View More View Less
 • 1 SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet 6720 Szeged Dóm tér 10.
 • | 2 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest
 • | 3 DEOEC Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban a család—karrier-szerepkonfliktus kialakulásának lehetőségeit vizsgáltuk a pályaszocializáció során. Orvostanhallgató és joghallgató lányok hivatásbeli és családi szerepeikkel kapcsolatos attitűdjeit, már dolgozó orvosnőkkel, jogásznőkkel kapcsolatos sztereotípiáikat, valamint pályaszocializációjuk néhány jellemzőjét tártuk fel és hasonlítottuk össze. Célunk annak megállapítása volt, vajon az orvostanhallgató lányok beállítódásai eltérnek-e más egyetemista lányokétól; a későbbi szerepkonfliktusnak vannak-e hallgató korig visszanyúló gyökerei. A felmérés önkitöltős kérdőívvel, a Szegedi Egyetemen tanuló 214 orvostan- és 132 joghallgató lány részvételével zajlott. Eredményeink szerint a hallgatónők elképzeléseiben az orvosnő egyértelműen altruistaként jelenik meg. Ehhez a kialakult képhez erőteljesen kapcsolódnak pozitív személyiségjegyek és gyengébb mértékben ugyan, de valamilyen problémára utaló tulajdonságok is. A családcentrikusság szintén kapcsolódik az altruizmushoz, a karrierre való törekvés viszont nem. A jogásznőket inkább karrierista, versengő nőként jellemezték. A hallgatók szerint a jogásznők karrierizmusa inkább valamilyen problémákat jelző tulajdonságokra utal, kisebb mértékben kapcsolódik össze pozitív jellemzőkkel. Az altruizmus nem volt része egy karriert építő jogásznővel kapcsolatos jellemzésnek, a családcentrikusság pedig szinte összeférhetetlen volt azzal. Az orvostanhallgató lányok idealista elképzeléseihez kapcsolódott pályaszocializációjuk néhány fontos jellemzője is. Korábban köteleződtek el a pálya mellett, és pályaválasztási motivációik is inkább altruisztikus attitűddel voltak jellemezhetőek, a joghallgató lányok azonban inkább karrierre törekvő elvek alapján választották a pályájukat. A diploma utáni elhelyezkedésre vonatkozó preferenciák is különböztek. Az orvostanhallgató lányoknál a család az első, a munkahely jellemzői csak másodlagosak; a joghallgatók viszont egy jó állást szerettek volna, amit össze lehet egyeztetni későbbiekben a családdal is. Megállapításaink, úgy véljük, fontos kiegészítést jelentenek az orvosnők szerepkonfliktusának kialakulása terén, felhívják a figyelmet a pályaszocializáció fontosságára és új irányt mutatnak további vizsgálatokhoz.

 • Ádám Sz., Győrffy Zs., László K. (2009): A munkahelyi elégedetlenség magas prevalenciája orvosnők körében: a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus mint lehetséges rizikótényező. Orvosi Hetilap , 150 (31): 1451—1456.

 • Allen, I. (2005): Women doctors and their careers: What now? British Medical Journal , 331: 569—572.

 • Blanch, D.C, Hall, J.A., Roter, D.L, Frankel, R.M. (2008): Medical student gender and issues of confidence . Patient Education & Counseling , 72 (3): 374—381.

 • Csabai M. (2004): A hisztériával kapcsolatos diskurzusok tanulságai a szomatizációs jelenségek és a betegségmagatartás megértéséhez. Mentálhigiéne és Pszichoszomatika , 5: 55—67.

 • Csabai M., Barta K. (2000): Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről. Lege Artis Medicinae , 10 (7—8): 638—644.

 • Dumelow, C. (2000): Relation between a career and family life for English hospital consultants: qualitative, semistructured interview study. British Medical Journal , 320: 1437—1440.

 • Feith H.J., Balázs P., Kovácsné T.Á. (2006): Az ötödéves orvostanhallgató-nők karrier- és családtervei. Lege Artis Medicinae , 16 (6): 585—589.

 • Gjerberg, E. (2001): Medical women — towards full integration? An analysis of the specialty choices made by two cohorts of Norwegian doctors. Social Science and Medicine , 52: 331—343.

 • Gjerberg, E. (2003): Women doctor in Norway: the challenging balance between career and family life. Social Science and Medicine , 57: 1327—1341.

 • Győrffy Zs., Ádám Sz. (2003): Szerepkonfliktusok az orvosnői hivatásban. Lege Artis Medicinae , 13 (2): 159—164.

 • Győrffy Zs., Ádám Sz. (2004): Az orvosnői hivatás magatartástudományi vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 5: 27—53.

 • Hunyadi Gy. (1996): Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Hunyady Gy. (1997): A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. Új Pedagógiai Szemle , 47 (10): 45—58.

 • Hunyady Gy. (2001): Mi lenne velünk sztereotípiák nélkül? Magyar Pszichológiai Szemle , 2: 213—238.

 • Hunyady Gy., Nguyen L.L. (szerk., 2001): Sztereotípiakutatás: hagyományok s irányok . Eötvös Kiadó, Budapest

 • Johansson, E.E., Hamberg, K. (2007): From calling to a scheduled vocation: Swedish male and female students’ reflections on being a doctor. Medical Teacher , 29 (1): 1—8.

 • Merton, R.K., Reader, G.G., Kendall, P.L. (Eds, 1957): The student — physician. Introductory studies in the sociology of medical education. Harvard University Press, Cambridge

 • Molnár R. (2006): A gyógyító orvossá válás néhány jellemzője és problémája napjainkban. Háziorvos Továbbképző Szemle , 11: 588—591.

 • Molnár R., Feith H. (2000): Szerepkonfliktusok megnyilvánulásai orvosnők körében. Lege Artis Medicinae, 10 (10): 810—815.

 • Molnár R., Molnár P. (2002): Az orvosi pályaszocializáció — ahogyan a hallgatók látják. Lege Artis Medicinae , 12 (4): 250—254.

 • Molnár R., Molnár P. (2005): Az orvosszerepről — a pályaszocializáció tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 6: 123—140.

 • Molnár R., Nyári T., Hazag A., Csinády A., Molnár P. (2008): Career choice motivations of medical students and some characteristics of the decision process in Hungary. Central European Journal of Medicine , 3 (4): 494—502.

 • Molnár R., Nyári T., Molnár P. (2006): Remaining in or leaving the profession: the view of medical students. Medical Teacher , 28 (5): 475—477.

 • Molnár R., Török K. (2006): A szerepkonfliktus eredete orvos- és fogorvostanhallgató nők körében. Egészségfejlesztés , 4: 24—28.

 • Neittanmäki, L., Gross, E.B, Virjo, I., Hyppölä, H., Kumpusalo, E. (1999): Personal values of male and female doctors: gender aspects. Social Science & Medicine , 48: 559—568.

 • Sági M. (2006): Az orvosi hivatás. In: Szántó Zs., Susánszky É. (szerk.). Orvosi szociológia . Semmelweis Kiadó, Budapest

 • Searle, J. ( 2001): Women and medicine — a new paradigm. Medical Education , 35: 718—719.

 • Showalter, E. (1999): Improving the position of women in medicine. British Medical Journal , 318: 71—72.

 • Simon T. (1997): Orvosok és boldogulásuk Magyarországon. Valóság , 2: 44—52.

 • Szluha K., Lazányi K., Horváth Á., Szántó J., Tóth J., Hernádi Z. és mtsai (2008): Az onkológiai szakdolgozók érzelmi munkájának vizsgálta a pályaválasztási motivációk tükrében. Magyar Onkológia , 52: 65—69.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 1 2 1
Nov 2021 5 0 0
Dec 2021 7 2 0
Jan 2022 1 0 0
Feb 2022 0 0 0