View More View Less
 • 1 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Pszichológia Tanszék 1052 Budapest Piarista köz 1.
 • | 2 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest
 • | 3 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Piliscsaba
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Egyre több kutatás bizonyítja a vallás pozitív hatását a lelki egészségre nézve. A jelen vizsgálatban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy serdülők és fiatal felnőttek esetében hogyan függ össze a vallásos attitűd a megküzdés adaptív és nem adaptív formáival, valamint hogy lehet-e közvetítő szerepe a megküzdésnek a vallásosság és lelki egészség közötti kapcsolatban. 190 budapesti középiskolás (átlagéletkoruk 16,9 év) és 213 egyetemista (átlagéletkoruk 21,4 év) töltötte ki anonim, önkitöltős kérdőívünket. Eredményeink szerint a transzcendens elfogadása mind a serdülő, mind a fiatal felnőtt mintán erős összefüggést mutat az érzelmi-adaptív megküzdés faktorával, melyben szerepel a társas támasz elfogadása/igénybevétele is. A regressziós elemzés eredményei arra utalnak, hogy az érzelmi-adaptív és a problémaközpontú megküzdés közvetítő tényezőként játszhat szerepet a vallásosság és a pozitív lelki egészség kapcsolatában. A vallásosság változása miatt azonban a vallásosság különböző aspektusai (középiskolásoknál a templomba járás gyakorisága és a transzcendens elfogadása, egyetemistáknál a vallásos kijelentések szimbolikus értelmezése) járulnak hozzá a megküzdési stratégiák választásán keresztül a jobb lelki egészséghez.

 • Barry, M. C., Nelson, L. J. (2005): The role of religion in the transition to adulthood for young emerging adults. Journal of Youth and Adolescence, 34: 245—255.

 • Benkő A. (1998): A személyiség erkölcsi és vallási fejlődése. In: Horváth-Szabó K. (szerk.). Lélekvilág . PPKE BTK, Piliscsaba, 11—74.

 • Crawford, E., Wright, O’Dougherty M., Masten, A. S. (2006): Resilience and spirituality in youth. In: Roehlkepartain, E. C., Ebstyne King, P., Wagener, L., Benson, P. L. (Eds). The handbook of spiritual development in childhood and adolescence . Sage Publications, 355—370.

 • Desimpelaere, P., Sulas, F., Duriez, B., Hutsebaut, D. (1999): Psycho-epistemological styles and religious beliefs. The International Journal for the Psychology of Religion, 9: 125—137.

 • Dezutter, J., Soenens, B., Hutsebaut, D. (2006): Religiosity and mental health: A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. Personality and Individual Differences, 40: 807—818.

 • Donahue, M. J., Benson, P. L. (1995): Religion and the well-being of adolescents. Journal of Social Issues, 51: 145—160.

 • Duriez, B., Soenens, B. (2006): Personality, identity styles and religiosity: An integrative study among late and middle adolescents. Journal of Adolescence, 29: 119—135.

 • Folkman, S., Lazarus, R. (1980): An analysis of coping in a middle aged community sample. Journal of Health and Social Behavior , 21: 219—239.

 • Fowler, J. (1980): Moral stages and the development of faith. In: Munsey, B. (Ed.). Moral development, moral education, and Kohlberg. Basic issues in philosophy, psychology, religion and education . Religious Education Press, Birmingham, AL, 130—160.

 • Fowler, J. W. (2001): Faith development theory and the postmodern challenges. The International Journal for the Psychology of Religion, 11: 159—172.

 • Good, M., Willoughby, T. (2006): The role of spirituality versus religiosity in adolescent psychosocial adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 35: 41—55.

 • Greening, L., Dollinger, S. J. (1993): Rural adolescents’ perceived personal risks for suicide. Journal of Youth and Adolescence, 22: 211—217.

 • Horváth-Szabó K. (2003): Hazai vizsgálatok a Kritika Utáni Vallásosság skálával. Magyar Pszichológiai Szemle, 58: 127—152.

 • Hutsebaut, D. (1996): Post-critical belief. A new approach to the religious attitude problem. Journal of Empirical Theology, 9: 48—66.

 • Koenig, H. G., McCullough, M. E., Larson, D.B. (2001): Handbook of Religion and Health. Oxford University Press

 • Kopp, M., Skrabski, Á. (1995): Magyar lelkiállapot. Végeken Kiadó

 • Kopp M., Székely A., Skrabski Á. (2004): Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5: 103—125.

 • Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984): Stress, appraisal, and coping. Springer, New York

 • Lukács L., Kézdy A. (2008): Vallás és evészavarok: a biopszichoszociális-spirituális modell jelentősége. In: Túry F. és Pászthy B. (szerk.). Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 329—340.

 • Martos T., Kézdy A. (2007): Vallásosság, lelki egészség, boldogság. In: Horváth-Szabó K. (szerk.) Vallásosság és személyiség. PPKE BTK, Piliscsaba, 51—83.

 • Martos T., Kézdy A., Robu M., Urbán Sz., Horváth-Szabó K. (2009): Újabb adatok a Kritika Utáni Vallásosság Skála alkalmazásához — elmélet és módszertan. Magyar Pszichológiai Szemle, 64: 643—669.

 • Miller, L., Kelley, B. S. (2005): Relationships of religiosity and spirituality with mental health and psychopathology. In: Paloutzian, R. F., Park, C. L. (Eds). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality . Guilford, New York, 460—478.

 • Pargament, K. I. (1997): The Psychology of Religion and Coping. Theory, research and practice. Guilford Press, New York

 • Pikó, B. (2001): Gender differences and similarities in adolescents’ ways of coping. Psychological Record 51 (2): 223—235.

 • Pikó B. (2009): A serdülőkor orvosi pszichológiai problémái. In: Kopp M., Berghammer R. (szerk.). Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 207—213.

 • Pikó B., Fitzpatrick, K. (2001): A rizikó és protektív elmélet alkalmazása a serdülőkori depressziós tünetegyüttes magatartás-epidemiológiai vizsgálatában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12: 41—47.

 • Pikó B., Fitzpatrick, K. (2004): Substance use, religiosity, and other protective factors among Hungarian adolescents. Addictive Behaviors , 29: 1095—1107.

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16: 384—402.

 • Rózsa S., Purebl Gy., Susánszky É., Kő N., Szádóczky E., Réthelyi J., Danis I., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A megküzdés dimenziói: A Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9: 217—241.

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1998): A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Pszichodiagnosztikai Vademecum I/2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 123—136.

 • Stauder A. (2008): Stressz és stresszkezelés szerepe az esélyegyenlőségben. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008 . Semmelweis Kiadó, Budapest, 10—19.

 • Tix, A. P., Frazier, P. A. (2005): Mediation and moderation of the relationship between intrinsic religiousness and mental health. Personality and Social Psychology Bulletin, 31: 295—306.

 • Wright, L. S., Frost, C. J., Wisecarver, S. J. (1993): Church attendance, meaningfulness of religion, and depressive symptomatology among adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 22: 559—568.

 • Wulff, D. M. (1991): Psychology of religion: Classic and contemporary views. John Wiley, New York

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 12 1 1
May 2021 12 1 1
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 0 0 0