View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen Egyetem tér 1.
 • 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér: A kiégés prevalenciája egyre magasabb az egyetemi/főiskolai hallgatók körében, de Magyarországon egyelőre nem áll rendelkezésre olyan validált mérőeszköz, mely a kiégés szintjét megbízhatóan méri ebben a populációban. Célkitűzés: A Maslach Kiégés-teszt Hallgatói Változata (Maslach Burnout Inventory-Student Version; MBI-SS) hazai adaptációjának leírása és pszichometriai jellemzőinek elemzése. Módszerek: Keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk önkitöltős kérdőíves felméréssel 496 orvostanhallgató és mérnökhallgató körében. A konstruktumérvényesség vizsgálatához a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet, az Észlelt Stressz Kérdőívet, valamint egy szomatikus tüneteket mérő tesztet használtuk, míg a konvergens validitás megállapításához az MBI humán szférára használatos, hallgatókra módosított változatát (MBI-HHS) alkalmaztuk. A faktorszerkezet ellenőrzésére exploratív faktoranalízist végeztünk. Eredmények: Az MBI-SS belső megbízhatósága igen jónak bizonyult (Cronbach-alfa=0,82). Az MBI-SS időbeli stabilitását mérő teszt-reteszt vizsgálat eredményei szintén magas korrelációt mutattak (r=0,73, p<0,0001). Az MBI-SS 15 itemének exploratív faktoranalízise hármas struktúrát alkotott (kimerülés, cinizmus és hatékonyságcsökkenés). Az MBI-HSS-sel való konvergensvaliditás vizsgálat erős korrelációt mutatott (r=0,71, p<0,001), míg a depressziót, stresszt és szomatikus tüneteket vizsgáló tesztekkel való diszkrimináns validitás közepes korrelációt jelzett (r=0,34–0,61; p≤0,003). Konklúzió: Az MBI-SS kérdőív magyar változata megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult a hallgatói kiégés mérésében.

 • Abu-Hilal, M.M. (1995): Dimensionality of burnout: Testing for invariance across Jordanian and Emirati teachers. Psychological Reports , 77: 1367–1375.

 • Ádám Sz., Győrffy Zs., Csoboth Cs. (2006): Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates , 8 (2): 113–117.

 • Ádám Sz., Győrffy Zs., Susánszky É. (2008): Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology , 13 (7): 839–848.

 • Ádám Sz., Torzsa P., Győrffy Zs., Vörös K., Kalabay L. (2009): Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és háziorvosi rezidensek körében. Orvosi Hetilap , 150 (7): 317–323.

 • Babbie, E. (2003): A társadalomkutatás gyakorlata . Balassi Kiadó, Budapest

 • Bagdy E. (1999): Altruizmus, segítő hivatás, személyiség. In: Kállai J., Gál B. (szerk.). Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban . Janus/Osiris, Budapest, 10–22.

 • Balogun, J.A., Helgemoe, S., Pellegrini, W.E., Hoeberlein, T. (1995): Test-retest reliability of a psychometric instrument designed to measure physical therapy students burnout. Perceptual and Motor Skills , 81: 667–672.

 • Balogun, J. A., Helgemoe, S., Pellegrini E., Hoberlein, T. (1996): Academic performance is not a viable determinant of physical therapy students burnout. Perceptual and Motor Skills , 83: 21–22.

 • Chew-Graham, C.A., Rogers, A., Yassin, A. (2003): ’I would not want it on my CV or their records’: medical students’ experiences of help-seeking for mental health problems. Medical Education , 37: 873–880.

 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour , 24: 385–396.

 • Dahlin, M., Joneborg, N., Runeson, B. (2005): Stress and depression among medical students: a cross-sectional study. Medical Education , 39: 594–606.

 • Dyrbye, L.N., Thomas, M.R., Huntington J.L., Lawson, K.L., Novotny, P.J., Sloan, J.A., Shanafelt, T.D.  (2006): Personal life events and medical school burnout: a multicenter study. Academic Medicine, 81 (4): 374–384.

 • Enns, M.W., Cox, B.J., Sareen, J., Freeman, P. (2001): Adaptive and maladaptive perfectionism in medical students: a longitudinal investigation. Medical Education , 35: 1034–1042.

 • Facundes, V.L.D., Ludermir, A.B. (2005): Common mental disorders among health care students. Revista  Brasileira de Psiquiatria , 27 (3): 194–200.

 • Fekete S. (1991): Segítő foglalkozásúak kockázatai–Helfer szindróma és a burn-out jelenség. Psychiatria Hungarica , 6 (1): 17–29.

 • Firth-Cozens, J. (2001): Medical student stress. Medical Education , 35: 6–7.

 • Firth-Cozens, J., Field, D. (1991): Fear of death and strategies for coping with patients’ death among medical trainees. British Journal of Medical Psychology , 64: 263-271.

 • Freudenberger, H.J. (1974): Staff burn-out. Journal of Social Issues , 30 (1): 159–165.

 • Garden, A.M. (1991): Relationship between burnout and performance. Psychological Reports , 68: 963–977.

 • Green, D. E, Walkey, F. H., Taylor, A. J. W.  (1991): The three-factor structure of the Maslach Burnout Inventory. Journal of Social Behavior and Personality , 6 (3): 453–472.

 • Hazag A., Major J. (2008): A hallgatói kiégés jelensége: medikusok lelki egészségvédelme. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 9 (4): 305–322.

 • Hazag A., Molnár P. (2001): Az “Ariadné fonala” Pszichológiai Konzultációs Szolgálat bemutatása. Egyetemi és főiskolai hallgatók pszichés egészségvédelme. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 3 (3–4): 82–83.

 • Hsu, K., Marshall, V. (1987): Prevalence of depression and distress in a large sample of Canadian residents, interns, and fellows. American Journal of Psychiatry , 144: 151–156.

 • Jacobs, S. R., Dodd, D. (2003): Student burnout as a function of personality, social support, and workload. Journal of College Student Development , 44 (3): 291–303.

 • Kroenke, K., Spitzer, R.L., Williams, B.W. (2002): The PHQ-15: Validity of a New Measure for Evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine , 64: 258–266.

 • Kulcsár Zs. (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • Lee, R. T. (1990): On he meaning of Maslach’s three dimensions of burnout. Journal of Applied Psychology , 75 (6): 743–747.

 • Leiter, M.P., Schaufeli, W. B. (1996): Consistency of the burnout construct across occupations. Anxiety, Stress and Coping , 9: 229–243.

 • Major J., Ress K., Hulesch B., Túry F. (2006): A kiégés jelensége az orvosi hivatásban. Lege Artis Medicine , 16 (4): 367–373.

 • Maslach, C., Jackson, S.E. (1981): The cost of caring. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ

 • Maslach, C., Jackson, S.E., Leiter, M.P. (1996): Maslach Burnout Inventory Manual. (Third edition). Consulting Psychologists Press, Inc., Palo Alto, California

 • Maslach, C., Leiter, M.P. (1997): The truth about burn-out. Jossey-Bass, San Francisco, CA

 • Maslach, C., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. (2001): Job burnout. Annual Review of Psychology , 52: 397–422.

 • McCarthy, M.E. Pretty, G.M.H., Catano, V. (1990): Psychological sense of community and student burnout. Journal of College Student Development , 31 (3): 211–216.

 • Meier, S. T. (1984): The construct validity of burnout. Journal of Occupational Psychology , 57: 211–219.

 • Meier, S.T., Schmeck, R.R. (1985): The burned-out college student: A descriptive profile. Journal of College Student Personnel , 25: 63–69.

 • Nowack, K.M., Hanson, A. L. (1983): The relationship between stress, job performance, and burnout in college student resident assistants. Journal of College Student Personnel , 24 (6): 545–550. 

 • Peterlini, M., Tiberio, I.F.L.C., Saadeh, A., Pereira, J.C.R., Martins, M.A. (2002): Anxiety and depression in the first year of medical residency training. Medical Education , 36: 66–72.

 • Pines, A.M., Aronson, E. (1981): Burnout from tedium to personal growth. The Free Press, New York

 • Radcliffe, C., Lester, H. (2003): Perceived stress during undergraduate medical training: a qualitative study. Medical Education , 37: 32–38.

 • Rafferty, J.P., Lemkau, J.P. Purdy, R.R, Rudisill, J.R. (1986): Validity of the Maslach Burnout Inventory for family practice physicians.  Journal of Clinical Psychology , 42 (3): 488–492.

 • Rose, D. K., Rosow, I. (1973): Physicians who kill themselves. Archives of General Psychiatry , 29 (6): 800–805.

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica , 16 (4): 379–397.

 • Rózsa S., Nagybányai N.O., Oláh A. (2006): A pszichológiai mérés alapjai . Bölcsész Konzorcium, Budapest

 • Saipanish, R. (2003): Stress among medical students in a Thai medical school. Medical Teacher , 25 (5): 502–506.

 • Sajtos L., Mitev A. (2007): SPSS. Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest

 • Schanafelt, T.D., Sloan, A.J., Habermann, T.A. (2003): The well-being of physicians. American Journal of  Medicine , 114: 513–519.

 • Schaufeli, W., Einzmann, D. (1998): The burnout companion to study and practice: A critical analysis . Taylor and Francis, London

 • Schaufeli, W.B., Martinez, I., Pinto, A., Salanova, M., Bakker, M. (2002a): Burnout and engagement in university students. Journal of Cross-Cultural Psychology , 33 (5): 461–481.

 • Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Romá, V., Bakker, A. B. (2002b): The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Hapiness Studies , 3: 71–92.

 • Schmidbauer, W. (1977): Die Hilflosen Helfer . Rohwolt, Reinbeck

 • Schutte, N., Toppinen, S., Kalimo, R., Schaufeli, W. (2000): The factorial validity of the Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) across occupational groups and nations. Journal of Occupational and Organizational Psychology , 73: 53–66.

 • Stauder A., Konkolÿ Thege B. (2006): Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7: 203–216.

 • Stewart, S.M., Lam, T.H., Betson, C.L., Wong, C.M., Wong, A.M.P. (1999): A prospective analysis of stress and academic performance in he first two years of medical school. Medical Education , 33: 243–250.

 • Taris, T.W., Schreur, G., Schaufeli, W.B. (1999): Construct validity of the Maslach Burnout Inventory-General Survey: a two sample examination of its factor structure and correlates. Work and Stress , 13 (3): 223–237.

 • Tjia, J., Givens, J.L., Shea, J.A. (2005): Factors associated with undertreatment of medical student depression. Journal of American College Health , 53 (5): 219–224.

 • Tomcsányi T. (1990): Altruizmus, segítő szindróma, érett segítő-identitás. Psychiatria Hungarica , 5 (3): 213–222.

 • Tyssen, R., Vaglum, P., Gronvold, N.T., Ekeberg, O. (2000): The impact of job stress and working conditions on mental health problems among junior house officers. A nationwide Norwegian prospective cohort study. Medical Education , 34: 374–384.

 • Tyssen, R., Vaglum, P., Gronvold, N.T., Ekeberg, O. (2001): Suicidal ideation among medical students and young physicians: a nationwide and prospective study of prevalence and predictors. Journal of Affective Disorders, 64: 69–79.

 • Wallin, U., Runesonm, B. (2003): Attitudes towards suicide and suicidal patients among medical students. European Psychiatry , 18: 329–333.

 • Zoccoliccolo, M., Murphy, G.E., Wetzel, R. (1986): Depression among medical students. Journal of Affective Disorders , 11: 91–96.