View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences Institute of Ecology and Botany H-2163 Vácrátót Alkotmány u. 2-4 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $692.00

The xeromesophilous loess grassland association, Euphorbio pannonicae-Brachypodietum , had been outlined seven years ago by the author (Horváth 2002). This first publication of the association provided a valid name for it, characterised the community by dominant, constant and typical species, as well as the abiotic conditions and attributes of small-scale spatial patterns. Based on these parameters, the new coenotaxon has been separated from xerophilous loess grassland association ( Salvio-Festucetum rupicolae Zólyomi ex Soó 1964). Nevertheless, the prior description has to be considered incomplete, because it reported only the synthetic attributes of species occurrences in the surveyed stands of the community. In this paper, the description of the association is validated with offering a complete phytosociological table and selecting the holotype relevé. In addition, the author summarises the floristical, coenological and ecological characters of the association. It has to be considered as a well-distinguishable xeromesophilous coenotaxon of the Pannonian loess vegetation, stands of which constantly occur on northern or northeastern slopes. It has high nature conservancy values because many forest and forest-steppe species of the zonal forest-steppe vegetation of the Great Hungarian Plain could only survive within it.

 • Bartha, S. (2007): Kompozíció, differenciálódás és dinamika az erdőssztyep biom gyepjeiben . (Composition, differentiation and dynamics of the grasslands in the forest steppe biome). — In: Illyés, E. and Bölöni, J. (eds): Lejtősztyeppek, löszgyepek és erdőssztyepprétek Magyarországon. (Slope steppes, loess steppes and forest steppe meadows in Hungary). — MTA ÖBKI, Budapest, pp. 72–103.

  Bartha S. , '', in Lejtősztyeppek, löszgyepek és erdőssztyepprétek Magyarországon , (2007 ) -.

 • Bauer, N. and Kenyeres, Z. (2006): Data to the microclimate of some characteristic grassland associations of the Transdanubian Mountains. — Acta Bot. Hung. 48 : 9–27.

  Kenyeres Z. , 'Data to the microclimate of some characteristic grassland associations of the Transdanubian Mountains ' (2006 ) 48 Acta Bot. Hung. : 9 -27.

  • Search Google Scholar
 • Bauer, N. and Kenyeres, Z. (2007): Seasonal changes of microclimatic conditions in grasslands and its influence on orthopteran assemblages. — Biologia, Bratislava 62 (6): 742–748.

  Kenyeres Z. , 'Seasonal changes of microclimatic conditions in grasslands and its influence on orthopteran assemblages ' (2007 ) 62 Biologia, Bratislava : 742 -748.

  • Search Google Scholar
 • Bobbink, R. and Willems, J. H. (1987): Increasing dominance of Brachypodium pinnatum in chalk grasslands: a threat to a species-rich ecosystem. — Biol. Conserv. 40 : 301–314.

  Willems J. H. , 'Increasing dominance of Brachypodium pinnatum in chalk grasslands: a threat to a species-rich ecosystem ' (1987 ) 40 Biol. Conserv. : 301 -314.

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. (2003): Magyarország növénytársulásai . — Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.

  Borhidi A. , '', in Magyarország növénytársulásai , (2003 ) -.

 • Boros, Á. (1958): A magyar puszta növényzetének származása. — Fölr. Ért. 7 : 33–45.

  Boros , 'A magyar puszta növényzetének származása ' (1958 ) 7 Fölr. Ért. : 33 -45.

 • Boros, Á. (1959): A Mezőföld növényföldrajza . — In: Ádám, L., Marosi, S. and Szilárd, J. (eds):A Mezőföld természeti földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 363–383.

  Boros , '', in A Mezőföld természeti földrajza , (1959 ) -.

 • Buzás, I. (1993): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1–2 . — INDA 4231 Kiadó, Budapest, 357 pp., 343 pp.

  Buzás I. , '', in Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1–2 , (1993 ) -.

 • Eijsink, J., Ellenbroek, G., Holzner, W. and Werger, M. J. A. (1978): Dry and semi-dry grasslands in the Weinviertel, Lower Austria. — Vegetatio 36 : 129–148.

  Werger M. J. A. , 'Dry and semi-dry grasslands in the Weinviertel, Lower Austria ' (1978 ) 36 Vegetatio : 129 -148.

  • Search Google Scholar
 • Ellenberg, H. (1963): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen . — Eugen Ulmer, Stuttgart, 945 pp.

  Ellenberg H. , '', in Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen , (1963 ) -.

 • Fekete, G. (1992): The holistic view of succession reconsidered. — Coenoses 7 : 21–29.

  Fekete G. , 'The holistic view of succession reconsidered ' (1992 ) 7 Coenoses : 21 -29.

 • Fekete, G. and Virágh, K. (1997): Félszáraz Brachypodium pinnatum gyepek kompozíciós differenciációja. — Kitaibelia 2 : 276.

  Virágh K. , 'Félszáraz Brachypodium pinnatum gyepek kompozíciós differenciációja ' (1997 ) 2 Kitaibelia : 276 -.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G., Virágh, K., Aszalós, R. and Orlóci, L. (1998): Landscape and coenological differentiation of Brachypodium pinnatum grasslands in Hungary. — Coenoses 13 : 39–53.

  Orlóci L. , 'Landscape and coenological differentiation of Brachypodium pinnatum grasslands in Hungary ' (1998 ) 13 Coenoses : 39 -53.

  • Search Google Scholar
 • Fekete, G., Virágh, K., Aszalós, R. and Précsényi, I. (2000): Static and dynamic approaches to landscape heterogenity in the Hungarian forest-steppe zone. — J. Veg. Sci. 11 : 375–382.

  Précsényi I. , 'Static and dynamic approaches to landscape heterogenity in the Hungarian forest-steppe zone ' (2000 ) 11 J. Veg. Sci. : 375 -382.

  • Search Google Scholar
 • Hayek, Zs. and Virágh, K. (1997): A Gödöllői-dombvidék Brachypodium pinnatum gyeptípusainak florisztikai és cönológiai elválása. — Kitaibelia 2 : 277.

  Virágh K. , 'A Gödöllői-dombvidék Brachypodium pinnatum gyeptípusainak florisztikai és cönológiai elválása ' (1997 ) 2 Kitaibelia : 277 -.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, A. (1998): A mezőföldi fátlan löszvegetáciés cönológiai jellemzése. — Kitaibelia 3 : 91–94.

  Horváth A. , 'A mezőföldi fátlan löszvegetáciés cönológiai jellemzése ' (1998 ) 3 Kitaibelia : 91 -94.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, A. (2002): A mezőföldi löszvegetáciérmintázati szerveződése . [Organization of spatial pattern of loess vegetation in the Mezőföld region]. — Synbiologica Hungarica 5, Scientia Kiadó, Budapest, 174 pp.

  Horváth A. , '', in Synbiologica Hungarica 5 , (2002 ) -.

 • Horváth, A. (2004): Az Illancs löszvegetációjának összehasonlító növényföldrajzi és cönológiai értékelése . — Abstracts, Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI, Keszthely, p. 30.

 • Horváth, A. (2006): SYNDATA: szünbotanikai (florisztikai és cönológiai) adatbázis-kezelő és -elemző program. — Kitaibelia 11 (1): 55.

  Horváth A. , 'SYNDATA: szünbotanikai (florisztikai és cönológiai) adatbázis-kezelő és -elemző program ' (2006 ) 11 Kitaibelia : 55 -.

  • Search Google Scholar
 • Illyés, E. and Bölöni, J. (eds) (2007): Lejtősztyeppek, löszgyepek és erdőssztyepprétek Magyarországon . [Slope steppes, loess steppes and forest steppe meadows in Hungary]. — MTA ÖBKI, Budapest, 236 pp.

  '', in Lejtősztyeppek, löszgyepek és erdőssztyepprétek Magyarországon , (2007 ) -.

 • Illyés, E., Chytry, M., Botta-Dukát, Z., Jandt, U., Škodovšov Hájek, O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: vegetation classification with validation. — J. Veg. Sci. 18 : 835–846.

  Škodovšov Hájek O. , 'Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: vegetation classification with validation ' (2007 ) 18 J. Veg. Sci. : 835 -846.

  • Search Google Scholar
 • Jámbor, Á. (1989): Földtan . — In: Pécsi, M. (ed.): Magyarország nemzeti atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest, pp. 38–39.

  Jámbor , '', in Magyarország nemzeti atlasza , (1989 ) -.

 • Kovács, J. A. (1995): Lágyszárú növénytársulásaink rendszertani áttekintése. — Tilia 1 : 86–144.

  Kovács J. A. , 'Lágyszárú növénytársulásaink rendszertani áttekintése ' (1995 ) 1 Tilia : 86 -144.

  • Search Google Scholar
 • Lavrenko, E. M. and Soczava, V. B. (eds) (1956): Descriptio vegetationis URSS . Vols 1–2. — Acad. Sci. URSS, Moscow, Leningrad, 971 pp.

  '', in Descriptio vegetationis URSS. Vols 1–2 , (1956 ) -.

 • Mucina, L. and Kolbek, J. (1993): Festuco-Brometea . — In: Mucina, L., Grabherr, G. and Ellmauer, T. (eds): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil I. Anthropogene Vegetation. Gustav Fischer Verlag, Jena, pp. 420–481.

  Kolbek J. , '', in Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil I. Anthropogene Vegetation , (1993 ) -.

 • Schmotzer, A. and Vojtkó, A. (1997 a ): Investigation of Brachypodium pinnatum-dominated semidry grasslands in the Bükk Mountains (North-East Hungary) . — In: Tóth, E. and Horváth, R. (eds): Proceeds, Research, Conservation, Management, Aggtelek, Vol. I, pp. 385–391.

 • Schmotzer, A. and Vojtkó, A. (1997 b ): Félszáraz gyepek bükki állományainak cönológiai összevetése az eredeti erdőtársulások aljnövényzetével. — Kitaibelia 2 : 304.

  Vojtkó A. , 'Félszáraz gyepek bükki állományainak cönológiai összevetése az eredeti erdőtársulások aljnövényzetével ' (1997 ) 2 Kitaibelia : 304 -.

  • Search Google Scholar
 • Simon, T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények . — Nemzeti Tankönyvkiad

 • Soó, R. (1947): Revue systématique des associations végétales des environs de Kolozsvár (respectivement de la Mezőség et de la région de la Szamos, en Transylvanie). — Acta Geobot. Hung. 6 (1): 3–50.

  Soó R. , 'Revue systématique des associations végétales des environs de Kolozsvár (respectivement de la Mezőség et de la région de la Szamos, en Transylvanie) ' (1947 ) 6 Acta Geobot. Hung. : 3 -50.

  • Search Google Scholar
 • Soó, R. (1958): Összehasonlító vegetációtanulmányok a Szovjetunió erdős-sztyep övében. — Az MTA Biol. Csop. Közlem. 1 : 209–222.

  Soó R. , 'Összehasonlító vegetációtanulmányok a Szovjetunió erdős-sztyep övében ' (1958 ) 1 Az MTA Biol. Csop. Közlem. : 209 -222.

  • Search Google Scholar
 • Soó, R. (1964): Magyarország flórájának és vegetációjának rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I . (Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae I). — Akadémiai Kiadó, Budapest, 591 pp.

  Soó R. , '', in Magyarország flórájának és vegetációjának rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I , (1964 ) -.

 • StatSoft, Inc. (2001): STATISTICA (data analysis software system) . Version 6. — www.statsoft.com.

 • Szerényi, J. (2000): Adatok az észak-Mezőföld löszflórájához. (Data to the loess flora of North-Mezőföld (Hungary)). — Kitaibelia 5 : 249–270.

  Szerényi J. , 'Adatok az észak-Mezőföld löszflórájához ' (2000 ) 5 Kitaibelia : 249 -270.

  • Search Google Scholar
 • V. Sipos, J. and Varga, Z. (1997): Phytocenology of semi-dry grasslands in the Aggtelek karst area (N. Hungary) . — In: Tóth, E. and Horváth, R. (eds): Proceeds, Research, Conservation, Management, Aggtelek, Vol. I, pp. 59–78.

 • V. Sipos, J. and Varga, Z. (1998): Az Aggteleki-karszt félszáraz gyepjeinek (Cirsio pannonicae-Brachypodion pinnati) fitocönológiai jellemzése. — Kitaibelia 3 : 347–348.

  Varga Z. , 'Az Aggteleki-karszt félszáraz gyepjeinek (Cirsio pannonicae-Brachypodion pinnati) fitocönológiai jellemzése ' (1998 ) 3 Kitaibelia : 347 -348.

  • Search Google Scholar
 • Varga, Z., V. Sipos, J., Orci, M. K. and Rácz, I. (2000): Félszáraz gyepek az Aggteleki-karszton: fitocönológiai viszonyok, egyenesszárnyú rovar-és lepkeegyüttesek . — In: Virágh, K. and Kun, A. (eds): Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 195–238.

  Rácz I. , '', in Vegetáció és dinamizmus. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik tanítványai, barátai és munkatársai , (2000 ) -.

 • Virágh, K. and Bartha, S. (1998): Interspecific associations in different successional stages of Brachypodium pinnatum grassland after deforestation in Hungary. — Tiscia 31 : 3–12.

  Bartha S. , 'Interspecific associations in different successional stages of Brachypodium pinnatum grassland after deforestation in Hungary ' (1998 ) 31 Tiscia : 3 -12.

  • Search Google Scholar
 • Virágh, K. and Fekete, G. (1984): Degradation stages in a xeroseries: composition, similarity, grouping, coordination. — Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 30 : 427–459.

  Fekete G. , 'Degradation stages in a xeroseries: composition, similarity, grouping, coordination ' (1984 ) 30 Acta Bot. Acad. Sci. Hung. : 427 -459.

  • Search Google Scholar
 • Virágh, K., Horváth, A., Bartha, S. and Somodi, I. (2006): Kompozíciós diverzitás és términtázati rendezettség a szálkaperjés erdőssztyepprét természetközeli és zavart állományaiban . — In: Molnár, E. (ed.): Kutatás, oktatás, értékteremtés. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 89–110.

  Somodi I. , '', in Kutatás, oktatás, értékteremtés , (2006 ) -.

 • Virágh, K., Horváth, A., Bartha, S. and Somodi, I. (2008): A multiscale methodological approach novel in monitoring the effectiveness of grassland management. — Comm. Ecol. 9 : 237–246.

  Somodi I. , 'A multiscale methodological approach novel in monitoring the effectiveness of grassland management ' (2008 ) 9 Comm. Ecol. : 237 -246.

  • Search Google Scholar
 • Vojtkó, A. (1998): A Bükk hegység sziklagyepjeinek és sztyeprétjeinek jellemzése . — In: Csontos, P. (ed.): Sziklagyepek szünbotanikai kutatása. Scientia Kiadó, Budapest, pp. 133–155.

  Vojtkó A. , '', in Sziklagyepek szünbotanikai kutatása , (1998 ) -.

 • Vojtkó, A. (2002): A váci Naszály sziklagyepjeinek cönológiai vizsgálata. (Coenological studies on rocky grassland communities of the Naszály hill). — Bot. Közlem. 89 : 161–181.

  Vojtkó A. , 'A váci Naszály sziklagyepjeinek cönológiai vizsgálata ' (2002 ) 89 Bot. Közlem. : 161 -181.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (1957): Der Tatarenahorn-Eichen-Lösswald der zonalen Waldsteppe (Aceri tatarici-Quercetum). — Acta Bot. Hung. 3 : 401–424.

  Zólyomi B. , 'Der Tatarenahorn-Eichen-Lösswald der zonalen Waldsteppe (Aceri tatarici-Quercetum) ' (1957 ) 3 Acta Bot. Hung. : 401 -424.

  • Search Google Scholar
 • Zólyomi, B. (1958): Budapest környékének természetes növénytakarója . — In: Pécsi, M. (ed.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 509–642.

  Zólyomi B. , '', in Budapest természeti képe , (1958 ) -.

 • Zólyomi, B. (1967): Mezőföld: Természetes növényzet . — In: Marosi, S. and Szilárd, J. (eds): A dunai Alföld. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 285–288.

  Zólyomi B. , '', in A dunai Alföld , (1967 ) -.

 • Zólyomi, B. (1989): Természetes növénytakar — In: Pécsi, M. (ed.): Magyarország nemzeti atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest, p. 89.

  Zólyomi B. , '', in Magyarország nemzeti atlasza , (1989 ) -.

 • Zólyomi, B. and Fekete, G. (1994): The Pannonian loess steppe: differentiation in space and time. — Abstracta Botanica 18 : 29–41.

  Fekete G. , 'The Pannonian loess steppe: differentiation in space and time ' (1994 ) 18 Abstracta Botanica : 29 -41.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 1 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0