View More View Less
 • 1 Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Kar Kolozsvár Románia
 • | 2 Marosvásárhelyi Református Kollégium 1918. Dec. 1. sugárút 209. sz., 6. ap. 540530 Marosvásárhely Románia
 • | 3 Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A környezet és a saját énkép által támasztott egyre növekedő elvárások, a személyiségbeli és motivációs rendszer sajátosságai, valamint az előzetes tapasztalatok alapján rögzült válaszadási módok egyaránt befolyásolják az agresszív viselkedés sajátosságait és az alkalmazott megküzdési stílust a serdülők körében. Jelen tanulmányban célunk a serdülők agresszív megnyilvánulásainak jobb megértése, valamint a megküzdés sajátosságainak feltérképezése volt. Vizsgálatunk az agresszió kifejezésének nemek és életkor szerinti különbözőségeit, valamint az agresszió és a megküzdés kapcsolatát elemzi. Eszközeink a magyarországi populációra adaptált Spielberger-féle Harag és Düh Kifejezési Mód Skála, valamint a megküzdési stílust vizsgáló Lazarus és Folkman-féle Konfliktusmegoldó Kérdőív, Rózsa és mtsai adaptációja után. A vizsgált minta 148 serdülőt tartalmaz a 9–12. évfolyamos korcsoportból, átlagéletkoruk 17 év volt. Eredményeink szerint a fiúk és a lányok agressziója hasonló mértékűnek bizonyult, ugyanakkor a két nem megküzdési stílusa különbözött. A lányok inkább alkalmaznak érzelmi megküzdést és a visszahúzódást, mint a fiúk. Ugyanakkor az általunk vizsgált mintában az érzelmi indíttatású cselekvések és a visszahúzódás következetes alkalmazása figyelhető meg a megküzdés folyamatában. Az agresszió mind a problémacentrikus, mind az érzelemcentrikus megküzdés formáiban jelen van, azonban az utóbbi esetén az agresszió kifejezési formáinak jelenléte nyilvánvalóbb.

 • Alsaker, F., Olweus, D. (1986): Assessment of global negative self-evaluations and perceived stability of self in Norwegian preadolescents and adolescents. Journal of Early Adolescence , 6: 269–278.

 • Bandura, A. (1973): Aggression: Social learning analysis . Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey

 • Buda B. (2004): A lélek közegészségtana. Animula Kiadó, Budapest

 • Feindler, E.L. (1990): Adolescent anger control: Review and critique. In: Hersen M., Eisler R., Miller P. (Eds). Progress in behavior modification. Sage, Newbury Park, Vol. 26, pp. 11–59.

 • Folkman, S., Lazarus, R.S. (1980): An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior , 21: 219–239.

 • Hárdi I. (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Budapest

 • Hazebroek, J.F., Howells, K., Day, A. (2001): Cognitive appraisals associated with high trait anger. Personality and Individual Differences , 30 (1): 31–45.

 • Kardum, I., Krapic, N. (2001): Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence. Personality and Individual Differences , 30 (3): 503–515.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Corvinus Kiadó, Budapest

 • Lable, D. (2007): Attachment with parents and peers in late adolescence: Links with emotional competence and social behavior. Personality and Individual Differences , 43 (5): 1185–1197.

 • Langens, T.A., Mörth, S. (2003): Repressive coping and the use of passive and active coping strategies. Personality and Individual Differences , 35 (2): 461–473.

 • Lansford, J.E., Malone, P.S., Dodge, K.A., Crozier, J.C., Pettit, G.S., Bates, J.E. (2006): A 12-year prospective study of patterns of social information processing problems and externalizing behaviors. Journal of Abnormal Child Psychology , 34: 715–724.

 • Lazarus, R.S. (1990): Stress, coping and illness. In: Friedman, H.S. (Ed.). Personality and disease . John Wiley & Sons, Chichester, 97–120.

 • Litman, J.A. (2006): The COPE inventory: Dimensionality and relationships with approach- and avoidance-motives and positive and negative traits. Personality and Individual Differences , 40 (2): 273–284.

 • Luebbers, S., Downey, L.A., Strongh, C. (2007): The development of an adolescent measure of EI. Personality and Individual Differences , 42 (6): 999–1009.

 • M. Nádasi M. (2006): Agresszió az iskolában. In: Golnhofer, E. (szerk.). Az iskolák belső világa . ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest, 72–84.

 • Moos, R.H. (1988): Coping response inventory manual . Stanford University Medical Center and Department of Veterans Affairs Medical Center, Palo Alto

 • Nagtegaal, M.H., Rassin, E., Muris, P. (2006): Aggressive fantasies, thought control strategies, and their connection to aggressive behavior. Personality and Individual Differences , 41 (8): 1397–1407.

 • Ogden, J. (2007): Health Psychology. Open University Press, Berkshire

 • Oláh A. (1995): Coping strategies among adolescents: A cross-cultural study. Journal of Adolescence , 18 (4): 491–512.

 • Olweus, D. (1984): Stability in aggressive and withdrawn, inhibited behavior patterns. In:  Kaplan, R., Konecni V., Novaco, R. (Eds). Aggression in children and youth . Nijhoff, Hague, 104–137.

 • Ooi, Y.P., Ang, P.R., Fung, D.S.S., Wong, G., Cai, Y. (2006): The impact of parent–child attachment on aggression, social stress and self-esteem. School Psychology International , 27 (5): 552–566.

 • Perczel Forintos D., Kiss Zs., Ajtay Gy. (2005): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában . Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest

 • Pikó B. (1997): Egyenlőtlenségek és egészség: Hogyan befolyásolja a társadalmi-gazdasági helyzet a fiatalok egészségi állapotát? Társadalomkutatás , 15 (3–4): 219–233.

 • Ranschburg J. (1983): Félelem, harag, agresszió . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Rózsa S., Purebl Gy., Susánszky É., Kő N., Szádóczky E., Réthelyi J., Danis I., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A megküzdés dimenziói: A Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9: 217–241.

 • Smits, D.J.M., De Boeck, P. (2007): From anger to verbal aggression: Inhibition at different levels. Personality and Individual Differences , 43 (1): 47–57.

 • Spielberger, C.D., Johnson, E.H., Russell, S.F., Crane, R.H., Worden, T.J. (1985): The experience and expression of anger: Construction and validation of an anger expression scale. In: Chesney, M.A., Rosenman, R.H., (Eds). Anger and hostility in cardiovascular and behavioral disorders . Hemisphere/McGraw Hill, New York

 • Spielberger, C.D. (Ed., 2004): Encyclopedia of applied psychology, Elsevier Academic Press, Oxford

 • Wrzesniewski, K., Chylinska, J. (2007): Assessment of coping styles and strategies with school-related stress. School Psychology International , 28: 179–194.

 • Zoccali, R., Muscatello, M.R.A., Bruno, A., Cedro, C., Pandolfo, G., Meduri, M. (2007): The role of defense mechanism in the modulation of anger experience and expression: Gender differences and influence on self-reported measures. Personality and Individual Differences , 43 (6): 1426–1436.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 8 0 0
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 2 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0