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. (1967): Magyarország növénytakarójának klímazonális térképe . (Map of the climatic zonal vegetation of Hungary). — Magyarország Nemzeti Atlasza. (National Atlas of Hungary). Budapest, 30/B.

 • Borhidi, A. (1981): Bericht über die Stellung der Florenkartierung in Ungarn. — Mitt. Bot. Ber. Mus. Linz.13 : 42.

  Borhidi A. , 'Bericht über die Stellung der Florenkartierung in Ungarn ' (1981 ) 13 Mitt. Bot. Ber. Mus. Linz. : 42 -.

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. (1985): Role of mapping the Flora of Europe in nature conservation. — Norrlinia Helsinki, 2 : 87–98.

  Borhidi A. , 'Role of mapping the Flora of Europe in nature conservation ' (1985 ) 2 Norrlinia : 87 -98.

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. (1989): A növénytakaró klímazonális térképe . (Climatic zonal vegetation). — In: Pécsi, M. (ed.): Magyarország Nemzeti Atlasza. (National Atlas of Hungary), Map 88/B.

 • Borhidi, A. and Horváth, F. (1986): Comparative mapping of vegetation as a method for evaluating anthropogenic changes in vegetation. — Abstracts, Intern. Symp. der IAVS über Erfassung u. Bewertung anthrop. Veget. Veränderungen . Halle, p. 9.

 • Borhidi, A. and Sánta, A. (eds) (1999): Vöröskönyv Magyarország növénytársulásairól 1–2 . (Red book of plant associations in Hungary). — TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 362 pp., 404 pp.

 • Borhidi, A., Morschhauser, T. and Salamon-Albert, É. (1999): Lianization and Therophytation as complementary processes of Laurophyllization . — In: Klötzli, F. and Walter, R.-G. (eds): Recent shifts in vegetation boundaries of deciduous forests, especially due to general global warming. Birkhauser Verlag, Basel, pp. 83–97.

  Salamon-Albert , '', in Recent shifts in vegetation boundaries of deciduous forests, especially due to general global warming , (1999 ) -.

 • Borhidi, A., Morschhauser, T. and Salamon-Albert, É. (2001): A klímaváltozás bioindikációjának kutatása . (Studies on bioindication of global change). — In: Borhidi, A. and Botta-Dukát, Z. (eds): Ökológia az ezredfordulón I. MTA, Budapest, pp. 291–308.

  Salamon-Albert , '', in Ökológia az ezredfordulón I , (2001 ) -.

 • Botta-Dukát, Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 219–227.

  Botta-Dukát Z. , 'Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 219 -227.

  • Search Google Scholar
 • Bölöni, J., Kun, A. and Molnár, Zs. (2003): Élőhely-ismereti útmutató . (Habitat guide). — MTA ÖBKI, Vácrátót. (mscr.)

  Molnár Zs. , '', in Élőhely-ismereti útmutató , (2003 ) -.

 • Bölöni, J., Molnár, Zs., Biró, M. and Horváth, F. (2008 a ): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 107–148.

  Horváth F. , 'Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 107 -148.

  • Search Google Scholar
 • Bölöni, J., Molnár, Zs., Horváth, F. and Illyés, E. (2008 b ): Naturalness-based habitat quality of the Hungarian (semi-)natural habitats. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 149–160.

  Illyés E. , 'Naturalness-based habitat quality of the Hungarian (semi-)natural habitats ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 149 -160.

  • Search Google Scholar
 • Bölöni, J., Molnár, Zs., Illyés, E. and Kun, A. (2007): Anew habitat classification and manual for standardized habitat mapping. — Ann. di Bot. , n. ser. 7 : 55–76.

  Kun A. , 'Anew habitat classification and manual for standardized habitat mapping ' (2007 ) 7 Ann. di Bot., n. ser. : 55 -76.

  • Search Google Scholar
 • Czúcz, B., Molnár, Zs., Horváth, F. and Botta-Dukát, Z. (2008): The natural capital index of Hungary. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 161–177.

  Botta-Dukát Z. , 'The natural capital index of Hungary ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 161 -177.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G. (1980): Die Vegetationskartierung in Ungarn. — Folia Geobot. Phytotax.15 : 193–194.

  Fekete G. , 'Die Vegetationskartierung in Ungarn ' (1980 ) 15 Folia Geobot. Phytotax. : 193 -194.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G. (szerk.) (1985): A cönológiai szukcesszió kérdései. (Questions of coenological succession.) — Akadémiai Kiadó, Budapest, 218 pp.

  Fekete G. , '', in A cönológiai szukcesszió kérdései. , (1985 ) -.

 • Fekete, G. (1998): Vegetációtérképezés: visszatekintés és hazai körkép. (Vegetation mapping: retrospection and Hungarian aspects). — Bot. Közlem.85 : 17–30.

  Fekete G. , 'Vegetációtérképezés: visszatekintés és hazai körkép ' (1998 ) 85 Bot. Közlem. : 17 -30.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G. (1999): A vegetációkutató. — In: Jakucs, P., Fekete, G., Járainé Komlódi, M., Somogyi, S. and Kéri, M. (eds): Zólyomi Bálint (1908–1997). Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. MTA, Budapest, pp. 4–11.

  Fekete G. , '', in Zólyomi Bálint (1908–1997). Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett , (1999 ) -.

 • Fekete, G., Molnár, Zs. and Horváth, F. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II.A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer . (Guide and description of the Hungarian habitats. The national habitat classification system). — Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 374 pp.

  Horváth F. , '', in Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II.A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer , (1997 ) -.

 • Guth, J. and Kučera, T. (2005): Natura 2000 habitat mapping in the Czech Republic: methods and general results. — Ekológia (Bratislava)24 (Suppl. 1): 39–51.

  Kučera T. , 'Natura 2000 habitat mapping in the Czech Republic: methods and general results ' (2005 ) 24 Ekológia (Bratislava) : 39 -51.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, F. and Polgár, L. (2008): MÉTA SQL expert interface and access service. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 35–45.

  Polgár L. , 'MÉTA SQL expert interface and access service ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 35 -45.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, F., Kovács-Láng, E., Báldi, A., Gergely, E. and Demeter, A. (2003): Európai jelentőségű természeti területeink felmérése és értékelése . (Survey and evaluation of areas of European interest in Hungary). — MTA ÖBKI, Vácrátót.

  Demeter A. , '', in Európai jelentőségű természeti területeink felmérése és értékelése , (2003 ) -.

 • Horváth, F., Molnár, Zs., Bölöni, J., Pataki, Zs., Polgár, L. Révész, A., Oláh, K., Krasser, D. and Illyés, E. (2008): Fact sheet of the MÉTA Database 1.2. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.):11–34.

  Illyés E. , 'Fact sheet of the MÉTA Database 1.2 ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 11 -34.

 • Illyés, E., Botta-Dukát, Z. and Molnár, Zs. (2008): Patch and landscape factors affecting the naturalness-based quality of three model grassland habitats in Hungary. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 179–197.

  Molnár Zs. , 'Patch and landscape factors affecting the naturalness-based quality of three model grassland habitats in Hungary ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 179 -197.

  • Search Google Scholar
 • Jakucs, P. (1966): Vegetationskartierung in Ungarn auf Grund von Luftbildern, am Beispiel. des Badacsony-Berges. — Bot. Közlem.53 : 43–46.

  Jakucs P. , 'Vegetationskartierung in Ungarn auf Grund von Luftbildern, am Beispiel. des Badacsony-Berges ' (1966 ) 53 Bot. Közlem. : 43 -46.

  • Search Google Scholar
 • Jakucs, P. (1981): Magyarország legfontosabb növénytársulásai. (Main plant communities of Hungary). — In: Hortobágyi, T. and Simon, T. (eds): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. (Phytogeography, phytosociology and ecology). Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 225–266.

  Jakucs P. , '', in Növényföldrajz, társulástan és ökológia , (1981 ) -.

 • Jakucs, P. (ed.) (1985): Ecology of an oak forest in Hungary 1 . — Akadémiai Kiadó, Budapest.

  '', in Ecology of an oak forest in Hungary 1 , (1985 ) -.

 • Király, G. (2003): A magyarországi flóratérképezés módszertani alapjai. (Methodological basis of the flora mapping in Hungary). — Flora Pannonica1 : 3–20.

  Király G. , 'A magyarországi flóratérképezés módszertani alapjai ' (2003 ) 1 Flora Pannonica : 3 -20.

  • Search Google Scholar
 • Kovács-Láng, E., Horváth, F., Németh, L. and Gulyás, Gy. (1997): CORINE Biotopes adatbázis H-1.1 . Phare report. Institute of Ecology and Botany, HAS — Natural History Museum, Vácrátót — Budapest.

  Gulyás Gy. , '', in CORINE Biotopes adatbázis H-1.1 , (1997 ) -.

 • Lájer, K., Botta-Dukát, Z., Csiky J., Horváth, F., Szmorad F., Bagi, I., Dobolyi, K., Hahn, I., Kovács, J. A. and Rédei, T. (2008): Hungarian phytosociological database (COENODATREF): sampling methodology, nomenclature and its actual stage. — Ann. di Bot. , n. ser. 7 : 27–40.

  Rédei T. , 'Hungarian phytosociological database (COENODATREF): sampling methodology, nomenclature and its actual stage ' (2008 ) 7 Ann. di Bot. : 27 -40.

  • Search Google Scholar
 • Less, N. and Vojtkó, A. (ined.): A Bükk hegység vegetációtérképe (1: 10 000) . (Vegetation map of the Bükk mountains, 1: 10,000). — Bükk National Park, Eger. (mscr.)

 • Loidi, J. (1999): Preserving biodiversity in the European Union: the Habitats Directive and its application in Spain. — Plant Biosystems133 : 99–106.

  Loidi J. , 'Preserving biodiversity in the European Union: the Habitats Directive and its application in Spain ' (1999 ) 133 Plant Biosystems : 99 -106.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Cs., Molnár, Zs., Barina, Z., Bauer, N., Biró, M., Bodonczi, L., Csathó, A. I., Csiky, J., Deák, J. Á., Fekete, G., Harmos, K., Horváth, A., Isépy, I., Juhász, M., Kállayné Szerényi, J., Király, G., Magos, G., Máté, A., Mesterházy, A., Molnár, A., Nagy, J., Óvári, M., Purger, D., Schmidt, D., Sramkó, G., Szénási, V., Szmorad, F., Szollát, Gy., Tóth, T., Vidra, T. and Virók, V. (2008 a ): Vegetation-based landscape regions of Hungary. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 47–58.

  Virók V. , 'Vegetation-based landscape regions of Hungary ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 47 -58.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Zs. (ed.) (2003): MÉTA módszertani és adatlapkitöltési útmutató (AL-KÚ 3.3) . [Guide on the methodology of MÉTA and on the completion of the MÉTA datasheets]. — Inst. of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót. (mscr.) http://www.novenyzetiterkep.hu/alku

  '', in MÉTA módszertani és adatlapkitöltési útmutató (AL-KÚ 3.3) , (2003 ) -.

 • Molnár, Zs., Bölöni, J. and Horváth, F. (2008 b ): Threatening factors encountered: actual endangerment of the Hungarian (semi-)natural habitats. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 199–217.

  Horváth F. , 'Threatening factors encountered: actual endangerment of the Hungarian (semi-)natural habitats ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 199 -217.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Zs., Horváth, F. and Révész, A. (2001 a ): IBOA-atlasz 1.0: Előtanulmány Magyarország természetes növényzeti örökségének élőhelyi adatbázisához és térképéhez . (IBOA Atlas 1.0: Preliminary study for the habitat database and habitat map of the natural botanical heritage of Hungary). — MTA ÖBKI, Vácrátót. (mscr.)

  Révész A. , '', in IBOA-atlasz 1.0: Előtanulmány Magyarország természetes növényzeti örökségének élőhelyi adatbázisához és térképéhez , (2001 ) -.

 • Molnár, Zs., Biró, M., Bölöni, J. and Horváth, F. (2008 c ): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 59–105.

  Horváth F. , 'Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 59 -105.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Zs., Büttner, Gy., Taracsák, G., Révész, A. and Horváth, F. (2001 b ): CORINE élőhely-térképezés (CÉT) . (CORINE habitat mapping, CÉT), 1: 50,000. GIS database. — MTA ÖBKI, FÖMI, Vácrátót, Budapest.

  Horváth F. , '', in CORINE élőhely-térképezés (CÉT) , (2001 ) -.

 • Németh, F. and Seregélyes, T. (1989): Természetvédelmi információs rendszer: adatlap kitöltési útmutató . (Information system of nature conservation: guide for filling-in the data sheets). — Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest. (mscr.)

  Seregélyes T. , '', in Természetvédelmi információs rendszer: adatlap kitöltési útmutató , (1989 ) -.

 • Neuhäusl, R., Bondev, I., Borhidi, A., Donitza, N., Gribova, A., Hoffman, G., Ozenda, P. et al. (1985): Karta rastjiteljnosti evropeiskich stran tshlenov SEV, obshtshije polozhenija, legenda. — Geobot. Kart. (Leningrad): 7–34.

 • Précsényi, I. (1975): Szikespusztai rét növényzetének produktivitása . (Productivity of an alkali grassland). — Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Précsényi I. , '', in Szikespusztai rét növényzetének produktivitása , (1975 ) -.

 • Seregélyes, T. and S. Csomós, Á. (1995): Hogyan készítsünk vegetációtérképeket? (How to prepare vegetation maps?) — Tilia1 : 158–169.

  S. Csomós , 'Hogyan készítsünk vegetációtérképeket? ' (1995 ) 1 Tilia : 158 -169.

 • Seregélyes, T. and Csomós, Á. (2006): Élőhelyek, növénytársulások . (Habitats and plant communities). — In: Ujhelyi, P. and Molnár, V. A. (eds): A Kárpát-medence gombái és növényei. (Fungi and plants of the Carpathian-basin.) Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 479–513.

  Csomós , '', in A Kárpát-medence gombái és növényei , (2006 ) -.

 • Seregélyes, T., Molnár, Zs., Csomós, Á. and Bölöni, J. (2008): Regeneration potential of the Hungarian (semi-)natural habitats I. Concepts and basic data of the MÉTA database. — Acta Bot. Hung.50 (Suppl.): 229–248.

  Bölöni J. , 'Regeneration potential of the Hungarian (semi-)natural habitats I. Concepts and basic data of the MÉTA database ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 229 -248.

  • Search Google Scholar
 • Seregélyes, T. and Szollát, Gy. (2001): Élőhelytípusok és társulások . (Habitats and plant communities). — Kossuth Kiadó, Budapest.

  Szollát Gy. , '', in Élőhelytípusok és társulások , (2001 ) -.

 • Seregélyes, T., Szollát, Gy. and Standovár, T. (1995): Vegetáció és növénytársulások . (Vegetation and plant communities). — In: Járainé Komlódi, M. (ed.): Magyarország növényvilága. (Plant life of Hungary). Dunakanyar 2000 kiadó, Budapest, pp. 147–220.

  Standovár T. , '', in Magyarország növényvilága , (1995 ) -.

 • Soó, R. and Zólyomi, B. (eds) (1951): Növényföldrajzi térképezési tanfolyam jegyzete . (A transcript of the phytogeographical mapping course). — MTA Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót.

  '', in Növényföldrajzi térképezési tanfolyam jegyzete , (1951 ) -.

 • Walter, H., Bertović, S. and Borhidi, A. (1964): Klimadiagrammkarte und Klimadiagramme der Balkanhalbinsel . — In: Walter., H. and Lieth, H. (eds): Klimadiagramm-Weltatlas. 2. Map 1/9. 1–5., Fischer Verlag, Stuttgart, Jena.

  Borhidi A. , '', in Klimadiagramm-Weltatlas , (1964 ) -.

 • Zólyomi, B. (1945): Tervezet az Alföld növényföldrajzi kutatásához. (Plans of the phytogeographical study of the Great Hungarian Plain). — Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve1944–45 : 1–6.

  Zólyomi B. , 'Tervezet az Alföld növényföldrajzi kutatásához ' (1945 ) 1944–45 Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve : 1 -6.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (1957): Der Tatarenahorn-Eichen-Lösswald der zonalen Waldsteppe (Aceri tatarici-Quercetum). — Acta Bot. Hung.3 : 361–395.

  Zólyomi B. , 'Der Tatarenahorn-Eichen-Lösswald der zonalen Waldsteppe ' (1957 ) 3 Acta Bot. Hung. : 361 -395.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója . (Natural vegetation of Budapest and its neighbourhood). — In: Pécsi M. (ed.): Budapest természeti képe. (The nature of Budapest). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 508–642.

  Zólyomi B. , '', in Budapest természeti képe , (1958 ) -.

 • Zólyomi, B. (1967): Rekonstruált növénytakaró . (Reconstructed vegetation). 1:1500000. — In: Radó, S. (ed.): Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest, pp. 21, 31.

  Zólyomi B. , '', in Magyarország Nemzeti Atlasza , (1967 ) -.

 • Zólyomi, B. (1989): Magyarország természetes növénytakarója . (Map of the potential natural vegetation of Hungary). — In: Pécsi, M. (ed.): Nemzeti Atlasz. Kartográfiai Vállalat, Budapest, p. 89.

  Zólyomi B. , '', in Nemzeti Atlasz , (1989 ) -.

 • Zólyomi, B. and Fekete, G. (1994): The Pannonian loess steppe: differentiation in space and time. — Abstracta Botanica18 : 29–41.

  Fekete G. , 'The Pannonian loess steppe: differentiation in space and time ' (1994 ) 18 Abstracta Botanica : 29 -41.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B., Jakucs, P., Baráth, Z. and Horánszky, A. (1954): A bükkhegységi növényföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei. (Forstwirtschaftiche Ergebnisse der pflanzengeographischen Kartierung im Bükkgebirge). — Az Erdő3 :78–82, 4 : 97–105, 5 : 160–171.

  Horánszky A. , 'A bükkhegységi növényföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei ' (1954 ) 3 Az Erdő : 78 -82.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 5 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0