View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 4028 Debrecen Kassai út 26/b.
 • | 2 Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunk a bosszúviselkedés személyi, kapcsolati és szituatív meghatározóit elemzi, áttekintve a vonatkozó, legfőképpen személyiséglélektani és szociálpszichológiai irodalmat. Áttekintésünkben nemcsak azokra a tanulmányokra támaszkodunk, melyek a bosszúállás jelenségét tekintik tárgyuknak, de azokra is, amelyek a megbocsátásét. Tesszük ezt azért, mert a két jelenség igen erősen összekapcsolódik, annak ellenére, hogy nem egymás ellentétei. A bosszúvágy és bosszúállás multifaktoriális természetének bemutatása mellett különös hangsúlyt kap e viselkedés folyamatjellegének és a lelki egészségre gyakorolt hatásainak bemutatása. Az idői lefutás elemzésekor, és a lelki egészségre gyakorolt hatás leírásában is kitüntetett figyelmet szentelünk a bosszúálló viselkedéshez kapcsolódó rágódásnak, a ruminációnak. Kifejtésre kerül, miért is olyan fontos a segítő, illetve terápiás kapcsolatokban a bosszúviselkedés természetének  megismerése.

 • Aquino, K., Tripp, T.M., Bies, R.J. (2006): Getting even or moving on? Power, procedural justice, and types of offense as predictors of revenge, forgiveness, reconciliation, and avoidance in organizations. Journal of Applied Psychology , 91 (3): 653–668.

 • Allemand, M., Job, V., Christen, S., Keller, M. (2008): Forgiveness and action orientation. Personality and Individual Differences , 45 (8): 762–766.

 • Barnett, J.K., Youngberg, Ch. (2004): Forgiveness as a ritual in couples therapy. The Family Journal , 12: 14–20.

 • Beattie, H.J. (2005): Revenge. Journal of the American Psychoanalytic Association , 53: 513–523.

 • Berry, J.W., Worthington, E.L., O’Connor, L.E., Parrot, L., Wade, N.G. (2005): Forgiveness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality , 73 (1): 183–225.

 • Böszörményi-Nagy I., Krasner B.R. (2001): Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa . Coincidencia Kft., Budapest

 • Brown, R.P. (2003): Measuring individual differences in the tendency to forgive: Construct validity and links with depression. Personality and Social Psychology Bulletin, 29: 759–771.

 • Brown, R.P. (2004): Vengeance is mine: Narcissism, vengeance and the tendency to forgive. Journal of Research in Personality , 38: 576–584.

 • Buda B. (1980): Empátia – a beleélés lélektana . Gondolat Kiadó, Budapest

 • Buda B. (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Carlsmith, K.M., Wilson, T.D., Gilbert, D.T. (2008): The paradoxical consequences of revenge. Journal of Personality and Social Psychology , 95 (6): 1316–1324.

 • Chakrabarti, A. (2005): The moral psychology of revenge. Journal of Human Values , 11: 31–36.

 • Davis, D.E., Worthington, E.L.Jr., Hook, J.N., Van Tongeren, D.R., Green, J.D., Jennings, D.J. (2009): Relational spirituality and the development of the Similarity of the Offender’s Spirituality Scale. Psychology of Religion and Spirituality , 1 (4): 249–262.

 • Emmons, R.A. (1987): Narcissism: Theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology , 52 (1): 11–17.

 • Exline, J.J., Baumeister, R.F., Zell, A.L., Kraft, A.J., Witvliet, C.V.O. (2008): Not so innocent: Does seeing one’s own capability for wrongdoing predict forgiveness? Journal of Personality and Social Psychology , 94 (3): 495–515.

 • Exline, J.J., Worthington, E.L., Hill, Jr.P., McCullough, M.E. (2003): Forgivieness and justice: A research agenda for social and personality psychology. Personality and Social Psychology Review , 7: 337–348.

 • Farrow, T.F.D., Zheng, Y., Wilkinson, I.D., Spence, S.A., Deakin, J.F.W., Tarrier, N. et al. (2001): Investigating the functional anatomy of empathy and forgiveness. NeuroReport , 12 (11): 2433–2438.

 • Fehr, E., Gachter, S. (2002): Altruistic punishments in humans. Nature , 415: 137–140.

 • Feld, S.L., Felson, R.B. (2008): Gender norms and retaliatory against spouses and acquaintances. Journal of Family Issues, 29 (5): 692–703.

 • Fodorné Nagy S. (2008): A megbocsátás teológiai, pedagógiai és pszichológiai összefüggései. Magyar Református Nevelés , 9 (1–2): 3–11.

 • Forgács J. (1984): Az érzelmek hatása a szociális észlelésre és ítéletalkotásra. Pszichológia , 4: 494–520.

 • Fromm, E. (1975): Über biologische und soziale Wurzeln der menschlichen Destruktivität . http://erichfromm.de/d/index.htm/data/pdf (Letöltve: 2008. VIII. 1.)

 • Füzéki B. (2007): Reflexió Szondy Máté „A megbocsátás pszichológiája: kialakulása, hatásai és fejlesztése” című tanulmányára. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 8: 169–172.

 • Gollwitzer, M., Denzler, M. (2009): What makes revenge sweet: Seeing the offender suffer or delivering a message? Journal of Experimental Social Psychology , 45 (4): 840–844.

 • Greenwood, D.C., Muir, K.R., Packham, C.J., Madeley, R.J. (1996): Coronary heart disease: a review of the role of psychosocial stress and social support. Journal of the Public Health Medicine , 18 (2): 221–231.

 • Haen, C., Weber, A.M. (2009): Beyond retribution: Working through revenge fantasies with traumatized young people . The Arts in Psychotherapy, 36: 84–93.

 • Hargrave, T. (1994): Families and forgiveness . Brunner-Mazel, New York

 • Ho, R., FosterLee, L., FosterLee, R., Crofts, N. (2002): Justice versus vengeance: Motives underlying punitive judgements. Personality and Individual Differences, 33: 365–377.

 • Hook, J.N., Worthington, E.L., Davis, D.E., Jennings, D.J., Gartner, A.L., Hook, J.P. (2010): Empirically supported religious and spiritual therapies. Journal of Clinical Psychology , 66 (1): 46–72.

 • Horowitz, M.J. (2007): Understanding and ameliorating revenge fantasies in psychotherapy. American Journal of Psychiatry , 164: 24–27.

 • Horwitz, L. (2005): The capacity to forgive: Intrapsychic and developmental perspectives. Journal of the American Psychoanalytic Association , 53: 485–511.

 • Hoyt, W.T., Fincham, F.D., McCullough, M.E., Maio, M., Davila, J. (2005): Responses to interpersonal transgressions in families: Forgivingness, forgivability, and relationship-specific effects. Journal of Personality and Social Psychology , 89 (3): 375–394.

 • Hui, M., Au, K. (2001): Justice perceptions of complaint handling: A cross cultural comparison between PRC and Canadian customers. Journal of Business Research , 52 (2): 161–173.

 • Inglehart, R. (1997): Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies .  Princeton University Press, Princeton

 • Inglehart, R. (2004): Human beliefes and values. Siglo XXI Editores, Mexico

 • Kis M. (2006): Istendicsőítés – istentisztelet (PhD-értekezés). Debrecen Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

 • Klein, M. (2000): Irigység és hála . Animula Kiadó, Budapest (Eredeti mű megjelenési éve: 1962)

 • Kohut, H. (2001): A szelf analízise. A nárcisztikus személyiségzavarok pszichoanalitikus kezelése. Animula Kiadó, Budapest (Az eredeti mű megjelenési éve: 1971)

 • Koncz-Vágási K. (2009): A 79. zsoltár magyarázata. Adalékok a bosszú fogalmának biblika-teológiai megítéléséhez. Teologiai Szemle , 52 (2): 75–85.

 • Kovács J., Hidegkuti I., Máth J. (2010): A mentalizáció és a társas értékorientáció hatása a megbocsátási hajlandóságra – egy a bosszú dinamikáját megjelenítő kísérletes játék tapasztalatai (konferenciaelőadás). Magyar Pszichológiai Társaság Országos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27–29.

 • Kulcsár Zs. (2005): A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás. In: Kulcsár Zs. (szerk.). Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort Kiadó, Budapest, 315–393.

 • Lasch, C. (1984): Az önimádat társadalma. Európa Kiadó, Budapest (A mű eredeti megjelenési éve: 1979)

 • Lawler, K.A., Younger, J.W., Piferi, R.L., Billington, E., Jobe, R., Edmondson, K., Jones, W.H. (2003): A change of heart: Cardiovascular correlates of forgiveness in response to interpersonal conflict. Journal of Behavioral Medicine, 26 (5): 373–393.

 • Lázár I. (2005): Pszichoneuroimmunológia. In: Kopp M., Berghammer R. (szerk.). Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 335–367.

 • Lerner, M.J. (1980): The belief in a just world: A fundamental delusion. Plenum Press, New York

 • Marton M. (2000): Mások belső állapotainak megértése és az empátiás szimuláció. Pszichológia , 20 (4): 417–439.

 • Mattila, A., Patterson, P.G. (2004): Service recovery and fairness perceptions in collectivist and individualist contexts. Journal of Service Research , 6 (4): 336–346. 

 • McCullough, M.E., Bellah, C.G., Kilpatrick, S.D., Johnson, J.L. (2001): Vengefulness: Relationships with forgiveness, rumination, well-being, and the Big Five. Personality and Social Psychology Bulletin, 27: 601–610.

 • McCullough, M.E., Bono, G., Root, L.M. (2007): Rumination, emotion, and forgiveness: Three longitudinal studies. Journal of Personality and Social Psychology , 92 (3): 490–505.

 • McCullough, M.E., Fincham, F.D., Tsang, J-A. (2003): Forgiveness, forbearance, and time: The temporal unfolding of transgression-related interpersonal motivations. Journal of Personality and Social Psychology , 84 (3): 540–557.

 • McCullough, M.E., Sandage, S.J., Worthington, E.L. (2005): Megbocsátás. Hogyan tegyük múlt időbe múltunkat? Harmat Kiadó, Budapest (Eredeti mű megjelenési éve: 1997)

 • McCullough, M.E., Worthington Jr., E.L., Rachal, K.C. (1997): Interpersonal forgiving in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology , 73 (2): 321–336.

 • Messias, E., Saini, A., Sinato, P., Welch, S. (2010): Bearing grudges and physical health: relationship to smoking, cardiovascular health and ulcers. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology , 45: 183–187.

 • Murray, R.J. (2002): Forgiveness as a therapeutic option. The Family Journal , 10: 315–321.

 • Orathinkal, J., Vansteenwegen, A., Burggraeve, R. (2008): Are demographics important for forgiveness? The Family Journal , 16: 20–27.

 • Orth, U., Berking, M., Walker, N., Meier, L.L., Znoj, H. (2007): Forgiveness and psychological adjustment following interpersonal transgressions: A longitudinal analysis. Journal of Research in Personality ,  42: 365–385.

 • Pruitt, D.G., Kim, S.H. (2004): Social conflict:Escalation, stalemate and settlement. McGraw-Hill, Higher Education, New York

 • Rotter, J.C. (2001): Letting go: Forgiveness in counseling. The Family Journal , 9: 74–77.

 • Sievers, B., Mersky, R.R. (2004): Die Ökonomie der Vergeltung: Einige Überlegungen zur Ätiologie und Bedeutung des „Geschäfts der Rache”. Freie Assoziation, 7 (2): 65–92.

 • Snyder, M., Ickes, W. (1985): Personality and social behavior. In: G. Lindzey, E. Aronson (Eds). Handbook of social psychology: Vol. 2. Special fields and applications . Lawrence Erlbaum, New York, 883–947.

 • Strelan, P. (2007): The prosocial, adaptive qualities of just world beliefs: Implications for the relationship between justice and forgiveness. Personality and Individual Differences , 43 (4):  881–890.

 • Székely I. (2006): A megbocsátás pszichológiai jelentősége. In: Székely I. (szerk.). Pszichoterápia és vallás – újraközeledés . Animula Kiadó, Budapest, 96–115.

 • Szondy M. (2006): A megbocsátás pszichológiája: kialakulása, hatásai és fejlesztése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7: 15–34.

 • Szondy M. (2007a): A megbocsátásra való hajlam kapcsolata a szociodemográfiai jellemzőkkel, az optimizmussal és a boldogsággal. Pszichológia , 27 (3): 221–238.

 • Szondy M. (2007b): Válasz Füzéki Bálint reflexiójára. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 8: 173–176.

 • Taylor, S.E., Brown, J.D. (1988): Illusion and well-being – a social psychological perspective on mental-health. Psychological Bulletin , 103 (2): 193–210.

 • Thomas, N.K. (2004). An eye for an eye: Fantasies of revenge in the aftermath of trauma. In: Knafo, D. (Ed.). Living with terror, working with trauma: A clinician’s handbook . Jason Aronson Press, New York, 297–311.

 • Tomcsányi T. (2002): Amikor gyönge, akkor erős. Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből . Animula, Budapest

 • Triandis, H.C. (1989): The self and the social behavior in differing cultural contexts. Psychological Review , 96: 506–520.

 • Tse, M.C., Cheng, S-T. (2006): Depression reduces forgiveness selectively as a function of relationship closeness and transgression. Personality and Individual Differences , 40: 1133–1141.

 • Twenge, J.M., Baumeister, R.F., Tice, D.M., Stucke, D.S. (2001): If you can’t join them, beat them: Effects of social exclusion on aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology , 81(6): 1058–1069.

 • Walker, D.F., Gorsuch, R.L. (2002): Forgiveness within the Big Five personality model. Personality and Individual Differences , 32: 1127–1137.

 • Wallace, H.M., Exline, J.J., Baumeister, R.F. (2008): Interpersonal consequences of forgiveness: Does forgiveness deter or encourage repeat offenses?  Journal of Experimental Social Psychology , 44: 453–460.

 • Walrond-Skinner, S. (1998): The function and role of forgiveness in working with couples and families: Clearing the ground. Journal of Family Therapy , 20: 3–19.

 • Wiesenthal, D.L, Hennessy, D., Gibson, P.M. (2000): The Driving Vengeance Questionnaire (DVQ): The development of a scale to measure deviant drivers’ attitudes. Violence and Victims , 5 (2): 115–136.

 • Wilson, T.D.,  Gilbert, D.T. (2003): Affective forecasting advances. In: Zanna, M.P. (Ed.). Advances in  experimental social psychology . Elsevier, San Diego, Vol. 35: 345–411.

 • Worthington, E.L., DiBlasio, F.A. (1990): Promoting mutual forgiveness within the fractured relationship. Psychotherapy , 27: 219–223.

 • Worthington, E.L., Scherer, M. (2004): Forgiveness is an emotion-focused coping strategy that can reduce health risks and promote health resilience: Theory, review, and hypotheses. Psychology & Health , 19 (3): 385–405.

 • Worthington, E.L., Witvliet, C.V.O., Lerner, A.J., Scherer, M. (2005): Forgiveness in health research and medical practice. Explore , 1 (3): 169–176.

 • Worthington, E.L., Witvliet, C.V.O., Pietrini, P., Miller, A.J. (2007): Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgiveness, and reduced unforgiveness. Journal of Behavioral Medicine, 30: 291–302.

 • Ysseldyk, R., Matheson, K., Anisman, H. (2007): Rumination: Bridging a gap between forgivingness, vengefulness, and psychological health. Personality and Individual Differences , 42: 1573–1584.

 • Zourrig, H., Chebat, J-C., Toffoli, R. (2009): Consumer revenge behavior. A cross-cultural perspective. Journal of Business Research , 62: 995–1001.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 41 41 6
Full Text Views 16 7 0
PDF Downloads 11 5 0