View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Budapest
 • 2 Nemzeti Sport Intézet Budapest
 • 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport 1580 Budapest Pf. 179.
 • 4 Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Budapest
 • 5 Eötvös Loránd Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
 • 6 Dohányzásról Leszokást Támogató Központ Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér: Az érzelmi intelligencia vizsgálata napjaink pszichológiai kutatásainak egyik ígéretes területe. Több, az érzelmi intelligencia mérésére szolgáló eszköz magyar nyelvre történő adaptálása van jelenleg folyamatban. Ezen mérőeszközök közül az egyik a Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála (WLEIS-HU). Célkitűzés: Kutatásunk célja a WLEIS skála két független mintán történő hazai adaptációja, a kérdőív belső konzisztenciájának ellenőrzése, továbbá a faktorstruktúra és a skála konvergens validitásának vizsgálata volt. Módszer: A kutatásban egy 157 fős egyetemista (átlagéletkor 20,9 év [szórás 1,56], férfiak aránya 38,9%), valamint egy 430 fős fiatal labdarúgó fiúkból álló (átlagéletkor 14,0 év [szórás 0,82]) csoport vett részt. A konvergens validitást egy harmadik, 76 fős egyetemista mintán (átlagéletkor 23,5 év [szórás 3,39], férfiak aránya 40,8%) vizsgáltuk. A WLEIS faktorstruktúráját konfirmatív faktoranalízissel ellenőriztük. Eredmények: Az eredmények szerint magyar nyelven a kérdőívnek egy módosított, 14-tételes verziója alkalmazható (CMIN/df = 1,846; RMSEA (CI90) = 0,038 [0,031–0,045]; CFI = 0,935; TLI = 0,917). A kérdőív belső konzisztenciája és konvergens validitása megfelelő. Következtetések: A WLEIS-HU alkalmas mérőeszköz az érzelmi intelligencia négy alapvető komponensének (saját érzelmek értékelése, mások érzelmeinek értékelése, az érzelmek hasznosítása, az érzelmek irányítása) mérésére.

 • Aslan, S., Erkus, A. (2008): Measurement of emotional intelligence: Validity and reliability studies of two scales. World Applied Sciences Journal, 4 (3): 430–438.

 • Austin, E.J., Saklofske, D.H., Egan, V. (2005): Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38: 547–558.

 • Bar-On, R. (1997): The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-I): A Test of Emotional Intelligence. Multi-Health Systems, Toronto

 • Browne, M.W., Cudeck, R. (1993): Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen, K.A., Long, J.S. (Eds). Testing structural equation models. Sage, Newbury Park, 136–162.

 • Chamorro-Premuzic, T., Bennett, E., Furnham, A. (2007): The happy personality: Mediational role of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 42: 1633–1639.

 • Foo, M.D., Elfenbein, H., Tan, H., Aik, V. (2004): Emotional intelligence and negotiation: The tension between creating and claiming value. International Journal of Conflict Management, 15 (4): 411–429.

 • Goleman, D. (1995): Emotional intelligence. Bantam Books, New York

 • Kun B., Balázs H., Kapitány M., Urbán R., Demetrovics Zs. (2010): Confirmation of the three-factor model of Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the theoretical starting point. Behavior Research Methods, 42 (2): 596–606.

 • Kun B., Demetrovics Zs. (2007). Az érzelmi intelligencia kapcsolata a szerhasználattal, illetve a kémiai és viselkedési addikciókkal. Addictologia Hungarica, 6 (Suppl. 1.): 37–38.

 • Kun B., Demetrovics Zs. (2009): Substance use and emotional intelligence: research data and theoretical considerations. Paper presented at the 20th Annual Conference of the European Society for Social Drug Research. Belfast, 24–26 September

 • Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Emotional intelligence and addictions: a systematic review. Substance Use & Misuse, 45 (7–8): 1131–1160.

 • Kun B., Urbán R., Balázs H., Kapitány M., Nagy H., Oláh A., Demetrovics, Zs. (megjelenés alatt). Az Érzelmek Mérése Skála háromfaktoros modelljének adaptálása. Magyar Pszichológiai Szemle.

 • Lane, R.D., Quinlan, D.M., Schwartz, G.E., Walker, P.A., Zeitlin, S.B. (1990): The Levels of Emotional Awareness Scale: A cognitive-developmental measure of emotion. Journal of Personality Assessment, 55, 124–134.

 • Martinez-Pons, M. (1997): The relation of emotional intelligence with selected areas of personal functioning. Imagination, Cognition and Personality, 17, 3–13.

 • Mayer, J.D., Salovey, P. (1997): What is emotional intelligence? In: Salovey, P., Sluyter, D. (Eds). Emotional development and emotional intelligence: implications for educators. Basic Books, New York, 3–31.

 • Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R. (2002): Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), Version 2.0. Multi-Health Systems, Toronto

 • Parker, J.D.A., Summerfeldt, L.J., Hogan, M.J., Majeski, S.A. (2004): Emotional intelligence and academic success: examining the transition from high school to university. Personality and Individual Differences, 36: 163–172.

 • Rózsa S., Paksi B., Kun B., Vargáné Csóbor L., Demetrovics Zs. (2007): Érzelmi intelligencia és pszichoaktív szerhasználat zalaegerszegi középiskolások reprezentatív mintájában. Addictologia Hungarica, 6 (Suppl. 1.): 60–61.

 • Salovey, P., Bedell, B.T., Detweiler, J.B., Mayer, J.D. (1999): Coping intelligently: Emotional intelligence and the coping process. In: Snyder, C.R. (Ed.). Coping: The psychology of what works. Oxford University Press, New York, 141–164.

 • Salovey, P., Mayer, J.D. (1990): Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9: 185–211.

 • Salovey, P., Stroud, L.R., Woolery, A., Epel, E.S. (2002): Perceived emotional intelligence, stress reactivity, and symptom reports: Further explorations using the trait meta-mood scale. Psychology & Health, 17: 611–627.

 • Schutte, N.S., Malouff, J. M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, C.J., Dornheim, L. (1998): Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25: 167–177.

 • Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996): Using multivariate statistics. (2nd ed.) Harper & Row, New York

 • Tsaousis, I., Nikolaou, I. (2005): Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress and Health, 21: 77–86.

 • van der Zee, K., Thijs, M., Schakel, S.F. (2002): The relationship of emotional intelligence with academic intelligence and the Big Five. European Journal of Personality, 16: 103–125.

 • Wong, C.S., Law, K.S. (2002): The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13: 243–274.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 • Psychiatry and Mental Health SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Neuropsychology and Physiological Psychology SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.157
 • SJR Hirsch-Index (2018): 8

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

EndNote style: LINK

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com