View More View Less
 • 1 University of Pécs Department of Plant Taxonomy and Geobotany H-7624 Pécs Ifjúság útja 6 Hungary
 • | 2 University of Szeged Department of Ecology H-6726 Szeged Közép fasor 52 Hungary
 • | 3 Janus Pannonius Museum Department of Natural History H-7621 Pécs Szabadság u. 2 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $692.00

A new closed rock sward association ( Festuco rupicolae-Arrhenatheretum Erdős et Morschhauser, ass. nova.) has been found and described in the Villány Mts (SW Hungary). This community lives in northern expositions, near the ridge or the plateau. Bedrock is limestone and dolomite. In the association dominated by the grasses Festuca rupicola and Arrhenatherum elatius , an unusual mixing of species can be encountered: species of the mesophilous forests, of the karst shrub-forests and of the xerophilous grasslands and rock swards occur together in this community. Description of the new community as a distinct association is supported by the PCoA ordination and the differential species. Ecological properties of the community were characterised by using ecological indicator values. This analysis also shows the dual character of the association. We analysed the new association by computing the spectra of the social behaviour types. The extraordinarily great amount of the disturbance tolerants is probably a consequence of the former grazing pressure or some other disturbance.

 • Borhidi, A. (1993): A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai . (Social behaviour types of the Hungarian flora, its naturalness and relative ecological indicator values). — Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala és Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 93 pp.

  Borhidi A. , '', in A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai , (1993 ) -.

 • Borhidi, A. (1995): Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian Flora. — Acta Bot. Hung.39 (1–2): 97–181.

  Borhidi A. , 'Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian Flora ' (1995 ) 39 Acta Bot. Hung. : 97 -181.

  • Search Google Scholar
 • Borhidi, A. (2003): Magyarország növénytársulásai . [Plant associations of Hungary]. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.

  Borhidi A. , '', in Magyarország növénytársulásai , (2003 ) -.

 • Borhidi, A. and Dénes, A. (1997): A Mecsek és a Villányi-hegység sziklagyepjei . (The rock swards of the Mecsek and Villány Mts in South Hungary). — In: Borhidi, A. and Szabó, L. Gy. (eds): Studia Phytologica Jubilaria. Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs, pp. 45–65.

  Dénes A. , '', in Studia Phytologica Jubilaria , (1997 ) -.

 • Dénes, A. (1995): A Mecsek és a Villányi-hegység karsztbokorerdői. (The karst shrubforest of Mecsek and Villány Mountains, South Hungary). — Janus Pannonius Múz. évk.39 : 5–31.

  Dénes A. , 'A Mecsek és a Villányi-hegység karsztbokorerdői ' (1995 ) 39 Janus Pannonius Múz. évk. : 5 -31.

  • Search Google Scholar
 • Dénes, A. (1997 a ): A Villányi-hegység vegetációja. Botanikai-természetvédelmi értékelés I. (Szársomlyó, Fekete-hegy és környékük) . [The vegetation of the Villány Mts. Botanical and nature conservation evaluation. I]. — Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztály, Pécs, 38 pp.

  Dénes A. , '', in A Villányi-hegység vegetációja. Botanikai-természetvédelmi értékelés I. (Szársomlyó, Fekete-hegy és környékük) , (1997 ) -.

 • Dénes, A. (1997 b ): Lejtősztyeprét tanulmányok a Villányi-hegységben. (Studies of slope steppes in Villány hills). — Kitaibelia2 (2): 267–273. [in Hungarian]

  Dénes A. , 'Lejtősztyeprét tanulmányok a Villányi-hegységben ' (1997 ) 2 Kitaibelia : 267 -273.

  • Search Google Scholar
 • Dénes, A. (1998): A Villányi-hegység Chrysopogono-Festucion dalmaticae társulásai . (Chrysopogono- Festucion dalmaticae communities in Villány Hills, Hungary). — In: Csontos, P. (ed.): Sziklagyepek szünbotanikai kutatása. Scientia Kiadó, Budapest, pp. 57–76.

  Dénes A. , '', in Sziklagyepek szünbotanikai kutatása , (1998 ) -.

 • Dénes, A. (2000): A Villányi-hegység flóra- és vegetációkutatásának története, eredményeinek összefoglalása, különös tekintettel a védett és ritka fajok előfordulására . (History of research on flora and vegetation in the Villány Hills, summary of the results, with special regard to the occurrences of rare and protected species). — In: Uherkovich, Á. (ed.): A Villányi-hegység botanikai és zoológiai alapfelmérése. Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs, pp. 47–77.

  Dénes A. , '', in A Villányi-hegység botanikai és zoológiai alapfelmérése , (2000 ) -.

 • Erdős, L., Körmöczi, L. and Morschhauser, T. (2008): Növénykőzösségek határainak kimutathatósága sokváltozós elemzési eljárásokkal . (Plant community delineation with multivariate methods). — In: Csima, P. and Dublinszki-Boda, B. (eds): Tájökológiai kutatások. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 261–266.

  Morschhauser T. , '', in Tájökológiai kutatások , (2008 ) -.

 • Fekete, G. (1997): Pusztafüves lejtősztyeppek és erdőssztyepprétek . [Slopes steppes and forest steppe meadows]. — In: Fekete, G., Molnár, Zs. and Horváth, F. (eds): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 107–109.

  Fekete G. , '', in A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer , (1997 ) -.

 • Horvát, A. O. (1956): Mecseki tölgyesek erdőtípusai. — Janus Pannonius Múz. évk.1 : 131–148.

  Horvát A. O. , 'Mecseki tölgyesek erdőtípusai ' (1956 ) 1 Janus Pannonius Múz. évk. : 131 -148.

  • Search Google Scholar
 • Horvát, A. O. (1968): Die Hainbuchen-Eichenwälder der Mecsek-Gegend in Südungarn. — Feddes Repert . 77 (2): 163–176.

  Horvát A. O. , 'Die Hainbuchen-Eichenwälder der Mecsek-Gegend in Südungarn ' (1968 ) 77 Feddes Repert : 163 -176.

  • Search Google Scholar
 • Horvát, A. O. and Papp, L. (1964): A nagyharsányi Szársomlyón végzett mikroklímamérések eredményei. — Janus Pannonius Múz. évk.9 : 43–51.

  Papp L. , 'A nagyharsányi Szársomlyón végzett mikroklímamérések eredményei ' (1964 ) 9 Janus Pannonius Múz. évk. : 43 -51.

  • Search Google Scholar
 • Kevey, B. (1985): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. — Janus Pannonius Múz. évk.29 : 23–28.

  Kevey B. , 'Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben ' (1985 ) 29 Janus Pannonius Múz. évk. : 23 -28.

  • Search Google Scholar
 • Kevey, B. (1987): A Villányi-hegység bükkösei. — Janus Pannonius Múz. évk.30–31 : 7–9.

  Kevey B. , 'A Villányi-hegység bükkösei ' (1987 ) 30–31 Janus Pannonius Múz. évk. : 7 -9.

  • Search Google Scholar
 • Kevey, B. (1989): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez, V. — Bot. Közlem.76 (1–2): 83–96.

  Kevey B. , 'Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez, V ' (1989 ) 76 Bot. Közlem. : 83 -96.

  • Search Google Scholar
 • Map 1 (1844): Map of all shared pastures of Nagyharsány in Baranya County (1844) . — Baranya County Archives BML XV. 3. BIU 568.

 • Map 2 (1864): Map of Nagyharsány according to the arrangement of 1864 (1864) . — Baranya County Archives BML XV. 3. BIU 570/b.

 • Map 3 (1862): Map of the vineyard of Nagyharsány according to the arrangement of 1862 (1862) . — Baranya County Archives BML XV. 3. BIU 569.

 • Podani, J. (2001): SYN-TAX 2000, computer programs for data analysis in ecology and systematics. User's manual . — Scientia Kiadó, Budapest, 53 pp.

  Podani J. , '', in SYN-TAX 2000, computer programs for data analysis in ecology and systematics. User's manual , (2001 ) -.

 • Simon, T. (1964): Entdeckung und Zönologie der Festuca dalmatica (Hack.) Richt. in Ungarn und ihr statistischer Vergleich mit ssp. pseudodalmatica (Kraj.) Soó. — Ann. Univ. Budapest, S. Biol.7 : 143–156.

  Simon T. , 'Entdeckung und Zönologie der Festuca dalmatica (Hack.) Richt. in Ungarn und ihr statistischer Vergleich mit ssp. pseudodalmatica (Kraj.) Soó ' (1964 ) 7 Ann. Univ. Budapest, S. Biol. : 143 -156.

  • Search Google Scholar
 • Simon, T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények . — Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 846 pp.

  Simon T. , '', in A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények , (2000 ) -.

 • Tichý, L. (2002): JUICE, software for vegetation classification. — J. Veg. Sci.13 : 451–453.

  Tichý L. , 'JUICE, software for vegetation classification ' (2002 ) 13 J. Veg. Sci. : 451 -453.

  • Search Google Scholar
 • Tichý, L. and Chytrý, M. (2006): Statistical determination of diagnostic species for site groups of unequal size. — J. Veg. Sci.17 : 809–818.

  Chytrý M. , 'Statistical determination of diagnostic species for site groups of unequal size ' (2006 ) 17 J. Veg. Sci. : 809 -818.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

 

Senior editors

Managing Editors

 • László LŐKÖS
 • László PEREGOVITS

Editorial Board

 • Gy. BORBÉLY (Debrecen)
 • A. ČARNY (Ljubljana)
 • A. CSERGŐ (Dublin)
 • B. CZÚCZ (Paris)
 • M. HÖHN (Budapest)
 • K. T. KISS (Budapest)
 • A. KUZEMKO (Uman)
 • Z. LOSOSOVÁ (Brno)
 • I. MÁTHÉ (Szeged)
 • E. MIHALIK (Szeged)
 • S. ORBÁN (Eger)
 • R. PÁL (Butte)
 • Gy. PINKE (Mosonmagyaróvár)
 • T. PÓCS (Eger)
 • K. PRACH (České Budejovice)
 • E. S. RAUSCHERT (Cleveland)
 • E. RUPRECHT (Cluj Napoca)
 • G. SRAMKÓ (Debrecen)
 • A. T. SZABÓ (Veszprém)
 • É. SZŐKE (Budapest)
 • B. TOKARSKA-GUZIK (Katowice)
 • B. TÓTHMÉRÉSZ (Debrecen)
 • P. TÖRÖK (Debrecen)

Botta-Dukát, Zoltán
E-mail: botta-dukat.zoltan@okologia.mta.hu

or

Lőkös, László
E-mail: acta@bot.nhmus.hu
Institute: Botanical Department, Hungarian Natural History Museum
Address: Könyves K. krt. 40. H-1097 Budapest, Hungary

Indexing and Abstracting Services:

 • Biological Abstracts
 • BIOSIS Previews
 • CAB Abstracts
 • Chemical Abstracts
 • Global Health
 • Referativnyi Zhurnal

 

2020  
Scimago
H-index
19
Scimago
Journal Rank
0,417
Scimago
Quartile Score
Plant Science Q2
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Q3
Scopus
Cite Score
155/89=1,7
Scopus
Cite Score Rank
Plant Science 221/445 (Q2)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 374/647 (Q3)
Scopus
SNIP
0,838
Scopus
Cites
260
Scopus
Documents
22
Days from submission to acceptance 127
Days from acceptance to publication 132
Acceptance
Rate
36%

 

2019  
Scimago
H-index
17
Scimago
Journal Rank
0,404
Scimago
Quartile Score
Plant Science Q2
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Q3
Scopus
Cite Score
164/91=1,8
Scopus
Cite Score Rank
Plant Science 209/431 (Q2)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 358/629 (Q3)
Scopus
SNIP
0,699
Scopus
Cites
215
Scopus
Documents
23
Acceptance
Rate
30%

 

Acta Botanica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 580 EUR / 724 USD
Print + online subscription: 660 EUR / 824 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Botanica Hungarica
Language English
French
German
Russian
Spanish
Size B5
Year of
Foundation
1954
Publication
Programme
2021 Volume 63
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6495 (Print)
ISSN 1588-2578 (Online)

 

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 4 1 1
Apr 2021 3 0 0
May 2021 2 3 5
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0