View More View Less
 • 1 Viselkedéskutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Budapest
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport Budapest 1580 Pf. 179.
 • | 3 Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Budapest
 • | 4 Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Doktori Iskola Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban a magyar népesség addiktológiai problémáinak feltérképezésére irányuló országos reprezentatív felmérés (OLAAP 2007) általános módszertani hátterét és főbb metodológiai eredményeit mutatjuk be. A bevezető részben röviden ismertetjük a kutatás célját, majd a kutatás szervezési lépései, a vizsgálati minta kiválasztásának stratégiája és a felmérésben használt mérőeszközök bemutatása következik. A felmérésben a dohányzás, az alkoholhasználat és az egyéb pszichoaktív szerek használata mellett a következő viselkedési addikciók prevalenciáját mértük: kóros játékszenvedély (SOGS), evési zavar (SCOFF), problémás internet használat (PIUQ), testedzés addikció (EAI, EDS), kényszeres vásárlás (QABB), munkafüggőség (WART). A további alkalmazott mérőeszközök a következők voltak: Derogatis-féle Tünetlista (SCL-90), Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített változat (TCI), valamint a Barratt Impulzivitás Skála (BIS-11). A vizsgálat módszertani eredményei között a részvételi hajlandósággal, illetve a vizsgálati battéria megbízhatóságával és érvényességével kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Mindezek alapján megállapítható, hogy a vizsgálati mintánk korcsoportos és területi eloszlásait mérlegelve reprezentatívnak tekinthető, a kutatásban felhasznált mérőeszközök megbízhatóságára és érvényességére utaló mutatók megfelelőek, az alkalmazott skálák kiváló pszichometriai jellemzőkkel rendelkeznek. Mindezek alapján a felmérés lehetőséget nyújt arra, hogy kutatásunk eredményeit a magyar lakosság egészére kiterjesszük, általánosítsuk, és az adatokat időbeli és nemzetközi kontextusban értelmezzük.

 • Allen, J. P., Litten, R. Z., Fertig, J. B., Babor, T. (1997): A review of research on the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21: 613–619.

 • Barratt, E. S. (1959): Anxiety and impulsiveness related to psychomotor efficiency. Perceptual and Motor Skills, 9: 191–198.

 • Cloninger, C. R. (1987): A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General Psychiatry, 44: 573–588.

 • Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., Przybeck, T. R. (1993): A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50: 975–990.

 • Costes, J. M. (2007): Cannabis, données essentielles. Saint-Denis, OFDT.

 • Demetrovics Zs. (2008): Szerencsejáték és kóros játékszenvedély Magyarországon. Psychiatria Hungarica, 23: 336–348.

 • Demetrovics Zs., Kun B. (2007): Viselkedési addikciók. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 133–225.

 • Demetrovics Zs., Kurimay T. (2008): Testedzésfüggőség: a sportolás mint addikció. Psychiatria Hungarica, 23: 129–141.

 • Demetrovics Zs., Szeredi B., Nyikos E. (2004): A Problémás Internethasználat Kérdőív bemutatása. Psychiatria Hungarica, 19: 141–160.

 • Demetrovics, Zs., Szeredi, B., Rózsa, S. (2008): The three-factor model of Internet addiction: The development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40: 563–574.

 • Derogatis, L. R. (1977): SCL-90-R, Administration, Scoring and Procedures Manual for the Revised Version. John Hopkins University, School of Medicine, Baltimore.

 • Derogatis, L. R., Cleary, P. A. (1977): Confirmation of the dimensional structure of the SCL-90-R: A study in construct validation. Journal of Clinical Psychiatry, 33: 981–989.

 • Elekes Zs. (2004): Alkohol és társadalom. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest, 1–215.

 • Elekes Zs., Paksi B. (2003): A 18–54 éves felnőttek alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Kutatási Beszámoló, NKFP.

 • EMCDDA (1999): Co-ordination of an expert working group to develop instruments and guidelines to improve quality and comparability of general population surveys on drugs in the EU. Follow up of EMCDDA project CT.96.EP.08 (CT.97.EP.09), EMCDDA, Lisbon, Portugal.

 • EMCDDA (2002): Handbook for surveys on drug use among the general population. EMCDDA project CT.99.EP.08 B, EMCDDA, Lisbon, Portugal.

 • Fagerström, K. O., Schneider, N. G. (1989): Measuring nicotine dependence. A review of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Journal of Behavioral Medicine, 12: 159–182.

 • Gerevich J., Bácskai E., Rózsa S. (2006): A kockázatos alkoholfogyasztás prevalenciája. Psychiatria Hungarica, 21: 45–56.

 • Hausenblas, H. A., Symons Downs, D. (2002): How much is too much? The development and validation of the Exercise Dependence Scale. Psychology and Health, 17: 387–404.

 • Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., Morgan, M., Narusk, A. (1997): The 1995 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hibell, B., Andersson, B., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., Morgan, M. (2000): The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M. (2004): The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hibell, B. Andersson, B., Bjarnasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M. (2009): The ESPAD Report 2007. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hollander, E. (1993): Obsessive-compulsive spectrum disorders: an overview. Psychiatric Annals, 23: 255–358.

 • John, U., Meyer, C., Schumann, A., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Adam, C., Alte, D., Lüdemann, J. (2004): A short form of the Fagerström Test for Nicotine Dependence and the Heaviness of Smoking Index in two adult population samples. Addictive Behaviors, 29: 1207–1212.

 • Kopp M., Kovács M. E. (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest.

 • Legleye, S., Karila, L., Beck, F., Reynaud, M. (2007): Validation of the CAST, a Cannabis Abuse Screening Test in general population. Journal of Substance Use, 12: 233–242.

 • Lejoyeux, M., Adès, J., Tassain, V., Solomon, J. (1996): Phenomenology and psychopathology of uncontrolled buying. American Journal of Psychiatry, 153: 1524–1529.

 • Lejoyeux, M., Tassain, V., Solomon, J., Adès, J. (1997): Study of compulsive buying in depressed patients. Journal of Clinical Psychiatry, 58: 169–173.

 • Lesieur, H. R., Blume, S. B. (1987): The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gamblers. American Journal of Psychiatry, 144: 1184–1188.

 • Morgan, J. F., Reid, F., Lacey, J. H. (1999): The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. British Medical Journal, 319: 1467–1468.

 • Paksi B. (2003): Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. L’Harmattan, Budapest.

 • Paksi B. (2007a): A drogepidemiológia alapjai: a drogfogyasztás elterjedtségének mérése. In Demetrovics Zs. (szerk), Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 256–294.

 • Paksi B. (2007b): A magyar társadalom drogérintettsége. In Demetrovics Zs. (szerk), Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 256–294.

 • Paksi B. (2007c): A magyarországi drogfogyasztás társadalmi mintázata. In Demetrovics Zs. (szerk), Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 379–413.

 • Patton, J. M., Stanford, M. S., Barratt, E. S. (1995): Factor Structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology, 51: 768–774.

 • Robinson, B. E. (1989): Work addiction. Health Communications, Deerfield Beach.

 • Robinson, B. E. (1996): Concurrent validity of the Work Addiction Risk Test as a measure of workaholism. Psychological Reports, 79: 1313–1314.

 • Robinson, B. E., Post, P., Khakee, J. F. (1992): Test-retest reliability of the Work Addiction Risk Test. Perceptual and Motor Skills, 74: 926.

 • Rózsa S., Kállai J., Osváth A., Bánki M. Cs. (2005): Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív felhasználói kézikönyve. Medicina, Budapest.

 • Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F., De La Funete, J. R., Grant, M. (1993): Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption-II. Addiction, 88: 791–804.

 • Symons Downs, D. S., Hausenblas, H. A., Nigg, C. R. (2004): Factorial Validity and Psychometric Examination of the Exercise Dependence Scale-Revised. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 8: 183–201.

 • Terry, A., Szabo, A., Griffiths, M. (2004): The Exercise Addiction Inventory: A new brief screening tool. Addiction Research and Theory, 12: 489–499.

 • Unoka Zs., Rózsa S., Kő N., Kállai J., Fábián Á., Simon L. (2004): A Derogatis-féle Tünetlista hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Psychiatria Hungarica, 19: 235–243.

 • WHO (2000): International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm. Department of Mental Health and Substance Dependence Noncommunicable Disease and mental Health Cluster.

 • Wilsnack, S., Bloomfield, K., Monteiro, M., Room, R. (1999): Gender, Culture, and Alcohol: A Multi-National Study. Grant Application. University of North Dakota.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 7 1 2
Oct 2021 8 2 2
Nov 2021 15 0 0
Dec 2021 3 0 0
Jan 2022 10 0 0
Feb 2022 0 0 0