View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Korábbi vizsgálatok alapján a férfiakhoz képest a magyar nőknek több szerepet kell ellátniuk (anya, feleség, dolgozó nő), ami nagyobb stresszhez és rosszabb egészségügyi állapothoz vezethet. Cél: Tanulmányunk célja a pszichoszociális stresszorok, a stressz, valamint a stressz következményeinek vizsgálata volt nemi bontásban. Módszerek: A keresztmetszeti vizsgálathoz a mintát a 2006. évi Hungarostudy (HS-2006) országos adatfelvétele szolgáltatta (N = 4527). Leíró statisztikai elemzést használtunk (átlag, szórás, gyakoriság) a stresszorok és a stressz következményei prevalenciájának és szintjének megállapítására. A stresszorok és a stressz következményei szintjének férfiak és nők közötti összehasonlítását független-mintás t-teszttel végeztük. A nemek közötti különbséget a stresszorok és a stressz következmények prevalenciájában khi-négyzet-tesztekkel vizsgáltuk. Eredmények: A vizsgált stresszorok szintje szignifikánsan magasabb nők körében, mint férfiaknál. A nők szignifikánsan magasabb munkahely–család konfliktusról, házastársi stresszről, társas stresszről, túlvállalásról, valamint alacsonyabb munkahelyi kontrollról számoltak be. A stressz következményeinek vizsgálata során a nők körében szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult az általános jóllét mutatója. Az élet értelmességének szintje a nők esetében szignifikánsan magasabb volt, mint a férfiaknál. Az ellenségesség a férfiak körében szignifikánsan magasabb, mint a nőknél. Következtetések: Eredményeink alapján elmondható, hogy a pszicho-szociális állapot mutatóinak nemek közötti különbségének hátterében valószínűleg nem-specifikus stresszorok okozta stressz állhat. Eredményeink alkalmasak lehetnek olyan foglalkozáspolitikai intézkedések megalkotására, amelyek csökkenthetik a nők magas stressz-szintjét és munkahely–család konfliktusát ezáltal javítva életminőségüket.

 • Ádám Sz., Salavecz Gy. (2010): A stressz elméleti háttere és mérése: a Selye János Lelki Egészség Program tesztbattériájának bemutatása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (1): 53–80.

 • Allen, T.D., Herst, D.E.L., Bruck, C.S., Sutton, M. (2000): Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5: 278–308.

 • Almeida, D.M., Kessler, R.C. (1997): Everyday Stressors and Gender Differences in Daily Distress. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (3): 670–680.

 • Balog P., Székely A., Szabó G., Kopp M. (2006): A rövidített házastársi stressz skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 193–202.

 • Bancila, D., Mittelmark, M.B. (2009): Measuring interpersonal stress with the Bergen Social Relationships Scale. European Journal of Psychological Assessment, 25 (4): 260–265.

 • Barefoot, J.C., Peterson, B.L., Dahlstrom, W.G., Siegler, I.C., Anderson, N.B., Williams, R.B. (1991): Hostility patterns and health implications: Correlates of Cook-Medley Hostility scale scores in a national survey. Health Psychology, 10: 18–24.

 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65: 183–190.

 • Burg, M.M, Seeman, T.E. (1994): Families and health: the negative side of social ties. Annual Behavioural Medicine, 16 (2): 109–15.

 • Caldwell, R.A. Pearson, J.L., Chin, R.J. (1987): Stress-moderating effects: social support in the context of gender and locus of control. Personality and Social Psychology Bulletin, 13 (1): 5–17.

 • Carels, R.A., Szczepanski, R., Blumenthal, J.A. (1998): Blood pressure reactivity and marital distress in employed women. Psychosomatic Medicine, 60 (5): 639–43.

 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour, 24: 385–396.

 • Conger, R.D., Lorenz, F.O., Elder Jr., G.H., Simons, R.L., Ge, X. (1993): Husband and wife differences in response to undesirable life events. Journal of Health and Social Behavior, 34 (1): 71–88.

 • Cook, W., Medley, D. (1954): Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI. Journal of Applied Psychology, 38 (4): 14–418.

 • Deaux, K., Major, B. (1987): Putting gender into context: An interactive model of gender-related behavior. Psychological Review, 94 (3): 369–389.

 • Edwards, P.R., Rothbard, N.P. (2000): Mechanisms linking work and family: clarifying the relationships between work and family constructs. Academy of Management Review, 25 (1): 178–199.

 • Firth, L., Mellor, D.J, Moore, K.A., Loquet, C. (2004): How can managers reduce employee intention to quit? Journal of Managerial Psychology, 19 (2): 170–187.

 • Frone, M.R., Russell, M., Barnes, G.M. (1996): Work-family conflict, gender, and health-related outcomes: a study of employed parents in two community samples. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1): 57–69.

 • Frone, M.R., Russell, M., Cooper, M.L. (1992): Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77: 65–78.

 • Greenhaus, J.H., Beutell, N.J. (1985): Sources and conflict between work and family roles. Academic Management Review, 10: 76–88.

 • Griffin, J.M., Fuhrer, R., Stansfeld, S.A., Marmot, M. (2002): The importance of low control at work and home on depression and anxiety: Do these effects vary by gender and social class? Social Science and Medicine, 54 (5): 783–798.

 • Hall E.M. (1989): Gender, work control, and stress: a theoretical discussion and an empirical test. International Journal of Health Services, 19: 725–745.

 • Holmes, T.H., Rahe, R.H. (1967): The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, 11: 213–233.

 • Kandel, D.B., Davies, M., Raveis, V.H. (1985): The stressfulness of daily social roles for women: Marital, occupational and household roles. Journal of Health and Social Behavior, 26 (1): 64–78.

 • Karasek, R. (1979) : Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24: 285–308.

 • Karasek, R.A., Brisson, C., Kawakami, N., Houtoman, I., Bongers, P., Benjamin, A. (1998): The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3: 322–355.

 • Karasek, R.A., Theorell, T. (1990): Healthy work. Stress, productivity, and the reconstruction of working life. Basic Books, New York

 • Kiekolt-Glaser, J.K., Glaser, R., Cacioppo, J.T., MacCallum, R.C., Snydersmith, M., Kim, C., Malarkey, W.B. (1997): Marital conflict in older adults: Endocrinological and immunological correlates. Psychosomatic Medicine, 59: 339–349.

 • Kiekolt-Glaser, J.K., Newton, T.L. (2001): Marriage and health: his and hers. Psychology Bulletin, 127 (4): 472–503.

 • Kirschbaum, C., Wust, S., Hellhammer, D. (1992): Consistent sex differences in cortisol responses to psychological stress. Psychosomatic Medicine, 54 (6): 648–657.

 • Kivimäki, M., Feldt, T., Vahtera, J., Nurmi, J.-E. (2000): Sense of coherence and health: Evidence from two cross-lagged longitudinal samples. Social Science and Medicine, 50 (4): 583–597.

 • Kivimäki, M., Virtanen, M., Elovainio, M., Kouvonen, A., Väänänen, A., Vahtera, J. (2006): Work stress in the etiology of coronary heart disease – a meta-analysis. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 32: 431–442.

 • Konkolÿ Thege B., Martos T., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9: 243–261.

 • Kopp M., Réthelyi J. (2004): Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality—the Central-Eastern European health paradox. Brain Research Bulletin, 62: 351—367.

 • Kopp M., Skrabski A., Szanto Zs., Siegrist, J. (2006): Psychosocial determinants of premature cardiovascular mortality differences within Hungary. Journal Epidemiology & Community Health, 60 (9): 782–788.

 • Kopp M., Stauder A., Purebl Gy., Janszky I., Skrabski A. (2007): Work stress and mental health in a changing society. European Journal of Public Health, 18 (3): 238–244.

 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984): Stress, appraisal, and coping. Springer, New York

 • Levi L. (2000): Guidance on work-related stress. Spice of life or kiss of death. EU Commission, Luxemburg

 • Li, J., Yang, W., Cho, S.-I. (2006): Gender differences in job strain, effort-reward imbalance, and health functioning among Chinese physicians. Social Science and Medicine, 62 (5): 1066–1077.

 • Mittelmark M. (2004): Chronic social stress in the community and associations with psychological distress: A social psychological perspective. International Journal of Mental Health Promotion, 16 (1): 5–17.

 • Musante, L., Treiber, F.A., Davis, H., Strong, W.B., Levy, M. (1992): Hostility: Relationship to lifestyle behaviors and physical risk factors. Journal of Behavioral Medicine, 18: 21–26.

 • Nolen-Hoeksema, S., Larson, J., Grayson, C. (1999): Explaining the gender difference in depressive symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 77 (5): 1061–1072.

 • Orth-Gomér, K., Wamala, S.P., Horsten, M., Schenck-Gustafsson, K., Scheiderman, N., Mittleman, M.A. (2000): Marital stress worsens prognosis in women with coronary heart disease: the Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of the American Medical Association, 284: 3008–3014.

 • Poelmans, S. (2001): Individual and organizational issues in work-family conflict. IESE, Barcelona

 • Pikhart, H., Bobak, M., Pajak, A., Malyutina, S., Kubinova, R., Topor, R., Sebakova, H., Nikitin,Y., Marmot, M. (2004): Psychosocial factors at work and depression in three countries of Central and Eastern Europe. Social Science and Medicine, 58 (8): 1475–1482.

 • Rahe, R.H., Tolles, R.L. (2002): The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9 (2): 61–70.

 • Roxburgh, S. (1996): Gender differences in work and well-being: Effects of exposure and vulnerability. Journal of Health and Social Behavior, 37: 265–277.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M. (2006): Az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 231–246.

 • Seligman, M.E.P. (1972): Learned helplessness. Annual Review of Medicine, 23: 407–412.

 • Selye, H. (1956): The stress of life. McGrow Hill, New York

 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal Occupational Health Psychology, 1 (1): 27–41.

 • Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., Peter, R. (2004): The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Social Science and Medicine, 58 (8): 1483–1499.

 • Simon, R.W. (1992): Parental role strains, salience of parental identity and gender differences in psychological distress. Journal of Health and Social Behavior, 33 (1): 25–35.

 • Simon, R.W. (1995): Gender, multiple roles, role meaning, and mental health. Journal of Health and Social Behavior, 36 (2): 182–194.

 • Skrabski Á., Kopp M., Rózsa S., Réthelyi J., Rahe R.H. (2005): Life meaning: An important correlate of health in the Hungarian population International Journal of Behavioral Medicine, 12 (2): 78–85.

 • Stansfeld, S., Candy, B. (2006): Psychosocial work environment and mental health – a meta-analytic review. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 32: 443–462.

 • Susánszky É., Konkoly Thege B., Stauder A., Kopp M. (2006): A WHO-jóllét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3): 247–255.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkolÿ Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8: 259–276.

 • Tóth O. (2006): Modern behaviour, traditional values – changes in the family since 1990. The Hungarian Quarterly, 47 (184): 85–92.

 • Ursin, H., Eriksen, H.R. (2004): The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology Review, 29 (5): 567–92.

 • Warde, C., Allen, W., Gelberg, L. (1996): Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences. Journal of General Internal Medicine, 11 (12): 729–735.

 • Williams, R.B., Williams, V.P. (1993): Anger kills: Seventeen strategies for controlling the hostility that can harm your health. Times Books-Random House, New York

 • Wishman, M.A. (1999): Marital dissatisfaction and psychiatric disorders: results from the National Comorbidity Survey. Journal of Abnorm Psychology, 108 (4): 701–6.