View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem Alapozó Egészségtudományi Intézet 1088 Budapest Vas u. 17.
 • | 3 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Viselkedéstudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A tanulmány az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségeit elemzi hazai populáción. A mintát a Hungarostudy 2002 (HS2002, N=12 668) és a Hungarostudy 2006 (HS2006, N=5020) epidemiológiai vizsgálatok szolgáltatták. Az első elemzés a negatív életesemények gyakorisági eloszlásának és szubjektív értékelésének nemi különbségeivel foglalkozik. Ezt követően arra kerestünk választ, hogy a stresszt okozó életesemények és a krónikus betegségek kapcsolatát mennyiben befolyásolja a vizsgálati személy neme. A harmadik vizsgálatban végül a megküzdés nemi különbségeit elemeztük. Eredményeink szerint bár a nők összességében nem találkoznak több negatív életeseménnyel, fokozottabb stresszválaszokat adnak, valamint szubjektíve nehezebben élik meg ezeket. Ez a sérülékenység érhető tetten abban a jelenségben is, hogy stressz hatására a nőknél jobban megnő számos krónikus betegség kockázata (pszichiátriai betegségek, OR = 3,1; daganatos betegségek, OR = 2,1). A megküzdés nemi különbségeit vizsgálva azt találtuk, hogy a nők az érzelemfókuszú megküzdésen belül más módokat preferálnak, megdőlni látszik azonban az a sztereotip kép, hogy a férfiak inkább élnének a racionális, problémafókuszú copinggal.

 • Balog P., Janszky I., Leineweberb, C., Blom, M., Wamala, S.P., Orth-Gomér, K. (2003): Depressive symptoms in relation to marital and work stress in women with and without coronary heart disease. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of Psychosomatic Research, 54: 113–119.

 • Balog P., Dégi L.Cs., Szabó G., Susánszky A., Stauder A., Székely A., Falger, P., Kopp M. (2010): Magas vérnyomás vagy depresszió? Rossz házasságban másképp betegek a férfiak és másképp a nők. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11: XX–YY.

 • Bockelbrink, A., Heinrich, J., Schaefer, I., Zutavern, A., Borte, M., Herbarth, O., Schaaf, B., von Berg, A., Schaefer, T. (LISA Study Group) (2006): Atopic eczema in children: another harmful sequel of divorce. Allergy, 61 (12): 1397–1402.

 • Brown, G.W., Harris, T.O. (1978): Social Origins of Depression. A Study of Psychiatric Disorder in Women. Tawistock Publications, London

 • Cai, T., Gong, Y., Gao, B., Dai, X., Yao, S., Chen, M., Luo, W., Tang, W. (2002): The role of life events in the onset of type 2 diabetes mellitus: The outcomes of 4-year follow-up survey. Chinese Journal of Clinical Psychology, 10 (4): 249–251.

 • Cuffe, S.P., McKeown, R.E., Addy, C.L., Garrison, C.Z. (2005): Family and psychosocial risk factors in a longitudinal epidemiological study of adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44: 121–129.

 • Cutolo, M., Straub, R.H. (2006): Stress as a risk factor in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. Neuroimmunomodulation, 13: 277–282.

 • Dalgard, O. S., Dowrick, C., Lehtinen, V., Vazquez-Barquero, J. L., Casey, P., Wilkinson, G., Ayuso-Mateos, J. L., Page, H., Dunn, G. (2006): Negative life events, social support and gender difference in depression: a multinational community survey with data from the ODIN study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41: 444–451.

 • Dobson, A., Smith, N., Panchana, N. (2005): Some problems with life event lists and health outcomes. International Journal of Behavioral Medicine, 12 (3): 199–205.

 • Erikson, E.H. (2002): Gyermekkor és társadalom. Budapest, Osiris (Eredeti mű megjelenési éve: 1950)

 • Eysenck, H.J. (1967): The biological basis of personality. Charles C. Thomas, Springfield

 • Faravelli, C., Catena, M., Scarpato, A., Ricca, V. (2007): Epidemiology of life events: Life events and psychiatric disorders in the Sesto Fiorentino Study. Psychotherapy and Psychosomatics, 76: 361–368.

 • Folkman, S., Lazarus, R. (1980): An analysis of coping in a middle aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21 (3): 219–239.

 • Folkman, S., Lazarus, R. (1988): Manual for the Ways of Coping questionnaire [Research Edition]. Consulting Psychologists, Palo Alto

 • Folkman, S., Lazarus, R.S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., Gruen, R.J. (1986): Dynamics of a stressful encounter: cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50 (5): 992–1003.

 • Franko, D.L., Striegel-Moore, R.H., Broxn, K.M., Barton, B.A., McMahon, R.P., Schreiber, G.B., Crawford, P.B., Daniels, S.R. (2004): Expanding our understanding of the relationship between negative life events and depressive symptoms in black and white adolesccent girls. Psychological Medicine, 34: 1319–1330.

 • Freud, S. (2006): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Libidófejlődés és nemi megszerveződések (organizációk). Gabo Kiadó, Budapest, 262–277. (A mű Freud 1916–1917 telén tartott előadásaink a szövegét tartalmazza.)

 • Hajnal Á. (2006): A szülők válásának hatása a gyermekek életminőségére serdülőkorban. In: Kopp M., Kovács M.E. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 245–252.

 • Holmes, T.H., Rahe, R.H. (1967): The social adjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11: 213–218.

 • Horney, K. (1939): New way in psychoanalysis. Norton, New York

 • Jung, C.G. (1960): The structure and dynamics of the psyche. Collected works (Vol. 8). Princeton University Press, Princeton (Eredeti mű megjelenési éve: 1926)

 • Kendler, K.S., Thornton, L.M., Prescott, C.A. (2001): Gender differences in the rates of exposure to stressful life events and sensitivity to their depressogenic effects. American Journal of Psychiatry, 158: 587–593.

 • Kimura, D. (1994): Body asymmetry and intellectual pattern. Personality and Individual Differences, 17 (1): 53–60.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1992): Magyar lelkiállapot. Végeken Alapítvány, Budapest

 • Központi Statisztikai Hivatal (2009): A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként (1998–).http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf006b.html?66 (Letöltve: 2010. IX. 8.)

 • Központi Statisztikai Hivatal (2010a): Születéskor várható átlagos élettartam – nők (2000–).http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int010.html (Letöltve: 2010. IX. 8.)

 • Központi Statisztikai Hivatal (2010b): Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak (2000–).http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int009.html (Letöltve: 2010. IX. 8.)

 • Kriegbaum, M., Christensen, U. (2008): Job loss and broken partnerships: do the number of stressful life events influence the risk of ischemic heart disease in men? Annals of Epidemiology, 18: 743–745.

 • Kune, S., Kune, G.A., Watson, L.F., Rahe, R.H. (1991): Recent life change and large bowel cancer. Data from the Melbourne Colorectal Cancer Study. Journal of Clinical Epidemiology, 44 (1): 57–68.

 • Lázár I. (2005): A gyakorlati pszichoimmunológia. Immunrendszeri megbetegedések. In: Kopp, M., Berghammer, R. (szerk.): Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 388–413.

 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984): Stress, appraisal, and coping. Springer, New York

 • Lilienfeld, S.O. (1992): The association between antisocial personality and somatization disorders: A review and integration of theoretical models. Clinical Psychology Review, 12 (6): 641–662.

 • Lilienfeld, S.O., van Volkenburg., C., Larntz, K., Akiskal, H.S. (1986): The relationship of histrionic personality disorder to antisocial personality and somatization disorders. American Journal of Psychiatry, 143 (6): 718–722.

 • Matud, M.P. (2004): Gender differences in stress and coping styles. Personality and Individual Differences, 37: 1401–1415.

 • McGlone, J. (1980): Sex differences in human brain asymmetry: a critical survey. Behavioral and Brain Sciences, 3: 215–227.

 • Miller, M.A., Rahe, R.H. (1997): Life changes scaling for the 1990s. Journal of Psychosomatic Research, 43 (3): 279–292.

 • Moser, J.S., Hajcak, G., Simons, R.F., Foa, E.B. (2007): Posttraumatic stress disorder symptoms in trauma-exposed college students: The role of trauma-related cognitions, gender, and negative affect. Journal of Anxiety Disorders, 21: 1039–1049.

 • Najem, R., Seebode, J.J., Samady, A.J., Feuerman, M., Friedman, L. (1997): Stressful life events and risk of symptomatic kidney stones. International Journal of Epidemiology, 26 (5): 1017–1023.

 • Newcomb, N., Bandura, M.M., Taylor, D.G. (1983): Sex differences in spatial ability and spatial activities. Sex Roles, 9 (3): 377–386.

 • Rahe, R.H., Tolles, R.L. (2002). The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9 (2): 61–70.

 • Rosario, M., Shinn, M., Morch, H., Huckabee, C.B. (1988): Gender differences in coping and social supports: Testing socialization and role constraint theories. Journal of Community Psychology, 16: 55–69.

 • Rózsa S., Kő N., Csoboth Cs., Purebl Gy., Beöthy-Molnár A., Szebik I., Berghammer R., Réthelyi J., Skrabski Á., Kopp M. (2005): Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6: 275–294.

 • Rózsa S., Purebl Gy., Susánszky É., Kő N., Szádóczky E., Réthelyi J., Danis I., Skrabski Á., Kopp M. (2008): A megküzdés dimenziói: a Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9: 217–241.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83–94.

 • Sanders, G., Ross-Field, L. (1986): Sexual orientation and visuo-spatial ability. Brain & Cognition, 5 (3): 280–290.

 • Schmaus, B.J., Laubmeier, K.K., Boquiren, V.M., Herzer, M., Zakowski, S.G. (2008): Gender and stress: Differential psychophysiological reactivity to stress reexposure in the laboratory. International Journal of Psychophysiology, 69: 101–106.

 • Selye J. (1969): Életünk és a stressz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 102–123.

 • Selye, H. (1936): A syndrome produced by diverse noxious agent. Nature, 138: 32–45.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Konkolÿ Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8: 259−276.

 • Szabó G. (2008): Az esélyteremtés szintjei − életesemények, stressz és egészségi állapot. In: Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 477–485.

 • Szabó G., Szántó Zs., Susánszky É., Kopp M. (megjelenés alatt): The relationship between life events, stress and chronic health conditions. Stress and Health

 • Tamres, L.K., Janicki, D., Helgeson, V.S. (2002): Sex differences in coping behavior: A meta-analytic review and an examination of relative coping. Personality & Social Psychology Review, 6: 2–30.

 • Tao, J.S., Han, M.F., He, O.Y. (2004): Correlation of cerebral ischemic stroke with life events. Chinese Journal of Clinical Rehabilitation, 8 (4): 606–607.

 • Waber, D.P. (1976): Sex differences in cognition: a function of maturation rate? Science, 192 (4239): 572–574.

 • Weissman, M.M., Neria, Y., Das, A., Feder, A., Blanco, C., Lantigua, R., Shea, S., Gross, R., Gameroff, M.J., Pilowsky, D., Olfson, M. (2005): Gender differences in posttraumatic stress disorder among primary care patients after the World Trade Center attack of September 11, 2001. Gender Medicine, 2: 76–87.

 • WHO (1999): Ageining: Exploding the myth. World Health Organisation, Geneva

 • You, S., Conner, K.R. (2009): Stressful life events and depressive symptoms: influences of gender, event severity, and depression history. Journal of Nervous and Mental Disease, 197: 829–833.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 11 1 1
Sep 2021 7 0 0
Oct 2021 2 2 2
Nov 2021 9 0 0
Dec 2021 14 1 1
Jan 2022 1 2 1
Feb 2022 0 0 0