View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A pszichoszociális stressz átfogó felmérése a stressz definíciójának sokrétűsége miatt nem egyszerű feladat. Számos mérőeszközt fejlesztettek ki, amelyek a stressz kiváltó tényezőit, a stresszválasz egyéni jellegzetességeit vagy a stressz individuális, szervezeti/ágazati, illetve társadalmi következményeit tárja fel. Jelen tanulmányunkban röviden ismertetjük a stressz és mérésének elméleti hátterét és bemutatjuk a Selye János Lelki Egészség Program tesztbattériáját, melynek jól bevált és széles körben használt mérőeszközei a stressz környezeti és pszichológiai koncepcióin alapulnak. Az előbbiek közül bemutatjuk a társas kapcsolatokban, a munkahelyen, valamint a munkahelyi és családi szerepek közti konfliktus kapcsán kialakuló stressz mérőeszközeit; míg az utóbbiak közül ismertetünk néhány, a stressz feldolgozását és fontosabb következményeit vizsgáló eszközt. Tárgyaljuk a mérőeszközök célját, felépítését, a skálák kiértékelését, valamint pszichometriai jellemzőit. A bemutatott tesztbattéria klinikai és epidemiológiai vizsgálatokban, valamint terápiás intervenciók során való alkalmazása elősegítheti az egyén stressz-szintjének felmérését; különös tekintettel a munkával kapcsolatos stressz mértékére és az azt csökkenteni képes forrásokra. A tesztbattéria segítheti a prevenciós vagy terápiás beavatkozásokra szoruló személyek hatékonyabb kiválasztását, a célszemélyek nyomon követését, s így az intervenció hatékonyságának növelését.

 • Ádám S., Győrffy Z., Susánszky É. (2008): Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology , 13 (7): 839—848.

 • Allen, J.P., Litten, R.Z., Fertig, J.B., Babor, T. (1997): A review of research on the alcohol use disorders identification test (AUDIT). Alcoholism: Clinical and Experimental Research , 21: 613—619.

 • Balog P. (2006): Házasság és életminőség: házasság, házastársi stressz, válás. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón . Semmelweis Kiadó, Budapest, 233—245.

 • Balog P. (2008): A házastársi / élettársi kapcsolat szerepe az esélyteremtésben. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban . Semmelweis Kiadó, Budapest, 240—249. 

 • Balog, P., Janszky, I., Leineweber, C., Blom, M., Wamala, S.P., Orth-Gomer, K. (2003): Depressive symptoms in relation to marital and work stress in women with and without coronary heart disease. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of Psychosomatic Research , 54: 113—119.

 • Balog P., Mészáros E. (2005): A házastársi stressz, a depressziós tünetek és a cardiovascularis vulnerabilitás összefüggései. Lege Artis Medicine , 15 (8—9): 685—692.

 • Balog P., Székely A., Szabó G., Kopp M. (2006): A rövidített házastársi stressz skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7: 193—203. 

 • Barefoot, J.C. (1983): Hostility, CHD incidence, and total mortality: a 25-year follow-up study of 255 physicians. Pychosomatic Medicine , 45 (1): 59—63.

 • Barefoot, J.C., Dodge, K.A., Peterson, B.I., Dahlstrom, W.G., Williams, R.B. (1989): The Cook-Medley hostility scale: Item content and ability to predict survival. Psychosomatic Medicine , 51: 46—57.

 • Bauer-Wu, S., Farran, C.J. (2005): Meaning in life and psycho-spiritual functioning: A comparison of breast cancer survivors and healthy women. Journal of Holistic Nursing , 23 (2): 172—190.

 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics , 65: 183—190.

 • Bech, P. (1998): Quality of life in the psychiatric patient. Mosby-Wolfe, London

 • Bech, P. (2001): Male depression: stress and aggression as pathways to major depression. In: Dawson, A., Tylee, A. (Eds). Depression: Social and economic timebomb . BMJ Books, London, 63—66.

 • Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., Erbaugh, J. (1961): An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry , 4: 561—571.

 • Beck, A.T., Steer, R.A., Garbin, M. (1988): Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review , 8: 77—100.

 • Beck, A.T., Steer, R.A., Brown, G.K. (1996): Beck Depression Inventory — Second Edition Manual. The Psychological Corporation, San Antonio

 • Belkic, K., Landsbergis, P. A., Schnall, P. L., Baker, D. (2004): Is job strain a major source of cardiovascular disease risk? Scandinavian Journal of Work, Environment and Health , 30: 85—128.

 • Blom, M., Janszky, I., Balog, P., Orth-Gomer, K., Wamala, S.P. (2003): Social relations in women with coronary heart disease: the effects of work and marital stress. Journal of Cardiovascular Risk , 10 (3): 201—206.

 • Bosma, H., Peter, R., Siegrist, J., Marmot, M. (1998): Two alternative job stress models and the risk of coronary heart disease. American Journal of Public Health , 88 (1): 68—74.

 • Bowling, N.A., Hammond, G.D. (2008): A meta-analytic examination of the construct validity of the Michigan Organizational Assessment Questionnaire Job Satisfaction Subscale. Journal of Vocational Behavior , 73 (1): 63—77.

 • Caldwell, R.A., Pearson J.L., Chin, R.J. (1987): Stress moderating effects: social support in the context of gender and locus of control. Personality and Social Psychology Bulletin , 13 (2): 5—17.

 • Camman, C., Fichman, M., Jenkins, D., Klesh, J. (1983): Assessing the attitudes and perceptions of organizational members. In: Seashore, S., Lawler, E., Mirvis, P., Camman, C. (Eds). Assessing Organizational Change: A guide to methods, measures and practices. John Wiley és Sons, New York

 • Carlson, D.S., Kacmar, K.M., Williams, L.J. (2000): Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior , 56: 249—276.

 • Cobb, J.M.T., Steptoe, A. (1996): Psychosocial stress and susceptibility to upper respiratory tract illness in an adult population sample. Psychosomatic Medicine, 58: 404—412.

 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour, 24: 385—396.

 • Cohen, S., Williamson, G.M. (1988): Perceived stress in a probability sample of the United States. In: Spacapan, S., Oskamp, S. (Eds). The Social Psychology of Health . Sage, Newbury Park, 31—67.

 • Cohen, S., Tyrrell, D.A. J., Smith, A.P. (1993): Negative life events, perceived stress, negative affect, and susceptibility to the common cold. Journal of Personality and Social Psychology, 64: 131—140.

 • Cohen, S., Kessler, R.C., Gordon, G.L. (1995): Strategies for measuring stress. In: Cohen, S., Kessler, R.C, Gordon, L.U. (Eds). Studies of psychiatric and physical disorders in measuring stress . Oxford University Press, New York, NY, 3—26.

 • Cohen, F., Kemeny, M.E., Zegans, L.S., Johnson, P., Kearney, K.A., és Stites, D.P. (2007): Immune function declines with unemployment and recovers after stressor termination. Psychosomatic Medicine , 69 (3): 225—34.  

 • Cook, W, Medley, D. (1954): Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI. Journal of Applied Psychology , 38: 414—418.

 • Cruess, D.G., Antoni, M.H., Kumar, M., Ironson, G., McCabe, P., Fernandez, J.B., Fletcher, M., Schneiderman, N. (1999): Cognitive-behavioral stress management buffers decreases in dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and increases in the cortisol/DHEA-S ratio and reduces mood disturbance and perceived stress among HIV-seropositive men. Psychoneuroendocrinology , 24: 537—549.

 • Cserháti Z., Stauder A. (2008): Szubjektív testi tünetek és szomatizáció. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 592—598.

 • Derogatis, L.R., Coons, H.L. (1993): Self-report measures of stress. In: Goldberger, L., Breznitz, S. (Eds). Handbook of stress: theoretical and clinical aspects . The Free Press, New York, 200—233.

 • Dyck, D.G., Short, R., Vitaliano, P.P. (1999): Predictors of burden and infectious illness in schizophrenia caregivers. Psychosomatic Medicine, 61: 411—419.

 • Frankl, V.E. (1996): Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben . Kötet Kiadó, Budapest

 • Frone, M.R., Russell, M., Cooper, M.L. (1992a): Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. Journal of Applied Psychology ,  77: 65—78.

 • Frone, M.R., Russell, M., Cooper, M.L. (1992b): Prevalence of work-family conflict: are work and family boundaries asymmetrically permeable? Journal of Organizational Behav ior, 13: 723—729.

 • Gerevich J., Bácskai E., Rózsa S. (2006): A kockázatos alkoholfogyasztás prevalenciája. Psychiatria Hungarica , 21: 45—56.

 • Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J.K., Marucha, P.T., MacCallum, R.C., Laskowski, B.F., Malarkey, W.B. (1999): Stress-related changes in proinflammatory cytokine production in wounds. Archives of General Psychiatry, 56: 450—456.

 • Greenhaus, J.H., Beutell, N.J. (1985): Sources and conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10: 76—88.

 • Harlowe, L., Newcomb, M., Bentler, P. (1986): Depression, self-derogation, substance abuse, and suicide ideation: Lack of purpose in life as a mediational factor. Journal of Clinical Psychology , 42: 5—21.

 • Head, J., Stansfeld, J., Siegrist, J. (2002): The psychosocial environment and alcohol dependence: a prospective study. Occupational and Environmental Medicine , 61: 219—224.

 • Hochwarter, W.A., Perrewé, P.L., Ferris, G.R., Brymer, R.A. (1999): Job satisfaction and performance: the moderating effects of value attainment and affective disposition. Journal of Vocational Behavior , 54: 296—313.

 • Hocking, M.C., Williams, V.P., Lane, J.D., Williams, R.B. (2003): Development of a new lifeskills scale to measure a “positive” psychosocial risk factor profile. Abstract presented at the Society of Behavioral Medicine 24th Annual Meeting, Salt Lake City, Utah, March 19—22, 2003.

 • Holmes, T., Rahe, R. (1967): The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research , 12: 213—233.

 • Igalens, J., Roussel, P. (1999): A study of the relationships between compensation package, work motivation, and job satisfaction. Journal of Organizational Behavior , 20 (7): 1003—1025. 

 • Karasek, R. A. (1979): Job demands, job decision latitude, and mental strain: implications for job redesign. Administrative Science Quarterly , 24 (2): 285—308.

 • Karasek, R. A. (1985): Job Content Questionnaire and user’s guide. University of Massachusetts, Lowell, MA

 • Karasek, R. A., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, I., Bongers, P. (1998): The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology , 3 (4): 322—335.

 • Karasek, R. A., Theorell, T. (1990): Healthy work. Stress, productivity, and the reconstruction of working life . Basic Books, New York

 • Kivimäki, M., Leino-Arjas, P., Luukkonen, R., Riihimaki, H., Vahtera, J., Kirjonen, J. (2002): Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees. British Medical Journal , 325: 357—361.

 • Kivimäki, M., Ferrie, J.E., Brunner, E., Head, J., Shipley, M.J., Vahtera, J. et al. (2005): Justice at work and reduced risk of coronary heart disease among employees: The Whitehall II Study. Archives of Internal Medicine , 165: 2245—2251.

 • Kivimäki, M., Virtanen, M., Elovainio, M., Kouvonen, A., Väänänen, A., Vahtera, J. (2006): Work stress in the etiology of coronary heart disease — a meta-analysis. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health , 32: 431—442.

 • Konkolÿ Thege B., Martos T., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 9: 243—261.

 • Kopp M.S., Skrabski Á., Magyar I. (1987): Neurotics at risk and suicidal behaviour in the Hungarian population. Acta Psychiatrica Scandinavica , 76: 406—413.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1989): What does the legacy of Hans Selye and Franz Alexander mean today? The psychophysiological approach in medical practice. International Journal of Psychophysiology , 8: 99—105.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1992): Magyar lelkiállapot . Végeken Alapítvány, Budapest

 • Kopp M.S., Skrabski Á., Szedmák S. (1995): Socioeconomic factors, severity of depressive symptomatoliogy and sickness absence rate in the Hungarian population. Journal of Psychosomatic Research , 39 (8): 1019—1029.

 • Kopp M.S., Skrabski Á. (1996): Behavioural sciences applied to a changing society. Bibliotheca Septem Artium Liberalium, Budapest

 • Kopp M.S., Szedmák S., Skrabski Á. (1998a): Socioeconomic differences and psychosocial aspects of stress in a changing society. Annals of the New York Academy of Sciences , 851: 538—543.

 • Kopp M., Falger, P., Appels, A., Szedmák S. (1998b): Depression and vital exhaustion are differentially related to behavioural risk factors for coronary heart disease. Psychosomatic Medicine , 60: 752—758.

 • Kopp M.S., Skrabski Á., Szedmák S. (2000): Psychosocial risk factors, inequality and self-rated morbidity in a changing society.  Social Science & Medicine , 51: 1350—1361.

 • Kopp M.S., Réthelyi J. (2004): Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality – the Central—Eastern European health paradox. Brain Research Bulletin , 62: 351—367.

 • Kopp M.S., Stauder A., Purebl Gy., Janszky I., Skrabski Á. (2007a): Work stress and mental health in a changing society. European Journal of Public Health , 18 (3): 238—244.

 • Kopp M.S., Skrabski Á., Székely A., Stauder A., Williams, R. (2007b): Chronic stress and social changes, socioeconomic determination of chronic stress. Annals of the New York Academy of Sciences , 1113: 325—338.

 • Kouvonen, A., Kivimäki, M., Virtanen, M., Pentti, J, Vahtera, J. (2005): Work stress, smoking status, and smoking intensity: an observational study of 46 190 employees. Journal of Epidemiology and Community Health , 59: 63—69.

 • Kroenke, K., Spitzer, R.L., Williams, J.B.W. (2002): The PHQ-15: Validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine , 64 (2): 258—266.

 • László K., Győrffy Zs., Salavecz Gy., Ádám Sz., Kopp M. (2007): Munkahelyi stressztényezők kapcsolata a fájdalmas menstruációval. Mentálhigiéné es Pszichoszomatika , 8: 229—239.

 • László K.D., Győrffy Z., Ádám S., Csoboth C., Kopp M. (2008): Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology , 29 (2): 133—138.

 • Lazarus, R.S., Folkman. S. (1984): Stress, appraisal, and coping . Springer, New York, NY

 • Lundberg, U. (2007): Health implications of work-related stress in women and men. In:  Richter, P.G., Rau, R., Mühlpfordt, S. (Hrsg.). Arbeit und Gesundheit. Zum aktuellen Stand in einem Forschung — und Praxisfeld. Pabst, Lengerich, 15—27.

 • Martos T., Szabó G., Rózsa S. (2006): Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7: 171—191.

 • Mascaro, N., Rosen, D.H. (2006): The role of existential meaning as a buffer against stress. Journal of Humanistic Psychology , 46: 168—190.

 • McFarlin, D.B., Rice, R.W. (1992): The role of facet importance as a moderator in job satisfaction processes. Journal of Organizational Behavior , 13: 41—54.

 • McLain, D.L. (1995): Responses to health and safety risk in the work environment. Academy of Management Journal , 38 (6): 1726—46.

 • Niedhammer, I., Siegrist, J., Landre, M. F., Goldberg, M., Leclerc, A. (2000): Psychometric properties of the French version of the Effort-Reward Imbalance model. Review Epidemiology Sante Publique, 48 (5): 419—37.

 • Orth-Gomer, K., Chesney, M.A. (1997): Social stress/strain and heart disease in women. In: Julian, D.G., Wenger, N.K. (Eds). Women and heart disease. Martin Dunitz, London, 407—420.

 • Orth-Gomer, K., Leineweber, C. (2005): Multiple stressors and coronary disease in women. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Biological Psychology , 69: 57—66.

 • Orth-Gomer, K., Mittleman, M., Gustafsson, K.S., Wamala, S.P., Erikson, M., Belkic K., Kirkeeide, R., Svane, B., Ryden, L. (1997): Lipoprotein as a determinant of coronary heart disease in young women. Circulation , 95: 329—334.

 • Orth-Gomer, K., Wamala, S.P., Horsten, M., Gustafsson, K.S., Schneiderman, N., Mittleman, M. (2000): Marital stress worsens prognosis in women with coronary heart disease. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of the American Medical Association , 284 (23): 3008—3014.

 • Piccinelli, M., Tassari, E., Bortolomasi, M., Piasere, O., Semenzin, M., Garzotto, N., Tansell, M. (1997): Efficacy of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) as a screening tool for hazardous alcohol intake and related disorders in primary care: A validity study. British Medical Journal , 314: 420—424.

 • Pikhart, H., Bobak, M., Marmot, M. (2004): Psychosocial factors at work and depression in three countries of Central and Eastern Europe. Social Science & Medicine, 58 (8): 1475—1482.

 • Quick, J., Nelson, D., Hurrell, J. Jr. (1997): Preventive stress management in organizations . American Psychological Association, Washington

 • Pressing, L., Szakács, F. (1990): Az MMPI próba új magyar standardja . Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Programiroda, Budapest

 • Rahe, R.H., Tolles, R.L. (2002): The Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. International Journal of Stress Management , 9 (2): 61—70.

 • Reinert, D.F., Allen, J.P. (2002): The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): A review of recent research. Alcoholism: Clinical and Experimental Research , 26 (2): 272—279.

 • Reker, G.T. (1994): Logotheory and logotherapy: Challenges, opportunities, and some empirical findings. International Forum for Logotherapy , 17: 47—55.

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica , 16 (4): 384—402. 

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky E., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18: 83—94.

 • Rózsa S., Kő N., Csoboth Cs., Purebl Gy., Beöthy-Molnár A., Szebik I., Berghammer R., Réthelyi J., Skrabski Á., Kopp M. (2005): Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 6: 275—294.

 • Roxburgh, S. (1998): Gender differences in the effect of job stressors on alcohol consumption. Addictive Behaviors , 23: 101—107.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M. (2006): Az Erőfeszítés—Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége.  Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 231—247.

 • Salavecz Gy. (2008). Munkahelyi stressz és egészség. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban . Semmelweis Kiadó, Budapest, 288—297.

 • Sanchez, J.I., Brock, P. (1996): Outcomes of perceived discrimination among Hispanic employees: is diversity management a luxury or a necessity? Academy of Management Journal, 39: 704—720.

 • Saunders, J.B.., Aasland, O.G., Babor, T.F., De La Fuente, J.R., Grant, M. (1993): Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption-II. Addiction , 88: 791—804.

 • Schulenberg, S.E. (2004): A psychometric investigation of logotherapy measures and the Outcome Questionnaire (OQ-45.2). North American Journal of Psychology , 6 (3): 477—492.

 • Selye, H. (1956): The stress of life . McGraw-Hill, New York, NY

 • Siegall, M., McDonald, T. (1995): Focus of attention and employee reactions to job change. Journal of Applied Social Psychology , 25: 1121—1141.

 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort / low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology , 1 (1): 27—41.

 • Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., Peter, R. (2004): The measurement of Effort-Reward Imbalance at work: European comparisons. Social Science & Medicine, 58 (8): 1483—1499. 

 • Siegrist, J., Rödel, A. (2006): Work stress and health risk behavior. Scandinavian Journal of Work Environment Health , 32 (6): 473—481.

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C.D. (1988): A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei F., Szakács F. (szerk.). Pszichodiagnosztikai vademecum. I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek . Tankönyvkiadó, Budapest, 2. rész, 123—135.

 • Sipos K. (1978): A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar nyelvű változatával szerzett első hazai tapasztalatok. In: Dancs I. (szerk.). 75 éves a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete . MTA Pszichológiai Intézete, Budapest, 142—152.

 • Sipos K., Sipos M. (1983): The development and validation of the Hungarian form of State-Trait Anxiety Inventory. In: Spilberger, C.D., Diaz-Guerrero, R. (Eds). Cross-Cultural Anxiety (Vol. 2.). Hemisphere, Washington, 27—39.

 • Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R.E. (1970): Manual for the State-Trait Anxiety Inventory . Consulting Psychologists Press, Palo Alto

 • Stauder A., Konkolÿ Thege B. (2006): Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7: 203—216.

 • Stone, A.A., Mezzacappa, E.S., Donatone, B.A., Gonder, M. (1999): Psychosocial stress and social support are associated with prostate-specific antigen levels in men: Results from a community screening program. Health Psychology, 18: 482—486.

 • Stowell, J.R., Kiecolt-Glaser, J., Glaser, R. (2001): Perceived stress and cellular immunity: When coping counts. Journal of Behavioral Medicine, 24: 323—339.

 • Susánszky É., Konkolÿ Thege B., Stauder A., Kopp M. (2006): A WHO Jóllét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7: 247—255.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkolÿ Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 8: 259—276. 

 • Van Riezen, H., Segal, M. (1988): Comparative evaluation of rating scales for clinical psychopharmacology. Elsevier, Amsterdam, New York

 • Van Vegchel, N., De Jonge, J., Bosma, H., Schaufeli, W. (2005): Reviewing the effort-reward imbalance model: drawing up the balance of 45 empirical studies.  Social Science & Medicine , 60 (5): 1117—1131.

 • Williams, R.B., Barefoot, C.J. (1993): A szív- és érrendszeri megbetegedésre hajlamosító viselkedés: az ellenségesség egyre növekvő szerepe. In: B. Kakas G. (szerk.). A-típusú viselkedés . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Williams, R.B., Haney, T.L., Lee, K.L., Kong, Y.H., Blumenthal, J.A., Whalen, R.E. (1980): Type A behavior, hostility, and coronary atherosclerosis. Psychosomatic Medicine , 242: 539—549.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 10 4 2
Nov 2021 5 3 3
Dec 2021 23 0 0
Jan 2022 11 3 4
Feb 2022 0 0 0