View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences Institute of Ecology and Botany H-2163 Vácrátót Alkotmány u. 2-4 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $692.00

Actual distribution maps of vegetation types are important data sources of basic and applied research, respectively. Though there were several attempts to map the actual vegetation of Hungary, the MÉTA program was the first to map all the (semi-)natural habitat types on the whole territory of Hungary. The paper discusses the woodland and shrubland habitats. 41 habitats are presented and discussed. The paper provides additional data on the area and distribution of the habitats mainly at the physical geographical macroregion scale.

 • Bartha, D. and Mátyás, Cs. (1995): Erdei fa-és cserjefajok előfordul‚asa Magyarországon . (Distribution of forest trees and shrubs in Hungary). — EFE, Sopron, 224 pp.

  Mátyás Cs. , '', in Erdei fa-és cserjefajok előfordul‚asa Magyarországon , (1995 ) -.

 • Borhidi, A. and Sánta, A. (eds) (1999): Vöröskönyv Magyarország növénytársulásairól 1–2 . (Red book of plant associations in Hungary). — TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 362 pp., 404 pp.

  '', in Vöröskönyv Magyarország növénytársulásairól 1–2 , (1999 ) -.

 • Bölöni, J., Kun, A. and Molnár, Zs. (2003): Élőhely-ismereti útmutató . (Habitat guide). — MTA ÖBKI, Vácrátót. (mscr.)

  Molnár Zs. , '', in Élőhely-ismereti útmutató , (2003 ) -.

 • Bölöni, J., Molnár, Zs., Illyés, E. and Kun, A. (2007): A new habitat classification and manual for standardized habitat mapping. — Ann. di Bot. , n. ser. 7 : 55–76.

  Kun A. , 'A new habitat classification and manual for standardized habitat mapping ' (2007 ) 7 Ann. di Bot., n. ser. : 55 -76.

  • Search Google Scholar
 • Büttner, G., Feranec, J. and Jaffrain, G. (2002): Corine land cover update 2000. Technical guidelines . — Technical Report 89, European Environment Agency, Copenhagen, 56 pp.

  Jaffrain G. , '', in Corine land cover update 2000. Technical guidelines , (2002 ) -.

 • Chytrý, M., Kučera, T. and Kočí, M. (eds) (2001): Katalog biotopů České republiky . (Habitat catalogue of the Czech Republic). — Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 304 pp.

  '', in Katalog biotopů České republiky , (2001 ) -.

 • Farkas, S. (ed.) (1999): Magyarország védett növényei . (Protected plants in Hungary). — Mezőgazda Kiadó, Budapest, 414 pp.

  '', in Magyarország védett növényei , (1999 ) -.

 • Fekete, G., Molnár, Zs. and Horváth, F. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II.A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer . (Guide and description of the Hungarian habitats. The national habitat classification system). — Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 374 pp.

  Horváth F. , '', in Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II.A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer , (1997 ) -.

 • Guth, J. and Kučera, T. (2005): Natura 2000 habitat mapping in the Czech Republic: methods and general results. — Ekológia (Bratislava)24 (Suppl. 1): 39–51.

  Kučera T. , 'Natura 2000 habitat mapping in the Czech Republic: methods and general results ' (2005 ) 24 Ekológia (Bratislava) : 39 -51.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, F., Molnár, Zs. and Bölöni, J. (eds) (2001): Fajok és élőhelyek országos értékelése . (Evaluation of species and habitats of Hungary). — Preparation for Implementing the Habitat Directive in Hungary. Phare HU9807-01-02-02 Final Report, Vol II., MTA ÖBKI, Vácrátót.

  '', in Fajok és élőhelyek országos értékelése , (2001 ) -.

 • Horváth, F., Kovács-Láng, E., Báldi, A., Gergely, E. and Demeter, A. (2003): Európai jelentőségű természeti területeink felmérése és értékelése . (Survey and evaluation of areas of European interest in Hungary). — MTA ÖBKI, Vácrátót.

  Demeter A. , '', in Európai jelentőségű természeti területeink felmérése és értékelése , (2003 ) -.

 • Horváth, F., Dobolyi, K., Moschhauser, T., Lőkös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány . (Flora database 1.2. Taxon list and attributes database). — MTA ÖBKI, Vácrátót.

  Szerdahelyi T. , '', in Flóra adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány , (1995 ) -.

 • Horváth, F., Molnár, Zs., Bölöni, J., Pataki, Zs., Polgár, L., Révész, A., Oláh, K., Krasser, D. and Illyés, E. (2008): Fact sheet of the MÉTA database 1.2. — Acta Bot. Hung . 50 (Suppl.): 11–34.

  Illyés E. , 'Fact sheet of the MÉTA database 1.2 ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung : 11 -34.

 • Loidi, J. (1999): Preserving biodiversity in the European Union: the Habitats Directive and its application in Spain. — Plant Biosystems133 : 99–106.

  Loidi J. , 'Preserving biodiversity in the European Union: the Habitats Directive and its application in Spain ' (1999 ) 133 Plant Biosystems : 99 -106.

  • Search Google Scholar
 • Marosi, S. and Somogyi, S. (eds) (1990): Magyarország kistájainak katasztere I–II . (Inventory of the physical geographical microregions of Hungary I–II). — MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

  '', in Magyarország kistájainak katasztere I–II , (1990 ) -.

 • Molnár, Cs., Biró, M., Bölöni, J., Molnár, Zs. and Horváth, F. (2007 a ): Szakmai alapadatok az Európai Közösség Élőhelyi Irányelvének Függelékes élőhelyeinek Ország-jelentéséhez az irányelv 17. cikke alapján (Natura 2000 élőhelyek Magyarországon) . (Scientific background information for the country report on Annex habitats of the Habitats Directives). — Report, MTA ÖBKI, Vácrátót.

  Horváth F. , '', in Szakmai alapadatok az Európai Közösség Élőhelyi Irányelvének Függelékes élőhelyeinek Ország-jelentéséhez az irányelv 17. cikke alapján (Natura 2000 élőhelyek Magyarországon) , (2007 ) -.

 • Molnár, Cs., Molnár, Zs., Barina, Z., Bauer, N., Biró, M., Bodonczi, L., Csathó, A. I., Csiky, J., Deák, J. Á., Fekete, G., Harmos, K., Horváth, A., Isépy, I., Juhász, M., Kállayné Szerényi, J., Király, G., Magos, G., Máté, A., Mesterházy, A., Molnár, A., Nagy, J., Óvári, M., Purger, D., Schmidt, D., Sramkó, G., Szénási, V., Szmorad, F., Szollát, Gy., Tóth, T., Vidra, T. and Virók, V. (2008 a ): Vegetation-based landscape regions of Hungary. — Acta Bot. Hung . 50 (Suppl.): 47–58.

  Virók V. , 'Vegetation-based landscape regions of Hungary ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 47 -58.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Zs., Horváth, F. and Révész, A. (2001 a ): IBOA-atlasz 1.0: Előtanulmány Magyarország természetes növényzeti örökségének élőhelyi adatbázisához és térképéhez . (IBOA Atlas 1.0: Preliminary study for the habitat database and habitat map of the natural botanical heritage of Hungary). — MTA ÖBKI, Vácrátót. (mscr.)

  Révész A. , '', in IBOA-atlasz 1.0: Előtanulmány Magyarország természetes növényzeti örökségének élőhelyi adatbázisához és térképéhez , (2001 ) -.

 • Molnár, Zs., Biró, M., Bölöni, J. and Horváth, F. (2008 b ): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. — Acta Bot. Hung . 50 (Suppl.): 59–105.

  Horváth F. , 'Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands ' (2008 ) 50 Acta Bot. Hung. : 59 -105.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Zs., Büttner, Gy., Taracsák, G., Révész, A. and Horváth, F. (2001 b ): CORINE élőhely-térképezés (CÉT) . (CORINE habitat mapping, CÉT), 1: 50,000. GIS database. — MTA ÖBKI, FÖMI, Vácrátót, Budapest.

  Horváth F. , '', in CORINE élőhely-térképezés (CÉT) , (2001 ) -.

 • Molnár, Zs., Bartha, S., Seregélyes, T., Illyés, E., Tímár, G., Horváth, F., Révész, A., Kun, A., Botta-Dukát, Z., Bölöni, J., Biró, M., Bodonczi, L., Deák, J. Á., Fogarasi, P., Horváth, A., Isépy, I., Karas, L., Kecskés, F., Molnár, Cs., Ortmann-né Ajkai, A. and Rév, Sz. (2007 b ): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). — Folia Geobotanica42 : 225–247.

  Rév Sz. , 'A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA) ' (2007 ) 42 Folia Geobotanica : 225 -247.

  • Search Google Scholar
 • Schaminée, J. H. J. et al. (1995–1999): De Vegetatie van Nederland 1–5. (The vegetation of the Netherlands 1–5). — Opulus Press, Uppsala, Leiden.

  Schaminée J. H. J. , '', in De Vegetatie van Nederland 1–5 , (1995 ) -.

 • Simon, T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója: harasztok-virágos növéyek . (Identification guide to the Hungarian flora). — Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 976 pp.

  Simon T. , '', in A magyarországi edényes flóra határozója: harasztok-virágos növéyek , (2008 ) -.

 • Zólyomi, B. (1989): Magyarország természetes növénytakarója . (Map of the potential natural vegetation of Hungary). — In: Pécsi, M. (ed.): Nemzeti Atlasz. Kartográfiai Vállalat, Budapest, p. 89.

  Zólyomi B. , '', in Nemzeti Atlasz , (1989 ) -.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

 

Senior editors

Managing Editors

Editorial Board

 • Gy. BORBÉLY (Debrecen)
 • A. ČARNY (Ljubljana)
 • A. CSERGŐ (Dublin)
 • B. CZÚCZ (Paris)
 • M. HÖHN (Budapest)
 • K. T. KISS (Budapest)
 • A. KUZEMKO (Uman)
 • Z. LOSOSOVÁ (Brno)
 • I. MÁTHÉ (Szeged)
 • E. MIHALIK (Szeged)
 • S. ORBÁN (Eger)
 • R. PÁL (Butte)
 • Gy. PINKE (Mosonmagyaróvár)
 • T. PÓCS (Eger)
 • K. PRACH (České Budejovice)
 • E. S. RAUSCHERT (Cleveland)
 • E. RUPRECHT (Cluj Napoca)
 • G. SRAMKÓ (Debrecen)
 • A. T. SZABÓ (Veszprém)
 • É. SZŐKE (Budapest)
 • B. TOKARSKA-GUZIK (Katowice)
 • B. TÓTHMÉRÉSZ (Debrecen)
 • P. TÖRÖK (Debrecen)

Botta-Dukát, Zoltán
E-mail: botta-dukat.zoltan@okologia.mta.hu

or

Lőkös, László
E-mail: acta@bot.nhmus.hu
Institute: Botanical Department, Hungarian Natural History Museum
Address: Könyves K. krt. 40. H-1097 Budapest, Hungary

 • Scopus
 • Biological Abstracts
 • BIOSIS Previews
 • CAB Abstracts
 • Chemical Abstracts
 • Global Health
 • Referativnyi Zhurnal

 

2020  
Scimago
H-index
19
Scimago
Journal Rank
0,417
Scimago
Quartile Score
Plant Science Q2
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Q3
Scopus
Cite Score
155/89=1,7
Scopus
Cite Score Rank
Plant Science 221/445 (Q2)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 374/647 (Q3)
Scopus
SNIP
0,838
Scopus
Cites
260
Scopus
Documents
22
Days from submission to acceptance 127
Days from acceptance to publication 132
Acceptance
Rate
36%

 

2019  
Scimago
H-index
17
Scimago
Journal Rank
0,404
Scimago
Quartile Score
Plant Science Q2
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Q3
Scopus
Cite Score
164/91=1,8
Scopus
Cite Score Rank
Plant Science 209/431 (Q2)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 358/629 (Q3)
Scopus
SNIP
0,699
Scopus
Cites
215
Scopus
Documents
23
Acceptance
Rate
30%

 

Acta Botanica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 594 EUR / 740 USD
Print + online subscription: 676 EUR / 844 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Botanica Hungarica
Language English
French
German
Russian
Spanish
Size B5
Year of
Foundation
1954
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6495 (Print)
ISSN 1588-2578 (Online)

 

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 12 0 0
Sep 2021 9 0 0
Oct 2021 11 0 0
Nov 2021 23 4 2
Dec 2021 12 0 0
Jan 2022 5 0 0
Feb 2022 0 0 0