View More View Less
 • 1 Viselkedéskutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Budapest
 • 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport Budapest 1580 Pf. 179.
 • 3 Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Budapest
 • 4 Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Doktori Iskola Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban a magyar népesség addiktológiai problémáinak feltérképezésére irányuló országos reprezentatív felmérés (OLAAP 2007) általános módszertani hátterét és főbb metodológiai eredményeit mutatjuk be. A bevezető részben röviden ismertetjük a kutatás célját, majd a kutatás szervezési lépései, a vizsgálati minta kiválasztásának stratégiája és a felmérésben használt mérőeszközök bemutatása következik. A felmérésben a dohányzás, az alkoholhasználat és az egyéb pszichoaktív szerek használata mellett a következő viselkedési addikciók prevalenciáját mértük: kóros játékszenvedély (SOGS), evési zavar (SCOFF), problémás internet használat (PIUQ), testedzés addikció (EAI, EDS), kényszeres vásárlás (QABB), munkafüggőség (WART). A további alkalmazott mérőeszközök a következők voltak: Derogatis-féle Tünetlista (SCL-90), Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített változat (TCI), valamint a Barratt Impulzivitás Skála (BIS-11). A vizsgálat módszertani eredményei között a részvételi hajlandósággal, illetve a vizsgálati battéria megbízhatóságával és érvényességével kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Mindezek alapján megállapítható, hogy a vizsgálati mintánk korcsoportos és területi eloszlásait mérlegelve reprezentatívnak tekinthető, a kutatásban felhasznált mérőeszközök megbízhatóságára és érvényességére utaló mutatók megfelelőek, az alkalmazott skálák kiváló pszichometriai jellemzőkkel rendelkeznek. Mindezek alapján a felmérés lehetőséget nyújt arra, hogy kutatásunk eredményeit a magyar lakosság egészére kiterjesszük, általánosítsuk, és az adatokat időbeli és nemzetközi kontextusban értelmezzük.

 • Allen, J. P., Litten, R. Z., Fertig, J. B., Babor, T. (1997): A review of research on the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21: 613–619.

 • Barratt, E. S. (1959): Anxiety and impulsiveness related to psychomotor efficiency. Perceptual and Motor Skills, 9: 191–198.

 • Cloninger, C. R. (1987): A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General Psychiatry, 44: 573–588.

 • Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., Przybeck, T. R. (1993): A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50: 975–990.

 • Costes, J. M. (2007): Cannabis, données essentielles. Saint-Denis, OFDT.

 • Demetrovics Zs. (2008): Szerencsejáték és kóros játékszenvedély Magyarországon. Psychiatria Hungarica, 23: 336–348.

 • Demetrovics Zs., Kun B. (2007): Viselkedési addikciók. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 133–225.

 • Demetrovics Zs., Kurimay T. (2008): Testedzésfüggőség: a sportolás mint addikció. Psychiatria Hungarica, 23: 129–141.

 • Demetrovics Zs., Szeredi B., Nyikos E. (2004): A Problémás Internethasználat Kérdőív bemutatása. Psychiatria Hungarica, 19: 141–160.

 • Demetrovics, Zs., Szeredi, B., Rózsa, S. (2008): The three-factor model of Internet addiction: The development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40: 563–574.

 • Derogatis, L. R. (1977): SCL-90-R, Administration, Scoring and Procedures Manual for the Revised Version. John Hopkins University, School of Medicine, Baltimore.

 • Derogatis, L. R., Cleary, P. A. (1977): Confirmation of the dimensional structure of the SCL-90-R: A study in construct validation. Journal of Clinical Psychiatry, 33: 981–989.

 • Elekes Zs. (2004): Alkohol és társadalom. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest, 1–215.

 • Elekes Zs., Paksi B. (2003): A 18–54 éves felnőttek alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Kutatási Beszámoló, NKFP.

 • EMCDDA (1999): Co-ordination of an expert working group to develop instruments and guidelines to improve quality and comparability of general population surveys on drugs in the EU. Follow up of EMCDDA project CT.96.EP.08 (CT.97.EP.09), EMCDDA, Lisbon, Portugal.

 • EMCDDA (2002): Handbook for surveys on drug use among the general population. EMCDDA project CT.99.EP.08 B, EMCDDA, Lisbon, Portugal.

 • Fagerström, K. O., Schneider, N. G. (1989): Measuring nicotine dependence. A review of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Journal of Behavioral Medicine, 12: 159–182.

 • Gerevich J., Bácskai E., Rózsa S. (2006): A kockázatos alkoholfogyasztás prevalenciája. Psychiatria Hungarica, 21: 45–56.

 • Hausenblas, H. A., Symons Downs, D. (2002): How much is too much? The development and validation of the Exercise Dependence Scale. Psychology and Health, 17: 387–404.

 • Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., Morgan, M., Narusk, A. (1997): The 1995 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hibell, B., Andersson, B., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., Morgan, M. (2000): The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M. (2004): The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hibell, B. Andersson, B., Bjarnasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M. (2009): The ESPAD Report 2007. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

 • Hollander, E. (1993): Obsessive-compulsive spectrum disorders: an overview. Psychiatric Annals, 23: 255–358.

 • John, U., Meyer, C., Schumann, A., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Adam, C., Alte, D., Lüdemann, J. (2004): A short form of the Fagerström Test for Nicotine Dependence and the Heaviness of Smoking Index in two adult population samples. Addictive Behaviors, 29: 1207–1212.

 • Kopp M., Kovács M. E. (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest.

 • Legleye, S., Karila, L., Beck, F., Reynaud, M. (2007): Validation of the CAST, a Cannabis Abuse Screening Test in general population. Journal of Substance Use, 12: 233–242.

 • Lejoyeux, M., Adès, J., Tassain, V., Solomon, J. (1996): Phenomenology and psychopathology of uncontrolled buying. American Journal of Psychiatry, 153: 1524–1529.

 • Lejoyeux, M., Tassain, V., Solomon, J., Adès, J. (1997): Study of compulsive buying in depressed patients. Journal of Clinical Psychiatry, 58: 169–173.

 • Lesieur, H. R., Blume, S. B. (1987): The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gamblers. American Journal of Psychiatry, 144: 1184–1188.

 • Morgan, J. F., Reid, F., Lacey, J. H. (1999): The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. British Medical Journal, 319: 1467–1468.

 • Paksi B. (2003): Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. L’Harmattan, Budapest.

 • Paksi B. (2007a): A drogepidemiológia alapjai: a drogfogyasztás elterjedtségének mérése. In Demetrovics Zs. (szerk), Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 256–294.

 • Paksi B. (2007b): A magyar társadalom drogérintettsége. In Demetrovics Zs. (szerk), Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 256–294.

 • Paksi B. (2007c): A magyarországi drogfogyasztás társadalmi mintázata. In Demetrovics Zs. (szerk), Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 379–413.

 • Patton, J. M., Stanford, M. S., Barratt, E. S. (1995): Factor Structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology, 51: 768–774.

 • Robinson, B. E. (1989): Work addiction. Health Communications, Deerfield Beach.

 • Robinson, B. E. (1996): Concurrent validity of the Work Addiction Risk Test as a measure of workaholism. Psychological Reports, 79: 1313–1314.

 • Robinson, B. E., Post, P., Khakee, J. F. (1992): Test-retest reliability of the Work Addiction Risk Test. Perceptual and Motor Skills, 74: 926.

 • Rózsa S., Kállai J., Osváth A., Bánki M. Cs. (2005): Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív felhasználói kézikönyve. Medicina, Budapest.

 • Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F., De La Funete, J. R., Grant, M. (1993): Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption-II. Addiction, 88: 791–804.

 • Symons Downs, D. S., Hausenblas, H. A., Nigg, C. R. (2004): Factorial Validity and Psychometric Examination of the Exercise Dependence Scale-Revised. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 8: 183–201.

 • Terry, A., Szabo, A., Griffiths, M. (2004): The Exercise Addiction Inventory: A new brief screening tool. Addiction Research and Theory, 12: 489–499.

 • Unoka Zs., Rózsa S., Kő N., Kállai J., Fábián Á., Simon L. (2004): A Derogatis-féle Tünetlista hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Psychiatria Hungarica, 19: 235–243.

 • WHO (2000): International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm. Department of Mental Health and Substance Dependence Noncommunicable Disease and mental Health Cluster.

 • Wilsnack, S., Bloomfield, K., Monteiro, M., Room, R. (1999): Gender, Culture, and Alcohol: A Multi-National Study. Grant Application. University of North Dakota.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 4 0 0
Sep 2020 2 0 0
Oct 2020 9 0 0
Nov 2020 18 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0