View More View Less
 • 1 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kelet–Nyugat Kutatóintézet 1098 Budapest Börzsöny utca 11.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az írás áttekintést ad a buddhista pszichológia tradicionális irodalmának nyugati recepciójáról, illetve egyes gondolatainak a nyugati pszichológiával történt összehasonlító elemzéseiről. Ezt követően a nyugati és a buddhista pszichológia általános jellegzetességeit veti egybe, hasonlóságaikat és különbségeiket foglalja össze. Ehhez kapcsolódóan a cikk a nyugati tudományosság és a buddhista szemlélet módszertani azonosságait és eltéréseit tárgyalja, majd felhívja a figyelmet arra, hogy a buddhizmus módszertana a „tudományosság” kritériumainak napjainkban zajló paradigmaváltási folyamatába illeszkedik. Az írás bemutatja a buddhizmus és a tudomány kapcsolatának főbb pontjait, valamint azt, ahogyan a nyugati pszichológia és a buddhizmus közötti dialógus útján haladók Karen Horney, Carl Gustav Jung és Erich Fromm úttörő vállalkozásainak nyomdokaiban járnak. A cikk rámutat továbbá arra, hogy a buddhista nézetek egyre szélesebb körű ismertségét követően e szemlélet bizonyos elemei az 1960-as évek végére a transzperszonális pszichológia létrejöttekor már meghatározó szerepet játszottak, de a jelenkori tudatkutatás terén, a neurofenomenológia születésénél, vagy az agykutatásban is érvényesülnek a hatásaik. Az utóbbi évtizedekben növekedett a nyugati pszichológia arra vonatkozó felismerése is, hogy a buddhizmus releváns a nyugati pszichopatológia és pszichoterápia számára. Figyelemre méltó a magatartás megváltoztatására irányuló buddhista stratégiák összevetése a modern viselkedésterápiák egyes technikáival, melynek során számos hasonlóságra derül fény, miközben a profilaxis, illetve a mentálhigiénia szempontjából Nyugaton a buddhista meditációk alkalmazása kínál új lehetőségeket. A meditációnak ez a szerepe különösen érvényes az „éberség–belátás” (páli: szatipatthána–vipasszaná) típusú, nem-reaktív meditáción alapuló terápiás módszerek esetében, melyeket a tanulmány szintén ismertet röviden.

 • Akishige, Y. (Ed. 1970): Psychological studies on Zen . Zen Institute of Komazawa University, Tokyo

 • Alexander, F. (1931): Buddhistic training as an artificial catatonia: The biological meaning of psychic occurrences. The Psychoanalytic Review , 18: 129–145.

 • Anacker, S. (1984): Seven works of Vasubandhu: The Buddhist psychological doctor . Motilal Banarsidass, Delhi

 • Andresen, J. (2000): Meditation meets behavioural medicine: The story of experimental research on meditation. Journal of Consciousness Studies, 7 (11–12): 17–73.

 • Assagioli, R. (1965): Psychosynthesis: A manual of principles and techniques . Hobbs, Dorman & Co, New York

 • Aung, S.Z. (1910): Compendium of philosophy . Pali Text Society, London

 • Austin, J. (1998): Zen and the brain: Toward an understanding of meditation and consciousness . The MIT Press, Cambridge, MA

 • Baer, R.A. (2003): Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice , 19: 125–143.

 • Baer, R.A. (Ed. 2006): Mindfulness-based treatment approaches: Clinician’s guide to evidence base and applications . Academic Press, Elsevier

 • Beck, A.T., Emery, G. (1999): A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete . Animula, h. n.

 • Bishop, S. (2002): What do we really know about mindfulness-based stress reduction? Psychosomatic Medicine , 64: 71–84.

 • Bodhi, B. (1993): A comprehensive manual of Abhidhamma . Buddhist Publication Society, Kandy

 • Brazier, C. (2003): Buddhist psychology: Liberate your mind, embrace life . Robinson, London

 • Brazier, D. (1995): Zen therapy . Constable, London

 • Capra, F. (1976): The Tao of physics . Fontana, London

 • Carrington, P. (1987): Managing meditation in clinical practice. In: West, M.A. (Ed.). The psychology of meditation . Clarendon Press, Oxford, 150–172.

 • Carson, J., Carson, K., Gil, K., Baucom, D. (2004): Mindfulness-based relationship enhancement. Behavior Therapy , 35: 471–494.

 • Claxton, G. (Ed. 1986): Beyond therapy: The impact of eastern religions on psychological theory and practice . Wisdom Publications, London

 • Crook, J., Fontana, D. (Eds, 1990): Space in mind: East-West psychology and contemporary Buddhism . Element Books, Shaftesbury, Dorset

 • Dass, R. (1971): Be here now . Lama Foundation, San Cristobal, NM

 • Davidson, R.J. (2003). Affective neuroscience and psychophysiology: Toward a synthesis. Psychophysiology, 40 (5): 655–665.

 • Davidson, R.J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. et al. (2003): Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65 (4): 564–570.

 • Deatherage, G. (1975): The clinical use of mindfulness meditation techniques in short-term psychotherapy. Journal of Transpersonal Psychology , 7: 133–143.

 • de Silva, M.W.P. (1971): Buddhist and Freudian psychology . Lake House Investments, Colombo

 • de Silva, P. (1979): An introduction to Buddhist psychology . MacMillan Press, London

 • de Silva, P. (1984): Buddhism and behaviour modification. Behaviour Research & Therapy , 22: 661–678.

 • de Silva, P. (1986): Buddhism and behaviour change. Implications for therapy. In: Claxton, G. (Ed.). Beyond therapy: The impact of eastern religions on psychological theory and practice . Wisdom Publications, London, 217–242.

 • de Wit, H. (1990): Basic sanity: A Buddhist approach to health. In: Kwee, M.G.T. (Ed.). Psychotherapy, meditation & health: A cognitive-behavioural perspective . East-West Publications, London, 127–150.

 • Eisler O., Lajtai L. (2000): A vipasszana és a pszichotherápia. Pszichoterápia, 9: 33–43.

 • Ellis, A. (1976): RET abolishes most of the human ego. Psychotherapy: Theory, research & practice , 13: 343–348.

 • Ellis, A. (1984): The place of meditation in cognitive-behaviour therapy and rational-emotive therapy. In: Shapiro, D.H., Walsh, R.N. (Eds). Meditation: Classic and contemporary perspectives . Aldine, New York, 671–673.

 • Ellis, A., Grieger, R. (Eds, 1977): Handbook of rational-emotive therapy . Springer, New York

 • Engler, J. (1986): Therapeutic aims in psychotherapy and meditation. In: Wilber, K., Engler, J., Brown, D. P. (Eds). Transformations of consciousness . Shambhala, Boston, 17–51.

 • Epstein, M. (1995): Thoughts without a thinker: Psychotherapy from a Buddhist perspective . Basic Books, New York

 • Filliozat, J. (1955): The psychological discoveries of Buddhism. University of Ceylon Review , 13: 69–82.

 • Fox, W. (1990): Toward a transpersonal ecology . Shambala, London

 • Fromm, E., Suzuki, D.T. (1989): Zen-buddhizmus és pszichoanalízis . Helikon Kiadó, h. n.

 • Frýba, M. (1989): The art of happiness: Teachings of Buddhist psychology . Shambhala, Boston

 • Gendlin, E.T. (2002): Fókuszolás. Életproblémák megoldása önerőből . Edge 2000 Kft, Budapest

 • Gergen, K. (1992): Towards a postmodern psychology. In: Kvale, S. (Ed.). Psychology and postmodernism. Sage Publications, London

 • Germer, C.K., Siegel, R.D., Fulton, P.R. (2005): Mindfulness and psychotherapy . Guilford Press, New York

 • Goleman, D. (1980): Mental health in classical Buddhist psychology. In: Walsh, R., Vaughan, D. (Eds). Beyond ego: Transpersonal dimensions in psychology . Tarcher, Los Angeles, 131–134.

 • Goleman, D. (1981): Buddhist and Western psychology: Some commonalities and differences. Journal of Transpersonal Psychology , 13: 125–136.

 • Goleman, D. (Ed. 1997): Healing emotions: Conversations with the Dalai Lama on mindfulness, emotions, and health . Shambala Publications, Boston

 • Govinda, B. (1931): Abhidhammattha-Sangaha. Ein Compendium buddhistischer Philosophie und Psychologie . Schloß-Verlag, München–Neubiberg

 • Govinda, A. (1962): A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje és annak szisztematikus bemutatása az Abhidhamma hagyománya alapján . Orient Press, Budapest

 • Griffin, D.R. (Ed. 1988): The reenchantment of science: Postmodern proposals. State University of New York Press, Albany, NY

 • Grof, S. (1975): Realms of the human unconscious . Viking Press, New York

 • Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., Walach, H. (2004): Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research , 57: 35–43.

 • Guenther, H.V. (1974): Philosophy and psychology in the Abhidharma . Motilal Banarsidass Publishers, Delhi

 • Guenther, H.V., Kawamura, L. (1975): Mind in Buddhist psychology: A translation of Ye-shes rgyal-mtshan’s ”The Neclace of Clear Understanding” . Dharma Publishing, Emeryville, CA

 • Hamilton, S. (1996): Identity and experience: The constitution of the human being according to early Buddhism . Luzac Oriental, Oxford

 • Hayes, S.C., Strosahl, K.D., Wilson, K.G. (1999): Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change . Guilford Press, New York

 • Hayward, J., Varela, F.J. (Eds, 1992): Gentle bridges: Conversations with the Dalai Lama on the sciences of mind . Shambala Publications, Boston

 • Horney, K. (1945): Our inner conflicts: A constructive theory of neurosis . Norton, New York

 • Horney, K. (1987): Final lectures . Norton, New York

 • Houshmand, Z., Livingston, R.B., Wallace, B.A. (Eds, 1999): Consciousness at the crossroads: Conversations with the Dalai Lama on brain science and Buddhism . Snow Lion Publications, Ithaca, New York

 • Jayasuriya, W.F. (1963): The psychology and philosophy of Buddhism . YMBA Press, Colombo

 • Jencks, C. (Ed. 1992): Postmodern reader. Academy Editions, London

 • Jinpa, Th. (1999): The foundations of a Buddhist psychology of awakening. In: Watson, G., Batchelor, S., Claxton, G. (Eds). The psychology of awakening: Buddhism, science and our day-to-day lives . Rider, London–Sydney–Auckland–Johannesburg, 10–22.

 • Joe Tom Sun (1924): Psychology in Primitive Buddhism. The Psychoanalytic Review , 11: 38–47.

 • Johansson, R.E.A. (1969): The psychology of Nirvana . George Allen & Unwin, London

 • Johansson, R.E.A. (1979): The dynamic psychology of early Buddhism . Curzon Press, London

 • Jung, C.G. (1935/1985): Psychologischer Kommentar zum Bardo Thödol (Das tibetanische Totenbuch). In: Jung, C.G. (1985): Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion . Walter-Verlag, Solothurn–Düsseldorf, 512–527.

 • Jung, C.G. (1939a/1985): Psychologischer Kommentar zu: Das tibetische Buch der grossen Befreiung. In: Jung, C.G. (1985): Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion . Walter-Verlag, Solothurn–Düsseldorf, 477–511.

 • Jung, C.G. (1939b/1985): Vorwort zu Daizetz Teitaro Suzuki: Die grosse Befreiung. In: Jung, C.G. (1985): Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion . Walter-Verlag, Solothurn–Düsseldorf, 540–559.

 • Kabat-Zinn, J. (1990): Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness . Delacorte, New York

 • Kabat-Zinn, J., Lipworth, L., Burney, R. (1985): The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. Journal of Behavioural Medicine , 8: 163–190.

 • Kalupahana, D.J. (1987): The principles of Buddhist psychology . State University of New York Press, Albany

 • Katz, N. (Ed. 1983): Buddhist and Western psychology . Prajna Press, Boulder

 • Kirtisinghe, B.P. (Ed. 1984): Buddhism and science . Motilal Banarsidass, Delhi

 • Kishimoto, K. (1985): Self-awekening psychotherapy for neurosis: Attaching importance to oriented thought, especially Buddhist thought. Psychologia , 28: 90–100.

 • Komito, D.R. (1987): Nagarjuna’s ”Seventy Stanzas”: A Buddhist psychology of emptiness . Snow Lion Publications, Ithaca, New York

 • Kondo, A. (1958): Zen in psychotherapy: The virtue of sitting. Chicago Rewiew , 12: 57–64.

 • Kornfield, J. (1993): A path with a heart: A guide through the perils and promises of spiritual path . Bantam Books, New York

 • Kristeller, J., Hallett, C. (1999): An exploratory study of a meditation-based intervention for binge eating disorder. Journal of Health Psychology , 4: 357–363.

 • Kutz, I., Borysenko, J., Benson, H. (1985): Meditation and psychotherapy: A rationale for the integration of dynamic psychotherapy, the relaxation response, and mindfulness meditation. American Journal of Psychiatry, 142 (1): 1–8.

 • Kvale, S. (Ed. 1992): Psychology and postmodernism. Sage Publications, London

 • Kwee, M.G.T. (Ed. 1990): Psychotherapy, meditation & health: A cognitive-behavioural perspective . East-West Publications, London

 • Kwee, M.G.T., Holdstock, T.L. (Eds, 1996): Western and Buddhist psychology . Eburon Publishers, Delft

 • Lakoff, G., Johnson, M. (1999): Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought . Basic Books, New York.

 • Lazar, S.W., Kerr, C.E., Wasserman, R.H., Gray, J.R., Greve, D.N., Treadway, M.T., et al. (2005): Meditation experience is associated with increased cortical thickness. NeuroReport, 16 (17): 1893–1897.

 • Leary, T., Alpert, A., Metzner, R. (1964): Psychedelic experience: Manual based on the Tibetan book on the dead . University Books, New Hyde Park, NY

 • Linehan, M.M. (1993): Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder . Guilford Press, New York

 • Lutz, A., Thompson, E. (2003): Neurophenomenology: Integrating subjective experience and brain dynamycs in the neuroscience of consciousness. Journal of Consciousness Studies, 10 (9–10): 31–52.

 • Mace, C. (2008): Mindfulness and mental health: Therapy, theory and science . Routledge, London–New York

 • Marlatt, C.A., Pagano, R.R., Rose, R.M., Marques, J.K. (1984): Effects of meditation and relaxation upon alcohol use in male social drinkers. In: Shapiro, D.H., Walsh, R.N. (Eds). Meditation: Classic and contemporary perspectives . Aldine, New York, 105–120.

 • Marlatt, G.A. (2002): Buddhist philosophy and the treatment of addictive disorder. Cognitive and Behavioral Practice , 9: 44–50.

 • Maupin, E. (1962): Zen Buddhism: A psychological review. Journal of Consulting Psychology , 26: 367–375.

 • Mikulas, W.L. (1978): Four noble truths of Buddhism related to behaviour therapy. The Psychological Record , 28: 59–67.

 • Mikulas, W.L. (1981): Buddhism and behavior modification. Psychological Record , 31: 331–342.

 • Molino, A. (Ed. 1998): The couch and the tree: Dialogues in psychoanalysis and Buddhism . North Point Press, New York

 • Muramoto, S. (1998): The Jung–Hisamatsu conversation (1958). In: Molino, A. (Ed.). The couch and the tree: Dialogues in psychoanalysis and Buddhism . North Point Press, New York, 37–51.

 • Murphy, M., Donovan, S. (1990): The physical and psychological effects of meditation: A review of contemporary research . Esalen Institute, Big Sur, CA

 • Narada, M. (1968): A manual of Abhidhamma. Abhidhammattha-Sangaha . Buddhist Publication Society, Kandy

 • Nimalasuria, A. (Ed. 1960): Buddha the healer: The mind and its place in Buddhism . Buddhist Publication Society, Kandy

 • Nissanka, H.S.S. (1993): Buddhist psychotherapy. An Eastern therapeutical approach to mental problems . Vikas Publishing House, New Delhi

 • Nyanaponika (1949): Abhidhamma studies . Frewin & Co, Colombo

 • Nyanatiloka (1910): Puggala-pannatti, das Buch der Charaktere . Walter Markgraf, Breslau

 • Nyanatiloka (1957): Guide through the Abhidhamma-Pitaka . Bauddha Sahitya Sabha, Colombo

 • Perls, F. (2004): A Gestalt-terápia alapvetése. Terápia testközelből . Ursus Libri, h. n.

 • Perls, F., Hefferline, R.F., Goodmann, P. (1951): Gestalt therapy: Excitement and growth in the human prsonality . Delta, New York

 • Piatigorsky, A. (1984): The Buddhist philosophy of thought: Essays in interpretation . Curzon Press, London–Dublin

 • Pickering, J. (1995): Buddhism and cognitivism: A postmodern appraisal. Asian Philosophy , 5 (1): 23–38.

 • Pickering, J. (1997): The authority of experience: Essays on Buddhism and psychology. Curzon Press, Richmond

 • Pio, E. (1988): Buddhist psychology: A modern perspective . Abhinav Publications, New Delhi

 • Porosz T. (1997): Anuruddhacariya: A Felsőbb Tan foglalata (Abhidhammatthasangaha) . A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

 • Porosz T. (2000): A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban . A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

 • Porosz T. (2007a): Mit csinál a szél, amikor nem fúj? A „tudat” terei és idői. In: Mund K., Kampis Gy. (Eds). Tudat és elme. A XIV. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia előadásai . Typotex, Budapest, 103–134.

 • Porosz T. (2007b): A meditáció pszichodinamikájának alapjai. Keréknyomok , 2: 119–141.

 • Porosz T. (2009): Szubjektív tudomány – objektív tudás. Kognitív folyamatok a meditációban. In: Csörgő Z., Szabados L. (szerk.). Szubjektív tudás – objektív tudomány. A XVI. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia publikációinak gyűjteménye . A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kelet–Nyugat Kutatóintézete – L’ Harmattan, Budapest, 126–149.

 • Poussin, L. de laVallée (1923–1931): L’Abhidharmakosa de Vasubandhu . 6 vols. Institute Belge des Hautes Études Chinoises, Bruxelles

 • Rhys Davids, C.A.F. (1900): A Buddhist manual of psychological ethics. Dhamma-Sangani . Royal Asiatic Society, London

 • Rhys Davids, C.A.F. (1914): Buddhist Psychology . G. Bell & Sons, London

 • Rosenbaum, R. (1999): Zen and the heart of psychotherapy . Brunner/Mazel, Philadelphia, PA

 • Rosenberg, L. (1998): Breath by breath: The liberating practice of insight meditation . Shambhala, Boston, MA

 • Rubin, J.B. (1996): Psychotherapy and Buddhism: Toward an integration . Plenum Press, New York/London

 • Safran, J.D. (Ed. 2003): Psychoanalysis and Buddhism: An unfolding dialogue . Wisdom Publications, Somerville, MA

 • Safran, J.D., Segal, Z. (1990): Interpersonal process in cognitive therapy . Basic Books, New York

 • Sarathchandra, E.R. (1958): Buddhist psychology of percepcion . University of Ceylon Press, Colombo

 • Schwartz, J., Begley, S. (2002). The mind and the brain: Neuroplasticity and the power of mental force . Harper Collins, New York

 • Segal, Z.V., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D. (2002): Mindfullness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse . Guilford Press, New York

 • Segall, S.R. (Ed. 2003): Encountering Buddhism: Western psychology and Buddhist teachings . State University of New York Press, New York

 • Shapiro, D.H. (1982): Overview: Clinical and psychological comparison of medication and other self-control strategies. American Journal of Psychiatry , 139: 267–274.

 • Shapiro, D.H., Walsh, R.N. (Eds, 1984): Meditation: Classic and contemporary perspectives . Aldine, New York

 • Smith, J.C. (1987): Meditation as psychotherapy: A new look at the evidence. In: West, M. A. (Ed.). The psychology of meditation . Clarendon Press, Oxford, 136–149.

 • Story, F. (1960): Buddhist mental therapy. In: Nimalasuria, A. (Ed.). Buddha the healer: The mind and its place in Buddhism . Buddhist Publication Society, Kandy, 14–28.

 • Suzuki, D.T. (1932): The Lankavatara Sutra: A Mahayana text . Routledge, London

 • Suzuki, D.T., Fromm, E., de Martino, R. (Eds, 1960): Zen Buddhism and psychoanalysis . Harper & Row, New York

 • Tart, C. (Ed. 1969): Altered states of consciousness . Wiley & Sons, New York

 • Varela, F.J. (1996): Neurophenomenology: A methodological remedy to the hard problem. Journal of Consciousness Studies, 3 (4): 330–350.

 • Varela, F. J. (Ed. 1997): Sleeping, dreaming and dying: An exploration of consciousness with the Dalai Lama . Wisdom Publications, Boston

 • Varela, F.J., Thompson, E., Rosch, E. (1991): The embodied mind: Cognitive science and human experience . The MIT Press, Cambridge, MA

 • Wallace, B.A. (1996): Choosing reality: A Buddhist view of physics and the mind . Snow Lion Publicatins, Ithaca, New York

 • Wallace, B. A. (Ed. 2003): Buddhism & science: Breaking new ground . Columbia University Press, New York

 • Walley, M.R. (1986): Applications of Buddhism in mental health care. In: Claxton, G. (Ed.). Beyond therapy: The impact of eastern religions on psychological theory and practice . Wisdom Publications, London, 193–216.

 • Walsh, R., Vaughan, D. (Eds, 1980): Beyond ego: Transpersonal dimensions in psychology . Tarcher, Los Angeles

 • Watson, G. (1998): The resonance of emptiness: A Buddhist inspiration for a contemporary psychotherapy . Curzon, Richmond, UK

 • Watson, G., Batchelor, S., Claxton, G. (Eds, 1999): The psychology of awakening: Buddhism, science and our day-to-day lives . Rider, London–Sydney–Auckland–Johannesburg

 • Watts, A. (1961): Psychotherapy, East and West . Pantheon Books, New York

 • Watzlawick, P., Weakland, J.H., Fisch, R. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei . Gondolat, Budapest

 • Welwood, J. (Ed. 1979): The meeting of the ways: Explorations in East/West psychology . Schocken Books, New York

 • Welwood, J. (Ed. 1983): Awakening the heart: East/West approaches to psychotherapy and the healing relationship . Shambala, Boston

 • Welwood, J. (2000): Toward a psychology of awakening: Buddhism, psychotherapy, and the path of personal and spiritual transformation . Shambhala, Boston–London

 • West, M.A. (Ed. 1987): The psychology of meditation . Clarendon Press, Oxford

 • Wilber, K. (1977): The spectrum of consciousness . Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill

 • Wilber, K., Engler, J., Brown, D.P. (Eds, 1986): Transformations of consciousness . Shambhala, Boston

 • Witkiewitz, K., Marlatt, G., Walker, D. (2005): Mindfulness-based relapse prevention for alcohol substance use disorders. Journal of Cognitive Psychotherapy , 19: 211–228.

 • Woolfolk, R.L., Franks, C.M. (1984): Meditation and behaviour therapy. In: Shapiro, D.H., Walsh, R.N. (Eds). Meditation: Classic and contemporary perspectives . Aldine, New York, 674–676.

 • Young-Eisendrath, P., Muramoto, S. (Eds, 2002): Awakening and insight: Zen Buddhism and psychotherapy . Brunner-Routledge, Hove and New York

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 63 63 3
Full Text Views 14 10 0
PDF Downloads 11 6 0