View More View Less
 • 1 Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 1097 Budapest Gyáli út 3/a
 • | 2 ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér: A nyugati kultúrában negatív attitűdök kapcsolódnak az elhízáshoz. Az elhízással kapcsolatos előítéletek már óvodáskortól kezdődően kimutathatók. A negatív előítélet és diszkrimináció káros hatást gyakorolhat az elhízott gyermekek és serdülők mentális és testi egészségére. A stigmatizáció típusának és mértékének felmérése kulcsfontosságú lehet a megfelelő intervenciós programok kidolgozása szempontjából. Célkitűzés: A vizsgálat célja az elhízással kapcsolatos attitűdök konatív (viselkedéses) komponensét felmérő Közös Tevékenységek Kérdőív (Shared Activities Questionnaire) magyar változatának kidolgozása és pszichometriai elemzése volt. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 370, 10–15 év közötti tanuló (145 fiú és 225 lány) vett részt. Mérőeszközök: Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változata, vizuális analóg skála, melléknévlista. Eredmények: A konfirmatív faktoranalízis alátámasztotta a Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának faktorszerkezetét. A mérőeszköz konvergens validitása és belső megbízhatósága is alátámasztást nyert. Az eredmények szerint az elhízott gyermekek megítélése kedvezőtlenebb a Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának valamennyi alskáláján, mint a normális súlyú gyermekeké. Konklúzió: A vizsgálat megerősíti az általunk kidolgozott Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának konstruktumvaliditását. A kérdőív az elhízással kapcsolatos attitűdök konatív komponense ígéretes mérőeszközének tűnik, s lehetőséget nyújt az elhízással kapcsolatos attitűdök egy aspektusának felmérésére. A mérőeszköz további vizsgálatokba való bevonását javasoljuk.

 • Antal M., Péter Sz., Biró L., Nagy K., Regöly-Mérei A., Arató Gy. Szabó Cs., Martos É. (2009): Prevalence of underweight, overweight and obesity on the basis of body mass index and body fat percentage in Hungarian schoolchildren: representative survey in metropolitan elementary schools. Annals of Nutrition & Metabolism, 54: 171–176.

 • Bell, S.K., Morgan, S.B. (2000): Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer presented as obese: does a medical explanation for the obesity make a difference? Journal of Pediatric Psychology, 25: 137–145.

 • Branca, F., Nikogosian, H., Lobstein, T. (2007): The challenge of obesity in the WHO European region and the strategies for response . http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98243/E89858.pdf (Letöltve: 2010. május 20.)

 • Byrne, B.M. (2001): Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Lawrence Erlbaum Associates, London

 • Campbell, J.M. (2008): Brief report: reliability and validity of the Shared Activities Questionnaire as a measure of middle school students’ attitudes toward autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38: 1598–1604.

 • Dierk, J.M., Conradt, M., Rauh, E., Schlumberger, P., Hebebrand, J., Rief, W. (2006): What determines well-being in obesity? Associations with BMI, social skills, and social support. Journal of Psychosomatic Research, 60: 219–227.

 • Falkner, N.H., French, S.A., Jeffery, R.W., Neumark-Sztainer, D., Sherwood, N.E., Morton, N. (1999): Mistreatment due to weight: prevalence and sources of perceived mistreatment in women and men. Obesity Research, 7: 572–576.

 • Ferenci T., Merkei Z.O. (2008): Az elhízás epidemiológiája: kiskorú magyar populáció adatainak többszempontú statisztikai elemzése – egy antropometriai megközelítés.http://avalon.aut.bme.hu/~lengyel/tdk/abs/Ferenci-Merkei.pdf (Letöltve: 2008. 12. 10.)

 • Flegal, K.M., Carroll, M.D., Ogden, C.L., Johnson, C.L. (2002): Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999–2000. JAMA, 288: 1723–1727.

 • Forgács A. (2004): Az evés lélektana . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Friedman, M.A., Brownell, K.D. (1995): Psychological correlates of obesity: moving to the next research generation. Psychological Bulletin, 117: 3–20.

 • Greenleaf, C., Chambliss, H., Rhea, D.J., Martin, S.B., Morrow, J.R. (2006): Weight stereotypes and behavioral intentions toward thin and fat peers among white and Hispanic adolescents. Journal of Adolescent Health, 39: 546–552.

 • Hoffmann, S.O., Hochapfel, G. (2000): Neuróziselmélet, pszichoterápia és pszichoszomatikus medicina . Medicina, Budapest

 • Kline, R.B. (2005): Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Latner, J.D., Simmonds, M., Rosewall, J.K., Stunkard, A.J. (2007): Assessment of obesity stigmatization in children and adolescents: modernizing a standard measure. Obesity, 15: 3078–3085.

 • Latner, J.D., Stunkard, A.J. (2003): Getting worse: the stigmatization of obese children. Obesity Research, 11: 452–456.

 • Morgan, S.B., Walker, M., Bieberich, A.A. (1996): The Shared Activity Questionnaire. Unpublished manuscript, University of Memphis, Memphis, TN

 • Puhl, R.M., Brownell, K.D. (2001): Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9: 788–805.

 • Puhl, R.M., Brownell, K.D. (2003): Psychosocial origins of obesity stigma: toward changing a powerful and pervasive bias. Obesity Reviews, 4: 213–227.

 • Richardson, S.A., Goodman, N., Hastorf, A.H., & Dornbusch, S.M. (1961): Cultural uniformity in reaction to physical disabilities. American Sociological Review, 26: 241–247.

 • Styne, D.M. (2001): Childhood and adolescent obesity: prevalence and significance. Pediatric Clinics of North America, 48: 823–854.

 • Storch, E.A., Ledley, D.R. (2005): Peer victimization and psychosocial adjustment in children: current knowledge and future directions. Clinical Pediatrics, 44: 29–38.

 • Szokolszky Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában: Metodológia, módszerek, gyakorlat . Osiris Kiadó, Budapest

 • WHO (World Health Organization) (1998): Obesity: Preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO consultation on obesity. WHO, Geneva

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 1 0 0