Authors:
B. Kevey Department of Ecology, University of Pécs, H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6, Hungary; E-mail: keveyb@gamma.ttk.pte.hu

Search for other papers by B. Kevey in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
I. Majláth Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, H-2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2, Hungary; E-mail: majlath.imre@agrar.mta.hu

Search for other papers by I. Majláth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
M. Molnár H-2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2, Hungary; E-mail: marci1985@gmail.com

Search for other papers by M. Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The subject of the present study is the monitoring of the hardwood groves at the Martonvásár Manor Park with the involvement of 20 earlier (recorded in 1980–1981) and 20 current (recorded in 2011–2012) phytocoenological relevés. The manor park was created in the first half of the 19th century. Since then the woods along the St László stream have developed into species-rich and semi-natural forests, which can be identified as related to the oak-ash-elm groves (Scillo vindobonensis-Ulmetum) of the Zámoly Basin and the Csepel Island. The results of the current monitoring repeated 30 years after the first survey show momentous changes in forest dynamics such as the ageing-related opening of the upper canopy and an intense closure of the lower canopy and shrub layer. The ratio of the invasive species doubled. Present findings may provide additional information for long-term forest ecology research, however, results could be considered as changes of a semi-natural hardwood forest with minimal human impact.

Supplementary Materials

  • Supplementary Material
  • Supplementary Material
  • Supplementary Material
 • Ádám, L., Marosi, S. and Szilárd, J. (1959): A Mezoföld természeti földrajza. – Földrajzi Monográfiák II,Akadémiai Kiadó, Budapest, 514 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Becking, R. W. (1957): The Zürich-Montpellier school of phytosociology. – Bot. Review 23: 411488. http://dx.doi.org/10.1007/bf02872328

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A. (1961): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. – Ann. Univ. Sci. Budapest., Sect. Biol. 4: 21250.

 • Borhidi, A. (1993): A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. – Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A. (1995): Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian flora. – Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 39: 97181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A. and Kevey, B. (1996): An annotated checklist of the Hungarian plant communities II.– In: Borhidi, A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant communities. Janus Pannonius University, Pécs, pp. 95138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A., Kevey, B. and Lendvai, G. (2012): Plant communities of Hungary. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 544 pp.

 • Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. Ed.3 – Springer Verlag, Wien, New York, 865 pp.

 • Gencsi, L. and Vancsura, R. (1992): Dendrológia. – Mezogazda Kiadó, Budapest, 728 pp.

 • Hangay, O. (1889): Eroszakolt flóravidék. – Orvos-Term.tud. Ért. 11: 153162.

 • Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschhauser, T., Lokös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. – Vácrátót, 267 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakucs, P. (1967): Gedanken zur höheren Systematik der europäischen Laubwälder. – Contrib. Bot. 1967: 159166.

 • Jakucs, P. (1973): “Síkfokút Project”. Egy tölgyes ökoszisztéma környezetbiológiai kutatása a bioszféra-program keretén belül. (Environmental-biological research of an oak forest ecosystem within the framework of the biosphere program). – MTA Biol. Oszt. Közl. 16: 1125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Járai-Komlódi, M. (1966): Adatok az Alföld negyedkori klíma- és vegetációtörténetéhez I. – Bot. Közlem. 53: 191201.

 • Járai-Komlódi, M. (1968): The Late Glazial and Holocene flora of the Hungarian Great Plain. – Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös nom., Sect. Biol. 9–10: 199225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Járai-Komlódi, M. (1969): Adatok az Alföld negyedkori klíma- és vegetációtörténetéhez II.– Bot. Közlem. 56: 4355.

 • Járai-Komlódi, M. (2000): A Kárpát-medence növényzetének kialakulása. – Tilia 9: 559.

 • Kevey, B. (1979): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. – Bot. Közlem. 65: 165175. (1978).

 • Kevey, B. (1987): A martonvásári kastélypark tölgy-koris-szil ligeterdoi.– Bot. Közlem. 73(1–2): 3342.

 • Kevey, B. (2008): Magyarország erdotársulásai. (Forest associations of Hungary). Die Wälder von Ungarn. – Tilia 14: 1488.

 • Kevey, B. and Hirmann, A. (2002): „NS” számítógépes cönológiai programcsomag. – In: Összefoglalók, Aktuális flóra-és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V, Pécs, 2002. március 8–10, p.74

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király, G. (ed.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafo, 616 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Manninger, I. (1989): Botanikai érdekességek, hírneves botanikusok Martonvásáron. – MTA Mezogazd. Kut.int. Kísérl. Gazd. Közlem. 89(2): 1314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mucina, L., Grabherr, G. and Wallnöfer, S. (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs III. Wälder und Gebüsche. – Gustav Fischer, Jena, Stuttgart, New York, 353 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oberdorfer, E. (1953): Der europäische Auenwald. – Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschland 12: 2370.

 • Oberdorfer, E. (1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften IV.A. Textband. – Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, 282 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ormos, I. (1967): A kerttervezés története és gyakorlata.2ed. – Mezogazdasági Kiadó, Budapest, 523 pp.

 • Pawlowski, B., Sokolowski, M. and Wallisch, K. (1928): Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges VII. Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko-Tales. – Bull. Int. Acad. Polon. Sci. Lettr., Cl. Sci. Math. Nat.; Sér. B: Sci. Nat. (Suppl.) 1927: 205272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrášová, M., Jarolimek, I. and Medvecka, J. (2013): Neophytes in Pannonian hardwood floodplain forests: history, present situation and trends. – Forest Ecol. Manag. 308: 3139. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.07.041

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Podani, J. (2001): Syn-Tax 2000 Computer programs for data analysis in ecology and systematics. – Scientia, Budapest, 53 pp.

 • Póka, M. (1978): A Martonvásári Park. – Búvár 33:377

 • QGIS (2014): QGIS Geographic Information System. Open source geospatial foundation project. – http://qgis.osgeo.org

 • Soó, R. (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve, I–VI. – Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tuba, Z. and Szirmai, O. (2008): A pácini kastélyparkot övezo ártéri erdo botanikai jellemzése és jelentosége. – In: Tuba, Z. and Frisnyák, S. (eds): Bodrogköz. A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája. Lorántffy Alapítvány, Gödöllo–Sárospatak, pp. 633640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vlieger, J. (1937): Aperçu sur les unités phytosociologiques supérieures des Pays-Bas. – Nederlandsh Kruidkundig Archief 47:335

 • Zádor, A. (1973): Az angolkert Magyarországon. – Építés – Építészettudomány 5(1–2): 353.

 • Zólyomi, B. (1936): Tízezer év története virágporszemekben. – Term.tud. Közl. 68: 504516.

 • Zólyomi, B. (1952): Magyarország növénytakarójának fejlodéstörténete az utolsó jégkorszaktól. – MTA Biol. Oszt. Közlem. 1: 491530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zólyomi, B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója. – In: Pécsi, M. (ed.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 511642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zólyomi, B. (1967): Természetes növényzet. – In: Pécsi, M. (ed.): Magyarország tájföldrajza1 A dunai Alföld. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 285288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Managing Editors

Editorial Board

 • Gy. BORBÉLY (Debrecen)
 • A. ČARNY (Ljubljana)
 • A. CSERGŐ (Dublin)
 • B. CZÚCZ (Paris)
 • M. HÖHN (Budapest)
 • K. T. KISS (Budapest)
 • A. KUZEMKO (Uman)
 • Z. LOSOSOVÁ (Brno)
 • I. MÁTHÉ (Szeged)
 • E. MIHALIK (Szeged)
 • S. ORBÁN (Eger)
 • R. PÁL (Butte)
 • Gy. PINKE (Mosonmagyaróvár)
 • T. PÓCS (Eger)
 • K. PRACH (České Budejovice)
 • E. S. RAUSCHERT (Cleveland)
 • E. RUPRECHT (Cluj Napoca)
 • G. SRAMKÓ (Debrecen)
 • A. T. SZABÓ (Veszprém)
 • É. SZŐKE (Budapest)
 • B. TOKARSKA-GUZIK (Katowice)
 • B. TÓTHMÉRÉSZ (Debrecen)
 • P. TÖRÖK (Debrecen)

Botta-Dukát, Zoltán
E-mail: botta-dukat.zoltan@okologia.mta.hu

or

Lőkös, László
E-mail: acta@bot.nhmus.hu
Institute: Botanical Department, Hungarian Natural History Museum
Address: Könyves K. krt. 40. H-1097 Budapest, Hungary

 • Scopus
 • Biological Abstracts
 • BIOSIS Previews
 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • Chemical Abstracts
 • Global Health
 • Referativnyi Zhurnal

 

2023  
Scopus  
CiteScore 1.7
CiteScore rank Q3 (Plant Science)
SNIP 0.749
Scimago  
SJR index 0.24
SJR Q rank Q3

Acta Botanica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 696 EUR / 764 USD
Print + online subscription: 788 EUR / 868 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Botanica Hungarica
Language English
French
German
Russian
Spanish
Size B5
Year of
Foundation
1954
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6495 (Print)
ISSN 1588-2578 (Online)

 

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 9 0 1
Mar 2024 11 1 1
Apr 2024 9 0 0
May 2024 2 0 0
Jun 2024 9 0 0
Jul 2024 4 0 0
Aug 2024 0 0 0