View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum Magatartástudományi Intézet 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.
 • | 2 Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézet Budapest
 • | 3 Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Debrecen
 • | 4 HumanDream Humánerőforrás és Informatikai Kft. Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A betegségekkel kapcsolatos szakmai és laikus vélemények alakulása nem független a kulturális és társas hatások közvetítette nézetrendszerektől, sztereotípiáktól. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a nemi sztereotípiák miként jelennek meg a tünetértelmezésben orvos- és pszichológushallgatóknál. Mivel a reprezentációk nem közvetlenül fejtik ki hatásukat, direkt módszerekkel kevéssé vizsgálhatók, feltárásukra így projektív technikát alkalmaztunk. Egy szépirodalmi betegség-elbeszélést használtunk projekciós felületként, melynek az eredeti, női főszereplővel (nőbeteggel) játszódó változatát létrehoztuk férfi protagonistával is. A kétféle verzió értékeléséhez kérdőívet szerkesztettünk, melyet 313 pszichológus- és orvostanhallgatóval vettünk fel, és a szöveges válaszok tartalmi kategóriáinak kvantitatív és kvalitatív elemzésével értékeltünk. Megállapítottuk, hogy a hiányos tünetbemutatást tartalmazó történet intenzívebben mozgósította a nőbeteggel kapcsolatos reprezentációkat. A tünetre és a női történetre szomatizációs mechanizmusokat vetítettek a válaszadók. A férfi beteget egysíkúbban jellemezték, tüneteit stresszel és rizikóviselkedésekkel magyarázták. A válaszadók neme sokkal jelentősebb tényező volt, mint a válaszadók szakja. Kutatásunk felhívja a figyelmet arra, hogy a nemi sztereotípiák a diagnózisalkotást is befolyásolhatják, és ezt a hatást erősítheti a tünetek hiányos vagy diffúz prezentációja.

 • Addis, M., Mahalik, J.R. (2003): Men, masculinity, and the contexts of help seeking. American Psychologist , 58 (1): 5–14.

 • Arksey, H. (2008): Expert and lay participation in the construction of medical knowledge. Sociology of Health and Illness, 16 (4): 448–468.

 • Aronowitz, R.A. (1998): Making sense of illness. Science, society and disease . Cambridge University Press, Cambridge

 • Bishop, G.D., Briede, C., Cavazoz, L., Grotzinger, R., McMahon, S. (1987): Processing illness information: the role of disease prototypes. Basic and Applied Social Psychology , 8: 21–43.

 • Buda B. (1986): Akció – katarzis – empátia – encounter. In: Popper P., Komlósi P. (szerk.). Pszichodráma. Akadémiai Kiadó, Budapest, 69–92.

 • Creed, F., Barsky, A. (2004): A systematic review of somatization disorder and hypochondriasis . Journal of Psychosomatic Research , 56: 391–408.

 • Csabai M. (2007): Tünetvándorlás. A hisztériától a krónikus fáradtságig . Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest

 • Csörsz I., Szili K., Csabai M. (2008): Az orvossá válás „drámái”. Új módszer az orvos-beteg kommunikáció oktatásában. Lege Artis Medicinae , 18 (6–7): 252–255.

 • Derose, K.P., Rays, D.H., McCaffrey, D.F., Baker, D.W. (2001): Does physician gender affect satisfaction of men and women visiting the emergency department? Journal of General Internal Medicine, 16 (4): 218–226.

 • Fletcher, R.J., Higginbotham, N., Dobson, A. (2002): Men’s perceived health needs. Journal of Health Psychology, 7: 233–241.

 • Foss, C., Sundby, J. (2003): The construction of the gendered patient: hospital staff’s attitudes to female and male patients. Patient Education and Counseling, 49 (1): 45–52.

 • Gijsbers van Wijk, C.M.T., Huisman, H., Kolk, A.M. (1999): Gender differences in physical symptoms and illness behavior. A health diary study. Social Science and Medicine , 49 (8): 1061–1074.

 • Hall, J.A., Roter, D.L. (1998): Medical communication and gender: a summary of research. Journal of Gender Specific Medicine , 1 (2): 39–42.

 • Jenkins, J., Oatley, K. (2005): Érzelmeink. Osiris, Budapest

 • Kende A., Szili K., Csabai M. (2005): Laikusok és gyakorló orvosok nézetei a szomatizációról. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 6 (1): 53–59.

 • Kulcsár Zs., Kökönyei Gy. (2004): A szomatizáció biológiai modelljei. In: Kulcsár Zs., Rózsa S., Kökönyei, Gy. (szerk.). Megmagyarázhatatlan testi tünetek . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 695–751.

 • Meeuwesen, L., Bensing, J., van den Brink-Muinen, A. (2002): Communicating fatigue in general practice and the role of gender. Patient Education and Counseling , 48: 233–242.

 • Nettleton, S., Watt, I., O’Malley, L., Duffey, P.H. (2005): Understanding the narratives of people who live with medically unexplained illness. Patient Education and Counseling , 56: 205–210.

 • Peters, S., Stanley, I., Rose, M., Salmon, P. (1998): Patients with medically unexplained symptoms: Sources of patients’ authority and implications for demands on medical care. Social Science and Medicine , 46 (4–5): 599–565.

 • Pilling J., Cserháti Z. (2008): Kommunikáció szomatizáló betegekkel. In: Pilling J. (szerk.). Orvosi kommunikáció . Medicina Könyvkiadó, Budapest, 210–226.

 • Purebl Gy., Balog P. (2008): A depressziós tünetegyüttes jelentősége az esélyteremtés szempontjából. In: Kopp M. (szerk.). Magyar Lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 584–592.

 • Prior, L. (2003): Belief, knowledge and expertise: the emergence of the lay expert in medical sociology. Sociology of Health and Illness , 25: 41–57.

 • Ring, A., Dowrick, C.F., Humphris, G.M., Davies, J., Salmon, P. (2005): The somatising effect of clinical consultation: What patients and doctors say and do not say when patients present medically unexplained physical symptoms. Social Science and Medicine , 61: 1505–1515.

 • Robbins, J.M., Kirmayer, L.J. (1991): Attributions of common somatic symptoms. Psychological Medicine , 21 (4): 1029–1045.

 • Roter, D.L. (2001): How physician gender shapes the communication and evaluation of medical care. Mayo Clinic Proceedings , 76 (7): 673–676.

 • Roter, D.L., Hall, J.A., Aoki, Y. (2002): Physician gender effects in medical communication. A meta-analytic review. Journal of the American Medical Association , 288 (6): 756–764.

 • Rózsa S., Kő N., Krekó K., Unoka Zs., Csorba B., Fecskó E., Kulcsár Zs. (2008): A mindennapos testi tünetek attribúciója: A Tünetinterpretáció Kérdőív hazai adaptációja. Pszichológia, 28 (1): 53–80.

 • Ruiz, M.T., Verbrugge, L.M. (1997): A two way view of gender bias in medicine. Journal of Epidemiology and Community Health, 51 (2): 106–109.

 • Shorter, E. (1993): From paralysis to fatigue. A history of psychosomatic illness in the modern era . The Free Press, New York

 • Sleath, B., Rubin, R. (2002): Gender, Hispanic ethnicity and physician-patient communication about depression and anxiety in primary care. Patient Education and Counseling, 48: 243–252.

 • Szili K., Borgos A. (2006): A laikus és tudományos diskurzusok párhuzamai: orvos-beteg kapcsolati és pszichoterápiás vonatkozások. Pszichológia , 26 (4): 347–364.

 • Van den Brink-Muinen, A., van Dulmen, S., Messerli-Rohrbach, V., Bensing, J. (2002): Do gender-dyads have different communication patterns? A comparative study in Western-European general practice. Patient Education and Counseling , 48 (3): 253–264.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 8 0 0
Apr 2021 7 0 0
May 2021 7 0 0
Jun 2021 6 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0