View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Magatartástudományi Intézet Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A család meghatározó tényező az ember életében, több szempontból. Funkciói közül a szocializációra koncentrálunk. E folyamat során a gyermekek szüleiktől tanulják meg a társadalmi viselkedési módokat és szabályokat. A szülő–gyermek kapcsolat a kötődés és a világban való biztonságérzet talapzata, mely az átadott minták mellett társas támogatást is jelent, továbbá a család fontos védőfaktorként is funkcionál az egészségkárosító magatartással szemben. Kutatások kimutatták, hogy a szerfogyasztás gyakorisága a zilált, kevés támogatást biztosító családok gyermekeinél magasabb. Jelen tanulmány szegedi középiskolásokat (N = 881) mutat be. Vizsgálatunk középpontjában a káros szenvedélyek (dohányzás, „nagyivás” és marihuána használat), illetve a fiatalkori depresszió megjelenése, valamint a protektív faktorok között számon tartott társas támasz mértéke, az élettel való elégedettség és a szülő–gyermek kapcsolat minősége állt. Eredményeink szerint a káros szenvedélyek előfordulására hatással van a szülői kontroll és „monitoring” mértéke: minél nagyobb a szülői figyelem mértéke, annál valószínűbb, hogy a fiatalok nem élnek egészségkárosító szerekkel. A depresszió megjelenését növeli, az élettel való elégedettséget csökkenti az anyától és az apától kapott társas támogatásnak, valamint a szülőkkel való szoros kapcsolatnak a hiánya.

 • Allen, J. P., Insabella, G., Porter, M. R., Smith, F. D., Landm, D., Phillips, N. (2006): A social-interactional model of the development of depressive symptoms in adolescence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74 (1): 55—65.

 • Aquilino, W. S., Supple, A. J. (2001): Long-Term Effects of Parenting Practices During Adolescence on Well-Being Outcomes in Young Adulthood. Journal of Family Issues, 22: 289—308.

 • Bardi, A., Schwartz, S. H. (2003): Values and behaviour: strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29: 1207—1220.

 • Beck, K. H., Shattuck, T., Haynie, D., Crump, A. D., Simons-Morton, B. (1999): Associations between parents’ awareness, monitoring, enforcement and adolescent involvement with alcohol. Health Education Research, 14: 765—775.

 • Beluszky T. (2000): Érték, értékrendi változások Magyarországon 1945 és 1990 között. Korall, 1: 137—155.

 • Bernstein, B. (1971): Társadalmi osztály, nyelv és szocializáció. Valóság, 11: 47—58.

 • Brassai L., Pikó B. (2005): Szerhasználat és családi tényezők vizsgálata középiskolásoknál. Addiktológia, 4 (1): 7—28.

 • Brassai L. Pikó B. (2007): Protektív pszichológiai jellemzők szerepe a serdülők egészséggel kapcsolatos magatartásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8 (3): 211—227.

 • Brown, S. L. (2006): Family structure transitions and adolescent well-being. Demography, 43 (3): 447—461.

 • Choi, Y., He, M., Harachi, T. W. (2008): Intergenerational Cultural Dissonance, Parent—Child Conflict and Bonding, and Youth Problem Behaviors among Vietnamese and Cambodian Immigrant Families. Journal of Youth and Adolescence, 37: 85—96.

 • Cseh-Szombathy L. (1994): Értékváltozások a családban. INFO Társadalomtudomány, 30: 19—26.

 • Cseh-Szombathy L. (1995): A társadalmi normák változása és a családi élet alakulása. Magyar Tudomány, 5: 521—531.

 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen R. J., Griffin, S. (1985): The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personal Assessment, 49: 71—75.

 • Ford, J. A. (2009): Nonmedical Prescription Drug Use Among Adolescents: The Influence of Bonds to Family and School. Youth & Society, 40: 336—352.

 • Furlanetto, L. M., Mendlowicz, M. V., Bueno, J. R. (2005): The validity of the Beck Depression Inventory-Short Form as a screening and diagnostic instrument for moderate and severe depression in medical inpatients. Journal of Affective Disorders, 86 (1): 87—91.

 • Gerrard, M., Gibbons, F. X., Benthin, A. C., Hessling, R. M. (1996): A longitudinal study of the reciprocal nature of risk behaviors and cognitions in adolescents: What you do shapes what you think, and vica versa. Health Psychology, 15: 344—354.

 • Greenberger, E., Chen, C., Tally, S. R., Dong, Q. (2000): Family, peer, and individual correlates of depressive symptomatology among U.S. and Chinese adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68: 209—219.

 • Huebner, E. S., Funk, B. A., Gilman, I., Gilman, R. (2000): Cross-sectional and Longitudinal Psychosocial Correlates of Adolescent Life Satisfaction Reports. Canadian Journal of School Psychology, 16: 53—64.

 • Jackson, C., Henriksen, L., Foshee, V. A. (1998): The Authoritative Parenting Index: Predicting Health Risk Behaviors Among Children and Adolescents. Health Education & Behavior, 25: 319—337.

 • Järvinen, M., Østergard, J. (2009): Governing adolescent drinking. Youth & Society, 40 (3): 377—402.

 • Kiernan, K. (2007): Parental separation and disadvantage. Az előadás elhangzott: The fourth International Conference of the EAPS Working Group ’Social exclusion and the changing demographic portrait of Europe’ 6—8 September 2007, Budapest.

 • Kirkcaldy, B., Siefen, G. (1998): Depression, Anxiety and Self-Image among Children and Adolescents. School Psychology International, 19: 135—149.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2001): Magatartás és család. Magyar Bioetikai Szemle, 7 (4): 1—25.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2003): Magatartás és család. In Makó J., Ullrich Z. (szerk.): Bioetika — Ökumené. Válogatott tanulmányok a Magyar Bioetikai Társaság és a KÖT (Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság) két évtizedes munkásságából. Budapest, 92—108.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2006): A támogató család, mint a pozitív életminőség alapja. In Kopp M., Kovács M.E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 220—233.

 • Koski, P. J. (2008): Leisure-time activities and the social capital of the young. Az előadás elhangzott: The 10th Nordic Youth Research Information Symposium ’Bonds and Communities — Young people and their social ties’ 13—15 June 2008, Lillehammer.

 • Kovács E., Pikó B. (2007): Nem hagyományos egészségvédő faktorok jelentősége: család, társas támogatás, egészség. HIPPOCRATES, 3: 91—94.

 • Kovacs, M. (1992): Children’s Depression Inventory (CDI) . Multi-Health Systems, Toronto.

 • Kuijsten, A. C. (1996): Changing Family Patterns in Europe: A Case of Divergence? European Journal of Population, 12 (2): 115—143.

 • Lewinsohn, P.M., Redner, E., Seeley, J.R. (1991): The relationship between life satisfaction and psychosocial variables: New perspectives. In Strack, F., Argyle, M., Schwarz, N. (eds): Subjective well-being: An interdisciplinary perspective . Pergamon, New York, 193—212.

 • Li, X., Stanton, B., Feigelman, S. (2000): Impact of perceived parental monitoring on adolescent risk behavior over 4 years. Journal of Adolescent Health, 27: 49—56.

 • Lye, D. N., Waldron, I. (1998): Relationships of substance use to attitudes toward gender role, family and cohabitation. Journal of Substance Abuse, 10: 185—198.

 • Neményi M. (2000): Csoportkép nőkkel . Új Mandátum Kiadó, Budapest.

 • Oldehinkel, A. J., Ormel, J., Veenstra, R., De Winter, A. F., Verhulst, F. C. (2008): Parental divorce and offspring depressive symptoms: Dutch developmental trends during early adolescence. Journal of Marriage and Family, 70: 284-293.

 • Pampel, F. C., Aguilar, J. (2008): Changes in Youth Smoking, 1976—2002: A Time-Series Analysis. Youth & Society, 39: 453—480.

 • Pikó B. (2000): Nyertesekből vesztesek? Veszélyeztetett ifjúság a posztszocialista társadalomban. Társadalomkutatás, 3—4: 183—196.

 • Pikó B. (2002): A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JATEPress, Szeged.

 • Pikó B. (2003): Kultúra, társadalom-lélektan . Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Pikó B. (2005a): Ifjúkori problémaviselkedés. In Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban . L’Harmattan Kiadó, Budapest, 20—30.

 • Pikó B. (2005b): Középiskolás fiatalok szabadidőstuktúrája, értékattitűdjei és egészségmagatartása. Szociológiai Szemle, 2: 88—99.

 • Pikó, B. F., Fitzpatrick, K. M. (2003): Depressive symptomatology among Hungarian youth: A risk and protective factors approach. American Journal of Orthopsychiatry, 73: 44—54.

 • Poortinga, W. (2006): Social relations or social capital? Individual and community health effects of bonding social capital. Social Science & Medicine, 63: 255—270.

 • Rácz J. (1989): Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori „devianciák”. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.

 • Rácz L. (2005): Érték és ifjúság. In Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban . L’Harmattan Kiadó, Budapest, 58—86.

 • Sieving, R. E., Maruyama, G.,Williams, C. L., Perry, C. L. (2000): Pathways to adolescent alcohol use: Potential mechanisms of parent influence. Journal of Research on Adolescence, 10: 489—514.

 • Skultéti D. (2005): Társas hatások szerepe fiatalok egészségkockázati magatartásában. In Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban . L’Harmattan Kiadó, Budapest, 104—121.

 • Steinberg, L., Fletcher, A., Darling, N. (1994): Parental monitoring and peer influences on adolescent substance use. Pediatrics , 93: 1060—1064.

 • Stronski, S. M., Ireland, M., Michaud, P.-A., Narring, F., Resnick, M. D. (2000): Protective correlates of stages in adolescent substance use: A Swiss National Study. Journal of Adolescent Health, 26: 420—427.

 • Susánszky É., Szántó Zs. (2003): Szociokulturális környezet, megküzdési stratégiák, életminőség. Szociológiai Szemle, 2: 84—101.

 • Svensson, R. (2003): Gender differences in adolescent drug use: The impact of parental monitoring and peer deviance. Youth & Society, 34: 300—329.

 • Szretykó Gy. (2002): Válságban van-e a jelenlegi családmodell? Esettanulmányok. In Szretykó Gy.: Globalizáció és család. A családszociológia új kihívásai . Comenius Bt., Pécs, 38—52.

 • Tóth O., Dupcsik Cs. (2007): Családok és formák — Változások az utóbbi ötven évben Magyarországon. Demográfia, 50 (4): 430—437.

 • Tragesser, S. L., Beauvais, F., Swaim, R. C., Edwards, R. W., Oetting, E. R. (2007): Parental monitoring, peer drug involvement, and marijuana use across three ethnicities. Journal of Cross-Cultural Psychology, 8: 670—694.

 • Turner, R. J., Marino, F. (1994): Social support and social structure: A descriptive epidemiology. Journal of Health and Social Behavior, 35: 513—519.

 • Unger, J. B., Ritt-Olson, A., Teran, L., Huang, T., Hoffman, B.R., Palmer, P. (2002): Cultural values and substance use in a multiethnic sample of California adolescents. Addiction Research & Theory, 10: 257—279.

 • Vázsonyi A.T. (2005): Szülő-serdülő viszony és problémaviselkedés Magyarországon, Hollandiában, Svájcban és az Egyesült Államokban. In Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban . L’Harmattan Kiadó, Budapest, 121—134.

 • Videon, T. M. (2002): The effects of parent-adolescent relationships and parental separation on adolescent well-being. Journal Marriage and Family, 64: 489—503.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 4 0 0
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 5 0 0
Nov 2021 4 0 0
Dec 2021 6 0 0