View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
 • 2 Semmelweis Egyetem Alapozó Egészségtudományi Intézet 1088 Budapest Vas u. 17.
 • 3 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Viselkedéstudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A tanulmány az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségeit elemzi hazai populáción. A mintát a Hungarostudy 2002 (HS2002, N=12 668) és a Hungarostudy 2006 (HS2006, N=5020) epidemiológiai vizsgálatok szolgáltatták. Az első elemzés a negatív életesemények gyakorisági eloszlásának és szubjektív értékelésének nemi különbségeivel foglalkozik. Ezt követően arra kerestünk választ, hogy a stresszt okozó életesemények és a krónikus betegségek kapcsolatát mennyiben befolyásolja a vizsgálati személy neme. A harmadik vizsgálatban végül a megküzdés nemi különbségeit elemeztük. Eredményeink szerint bár a nők összességében nem találkoznak több negatív életeseménnyel, fokozottabb stresszválaszokat adnak, valamint szubjektíve nehezebben élik meg ezeket. Ez a sérülékenység érhető tetten abban a jelenségben is, hogy stressz hatására a nőknél jobban megnő számos krónikus betegség kockázata (pszichiátriai betegségek, OR = 3,1; daganatos betegségek, OR = 2,1). A megküzdés nemi különbségeit vizsgálva azt találtuk, hogy a nők az érzelemfókuszú megküzdésen belül más módokat preferálnak, megdőlni látszik azonban az a sztereotip kép, hogy a férfiak inkább élnének a racionális, problémafókuszú copinggal.

 • Balog P., Janszky I., Leineweberb, C., Blom, M., Wamala, S.P., Orth-Gomér, K. (2003): Depressive symptoms in relation to marital and work stress in women with and without coronary heart disease. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of Psychosomatic Research, 54: 113–119.

 • Balog P., Dégi L.Cs., Szabó G., Susánszky A., Stauder A., Székely A., Falger, P., Kopp M. (2010): Magas vérnyomás vagy depresszió? Rossz házasságban másképp betegek a férfiak és másképp a nők. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11: XX–YY.

 • Bockelbrink, A., Heinrich, J., Schaefer, I., Zutavern, A., Borte, M., Herbarth, O., Schaaf, B., von Berg, A., Schaefer, T. (LISA Study Group) (2006): Atopic eczema in children: another harmful sequel of divorce. Allergy, 61 (12): 1397–1402.

 • Brown, G.W., Harris, T.O. (1978): Social Origins of Depression. A Study of Psychiatric Disorder in Women. Tawistock Publications, London

 • Cai, T., Gong, Y., Gao, B., Dai, X., Yao, S., Chen, M., Luo, W., Tang, W. (2002): The role of life events in the onset of type 2 diabetes mellitus: The outcomes of 4-year follow-up survey. Chinese Journal of Clinical Psychology, 10 (4): 249–251.

 • Cuffe, S.P., McKeown, R.E., Addy, C.L., Garrison, C.Z. (2005): Family and psychosocial risk factors in a longitudinal epidemiological study of adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44: 121–129.

 • Cutolo, M., Straub, R.H. (2006): Stress as a risk factor in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. Neuroimmunomodulation, 13: 277–282.

 • Dalgard, O. S., Dowrick, C., Lehtinen, V., Vazquez-Barquero, J. L., Casey, P., Wilkinson, G., Ayuso-Mateos, J. L., Page, H., Dunn, G. (2006): Negative life events, social support and gender difference in depression: a multinational community survey with data from the ODIN study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41: 444–451.

 • Dobson, A., Smith, N., Panchana, N. (2005): Some problems with life event lists and health outcomes. International Journal of Behavioral Medicine, 12 (3): 199–205.

 • Erikson, E.H. (2002): Gyermekkor és társadalom. Budapest, Osiris (Eredeti mű megjelenési éve: 1950)

 • Eysenck, H.J. (1967): The biological basis of personality. Charles C. Thomas, Springfield

 • Faravelli, C., Catena, M., Scarpato, A., Ricca, V. (2007): Epidemiology of life events: Life events and psychiatric disorders in the Sesto Fiorentino Study. Psychotherapy and Psychosomatics, 76: 361–368.

 • Folkman, S., Lazarus, R. (1980): An analysis of coping in a middle aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21 (3): 219–239.

 • Folkman, S., Lazarus, R. (1988): Manual for the Ways of Coping questionnaire [Research Edition]. Consulting Psychologists, Palo Alto

 • Folkman, S., Lazarus, R.S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., Gruen, R.J. (1986): Dynamics of a stressful encounter: cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50 (5): 992–1003.

 • Franko, D.L., Striegel-Moore, R.H., Broxn, K.M., Barton, B.A., McMahon, R.P., Schreiber, G.B., Crawford, P.B., Daniels, S.R. (2004): Expanding our understanding of the relationship between negative life events and depressive symptoms in black and white adolesccent girls. Psychological Medicine, 34: 1319–1330.

 • Freud, S. (2006): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Libidófejlődés és nemi megszerveződések (organizációk). Gabo Kiadó, Budapest, 262–277. (A mű Freud 1916–1917 telén tartott előadásaink a szövegét tartalmazza.)

 • Hajnal Á. (2006): A szülők válásának hatása a gyermekek életminőségére serdülőkorban. In: Kopp M., Kovács M.E. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 245–252.

 • Holmes, T.H., Rahe, R.H. (1967): The social adjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11: 213–218.

 • Horney, K. (1939): New way in psychoanalysis. Norton, New York

 • Jung, C.G. (1960): The structure and dynamics of the psyche. Collected works (Vol. 8). Princeton University Press, Princeton (Eredeti mű megjelenési éve: 1926)

 • Kendler, K.S., Thornton, L.M., Prescott, C.A. (2001): Gender differences in the rates of exposure to stressful life events and sensitivity to their depressogenic effects. American Journal of Psychiatry, 158: 587–593.

 • Kimura, D. (1994): Body asymmetry and intellectual pattern. Personality and Individual Differences, 17 (1): 53–60.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1992): Magyar lelkiállapot. Végeken Alapítvány, Budapest

 • Központi Statisztikai Hivatal (2009): A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként (1998–). http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf006b.html?66 (Letöltve: 2010. IX. 8.)

 • Központi Statisztikai Hivatal (2010a): Születéskor várható átlagos élettartam – nők (2000–). http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int010.html (Letöltve: 2010. IX. 8.)

 • Központi Statisztikai Hivatal (2010b): Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak (2000–). http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int009.html (Letöltve: 2010. IX. 8.)

 • Kriegbaum, M., Christensen, U. (2008): Job loss and broken partnerships: do the number of stressful life events influence the risk of ischemic heart disease in men? Annals of Epidemiology, 18: 743–745.

 • Kune, S., Kune, G.A., Watson, L.F., Rahe, R.H. (1991): Recent life change and large bowel cancer. Data from the Melbourne Colorectal Cancer Study. Journal of Clinical Epidemiology, 44 (1): 57–68.

 • Lázár I. (2005): A gyakorlati pszichoimmunológia. Immunrendszeri megbetegedések. In: Kopp, M., Berghammer, R. (szerk.): Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 388–413.

 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984): Stress, appraisal, and coping. Springer, New York

 • Lilienfeld, S.O. (1992): The association between antisocial personality and somatization disorders: A review and integration of theoretical models. Clinical Psychology Review, 12 (6): 641–662.

 • Lilienfeld, S.O., van Volkenburg., C., Larntz, K., Akiskal, H.S. (1986): The relationship of histrionic personality disorder to antisocial personality and somatization disorders. American Journal of Psychiatry, 143 (6): 718–722.

 • Matud, M.P. (2004): Gender differences in stress and coping styles. Personality and Individual Differences, 37: 1401–1415.

 • McGlone, J. (1980): Sex differences in human brain asymmetry: a critical survey. Behavioral and Brain Sciences, 3: 215–227.

 • Miller, M.A., Rahe, R.H. (1997): Life changes scaling for the 1990s. Journal of Psychosomatic Research, 43 (3): 279–292.

 • Moser, J.S., Hajcak, G., Simons, R.F., Foa, E.B. (2007): Posttraumatic stress disorder symptoms in trauma-exposed college students: The role of trauma-related cognitions, gender, and negative affect. Journal of Anxiety Disorders, 21: 1039–1049.

 • Najem, R., Seebode, J.J., Samady, A.J., Feuerman, M., Friedman, L. (1997): Stressful life events and risk of symptomatic kidney stones. International Journal of Epidemiology, 26 (5): 1017–1023.

 • Newcomb, N., Bandura, M.M., Taylor, D.G. (1983): Sex differences in spatial ability and spatial activities. Sex Roles, 9 (3): 377–386.

 • Rahe, R.H., Tolles, R.L. (2002). The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9 (2): 61–70.

 • Rosario, M., Shinn, M., Morch, H., Huckabee, C.B. (1988): Gender differences in coping and social supports: Testing socialization and role constraint theories. Journal of Community Psychology, 16: 55–69.

 • Rózsa S., Kő N., Csoboth Cs., Purebl Gy., Beöthy-Molnár A., Szebik I., Berghammer R., Réthelyi J., Skrabski Á., Kopp M. (2005): Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6: 275–294.

 • Rózsa S., Purebl Gy., Susánszky É., Kő N., Szádóczky E., Réthelyi J., Danis I., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A megküzdés dimenziói: a Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9: 217–241.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83–94.

 • Sanders, G., Ross-Field, L. (1986): Sexual orientation and visuo-spatial ability. Brain & Cognition, 5 (3): 280–290.

 • Schmaus, B.J., Laubmeier, K.K., Boquiren, V.M., Herzer, M., Zakowski, S.G. (2008): Gender and stress: Differential psychophysiological reactivity to stress reexposure in the laboratory. International Journal of Psychophysiology, 69: 101–106.

 • Selye J. (1969): Életünk és a stressz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 102–123.

 • Selye, H. (1936): A syndrome produced by diverse noxious agent. Nature, 138: 32–45.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Konkolÿ Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8: 259−276.

 • Szabó G. (2008): Az esélyteremtés szintjei − életesemények, stressz és egészségi állapot. In: Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 477–485.

 • Szabó G., Szántó Zs., Susánszky É., Kopp M. (megjelenés alatt): The relationship between life events, stress and chronic health conditions. Stress and Health

 • Tamres, L.K., Janicki, D., Helgeson, V.S. (2002): Sex differences in coping behavior: A meta-analytic review and an examination of relative coping. Personality & Social Psychology Review, 6: 2–30.

 • Tao, J.S., Han, M.F., He, O.Y. (2004): Correlation of cerebral ischemic stroke with life events. Chinese Journal of Clinical Rehabilitation, 8 (4): 606–607.

 • Waber, D.P. (1976): Sex differences in cognition: a function of maturation rate? Science, 192 (4239): 572–574.

 • Weissman, M.M., Neria, Y., Das, A., Feder, A., Blanco, C., Lantigua, R., Shea, S., Gross, R., Gameroff, M.J., Pilowsky, D., Olfson, M. (2005): Gender differences in posttraumatic stress disorder among primary care patients after the World Trade Center attack of September 11, 2001. Gender Medicine, 2: 76–87.

 • WHO (1999): Ageining: Exploding the myth. World Health Organisation, Geneva

 • You, S., Conner, K.R. (2009): Stressful life events and depressive symptoms: influences of gender, event severity, and depression history. Journal of Nervous and Mental Disease, 197: 829–833.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 25 1 2
Dec 2020 4 1 1
Jan 2021 6 0 0
Feb 2021 2 1 0
Mar 2021 17 5 7
Apr 2021 13 1 2
May 2021 0 0 0