View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Korábbi vizsgálatok alapján a férfiakhoz képest a magyar nőknek több szerepet kell ellátniuk (anya, feleség, dolgozó nő), ami nagyobb stresszhez és rosszabb egészségügyi állapothoz vezethet. Cél: Tanulmányunk célja a pszichoszociális stresszorok, a stressz, valamint a stressz következményeinek vizsgálata volt nemi bontásban. Módszerek: A keresztmetszeti vizsgálathoz a mintát a 2006. évi Hungarostudy (HS-2006) országos adatfelvétele szolgáltatta (N = 4527). Leíró statisztikai elemzést használtunk (átlag, szórás, gyakoriság) a stresszorok és a stressz következményei prevalenciájának és szintjének megállapítására. A stresszorok és a stressz következményei szintjének férfiak és nők közötti összehasonlítását független-mintás t-teszttel végeztük. A nemek közötti különbséget a stresszorok és a stressz következmények prevalenciájában khi-négyzet-tesztekkel vizsgáltuk. Eredmények: A vizsgált stresszorok szintje szignifikánsan magasabb nők körében, mint férfiaknál. A nők szignifikánsan magasabb munkahely–család konfliktusról, házastársi stresszről, társas stresszről, túlvállalásról, valamint alacsonyabb munkahelyi kontrollról számoltak be. A stressz következményeinek vizsgálata során a nők körében szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult az általános jóllét mutatója. Az élet értelmességének szintje a nők esetében szignifikánsan magasabb volt, mint a férfiaknál. Az ellenségesség a férfiak körében szignifikánsan magasabb, mint a nőknél. Következtetések: Eredményeink alapján elmondható, hogy a pszicho-szociális állapot mutatóinak nemek közötti különbségének hátterében valószínűleg nem-specifikus stresszorok okozta stressz állhat. Eredményeink alkalmasak lehetnek olyan foglalkozáspolitikai intézkedések megalkotására, amelyek csökkenthetik a nők magas stressz-szintjét és munkahely–család konfliktusát ezáltal javítva életminőségüket.

 • Ádám Sz., Salavecz Gy. (2010): A stressz elméleti háttere és mérése: a Selye János Lelki Egészség Program tesztbattériájának bemutatása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (1): 53–80.

 • Allen, T.D., Herst, D.E.L., Bruck, C.S., Sutton, M. (2000): Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5: 278–308.

 • Almeida, D.M., Kessler, R.C. (1997): Everyday Stressors and Gender Differences in Daily Distress. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (3): 670–680.

 • Balog P., Székely A., Szabó G., Kopp M. (2006): A rövidített házastársi stressz skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 193–202.

 • Bancila, D., Mittelmark, M.B. (2009): Measuring interpersonal stress with the Bergen Social Relationships Scale. European Journal of Psychological Assessment, 25 (4): 260–265.

 • Barefoot, J.C., Peterson, B.L., Dahlstrom, W.G., Siegler, I.C., Anderson, N.B., Williams, R.B. (1991): Hostility patterns and health implications: Correlates of Cook-Medley Hostility scale scores in a national survey. Health Psychology, 10: 18–24.

 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65: 183–190.

 • Burg, M.M, Seeman, T.E. (1994): Families and health: the negative side of social ties. Annual Behavioural Medicine, 16 (2): 109–15.

 • Caldwell, R.A. Pearson, J.L., Chin, R.J. (1987): Stress-moderating effects: social support in the context of gender and locus of control. Personality and Social Psychology Bulletin, 13 (1): 5–17.

 • Carels, R.A., Szczepanski, R., Blumenthal, J.A. (1998): Blood pressure reactivity and marital distress in employed women. Psychosomatic Medicine, 60 (5): 639–43.

 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour, 24: 385–396.

 • Conger, R.D., Lorenz, F.O., Elder Jr., G.H., Simons, R.L., Ge, X. (1993): Husband and wife differences in response to undesirable life events. Journal of Health and Social Behavior, 34 (1): 71–88.

 • Cook, W., Medley, D. (1954): Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI. Journal of Applied Psychology, 38 (4): 14–418.

 • Deaux, K., Major, B. (1987): Putting gender into context: An interactive model of gender-related behavior. Psychological Review, 94 (3): 369–389.

 • Edwards, P.R., Rothbard, N.P. (2000): Mechanisms linking work and family: clarifying the relationships between work and family constructs. Academy of Management Review, 25 (1): 178–199.

 • Firth, L., Mellor, D.J, Moore, K.A., Loquet, C. (2004): How can managers reduce employee intention to quit? Journal of Managerial Psychology, 19 (2): 170–187.

 • Frone, M.R., Russell, M., Barnes, G.M. (1996): Work-family conflict, gender, and health-related outcomes: a study of employed parents in two community samples. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1): 57–69.

 • Frone, M.R., Russell, M., Cooper, M.L. (1992): Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77: 65–78.

 • Greenhaus, J.H., Beutell, N.J. (1985): Sources and conflict between work and family roles. Academic Management Review, 10: 76–88.

 • Griffin, J.M., Fuhrer, R., Stansfeld, S.A., Marmot, M. (2002): The importance of low control at work and home on depression and anxiety: Do these effects vary by gender and social class? Social Science and Medicine, 54 (5): 783–798.

 • Hall E.M. (1989): Gender, work control, and stress: a theoretical discussion and an empirical test. International Journal of Health Services, 19: 725–745.

 • Holmes, T.H., Rahe, R.H. (1967): The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, 11: 213–233.

 • Kandel, D.B., Davies, M., Raveis, V.H. (1985): The stressfulness of daily social roles for women: Marital, occupational and household roles. Journal of Health and Social Behavior, 26 (1): 64–78.

 • Karasek, R. (1979) : Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24: 285–308.

 • Karasek, R.A., Brisson, C., Kawakami, N., Houtoman, I., Bongers, P., Benjamin, A. (1998): The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3: 322–355.

 • Karasek, R.A., Theorell, T. (1990): Healthy work. Stress, productivity, and the reconstruction of working life. Basic Books, New York

 • Kiekolt-Glaser, J.K., Glaser, R., Cacioppo, J.T., MacCallum, R.C., Snydersmith, M., Kim, C., Malarkey, W.B. (1997): Marital conflict in older adults: Endocrinological and immunological correlates. Psychosomatic Medicine, 59: 339–349.

 • Kiekolt-Glaser, J.K., Newton, T.L. (2001): Marriage and health: his and hers. Psychology Bulletin, 127 (4): 472–503.

 • Kirschbaum, C., Wust, S., Hellhammer, D. (1992): Consistent sex differences in cortisol responses to psychological stress. Psychosomatic Medicine, 54 (6): 648–657.

 • Kivimäki, M., Feldt, T., Vahtera, J., Nurmi, J.-E. (2000): Sense of coherence and health: Evidence from two cross-lagged longitudinal samples. Social Science and Medicine, 50 (4): 583–597.

 • Kivimäki, M., Virtanen, M., Elovainio, M., Kouvonen, A., Väänänen, A., Vahtera, J. (2006): Work stress in the etiology of coronary heart disease – a meta-analysis. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 32: 431–442.

 • Konkolÿ Thege B., Martos T., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9: 243–261.

 • Kopp M., Réthelyi J. (2004): Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality—the Central-Eastern European health paradox. Brain Research Bulletin, 62: 351—367.

 • Kopp M., Skrabski A., Szanto Zs., Siegrist, J. (2006): Psychosocial determinants of premature cardiovascular mortality differences within Hungary. Journal Epidemiology & Community Health, 60 (9): 782–788.

 • Kopp M., Stauder A., Purebl Gy., Janszky I., Skrabski A. (2007): Work stress and mental health in a changing society. European Journal of Public Health, 18 (3): 238–244.

 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984): Stress, appraisal, and coping. Springer, New York

 • Levi L. (2000): Guidance on work-related stress. Spice of life or kiss of death. EU Commission, Luxemburg

 • Li, J., Yang, W., Cho, S.-I. (2006): Gender differences in job strain, effort-reward imbalance, and health functioning among Chinese physicians. Social Science and Medicine, 62 (5): 1066–1077.

 • Mittelmark M. (2004): Chronic social stress in the community and associations with psychological distress: A social psychological perspective. International Journal of Mental Health Promotion, 16 (1): 5–17.

 • Musante, L., Treiber, F.A., Davis, H., Strong, W.B., Levy, M. (1992): Hostility: Relationship to lifestyle behaviors and physical risk factors. Journal of Behavioral Medicine, 18: 21–26.

 • Nolen-Hoeksema, S., Larson, J., Grayson, C. (1999): Explaining the gender difference in depressive symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 77 (5): 1061–1072.

 • Orth-Gomér, K., Wamala, S.P., Horsten, M., Schenck-Gustafsson, K., Scheiderman, N., Mittleman, M.A. (2000): Marital stress worsens prognosis in women with coronary heart disease: the Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of the American Medical Association, 284: 3008–3014.

 • Poelmans, S. (2001): Individual and organizational issues in work-family conflict. IESE, Barcelona

 • Pikhart, H., Bobak, M., Pajak, A., Malyutina, S., Kubinova, R., Topor, R., Sebakova, H., Nikitin,Y., Marmot, M. (2004): Psychosocial factors at work and depression in three countries of Central and Eastern Europe. Social Science and Medicine, 58 (8): 1475–1482.

 • Rahe, R.H., Tolles, R.L. (2002): The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9 (2): 61–70.

 • Roxburgh, S. (1996): Gender differences in work and well-being: Effects of exposure and vulnerability. Journal of Health and Social Behavior, 37: 265–277.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M. (2006): Az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 231–246.

 • Seligman, M.E.P. (1972): Learned helplessness. Annual Review of Medicine, 23: 407–412.

 • Selye, H. (1956): The stress of life. McGrow Hill, New York

 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal Occupational Health Psychology, 1 (1): 27–41.

 • Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., Peter, R. (2004): The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Social Science and Medicine, 58 (8): 1483–1499.

 • Simon, R.W. (1992): Parental role strains, salience of parental identity and gender differences in psychological distress. Journal of Health and Social Behavior, 33 (1): 25–35.

 • Simon, R.W. (1995): Gender, multiple roles, role meaning, and mental health. Journal of Health and Social Behavior, 36 (2): 182–194.

 • Skrabski Á., Kopp M., Rózsa S., Réthelyi J., Rahe R.H. (2005): Life meaning: An important correlate of health in the Hungarian population International Journal of Behavioral Medicine, 12 (2): 78–85.

 • Stansfeld, S., Candy, B. (2006): Psychosocial work environment and mental health – a meta-analytic review. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 32: 443–462.

 • Susánszky É., Konkoly Thege B., Stauder A., Kopp M. (2006): A WHO-jóllét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3): 247–255.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkolÿ Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8: 259–276.

 • Tóth O. (2006): Modern behaviour, traditional values – changes in the family since 1990. The Hungarian Quarterly, 47 (184): 85–92.

 • Ursin, H., Eriksen, H.R. (2004): The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology Review, 29 (5): 567–92.

 • Warde, C., Allen, W., Gelberg, L. (1996): Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences. Journal of General Internal Medicine, 11 (12): 729–735.

 • Williams, R.B., Williams, V.P. (1993): Anger kills: Seventeen strategies for controlling the hostility that can harm your health. Times Books-Random House, New York

 • Wishman, M.A. (1999): Marital dissatisfaction and psychiatric disorders: results from the National Comorbidity Survey. Journal of Abnorm Psychology, 108 (4): 701–6.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 1 2 2
May 2021 19 0 0
Jun 2021 8 2 1
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 13 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0