View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér: Vizsgálatunk a vezető beosztásban dolgozók életminőségének általános leírásán túl a nemi különbségekre fókuszál. A szakirodalmi hivatkozások szerint a nők számára nagyobb kihívást és nagyobb stresszterhet jelentenek a vezető pozícióval kapcsolatos munkahelyi elvárások, és ennek hatása az egészségi állapottal kapcsolatos életminőség mutatóiban is leképeződik. Módszerek: Almintánkat a Hungarostudy 2006-os országos reprezentatív felmérés adatbázisából hoztuk létre, amelyben a 18 éven felüli, gazdaságilag aktív, vezető beosztásban lévő személyek adatai szerepeltek (N = 344 fő). A vezetők stresszterhelését a munkahelyi stressz, a kapcsolati stressz, valamint a foglalkozási és magánéleti szerepek összehangolásából eredő stressz mutatóival jellemeztük. Az életminőség mérésére egyrészt specifikus és általános elégedettségi mutatókat és a boldogság szubjektív megítélését, másrészt az általános közérzet és az egészségi állapot olyan mutatóit használtuk, mint a krónikus betegségek, a szubjektív testi tünetek, a depresszió és a szorongás. Az életstílus kapcsán a rizikómagatartások (dohányzás, alkohol) előfordulását, valamint a testtömegindexet és a fizikai aktivitás, sportolás gyakoriságát elemeztük. Eredmények: A vezető pozícióban lévő nők és férfiak munkával kapcsolatos stresszterhei a mutatók alapján nem különböztek. Ugyanakkor a szoros kapcsolatokból, valamint a munka és a család összeegyeztetéséből származó stressz-szint a vezető nők körében jelentősen magasabb volt, mint a férfiaknál. Az egészségi állapot önértékelése hasonlóan alakult, de emellett a nők az elmúlt 3 év vonatkozásában több orvosi kezelésről számoltak be, mint a férfiak, és lényegesen több szubjektív testi tünetet jeleztek, ami jelentősebb szomatizációra utal. A vezetők általános jóllét szintje nemenként nem különbözik, de emellett a nők nagyobb arányban szoronganak, és elégedetlenebbek a szexuális életükkel, míg a férfiakra jellemzőbb az ellenséges beállítódás. A vezető férfiak gyakrabban fogyasztanak alkoholt és elhízottabbak, mint a női kollégáik. Következtetések: A vizsgálat eredményei alapján nem állítható, hogy a női vezetők sérülékenyebbek, mint a férfiak.

 • Ádám Sz., Cserháti Z., Balog P., Kopp M. (2010): Nemi különbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jóllét mutatóiban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (4), 277—296.

 • Bancila, D., Mittelmark, M.B. (2009): Measuring interpersonal stress with the Bergen Social Relationships Scale. European Journal of Psychological Assessment, 25 (4): 260—265.

 • Barefoot, J.C., Dodge, K.A., Peterson, B.L., Dahlstrom, G., Williams, R.B. (1989): The Cook—Medley Hostility Scale: Item content and ability to predict survival. Psychosomatic Medicine, 51: 46—57.

 • Barnett, R.C. (2004): Women and multiple roles: Myths and reality. Harvard Review of Psychiatry, 12 (3): 158—164.

 • Barsky, A.J., Orav, E.J., Bates, D.W. (2005): Somatization increases medical utilization and costs independent of pychiatric and medical comorbidity. Archives of General Psychiatry, 62: 903—910.

 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., Gudex, C. (1996): The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65: 183—190.

 • Beck, A.T., Beck, R.W. (1972): Shortened version of BDI. Postgraduate Medicine, 52: 81—85.

 • Canivet, C., Ostergren, P.O., Lindeberg, S.I., Choi, B., Karasek, R., Moghaddassi, M., Isacsson, S.O. (2010): Conflict between the work and family domains and exhaustion among vocationally active men and women. Social Science and Medicine, 70 (8): 1237—1245.

 • Chandola, T., Britton, A., Brunner, E., Hemingway, H., Malik, M., Kumari, M., Badrick, E., Kivimaki, M., Marmot, M.G. (2008). Work stress and coronary heart disease: what are the mechanisms. European Heart Journal, 29: 640—648.

 • Chandola, T., Brunner, E., Marmot, M. (2006). Chronic stress at work and the metabolic syndrome: prospective study. British Medical Journal, 332: 521—525.

 • Cook, W., Medley, D. (1954): Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for MMPI. Journal of Applied Psychology, 38: 414—418.

 • Cummins, R. (2000): Objective and subjective quality of life: an interactive model. Social Indicators Research, 52: 55—72.

 • Cserháti Z., Stauder A. (2008): Szubjektív testi tünetek és szomatizáció. In: Kopp M. (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 592—598.

 • Csoboth Cs. (2006): Dohányzás összefüggése az életminőséggel a magyar lakosság körében. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 203—209.

 • Dembe, A.E. (2008): Ethical issues relating to the health effects of long working hours. Journal of Business Ethics, 84 (Suppl. 2): 195—208.

 • Dembe, A.E., Delbos, R., Erickson, J.B. (2008): The Effect of Occupation and industry on the injury risks from demanding work schedules. Journal of Occupational & Environmental Medicine, 50 (10): 1185—1194.

 • Doyal, L. (2001): Sex, gender, and health: the need for a new approach. British Medical Journal, 323 (7320): 1061—1063.

 • Eckersley, R. (2000): The state and fate of nations: implications of subjective measures of personal and social quality of life. Social Indicators Research, 52: 3—27.

 • Firth, L., Mellor, D.J., Moore, K.A., Loquet, C. (2004): How can managers reduce employee intention to quit? Journal of Managerial Psychology, 19 (2): 170—187.

 • Gémes K. (2006): Sport és életminőség. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 167—180.

 • Heraclides, A., Chandola, T., Witte, D.R., Brunner, E.J. (2009): Psychosocial stress at work doubles the risk of type 2 diabetes in middle-aged women: Evidence from the Whitehall II Study. Diabetes Care, 32: 2230—2235.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1992): Magyar lelkiállapot. Végeken, Budapest

 • Kopp M., Skrabski Á., Czakó L. (1990): Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken, 1 (2): 4—24.

 • Kroenke, K., Spitzer, R.L., Williams J.B. (2002): The PHQ-15: Validity of new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 64: 258—266.

 • Miller, T.Q., Smith, T.W., Turner, C.W., Guijarro, M.L., Hallet, A.J. (1996): A meta-analytic review of research on hostility and physical health. Psychological Bulletin, 119: 322—348.

 • Mittelmark, M. (2004): Chronic social stress in the community and associations with psychological distress: A social psychological perspective. International Journal of Mental Health Promotion, 16 (1): 5—17.

 • Neculai K., Salavecz Gy., Stauder A., Kopp M. (2006): Munkahelyi tényezők és pszichés jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nők körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 111—123.

 • Ross, C.E., Mirowsky, J. (2006): Sex differences in the effect of education on depression: Resource multiplication or resource substitution? Social Science and Medicine, 63 (5): 1400—1413.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A HUNGAROSTUDY 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83—94.

 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4): 384—402.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Jakab E. (2006a): A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 95—109.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M. (2006b): Az erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 231—246.

 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low reward conditions. Journal of Occupational Health Pychology, 1 (1): 27—41.

 • Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., Peter, R. (2004): The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Social Science and Medicine, 58 (8): 1483—1499.

 • Stolzenberg, R.M. (2001): It’s about time and gender: The effect of wife’s and husband’s employment on their own and each other’s health. American Journal of Sociology, 107 (1): 61—100.

 • Stolzenberg, R.M., Williams, K. (2008): Gendered reciprocity: The effect of husband’s and wife’s work on each other’s health. Social Scince Research, 37 (1): 180—201.

 • Susánszky É., Konkolÿ Thege B., Stauder A., Kopp M. (2006): A WHO Jóllét-kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7: 247—255.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkolÿ Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8: 259—276.

 • Szumska I. (2006): Az elhízás gyakorisága és hatása az életminőségre. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 210—218.

 • Van de Velde, S., Bracke, P., Levecque, K. (2010): Gender differences in depression in 23 European countries. Cross-national variation in the gender gap in depression. Social Science and Medicine, 71 (2): 305—313.

 • Warde, C., Allen, W., Gelberg, L. (1996): Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences. Journal of General Internal Medicine, 11 (12): 729—735.

 • Zigmond, A.S., Snaith, R.P. (1983): The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67 (6): 361—370.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 13 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 1 3 5
Nov 2021 8 1 1
Dec 2021 1 1 0
Jan 2022 2 2 1
Feb 2022 0 0 0