View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Több mint tíz éve vezetek gender-kurzust a Semmelweis Egyetemen, 1998 óta vannak gender-témájú Európai Uniós pályázataink. Egészségügyi és népesedési szempontból a gender-kutatások lényege, hogy az átalakult kulturális, történelmi-tárasadalmi helyzetben hogy lehet új típusú együttműködést kialakítani nők és férfiak között, ez hogyan függ össze a testi-lelki egészségi állapottal és a demográfiai helyzettel. Fontos kérdéskör, hogy a nemi szerepek átalakulásával létrejött új helyzetben hogyan lehet megelőzni negatív népegészségügyi és népesedési következményeket. Az általunk szervezett Hungarostudy felmérésekben ezért kezdettől nagy hangsúllyal szerepeltek ezek a kérdések. A jelen gender-különszám ezekből a kutatási eredményekből nyújt részleges áttekintést. Törekeszünk arra is, hogy a témában megjelent eddigi publikációinkból is minél teljesebb körű áttekintést adjunk.

 • Ádám Sz., Cserháti Z., Balog P., Kopp M. (2010): Nemi különbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jóllét mutatóiban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (4), 277—296.

 • Ádám Sz., Győrffy Zs., Kopp M. (2007): A nők helyzete a tudományos pályán: kihívások és lehetőségek. Magyar Tudomány, 2: 238—242.

 • Ádám Sz., Győrffy Zs., László K. (2008): A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus és a pszichés jól-lét mutatók kapcsolata. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 260—265.

 • Balog P. (2008): A házastársi, élettársi kapcsolat szerepe az esélyteremtésben. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 240—249.

 • Dupre, M.E., Beck, A.N., Meadows, S.O. (2009): Marital trajectories and mortality among US adults. American Journal of Epidemiology, 170: 546—555.

 • Ecostat (2010): Bővülő Európa 2010/1. http://www.ecostat.hu/kiadvanyok/bovulo_europa/europa41.html (Letöltve: 2010. VIII. 30.)

 • Fest S. (2000): Magyar—angol történeti és irodalmi kapcsolatok, Skóciai szent Margittól a Walesi bárdokig. Universitas Könyvkiadó, Budapest

 • Földházi E. (2009): Válás. In: Monostori J., Őri P., S. Molnár E., Spéder Zs.(szerk.). Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 19—28.

 • Győrffy Zs., Ádám Sz., Harmatta J., Túry F., Kopp M., Szényei G. (2008): A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 356—362.

 • Györffy Zs., László K., Ádám Sz., Kopp M. (2010a): Equity in reproductive health in Central and Eastern Europe: The Hungarian experience. In: Lasch, V., Sonntag, U., Maschewsky-Schneider, U. (Eds). Equity in access to health promotion, treatment and care for all European Women. Kassel Universitíy Press, Kassel, 139—156.

 • Győrffy Zs., Sándor I., Kopp M. (2010b): A fizikailag bántalmazott nők reprodukciós zavarai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (4), 297—312.

 • Hollós M., Bernardi L. (2009): Gyermekvállalás bizonytalan időkben magyarországi fiatal párok beszámolói alapján. Demográfia, 52 (1): 5—30.

 • Kopp M., Csoboth Cs., Purebl Gy. (1999): Fiatal nők egészségi állapota. In: Nagy I., Pongrácz T., Tóth I.Gy. (szerk.). Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI, Budapest, 239—259.

 • Kopp M., Győrffy Zs., Ádám Sz. (2008b): Az iskolázott nők hátrányos megkülönböztetése, az esélyerősítés lehetőségei. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 250—253.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2001): A házasság és a család válságának újraértelmezése a mai magyar társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2: 5—18.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2003): A gyermekvállalás pszichológiai és szociális háttértényezői a magyar népesség körében. Demográfia, 46 (4): 383—395.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2006a): A támogató család, mint a pozitív életminőség alapja. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A Magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 220—232.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2006b): Gyermekvállalás és életminőség. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A Magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 253—262.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2009a): Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon. In: Nagy I., Pongrácz T. (szerk.). Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI — Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 117—136.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2009b): Miért halnak meg idő előtt a magyar férfiak? Neuropszichofarmakológia, 11 (3): 141—149.

 • Kopp M., Skrabski Á., Kawachi, I., Adler, N.E. (2005): Low socioeconomic staus of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality. Journal of Epidemiology and Community Health, 59: 675—678.

 • Kopp M., Skrabski Á., Szedmák S. (1995): Socioeconomic factors, severity of depressive symptomatology and sickness absence rate in the Hungarian population. Journal of Psychosomatic Research, 39 (8): 1019—1029.

 • Kopp M., Skrabski Á., Szedmák S. (1998): Why do women suffer more and live longer? Psychosomatic Medicine, 60 (1): 92—135.

 • Kopp M., Skrabski Á., Szedmák S. (2000): Psychosocial risk factors, inequality and self-rated morbidity in a changing society. Social Science and Medicine, 51: 1350—1361.

 • Kopp M., Skrabski Á., Székely A., Stauder A., Redford, W. (2007): Chronic stress and social changes, socioeconomic determination of chronic stress. Annals of New York Academy of Sciences, 1113: 325—338.

 • Kopp M., Székely A., Skrabski Á. (2006): Az életminőség nemi, életkor szerinti és területi jellemzői a magyar népesség körében. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A Magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 84—105.

 • Kopp M., Székely A., Skrabski Á. (2008a): Mi magyarázhatja a magyar férfiak idő előtti egészségromlását és halálozási arányait? In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 212—220.

 • Koskinen, S., Joutsenniemi, K., Martelin, T., Martikainen, P. (2007): Mortality differences according to living arrangements. International Journal of Epidemiology, 36: 1255—1264.

 • Kovács M., Jakab E., Kopp M. (2001): Középkorú és idős nők lelki egészsége. In: Nagy I., Pongrácz T., Tóth I.Gy. (szerk.). Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI, Budapest, 222—237.

 • Martos T. (2008): Házaspárok és stressz — a megküzdés és megelőzés esélyei a párkapcsolatokban. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 233—239.

 • Pongrácz M., Murinkó L. (2009): Household work distribution, in changes of roles, report about the situation of men and women. TÁRKI, Budapest, 95—116.

 • Pongrácz T. (2009): A párkapcsolatok jellegzetességei. In: Monostori J., Őri P., S. Molnár E., Spéder Zs.(szerk.). Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9—17.

 • Pulay Gy. (2010): Gyermekvállalást segítő munkavállalás!? Polgári Szemle, 6 (4): 1—3.

 • Réthelyi J., Purebl Gy., Kopp M.S. (2002): Gender and sociodemographic correlates of depressive symptomatology in the population of Hungary. In: Weidner, G., Kopp M., Kristenson, M. (Eds). Heart disease: environment, stress, and gender. IOS Press, Amsterdam, 114—120.

 • Skrabski Á., Kopp M. (2009): A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban. Váci Egyházmegye, Vác

 • Skrabski Á., Kopp M., Kawachi, I. (2003): Social capital in a changing society: cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. Journal of Epidemiology and Community Health, 57 (2): 114—119.

 • Skrabski Á., Kopp M., Kawachi, I. (2004): Social capital and collective efficacy in Hungary: Cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. Journal of Epidemiology and Community Health, 58: 340—345.

 • Spéder Zs., Kapitány B. (2007): Gyermekek: vágyak és tények. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest

 • Szabó G., Szántó Zs., Balog P., Kopp M. (2010): Az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségei. Mentálhigiéne és Pszichoszomatika, 11 (4), 349—369.