View More View Less
 • 1 Szombathelyi Képzési Központ, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar (PTE ETK) Népegészségtani, Rekreációs és Egészségfejlesztési Intézet, Védőnői Tanszék 9700 Szombathely Jókai út 14.
 • | 2 PTE ETK Ápolás és Betegellátás Intézet, Szülésznői Tanszék Szombathely
 • | 3 Vas M. Markusovszky Kórház Pszichiátria Osztály Szombathely
 • | 4 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A várandósság alatti depresszió és szorongás magzatra gyakorolt negatív hatását több kutatás látszik igazolni, míg mások nem találtak ilyen irányú összefüggéseket. Az antenatális depresszió és szorongás részben a fiziológiai, endokrinológiai változásokon, részben az anyai egészségmagatartáson keresztül hathat a magzatra. Cél: Vizsgálatunk célja a szorongás, a depresszió, az önértékelés és a társadalmi tőke várandósok egészségmagatartására gyakorolt hatásának feltárása volt. Az egészségmagatartás elemeit a várandósságra történő felkészülés, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, valamint a folsav- és vitaminbevitel alkották. Hipotézisünk az volt, hogy a szorongás és a depresszió, valamint a csökkent önértékelés romló egészségmagatartással jár együtt. Módszerek: Szombathely város tíz védőnői körzetében populációs monitoringot hoztunk létre, ahol 2008. 02. 01. és 2009. 02. 01. között minden terhességi nyilvántartásba kerülő nőről rendszeres adatgyűjtést végeztünk. 307 várandós képezte mintánkat, melyben a depressziót a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel, a szorongást a Spielberger-féle Vonásszorongás Kérdőívvel, az önértékelést a Rosenberg-skálával mértük. A társadalmi tőkét a közösségi bizalom hiánya, a kölcsönösség és a civil támogatottság 0-tól 3-ig terjedő skáláin mértük. Összefüggéseinket logisztikus regresszió segítségével tártuk fel. Eredmények: A magasabb szintű vonásszorongással jellemezhető válaszadók kisebb eséllyel készültek a várandósságukra (EH = 0,955; 95%MT = 0,923—0,988) és szedtek vitaminokat (EH = 0,954; 95%MT = 0,922—0,987); a több depresszív tünetet mutatók pedig nagyobb eséllyel dohányoztak (EH = 1,106; 95%MT = 1,060—1,154). A társadalmi bizalom hiánya kisebb esélyű folsavbevitellel (EH = 0,648; 95%MT = 0,485—0,867) járt együtt; továbbá a magasabb önértékelésűek kisebb- (EH = 0,943; 95%MT = 0,892—0,997), a nagyobb társas támogatottságúak nagyobb eséllyel (EH = 1,571; 95%MT = 1,144—2,156) fogyasztottak alkoholt. Következtetések: Vizsgálatunkban a szorongás, a depresszió, az alacsony önértékelés és a csökkent társadalmi tőke negatív egészségmagatartási tendenciákkal járt együtt.

 • Andersson, L., Sundström-Poromaa, I., Bixo, M. (2003): Point prevalence of psychiatric disorders during the second trimester of pregnancy: A population-based study. American Journal of Obstetrics & Gynecolology, 3 (189): 148—154.

 • Andersson, L., Sundström-Poromaa, I., Wulff, M., Aström, M., Bixo, M. (2004): Implications of antenatal depression and anxiety for obstetric outcome. Obstetrics & Gynecolology , 104 (3): 467—476.

 • Aszman A. (2003): Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása . Országos Gyermek-egészségügyi Intézet, Budapest

 • Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., Erbaugh, J. (1961): An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry , 4: 561—571.

 • Behrman, R.E., Butler, A.S. (2006): P reterm Birth: Causes, Consequences and Prevention . National Academy Press, Washington, DC

 • Benetti, C., Kambouropoulos, N. (2006): Affect-regulated indirect effects of trait anxiety and trait resilience on self-esteem. Personality and Individual Differences , 41: 341—352.

 • Bennett, H.A., Einarson, A., Taddio, A., Koren, G., Einarson, T.R. (2004): Prevalence of depression during pregnancy: systematic review. Obstetrics & Gynecolology , 103 (4): 698—709.

 • Berle, J.O., Mykletun, A., Daltveit, A.K., Rasmussen, S., Holsten, F., Dahl, A.A. (2005): Neonatal outcomes in offsprings of women with anxiety and depression during pregnancy. Archives of Womens Mental Health , 8: 181—189.

 • Bödecs T., Horváth B., Kovács L., Diffellné N.M., Sándor J. (2009a): A várandósság alatti depresszió és szorongás gyakorisága az első trimeszterben hazai mintán. Orvosi Hetilap , 150 (41): 1888—1893.

 • Bödecs T., Horváth B., Kovács L., Diffelné N.M., Sándor J. (2009b): Az egészségkép hatása az egészségjavító intervenciók iránti nyitottságra magyar várandósok körében. Egészségfejlesztés , 5—6: 33—40.

 • Bödecs T., Horváth B., Szilágyi E., Diffelné N.M., Sándor J. (megjelenés alatt): A szorongás, a depresszió, az önértékelés és a társadalmi tőke hatása a várandósok egészség-képére és az egészségjavító intervenciók iránti nyitottságra. Egészségfejlesztés

 • Czeizel A.E., Dudás I. (1992): Prevention of the first occurrence of neural tube defects by periconceptional vitamin supplementation. New England Journal of Medicine , 327: 1832—1835.

 • Dayan, J., Creveuil, C., Herlicoviez, M., Herbel, C., Baranger, E., Savoyane, C., et al. (2002): Role of anxiety and depression in the onset of spontaneous preterm labor. American Journal of Epidemiology , 155 (4): 293—301.

 • Dayan, J., Creveuil, C., Marks, M.N., Conroy, S., Herlicoviez, M., Dreyfus, M., et al. (2006): Prenatal depression, prenatal anxiety, and spontaneus preterm birth: A prospective cohort study among women with early and regular care. Psychosomatic Medicine 68 (6): 938—946.

 • Döme P., Rihmer Z., Gonda X., Pestality P., Kovács G., Teleki Z., et al. (2005): Cigarette smoking and psychiatric disorders in Hungary. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice , 9: 145—148.

 • Evans, J., Heron, J., Francomb, H., Oke, S., Golding, J. (2001):  Cohort study of depressed mood during pregnancy and after childbirth. British Medical Journal , 323: 257—260.

 • Faden, V.B., Hanna, E., Graubard, B.I. (1997): The effect of positive and negative health behaviour during gestation on pregnancy outcome. Journal of Substance Abuse, 9: 63—76.

 • Gavin, N.I., Gaynes, B.N., Lohr, K.N., Meltzer-Brody, S., Gartlehner, G., Swinson, T. (2005): Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence. Obstetrics & Gynecolology , 106 (5): 1071—1083.

 • Heron, J., O’Connor, T.G., Evans, J., Golding, J., Glover, V. (2004): The course of anxiety and depression through pregnancy and the postpartum in a community sample. Journal of Affective Disorders, 80 (1): 65—73.

 • Johnell, K., Lindström, M., Melander, A., Sundquist, J., Eriksson, Ch., Merlo, J. (2006): Anxiolytic-hypnotic drug use associated with trust, social participation, and miniaturization of community: A multilevel analysis. Social Science & Medicine , 62: 1205—1214.

 • Kopp M. (1997): A reménytelenség szerepe a betegségek létrejöttében, ennek jelentősége a mai magyar társadalomban. Kórház , 3: 4—10.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1995): Magyar lelkiállapot. Végeken Alapítvány, Budapest

 • Lindström, M., Axén, E. (2004): Social capital, the miniaturization of community and assessment of patient satisfaction in primary healthcare: A population-based study. Scandinavian Journal of Public Health , 32: 243—249.

 • McConnel, S., Jacka, F.N., Williams, L.J., Dodd, S., Berk, M. (2005): The relationship between depression and cardiovascular disease. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice , 9: 157—167.

 • Mills, J.L., Graubard, B.I., Harley, E.E., Rhoads, G.G., Berendes, H.W. (1984): Maternal alcohol consumption and birth-weight: how much drinking during pregnancy is safe? Journal of American Medical Association , 252: 1875—1879.

 • O’Keane, V., Marsh, M.S. (2007): Depression during pregnancy. BMJ, 334: 1003—5.

 • Orr, S.T., James, S.A., Reiter, J.P. (2008): Unintended pregnancy and prenatal behaviour among urban, black women in Baltimore, Maryland: The Baltimore Preterm Birth Study. Annals of Epidemiology , 18: 545—551.

 • Orr, S.T., Reiter, J.P., Blazer, D.G., James, S.A. (2007): Maternal prenatal pregnancy-related anxiety and spontaneous preterm birth in Baltimore, Maryland. Psychosomatic Medicine , 69 (9): 566—570.

 • Orr, S.T., Sherman, A.J., Blackmore, P.Ch. (2002): Maternal prenatal depressive symptoms and spontaneous preterm birth among African-American women in Baltimore, Maryland. American Journal of Epidemiology , 156: 797—802.

 • Özkan, I.A., Mete, S. (in press): Pregnancy planning and antenatal health behaviour: findings from one maternity unit in Turkey. Midwifery , doi: 10.1016/j.midw.2008. 07.005

 • Pajulo, M., Savonlahti, E., Sourander, A., Helenius, H., Piha, J. (2001): Antenatal depression, substance dependency and social support. Journal of Affective Disorders , 65 (1): 9—17.

 • Pakenham, K.I., Smith, A., Rattan, S.L. (2007): Application of a stress and coping model to antenatal depressive symptomatology. Psychology, Health, & Medicine , 12 (3): 266—277.

 • Pék Gy., Égerházi A., Kovács M. (2003): Pszichológiai tesztek, diagnosztikai kérdőívek, tünetbecslő skálák. In: Kovács M. (szerk.). Időskori depresszió és szorongás. Springer Tudományos Kiadó, Budapest, 141—157.

 • Rahman, A., Bunn, J., Lovel, H., Creed, F. (2007): Association between antenatal depression and low birthweight in a developing country. Acta Psychiatria Scandinavica , 115 (6): 481—486.

 • Roesch, S.C., Weiner, B., Vaughn, A.A. (2002): Cognitive approaches to stress and coping. Current Opinion in Psychiatry , 15 (6): 627—632

 • Rosenberg, M. (1965): Society and the adolescent self-image. Princeton University Press, Princeton, NJ

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica , 16 (4): 384—402.

 • Savitz, D.A., Pastore, L.M. (1999): Causes of prematurity. In: McCormick, M.C., Siegel, J.E. (Eds). Prenatal Care: Effectiveness and Implementation. Cambridge University Press, Cambridge, 63—104.

 • Seretti, A., Olgiati, P., Colombo, C. (2005): Components of self-esteem in affective patients and non-psychiatric controls. Journal of Affective Disorders , 88: 93—98.

 • Sipos K., Sipos M. (1983): The development and validation of the Hungarian form of the State-Trait Anxiety Inventory. In: Spielberger, C.D., Dia-Guerrero, R.R. (Eds). Cross-Cultural Anxiety. Hemisphere Publishing Corporation, Washington, New York, London, 27—39.

 • Skrabski A., Kopp M., Kawachi, I. (2004): Social capital and collective efficacy in Hungary: cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. Journal of Epidemiology and Community Health , 58: 340—5.

 • Smithells, R.W., Nevin, N.C., Seller, M.J., Shepard, S., Harris, R., Read, A.P., et al. (1983): Further experience of vitamin supplementation for prevention of neural tube defect recurrences. Lancet , 1: 1027—1031.

 • Spielberger, C.D., Goesuch, R.L., Luschene, R.E. (1970): Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press, Palo Alto.

 • Subramanian, S.V., Kim, D.J., Kawachi, J. (2002): Social trust and self-related health in US communities: A multilevel analysis. Journal of Urban Health , 79: 521—534.

 • Teixeira, J.M., Fisk, N.M., Glover, M. (1999): Association between maternal anxiety in pregnancy and increased uterine artery resistance index: cohort based study. British Medical Journal , 8 (318): 1288—1289.

 • Troppmann, L., Gray-Donald, K., Johns, T. (2002): Supplement use: Is there any nutritional benefit? Journal of the American Dietetic Association , 102: 818—825.

 • Werler, M.M., Hayes, C. Louik, C., Shapiro, S., Mitchell, A.A. (1999): Multivitamin supplementation and risk of birth defects. American Journal of Epidemiology , 150: 675—682.

 • Yates, A.A., Schlicker, S.A., Suitor, C.W. (1998): Dietary reference intakes: the new basis for recommendations for calcium and related nutrients. Journal of the American Dietetic Association , 98: 699—706.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 9 2 4
Apr 2021 10 0 0
May 2021 5 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 2 0 0