View More View Less
 • 1 Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Kar Kolozsvár Románia
 • | 2 Marosvásárhelyi Református Kollégium 1918. Dec. 1. sugárút 209. sz., 6. ap. 540530 Marosvásárhely Románia
 • | 3 Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A környezet és a saját énkép által támasztott egyre növekedő elvárások, a személyiségbeli és motivációs rendszer sajátosságai, valamint az előzetes tapasztalatok alapján rögzült válaszadási módok egyaránt befolyásolják az agresszív viselkedés sajátosságait és az alkalmazott megküzdési stílust a serdülők körében. Jelen tanulmányban célunk a serdülők agresszív megnyilvánulásainak jobb megértése, valamint a megküzdés sajátosságainak feltérképezése volt. Vizsgálatunk az agresszió kifejezésének nemek és életkor szerinti különbözőségeit, valamint az agresszió és a megküzdés kapcsolatát elemzi. Eszközeink a magyarországi populációra adaptált Spielberger-féle Harag és Düh Kifejezési Mód Skála, valamint a megküzdési stílust vizsgáló Lazarus és Folkman-féle Konfliktusmegoldó Kérdőív, Rózsa és mtsai adaptációja után. A vizsgált minta 148 serdülőt tartalmaz a 9–12. évfolyamos korcsoportból, átlagéletkoruk 17 év volt. Eredményeink szerint a fiúk és a lányok agressziója hasonló mértékűnek bizonyult, ugyanakkor a két nem megküzdési stílusa különbözött. A lányok inkább alkalmaznak érzelmi megküzdést és a visszahúzódást, mint a fiúk. Ugyanakkor az általunk vizsgált mintában az érzelmi indíttatású cselekvések és a visszahúzódás következetes alkalmazása figyelhető meg a megküzdés folyamatában. Az agresszió mind a problémacentrikus, mind az érzelemcentrikus megküzdés formáiban jelen van, azonban az utóbbi esetén az agresszió kifejezési formáinak jelenléte nyilvánvalóbb.

 • Alsaker, F., Olweus, D. (1986): Assessment of global negative self-evaluations and perceived stability of self in Norwegian preadolescents and adolescents. Journal of Early Adolescence , 6: 269–278.

 • Bandura, A. (1973): Aggression: Social learning analysis . Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey

 • Buda B. (2004): A lélek közegészségtana. Animula Kiadó, Budapest

 • Feindler, E.L. (1990): Adolescent anger control: Review and critique. In: Hersen M., Eisler R., Miller P. (Eds). Progress in behavior modification. Sage, Newbury Park, Vol. 26, pp. 11–59.

 • Folkman, S., Lazarus, R.S. (1980): An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior , 21: 219–239.

 • Hárdi I. (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Budapest

 • Hazebroek, J.F., Howells, K., Day, A. (2001): Cognitive appraisals associated with high trait anger. Personality and Individual Differences , 30 (1): 31–45.

 • Kardum, I., Krapic, N. (2001): Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence. Personality and Individual Differences , 30 (3): 503–515.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Corvinus Kiadó, Budapest

 • Lable, D. (2007): Attachment with parents and peers in late adolescence: Links with emotional competence and social behavior. Personality and Individual Differences , 43 (5): 1185–1197.

 • Langens, T.A., Mörth, S. (2003): Repressive coping and the use of passive and active coping strategies. Personality and Individual Differences , 35 (2): 461–473.

 • Lansford, J.E., Malone, P.S., Dodge, K.A., Crozier, J.C., Pettit, G.S., Bates, J.E. (2006): A 12-year prospective study of patterns of social information processing problems and externalizing behaviors. Journal of Abnormal Child Psychology , 34: 715–724.

 • Lazarus, R.S. (1990): Stress, coping and illness. In: Friedman, H.S. (Ed.). Personality and disease . John Wiley & Sons, Chichester, 97–120.

 • Litman, J.A. (2006): The COPE inventory: Dimensionality and relationships with approach- and avoidance-motives and positive and negative traits. Personality and Individual Differences , 40 (2): 273–284.

 • Luebbers, S., Downey, L.A., Strongh, C. (2007): The development of an adolescent measure of EI. Personality and Individual Differences , 42 (6): 999–1009.

 • M. Nádasi M. (2006): Agresszió az iskolában. In: Golnhofer, E. (szerk.). Az iskolák belső világa . ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest, 72–84.

 • Moos, R.H. (1988): Coping response inventory manual . Stanford University Medical Center and Department of Veterans Affairs Medical Center, Palo Alto

 • Nagtegaal, M.H., Rassin, E., Muris, P. (2006): Aggressive fantasies, thought control strategies, and their connection to aggressive behavior. Personality and Individual Differences , 41 (8): 1397–1407.

 • Ogden, J. (2007): Health Psychology. Open University Press, Berkshire

 • Oláh A. (1995): Coping strategies among adolescents: A cross-cultural study. Journal of Adolescence , 18 (4): 491–512.

 • Olweus, D. (1984): Stability in aggressive and withdrawn, inhibited behavior patterns. In:  Kaplan, R., Konecni V., Novaco, R. (Eds). Aggression in children and youth . Nijhoff, Hague, 104–137.

 • Ooi, Y.P., Ang, P.R., Fung, D.S.S., Wong, G., Cai, Y. (2006): The impact of parent–child attachment on aggression, social stress and self-esteem. School Psychology International , 27 (5): 552–566.

 • Perczel Forintos D., Kiss Zs., Ajtay Gy. (2005): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában . Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest

 • Pikó B. (1997): Egyenlőtlenségek és egészség: Hogyan befolyásolja a társadalmi-gazdasági helyzet a fiatalok egészségi állapotát? Társadalomkutatás , 15 (3–4): 219–233.

 • Ranschburg J. (1983): Félelem, harag, agresszió . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Rózsa S., Purebl Gy., Susánszky É., Kő N., Szádóczky E., Réthelyi J., Danis I., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A megküzdés dimenziói: A Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9: 217–241.

 • Smits, D.J.M., De Boeck, P. (2007): From anger to verbal aggression: Inhibition at different levels. Personality and Individual Differences , 43 (1): 47–57.

 • Spielberger, C.D., Johnson, E.H., Russell, S.F., Crane, R.H., Worden, T.J. (1985): The experience and expression of anger: Construction and validation of an anger expression scale. In: Chesney, M.A., Rosenman, R.H., (Eds). Anger and hostility in cardiovascular and behavioral disorders . Hemisphere/McGraw Hill, New York

 • Spielberger, C.D. (Ed., 2004): Encyclopedia of applied psychology, Elsevier Academic Press, Oxford

 • Wrzesniewski, K., Chylinska, J. (2007): Assessment of coping styles and strategies with school-related stress. School Psychology International , 28: 179–194.

 • Zoccali, R., Muscatello, M.R.A., Bruno, A., Cedro, C., Pandolfo, G., Meduri, M. (2007): The role of defense mechanism in the modulation of anger experience and expression: Gender differences and influence on self-reported measures. Personality and Individual Differences , 43 (6): 1426–1436.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 9 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 4 0 0
Jan 2022 9 0 0
Feb 2022 0 0 0