View More View Less
 • 1 Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences H-2163 Vácrátót Alkotmány u. 2-4 Hungary
 • | 2 Hungarian Natural History Museum Department of Botany H-1476 Budapest Könyves K. krt 40 Hungary
 • | 3 Kakasmandikó Bt. H-9941 Őriszentpéter Alszer 28/A Hungary
 • | 4 H-5830 Battonya Somogyi Béla u. 42/A Hungary
 • | 5 University of Pécs Department of Plant Taxonomy and Geobotany H-7600 Pécs Ifjúság útja 6 Hungary
 • | 6 University of Szeged Department of Climatology and Landscape Ecology H-6701 Szeged Pf. 653 Hungary
 • | 7 Bükk National Park Directorate H-3304 Eger Sánc u. 6 Hungary
 • | 8 Botanical Garden of Eötvös Loránd University H-1083 Budapest Illés u. 25 Hungary
 • | 9 Somogy County Museum Natural History Department H-7401 Kaposvár Fő u. 10 Hungary
 • | 10 Eötvös Loránd University Department of Plant Taxonomy and Ecology H-1117 Budapest Pázmány P. sétány 1/C Hungary
 • | 11 University of West Hungary Department of Botany H-9400 Sopron Pf. 132 Hungary
 • | 12 Kiskunság National Park Directorate H-6000 Kecskemét Liszt F. u. 19 Hungary
 • | 13 Hortobágy National Park Directorate H-4024 Debrecen Sumen u. 2 Hungary
 • | 14 Corvinus University of Budapest Department of Botany H-1118 Budapest Ménesi út 44 Hungary
 • | 15 Balatoni National Park Directorate H-8229 Csopak Kossuth utca 16 Hungary
 • | 16 University of Pécs Department of Animal Ecology H-7624 Pécs Ifjúság útja 6 Hungary
 • | 17 University of Debrecen Department of Botany H-4010 Debrecen Pf. 14 Hungary
 • | 18 Duna-Ipoly National Park Directorate H-1021 Budapest Hűvösvölgyi út 52 Hungary
 • | 19 Aggtelek National Park Directorate H-3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1, Pf. 6 Hungary
 • | 20 H-1028 Budapest Máriaremetei út 54 Hungary
 • | 21 Körös-Maros National Park Directorate H-5540 Szarvas Anna-liget 1 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $692.00

The first version of the map of the Hungarian vegetation-based landscape regions were prepared at the scale of 1: 200,000 (1 km or higher resolution). The primary goal of the map was to provide an exact background for the presentation and evaluation of the data of the MÉTA database. Secondly, we intended to give an up-to-date and detailed vegetation-based division of Hungary with a comprehensive nomenclature of the regions. Regions were primarily defined on the basis of their present zonal vegetation, or their dominant extrazonal or edaphic vegetation. Where this was not possible, abiotic factors that influence the potential vegetation, the flora were taken into consideration, thus, political and economical factors were ignored. All region borders were defined by local expert botanists, mainly based on their field knowledge. The map differs in many features from the currently used, country-wide, flora-or geography-based divisions in many features. We consider our map to be temporary (i.e. a work map), and we plan to refine and improve it after 5 years of testing.

 • Babos, I. (1954): Magyarország táji erdőművelésének alapjai . [Principles of landscape-based forest management]. — Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 164 pp.

  Babos I. , '', in Magyarország táji erdőművelésének alapjai , (1954 ) -.

 • Bodonczi, L. (2005): Javaslat Vas megye új, botanikai szempontú tájfelosztására. (Proposal for landscape division of Vas County according to new, botanical aspects). — Vasi Szemle59 (3): 356–378.

  Bodonczi L. , 'Javaslat Vas megye új, botanikai szempontú tájfelosztására ' (2005 ) 59 Vasi Szemle : 356 -378.

  • Search Google Scholar
 • Bohn, U., Neuhäusl, R., Gollub, G., Hettwer, C., NeuhäuslovZ., Raus, Th., Schlüter, H. and Weber, H. (eds) (2000–2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas . 1:2500000. (Map of the natural vegetation of Europe). — Landwirtschaftsverlag, Münster.

  '', in Karte der natürlichen Vegetation Europas. 1:2500000 , (2008 ) -.

 • Borbás, V. (1905): Magyarország természetes flórájának tagozódása . [Die Gliederung der natürlichen Flora Ungarns]. — In: György, E. (ed.): A Föld és népei V. Franklin Társulat Kiadása, Budapest, pp. 99–127.

  Borbás V. , '', in Magyarország természetes flórájának tagozódása , (1905 ) -.

 • Deák, J. Á. (2008): A tiszántúli flórajárás aktuális élőhelymintázatának felhasználása Csongrád megye kistájainak lehatárolásához. [The use of present habitat-pattern of Crisicum in determining borders of microregions of Csongrád county]. — Kitaibelia13 (1): 103.

  Deák J. Á. , 'A tiszántúli flórajárás aktuális élőhelymintázatának felhasználása Csongrád megye kistájainak lehatárolásához ' (2008 ) 13 Kitaibelia : 103 -.

  • Search Google Scholar
 • Farkas, S. (ed.) (2001–2005): Magyarország kistájainak florisztikai szempontú lehatárolása. [Floristic delimitation of Hungary’s microregions]. — Paks. (mscr.)

 • Fekete, G. (1998): Javaslat új típusú vegetációmonográfiák megalkotására. [Advices for the authors of new vegetation monographs]. — Kitaibelia3 (1): 71–73.

  Fekete G. , 'Javaslat új típusú vegetációmonográfiák megalkotására ' (1998 ) 3 Kitaibelia : 71 -73.

  • Search Google Scholar
 • Halász, G. (ed.) (2006): Magyarország erdészeti tájai . [Forest regions of Hungary]. — Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest, 154 pp.

  '', in Magyarország erdészeti tájai , (2006 ) -.

 • Isachenko, T. I. and Lavrenko, E. M. (eds) (1974): Karta rastitelnosty Evropicheskiy chasty SSSR m-ba 1: 2500000. [Vegetation map of the European part of the USSR at scale 1:2,500,000]. — Akademik Nauk, SSSR, Botanichesky Institute imeni V. L. Komarova. List 6.

 • Ivan, D., Donita, G., Coldea, G., Sanda, V., Popescu, A., Chifu, T., Boscaiu, N., Mititelu, D. and Pauca-Comanescu, M. (1993): Vegetation potentielle de la Roumanie. — Braun-Blanquetia9 : 1–80.

  Pauca-Comanescu M. , 'Vegetation potentielle de la Roumanie ' (1993 ) 9 Braun-Blanquetia : 1 -80.

  • Search Google Scholar
 • Jávorka, S. (1925): Növényföldrajzi alapfogalmak és növényföldrajzi beosztás . [Fundamental concepts in phytogeography and phytogeographical division]. — In: Jávorka, S.: Magyar Flóra. Studium, Budapest, pp. LXXII–XCII.

  Jávorka S. , '', in Növényföldrajzi alapfogalmak és növényföldrajzi beosztás , (1925 ) -.

 • Kádár, L. (1941): A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei . [Attitude of Hungarian people to the landscape and landscape nomenclature in Hungary]. — A magyar táj-és népismeret könyvtära, Országos Táj-és Népkutató Intézet, Budapest, 26 pp.

  Kádár L. , '', in A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei , (1941 ) -.

 • Keresztesi, Z., Marosi, S., Pécsi, M. and Somogyi, S. (1989): Természeti tájak rendszertani felosztása . 1:1000000. [Taxonomic distribution of natural landscape units]. — In: Pécsi, M. (ed.): Magyarország Nemzeti Atlasza. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Budapest, pp. 86–87.

  Somogyi S. , '', in Természeti tájak rendszertani felosztása. 1:1000000 , (1989 ) -.

 • Király, G., Mesterházy, A. and Király, A. (2007): Adatok a Nyugat-Dunántúl flórájához és növényföldrajzához. (Data to the knowledge of the flora and geobotany of West Transdanubia (W Hungary)). — Flora Pannonica5 : 3–66.

  Király A. , 'Adatok a Nyugat-Dunántúl flórájához és növényföldrajzához ' (2007 ) 5 Flora Pannonica : 3 -66.

  • Search Google Scholar
 • Kolosváry, G. (1936): Ein Versuch zur Einteilung der Karpathischen Länder mit Berücksichtigung der spinnenfaunistischen Angaben und ein Beitrag zum Rassenkreisproblem bei Spinnen. — Folia Zool. et Hydrobiol . 9 : 92–114.

  Kolosváry G. , 'Ein Versuch zur Einteilung der Karpathischen Länder mit Berücksichtigung der spinnenfaunistischen Angaben und ein Beitrag zum Rassenkreisproblem bei Spinnen ' (1936 ) 9 Folia Zool. et Hydrobiol : 92 -114.

  • Search Google Scholar
 • Mándy, Gy. (1989): Állatföldrajzi beosztás . [Zoogeographical division]. — In: Pécsi, M. (ed.): Magyarország Nemzeti Atlasza. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Budapest, p. 88.

  Mándy Gy. , '', in Állatföldrajzi beosztás , (1989 ) -.

 • Marosi, S. and Somogyi, S. (eds) (1990): Magyarország kistájainak katasztere I–II . (Inventory of the physical geographical microregions of Hungary I–II). — MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

  '', in Magyarország kistájainak katasztere I–II , (1990 ) -.

 • Michalko, J., Magic, D., Berta, J., Rybníček, K. and Rybníčková, E. (1987): Geobotanical map of C.S.S.R. Slovak Socialist Republic. Text part . — Veda, Bratislava, 168 pp.

  Rybníčková E. , '', in Geobotanical map of C.S.S.R. Slovak Socialist Republic. Text part , (1987 ) -.

 • Molnár, V. A. (1999): Hazánk florisztikai beosztása . [Floristic division of Hungary]. — In: Farkas, S. (ed.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 50–52.

  Molnár V. A. , '', in Hazánk florisztikai beosztása , (1999 ) -.

 • Niklfeld, H. (1973): Natürliche Vegetation . 1:2000000. — In: Atlas der Donauländer. Deuticke, Wien.

  Niklfeld H. , '', in Natürliche Vegetation. 1:2000000 , (1973 ) -.

 • Pécsi, M. (ed.) (1989): Magyarország Nemzeti Atlasza . [National atlas of Hungary]. — MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Budapest, 396 pp.

  '', in Magyarország Nemzeti Atlasza , (1989 ) -.

 • Pócs, T. (1981): Magyarország növényföldrajzi beosztása . [Phytogeographical division of Hungary]. — In: Hortobágyi, T. and Simon, T. (eds): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 120–155.

  Pócs T. , '', in Magyarország növényföldrajzi beosztása , (1981 ) -.

 • Rapaics, R. (ed.) (1927): Magyarország (csonka részének) életföldrajzi térképe. [Biogeographical map of “mangled Hungary”]. — Föld és Ember7 (1–2): melléklet [appendix].

 • Schmidt, D., Lengyel, A. and Szuromi, T. (2008): Flórakutatás a Pannonhalmi-dombságban 2003–2007 között. (Floristical research in Pannonhalma Hills between 2003 and 2007). — Kitaibelia13 (1): 189.

  Szuromi T. , 'Flórakutatás a Pannonhalmi-dombságban 2003–2007 között ' (2008 ) 13 Kitaibelia : 189 -.

  • Search Google Scholar
 • Soó, R. (1941): Grundzüge zur Pflanzengeographie Ungarns. — Földr. Közlem . 69 : 51–80.

  Soó R. , 'Grundzüge zur Pflanzengeographie Ungarns ' (1941 ) 69 Földr. Közlem. : 51 -80.

 • Soó, R. (1960): Magyarország új florisztikai-növényföldrajzi felosztása. [New floristicphytogeographic division of Hungary]. — MTA Biol. Csop. Közlem . 4 : 43–70.

  Soó R. , 'Magyarország új florisztikai-növényföldrajzi felosztása ' (1960 ) 4 MTA Biol. Csop. Közlem. : 43 -70.

  • Search Google Scholar
 • Soó, R. (1961): Grundzüge zu einer neuen floristisch-zönologischen Pflanzengeographie Ungarns. — Acta Bot. Acad. Sci. Hung . 7 : 147–174.

  Soó R. , 'Grundzüge zu einer neuen floristisch-zönologischen Pflanzengeographie Ungarns ' (1961 ) 7 Acta Bot. Acad. Sci. Hung. : 147 -174.

  • Search Google Scholar
 • Soó, R. (1964): Magyarország florisztikai és cönológiai növényföldrajza . [Floristic and coenologic phytogeography of Hungary]. — In: Soó, R.: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96–129.

  Soó R. , '', in Magyarország florisztikai és cönológiai növényföldrajza , (1964 ) -.

 • Soós, L. (1934): Magyarország állatföldrajzi felosztása. [Zoogeographical division of Hungary]. — Állatt. Közlem . 31 (1–2): 1–25.

  Soós L. , 'Magyarország állatföldrajzi felosztása ' (1934 ) 31 Állatt. Közlem. : 1 -25.

  • Search Google Scholar
 • Szabó, J., Pásztor, L. and Bakacsi, Zs. (2005): Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igényei, lehetősége és lépései. (Possibilities and development of a country-wide, spatial, soil-information system). — Agrokém. Talajtan54 : 41–58.

  Bakacsi Zs. , 'Egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítésének igényei, lehetősége és lépései ' (2005 ) 54 Agrokém. Talajtan : 41 -58.

  • Search Google Scholar
 • Tuzson, J. (1910): Magyarország növényföldrajzi térképe Simonkai Lajos hagyatékából. [Phytogeographical map of Hungary from the heritage of Lajos Simonkai]. — Bot. Közlem . 9 (6): 288–289.

  Tuzson J. , 'Magyarország növényföldrajzi térképe Simonkai Lajos hagyatékából ' (1910 ) 9 Bot. Közlem. : 288 -289.

  • Search Google Scholar
 • Tuzson, J. (1911): Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai. Székfoglaló értekezés. [Main lines of the evolutionary phytogeography of Hungary]. — Math. Termtud. Ért . 29 (4): 558–589.

  Tuzson J. , 'Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai. Székfoglaló értekezés ' (1911 ) 29 Math. Termtud. Ért. : 558 -589.

  • Search Google Scholar
 • Várallyay, Gy. (1985): Magyarország 1:100000 méretarányú agrotopográfiai térképe. (Agrotopographical map of Hungary, 1:100,000). — Agrokém. Talajtan34 : 243–248.

  Várallyay Gy. , 'Magyarország 1:100000 méretarányú agrotopográfiai térképe ' (1985 ) 34 Agrokém. Talajtan : 243 -248.

  • Search Google Scholar
 • Varga, Z. (1964): Magyarország állatföldrajzi beosztása a nagylepkefauna komponensei alapján. [Zoogeographical division of Hungary based on the components of the butterfly fauna]. — Rovartani Közlem . 17 : 119–167.

  Varga Z. , 'Magyarország állatföldrajzi beosztása a nagylepkefauna komponensei alapján ' (1964 ) 17 Rovartani Közlem. : 119 -167.

  • Search Google Scholar
 • Vojtkó, A. (2001): A Bükk hegység növényföldrajzi felosztása . [Phytogeographical division of the Bükk Mountains]. — In: Vojtkó, A. (ed.): A Bükk hegység flórája. Sorbus 2001 Kiadó, Eger, pp. 23–44.

 • Zólyomi, B. (1951): Magyarország flóratérképe . [Flora map of Hungary]. — In: Soó, R. and Jávorka, S.: Amagyar növényvilág kézikönyve I–II. Akadémiai Kiadó, Bp., melléklet.

 • Zólyomi, B. (1967): Rekonstruált növénytakaró . [Reconstructed vegetation]. 1:1500000. — In: Radó, S. (ed.): Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest, pp. 21, 31.

  Zólyomi B. , '', in Rekonstruált növénytakaró , (1967 ) -.

 • Zólyomi, B. (1989): Magyarország természetes növénytakarója . (Map of the potential natural vegetation of Hungary). — In: Pécsi, M. (ed.): Nemzeti Atlasz. Kartográfiai Vállalat, Budapest, p. 89.

  Zólyomi B. , '', in Magyarország természetes növénytakarója. , (1989 ) -.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 6 3 2
Feb 2021 11 4 4
Mar 2021 7 0 0
Apr 2021 9 2 0
May 2021 14 2 3
Jun 2021 3 2 0
Jul 2021 0 0 0