View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér: Vizsgálatunk a vezető beosztásban dolgozók életminőségének általános leírásán túl a nemi különbségekre fókuszál. A szakirodalmi hivatkozások szerint a nők számára nagyobb kihívást és nagyobb stresszterhet jelentenek a vezető pozícióval kapcsolatos munkahelyi elvárások, és ennek hatása az egészségi állapottal kapcsolatos életminőség mutatóiban is leképeződik. Módszerek: Almintánkat a Hungarostudy 2006-os országos reprezentatív felmérés adatbázisából hoztuk létre, amelyben a 18 éven felüli, gazdaságilag aktív, vezető beosztásban lévő személyek adatai szerepeltek (N = 344 fő). A vezetők stresszterhelését a munkahelyi stressz, a kapcsolati stressz, valamint a foglalkozási és magánéleti szerepek összehangolásából eredő stressz mutatóival jellemeztük. Az életminőség mérésére egyrészt specifikus és általános elégedettségi mutatókat és a boldogság szubjektív megítélését, másrészt az általános közérzet és az egészségi állapot olyan mutatóit használtuk, mint a krónikus betegségek, a szubjektív testi tünetek, a depresszió és a szorongás. Az életstílus kapcsán a rizikómagatartások (dohányzás, alkohol) előfordulását, valamint a testtömegindexet és a fizikai aktivitás, sportolás gyakoriságát elemeztük. Eredmények: A vezető pozícióban lévő nők és férfiak munkával kapcsolatos stresszterhei a mutatók alapján nem különböztek. Ugyanakkor a szoros kapcsolatokból, valamint a munka és a család összeegyeztetéséből származó stressz-szint a vezető nők körében jelentősen magasabb volt, mint a férfiaknál. Az egészségi állapot önértékelése hasonlóan alakult, de emellett a nők az elmúlt 3 év vonatkozásában több orvosi kezelésről számoltak be, mint a férfiak, és lényegesen több szubjektív testi tünetet jeleztek, ami jelentősebb szomatizációra utal. A vezetők általános jóllét szintje nemenként nem különbözik, de emellett a nők nagyobb arányban szoronganak, és elégedetlenebbek a szexuális életükkel, míg a férfiakra jellemzőbb az ellenséges beállítódás. A vezető férfiak gyakrabban fogyasztanak alkoholt és elhízottabbak, mint a női kollégáik. Következtetések: A vizsgálat eredményei alapján nem állítható, hogy a női vezetők sérülékenyebbek, mint a férfiak.

 • Ádám Sz., Cserháti Z., Balog P., Kopp M. (2010): Nemi különbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jóllét mutatóiban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (4), 277—296.

 • Bancila, D., Mittelmark, M.B. (2009): Measuring interpersonal stress with the Bergen Social Relationships Scale. European Journal of Psychological Assessment, 25 (4): 260—265.

 • Barefoot, J.C., Dodge, K.A., Peterson, B.L., Dahlstrom, G., Williams, R.B. (1989): The Cook—Medley Hostility Scale: Item content and ability to predict survival. Psychosomatic Medicine, 51: 46—57.

 • Barnett, R.C. (2004): Women and multiple roles: Myths and reality. Harvard Review of Psychiatry, 12 (3): 158—164.

 • Barsky, A.J., Orav, E.J., Bates, D.W. (2005): Somatization increases medical utilization and costs independent of pychiatric and medical comorbidity. Archives of General Psychiatry, 62: 903—910.

 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65: 183—190.

 • Beck, A.T., Beck, R.W. (1972): Shortened version of BDI. Postgraduate Medicine, 52: 81—85.

 • Canivet, C., Ostergren, P.O., Lindeberg, S.I., Choi, B., Karasek, R., Moghaddassi, M., Isacsson, S.O. (2010): Conflict between the work and family domains and exhaustion among vocationally active men and women. Social Science and Medicine, 70 (8): 1237—1245.

 • Chandola, T., Britton, A., Brunner, E., Hemingway, H., Malik, M., Kumari, M., Badrick, E., Kivimaki, M., Marmot, M.G. (2008). Work stress and coronary heart disease: what are the mechanisms. European Heart Journal, 29: 640—648.

 • Chandola, T., Brunner, E., Marmot, M. (2006). Chronic stress at work and the metabolic syndrome: prospective study. British Medical Journal, 332: 521—525.

 • Cook, W., Medley, D. (1954): Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI. Journal of Applied Psychology, 38: 414—418.

 • Cummins, R. (2000): Objective and subjective quality of life: an interactive model. Social Indicators Research, 52: 55—72.

 • Cserháti Z., Stauder A. (2008): Szubjektív testi tünetek és szomatizáció. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 592—598.

 • Csoboth Cs. (2006): Dohányzás összefüggése az életminőséggel a magyar lakosság körében. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 203—209.

 • Dembe, A.E. (2008): Ethical issues relating to the health effects of long working hours. Journal of Business Ethics, 84 (Suppl. 2): 195—208.

 • Dembe, A.E., Delbos, R., Erickson, J.B. (2008): The Effect of Occupation and industry on the injury risks from demanding work schedules. Journal of Occupational & Environmental Medicine, 50 (10): 1185—1194.

 • Doyal, L. (2001): Sex, gender, and health: the need for a new approach. British Medical Journal, 323 (7320): 1061—1063.

 • Eckersley, R. (2000): The state and fate of nations: implications of subjective measures of personal and social quality of life. Social Indicators Research, 52: 3—27.

 • Firth, L., Mellor, D.J., Moore, K.A., Loquet, C. (2004): How can managers reduce employee intention to quit? Journal of Managerial Psychology, 19 (2): 170—187.

 • Gémes K. (2006): Sport és életminőség. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 167—180.

 • Heraclides, A., Chandola, T., Witte, D.R., Brunner, E.J. (2009): Psychosocial stress at work doubles the risk of type 2 diabetes in middle-aged women: Evidence from the Whitehall II Study. Diabetes Care, 32: 2230—2235.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1992): Magyar lelkiállapot. Végeken, Budapest

 • Kopp M., Skrabski Á., Czakó L. (1990): Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken, 1 (2): 4—24.

 • Kroenke, K., Spitzer, R.L., Williams J.B. (2002): The PHQ-15: Validity of new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 64: 258—266.

 • Miller, T.Q., Smith, T.W., Turner, C.W., Guijarro, M.L., Hallet, A.J. (1996): A meta-analytic review of research on hostility and physical health. Psychological Bulletin, 119: 322—348.

 • Mittelmark, M. (2004): Chronic social stress in the community and associations with psychological distress: A social psychological perspective. International Journal of Mental Health Promotion, 16 (1): 5—17.

 • Neculai K., Salavecz Gy., Stauder A., Kopp M. (2006): Munkahelyi tényezők és pszichés jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nők körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 111—123.

 • Ross, C.E., Mirowsky, J. (2006): Sex differences in the effect of education on depression: Resource multiplication or resource substitution? Social Science and Medicine, 63 (5): 1400—1413.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A HUNGAROSTUDY 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83—94.

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4): 384—402.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Jakab E. (2006a): A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 95—109.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M. (2006b): Az erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 231—246.

 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low reward conditions. Journal of Occupational Health Pychology, 1 (1): 27—41.

 • Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., Peter, R. (2004): The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Social Science and Medicine, 58 (8): 1483—1499.

 • Stolzenberg, R.M. (2001): It’s about time and gender: The effect of wife’s and husband’s employment on their own and each other’s health. American Journal of Sociology, 107 (1): 61—100.

 • Stolzenberg, R.M., Williams, K. (2008): Gendered reciprocity: The effect of husband’s and wife’s work on each other’s health. Social Scince Research, 37 (1): 180—201.

 • Susánszky É., Konkolÿ Thege B., Stauder A., Kopp M. (2006): A WHO Jóllét-kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 247—255.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkolÿ Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8: 259—276.

 • Szumska I. (2006): Az elhízás gyakorisága és hatása az életminőségre. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 210—218.

 • Van de Velde, S., Bracke, P., Levecque, K. (2010): Gender differences in depression in 23 European countries. Cross-national variation in the gender gap in depression. Social Science and Medicine, 71 (2): 305—313.

 • Warde, C., Allen, W., Gelberg, L. (1996): Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences. Journal of General Internal Medicine, 11 (12): 729—735.

 • Zigmond, A.S., Snaith, R.P. (1983): The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67 (6): 361—370.