View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Célkitűzés: A fizikai bántalmazás hatása a test-lelki egészségre jól ismert, azonban a bántalmazás és a reprodukciós zavarok előfordulása a kevésbé vizsgált területek közé tartozik. Jelen kutatásunk célkitűzése, hogy a fizikai bántalmazás és öt reprodukciós zavar (spontán vetélés, veszélyeztetett terhesség, meddőség, művi abortusz, fájdalmas menstruáció) összefüggéseit feltárja. Módszerek: Keresztmetszeti elemzéseink mintáját a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés női tagjai szolgáltatták (N = 6987). Eredmények: Mintánk közel 10%-a számolt be a partner/szülő, illetve más fontos személy általi fizikai bántalmazásról. Megállapítottuk, hogy a bántalmazott nők esetében a reprodukciós zavarok prevalenciája magasabb, mint a nem bántalmazott nőknél. A partner által bántalmazott nők esetében a spontán vetélés, a veszélyeztetett terhesség, a meddőség, a művi abortusz, valamint a fájdalmas menstruáció mutatott szignifikáns kapcsolatot a fizikai bántalmazás tényével. A szülő által bántalmazottak esetében a spontán vetélés, a veszélyeztetett terhesség, a művi abortusz, valamint a fájdalmas menstruáció mutatott szignifikáns kapcsolatot. A kapott eredmények többváltozós modellben való értelmezése azt mutatta, hogy a bántalmazás a reprodukciós zavarok — egyéb változóktól (életkor, iskolai végzettség, dohányzás, BMI, korábbi művi abortuszok, nőgyógyászati problémák) független — meghatározó rizikótényezője. Következtetések: Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a fizikai bántalmazás jelentős hatással lehet a reprodukciós zavarok kialakulására és/vagy fenntartására. A fizikai bántalmazás és a reprodukciós zavarok közötti kapcsolat pontosabb megismeréséhez további vizsgálatok szükségesek.

 • Allison, K.C., Grilo, C.M., Masheb, R.M., Stunkard, A.J. (2007): High self-reported rates of neglect and emotional abuse, by persons with binge eating disorder and night eating syndrome. Behaviour Research and Therapy, 45 (12): 2874—2883.

 • Bakermans-Kranenburg, M.J., Schuengel, C., Van Ijzendoorn, M.H. (1999): Unresolved loss due to miscarriage: An addition to the Adult Attachment Interview. Attachment and Human Development, 1 (2): 157—170.

 • Bereczkey T., Csanaky A. (2001): A szocializáció evolúciós pályái: az apa nélkül felnövő kamaszok és felnőttek viselkedésének fejlődése. In: Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.). Lélek és evolúció. Osiris, Budapest, 211—228.

 • Bonomi, A.E., Thompson, R.S. , Anderson, M., Reid, R.J., Carrell, D., Dimer, J.A., Rivara, F.P. (2006): Intimate Partner Violence and Women’s Physical, Mental, and Social Functioning. American Journal of Preventive Medicine, 30 (6): 458—466.

 • Boyles, S.H., Ness, R.B., Grisso, J.A., Markovic, N., Bromberger, J., CiFelli, D. (2000): Life event stress and the association with spontaneous abortion in gravid women at an Urban Emergency Department. Health Psychology, 19 (6): 510—514.

 • Campbell, J.C. (2002): Health consequences of intimate partner violence. Lancet, 359 (9314): 1331—1336.

 • Cascardi, M., O’Leary, K.D., Schlee, K.A. (1999): Co-occurence and correlates of posttraumatic stress disorder and major depression in physically abused women. Journal of Family Violence, 14: 227—250.

 • Coker, A.L. (2007): Does physical intimate partner violence affect sexual health? A systematic review. Trauma, Violence, & Abuse, 8 (2): 149—177.

 • Coker, A.L., Davis, K.E., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H.M., Smith P.H. (2002): Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women. American Journal of Preventive Medicine, 24 (4): 260—268.

 • Coker, A.L., Smith, P.H., Bethea, L., King, M.R., McKeown, R.E. (2000): Physical health consequences of physical and psychological intimate partner violence. Archives of Family Medicine, 9 (5): 451—457.

 • Csoboth Cs. (2006): A magyar nők életminősége. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 106—115.

 • Dichinson, L., deGruy, F.V., Dichinson, P., Candib, L.M. (1999): Health-related quality of life and symptom profiles of female survivors of sexual abuse. Archives of Family Medicine, 8 (1): 35—43.

 • Downs, W.R., Capshew, T., Rindels, B. (2006): Relationship between adult women’s mental health problems and their childhood experiences of parental violence and psychological agression. Journal of Family Violence, 21 (7): 439—447.

 • Drosman, D.A., Li, Z., Leserman, J., Toomey, T.C., Hu, Y.J.B. (1996): Health status by gastrointestinal diagnosis and abuse history. Gastroenterology, 110 (4): 999—1007.

 • Eberhard-Gran, M., Schei, B., Eskild, A. (2007): Somatic symptoms and diseases are more common in women exposed to violence. Journal of General Internal Medicine, 22 (12): 1668—1673.

 • Eby, K.K., Campbell, J.C., Sullivan, C.M., Davidson, W.S. (1995): Health effect of experiences of sexual violence for women with abusive partners. Health Care for Women International, 16 (6): 563—576.

 • Ellsberg, M., Jansen, H., Heise, L., Watts, C.H., Charlotte, H., Garcia-Moreno, C. (2008): Intimate partner violence and women’s physical and mental health in the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence: an observational study. Lancet, 371 (9619): 1165—1172.

 • Golding, J. M. (1999): Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: a meta-analysis. Journal of Family Violence, 14: 99—132

 • Golding, J.M., Taylor, D.L., Menard, L., King, M. J. (2000): Prevalence of sexual abuse history in a sample of women seeking treatment for premenstrual syndrome. Journal of Psychosomatic Obestetrics and Gynaecology, 21 (2): 69—80.

 • Győrffy Zs., Lőrincz J., Ádám Sz., Kopp M. (2004): A művi abortuszok alakulásának háttértényezői országos reprezentatív minta alapján. Lege Artis Medicinae, 14 (7): 512—519.

 • Hajnal Á., Bagdy Gy. (2005): Az agresszivitás-impulzivitás problémái. In: Kopp M., Berghammer R. (szerk.). Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 121—138.

 • Hedin, L.W., Janson, P.O. (2000): Domestic violence during pregnancy. The prevalence of physical injuries, substance use, abortions and miscarriages. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 79 (8): 625—630.

 • Hilden, M., Schei, B., Swahnberg, K., Halmesmäki, E., Langhoff-Ross, J., Offerdal, K. et al. (2004): A history of sexual abuse and health: A Nordic multicentre study. International Journal of Obestetrics and Gynaecology, 111 (10): 1121—1127.

 • Horan, D., Hill, L.D., Schilkin, J. (2000): Childhood sexual abuse and preterm labour in adulthood: and endocrinological hypothesis. Women Health Issues, 10 (1): 27—34.

 • Humphreys, J.C., Lee, K., Neylan, T., Marmar, C.R. (1999): Sleep patterns of sheltered battered women. Journal of Nursing Scholarship, 31 (2): 139—143.

 • John R., Johnson, J. K., Kukreja, S., Found, M., Lindow, S. W. (2004): Domestic violence: Prevalence and association with gynaecological symptoms. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 111 (10): 1128—1132.

 • Johnson, P.J., Hellerstedt, W.L. (2002): Current or past physical or sexual abuse as a risk marker for sexually transmitted disease in pregnant women. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 34 (2): 62—67.

 • Kirkhengen, A.L., Schel, B., Steine, S. (1993): Indicators of childhood abuse in gynaecological patiens in general practise. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 11 (4): 276—280.

 • Kopp M., Csoboth Cs., Purebl Gy. (1999): Fiatal nők egészségi állapota. In Pongrácz Tiborné, Tóth, I. Gy. (szerk.). Szerepváltozások. TÁRKI — Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Budapest, 107—121.

 • Lee, C., Slade, P. (1996): Miscarriage as a traumatic event: A review of the literature and new implications for intervention. Journal of Psychosomatic Research, 40 (3): 235—244.

 • Martin, L. (1999): Sexual behaviors and reproductive health outcomes: Associations with wife abuse in India. Journal of the American Medical Association, 282 (20): 1967—1972.

 • McCord, J. (1983): A forty year perspective on effects of child abuse and neglect. Child Abuse and Neglect, 7: 265—270

 • McMahon, P.M., Goodwin, M.M., Stringer, G. (2000): Sexual violence and reproductive health. Maternal and Child Health Journal, 4 (2): 121—124.

 • Morland, L.A., Leskin, G.A., Rebecca Block, C., Campbell, J.C., Friedman, M.J. (2008): Intimate partner violence and miscarriage: Examination of the role of physical and psychological abuse and posttraumatic stress disorder. Journal of Interpersonal Violence, 23 (5): 652—669.

 • Ney, P., Wickett, A.R. (1993): Relationship between abortion and child abuse and neglect: four studies. Pre- and Perinatal Psychology Journal, 8 (1): 43—63.

 • O’Leary, K.D., Smith Slep, A.M., O’Leary, S.G. (2007): Multivariate models of men’s and women’s partner aggression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(5): 752—764.

 • Pallitto, C.C., Campbell, J.C., O’Campo, P. (2005): Is intimate partner violence associated with unintended pregnancy? A review of the literature. Trauma, Violence & Abuse, 6 (3): 217—235.

 • Plichta, S.B., Abraham, C. (1996): Violence and gynecologic health in women <50 years old. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 174 (3): 903—907.

 • Porcerelli, J.H. (2003): Violent victimization of women and men: Physical and psychiatric symptoms. Journal of the American Board of Family Practice, 16 (1): 32—39.

 • Ratner, PA. (1993): The incidence of wife abuse and mental health status in abused wives in Edmonton, Alberta. Canadian Journal of Public Health, 84: 246—249.

 • Romans, S., Belaise, C., Martin, J., Morris, E., Raffi, A. (2002): Childhood abuse and later medical disorders in women: An epidemiological study. Psychotherapy and Psychosomatics, 71 (3): 141—150.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83—94.

 • Sachs-Eriksson, N., Kendall-Tackett, K., Hernandez, A. (2007): Childhood abuse, chronic pain and depression in the National Comorbidity Survey. Child Abuse and Neglect, 31 (5): 531—547.

 • Sellers, Ch.S., Cochran, J.K., Branch K.A.(2005): Social learning theory and partner violence. Deviant Behavior, 26 (4): 379—395.

 • Serrano, F., Lima, M.L. (2006): Recurrent miscarriage: Psychological and relational consequences for couples. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 79 (4): 585—594.

 • Silva, C., McFarlane, J., Soeken, K., Parker, B., Reel, S. (1997): Symptoms of posttraumatic stress disorder in abudes women in a primary care setting. Journal of Women Health, 6 (5): 543—552.

 • Silverman, J.G., Gupta, J., Decker, M.R., Kapur, N., Raj, A. (2007): Intimate partner violence and unwanted pregnancy, miscarriage, induced abortion, and stillbirth among a national sample of Bangladeshi women. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 114 (10): 1246—1252.

 • Singh, V. (2009): Academic men’s health: Case studies in clinical practice. Intimate partner violence perpetration. Journal of Men’s Health, 6 (4): 383—392.

 • Snow, J. (1999): Annual and lifetime prevalence of partner abuse in a sample of female HMO enrollees. Women’s Health Issues, 9 (6): 295—305.

 • Tóth O. (1999): Erőszak a családban. In Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok 12. TÁRKI, Budapest, 12—19.

 • Walsh, C. A., Jamieson, E., MacMillan, H., Boyle, M. (2007): Child abuse and chronic pain in a community survey of women. Journal of Interpersonal Violence, 22 (12): 1536—1554.

 • World Health Organization (2008): Prevalence of physical violence against women. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ (Letöltve: 2010. VIII. 1.)

 • Wijma, K., Samelius, L., Wingren, G., Wijma, B. (2007): The association between ill-health and abuse: A cross sectional population based study. Scandinavian Journal of Psychology, 248 (6): 567—575.

 • Wu, J., Wang, L., Zhao, G., Zhang, X. (2006): Sexual abuse and reproductive health among unmarried young women seeking abortion in China. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 92 (2): 186—191.