View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Magatartástudományi Intézet 7624 Pécs Szigeti út 12.
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Cél: A félelmet keltő helyzetek iránti fogékonyságot vizsgáljuk a szülői magatartásra való visszaemlékezés tükrében egészséges, fiatal felnőtt, egyetemi hallgatók körében. Célunk az elkerülő magatartással kísért félénkség családi szocializációs folyamatainak részleges feltérképezése. Esősorban a szülők nevelési attitűdjéről őrzött reprezentációk és az elkerülő magatartás kapcsolatát elemeztük. Módszerek: 305 egyetemi hallgató (140 nő és 165 férfi, átlagéletkor 22,0 ± 2,0) vett részt a vizsgálatban. Két önkitöltős kérdőívet használtunk: 1. Félelem Felmérő Kérdőív (Fear Survey Schedule – FSS) Agorafóbia-faktorának 13 állítása; 2. „Szülőkkel kapcsolatos gyermekkori emlékek” (Egna Minnen Betraffende Uppfostran – EMBU) kérdőíves értékelő lista, melynek célja, hogy a szülői nevelésre való visszaemlékezést értékelje. Eredmények: Az eredmények alapján elmondható, hogy van összefüggés a félénkségre épülő elkerülés, agorafóbiás helyzetekkel kapcsolatos fokozott szenzitivitás és a szülői magatartással kapcsolatos emlékek között. Nemek tekintetében a szorongásos zavarok epidemiológiai adatainak megfelelően az agorafóbiás félelmek a lányok esetében statisztikailag szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő (β = –0,176; p = 0,005). A szülői magatartásmódok tekintetében az apa szerető magatartásának hiánya (β = 0,207; p = 0,011), illetve a túlvédő magatartás megléte érzékenyítő tényező (β = 0,214; p = 0,002); az anyai magatartás esetében az anya érzelmi elfogadó magatartása (β = 1,298; p<0,001) állt pozitív kapcsolatban a felnőttkori elkerülő magatartás kialakulásával az agorafóbiás aggodalmakat tartalmazó helyzetekben. Következtetések: Típusos agorafóbiás elkerülési mintázatok tehát nemcsak klinikai szintű szorongás esetében, de sajátos nevelési körülmények következtében egészséges személyeknél is megjelenhetnek. A nevelési körülményekkel kapcsolatos emlékezeti sémák befolyásolják a személyek élményfeldolgozási módjait. Számos érzékenyítő tényezőt azonban nem vizsgáltunk, és a normál személyek vizsgálata is határt szab az eredmények értelmezésének. A felvázolt elméleti modellek az elkerülő magatartás további vizsgálati alapját képezhetik.

 • Ágoston, G., & Rihmer, Z. (1995). A pánikbetegség jelentősége az általános orvosi gyakorlatban. Lege Artis Medicinae, 5, 302–310.

 • American Psychiatric Association (2001). DSM–IV–TR. Budapest: Animula Kiadó

 • Arrindell, W.A., Eisemann, M., Richter, J., Oei, T.P.S., Caballo, E., van der Ende, V., et al. (2003a). Phobic anxiety in 11 nations. Part 1: Dimensional constancy of the five-factor model. Behavior Research and Therapy, 41, 461–479.

 • Arrindell, W.A., Eisemann, M., Richter, J., Oei, T.P.S., Caballo, E., van der Ende, V., et al. (2003b). Masculinity-femininity as a national characteristic and its relationship with national agoraphobic fear levels: Fodor’s sex role hypothesis revitalized. Behavior Research and Therapy, 41, 795–807.

 • Arrindell, W.A., Perris, C., Eisemann, M., de Aldaz, E.G., Van der Ende, J., Kong Sim Guan, D., et al. (1992). Cross–national transferability of the two – factor model of parental rearing behaviour: A contrast of data from Canada, the Federal Republic of Germany, Hungary, Japan, Singapore and Venezuela with Dutch target ratings on the EMBU. Personality and Individual Differences, 31, 343–353.

 • Arrindell, W.A., Perris, C., Van der Ende, J., Gaszner, P., Eisemann, M., & Perris, H. (1989). Cross–national generalizability of dimensions of perceived parental rearing practices: Hungary and the Netherlands, a correction and repetition with healthy adolescents. Psychological Reports, 65, 1079–1088.

 • Arrindell, W.A., Pickersgill, M.J., Bridges, K.R., Kartsounis, L.D., Mervyn-Smith, J., Van der Ende, J., et al. (1987). Self–reported fears of American, British and Dutch university students: A cross–cultural comparative study. Advances in Behavior Research and Therapy, 9, 207–245.

 • Arrindell, W.A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., et al. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary, and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 613–628.

 • Bálint, M. (1990). Az orvos, a betege és a betegség. Budapest: Animula

 • Barcy, M., & Füredi, J. (1994). „A vér nem válik vízzé”. Egy agorafóbiás páciens párterápiája. Pszichoterápia, 3(4), 285–296.

 • Beard, C., Weisberg, R.B., & Keller, M.B. (2010). Health-related quality of life across the anxiety disorders: Findings from a sample of primary care patients. Journal of Anxiety Disorders, 24, 559–564.

 • Beck, A.T., Emery, G. (1999). A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete. Budapest: Animula

 • Bernstein, G.A., Layne, A.E., Egan, E.A., & Nelson, L.P. (2005). Maternal phobic anxiety and child anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 19, 658–672.

 • Biederman, J., Petty, C.R., Hirshfeld-Becker, D.R., Henin, A., Faraone, S.V., Fraire, M., et al. (2007). Developmental trajectories of anxiety disorders in offspring at high risk for panic disorder and major depression. Psychiatry Research, 153, 245–252.

 • Bitter, I. (1996). Szorongásos kórképek. Családorvosok és klinikai társszakmák számára. Budapest: Springer Kiadó

 • Capelli, M., McGrath, P.J., Macdonald, N.E., Katsanis, J., & Lascelles, M. (1989). Parental care and overprotection of children with cystic fibrosis. British Journal of Medical Psychology, 62, 281–289.

 • Cole, M., & Cole, S.R. (1998). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó

 • Doerfler, L.A., Toscano Jr., P.F., Connor, D.F. (2008). Separation anxiety and panic disorder in clinically referred youth. Journal of Anxiety Disorders, 22, 602–611.

 • Erikson, E.H. (1991). Az életciklus: az identitás epigenezise. In E.H. Erikson, A fiatal Luther és más írások (437–498). Budapest: Gondolat

 • Fenichel, O. (1946). The psychoanalytic theory of neuroses. New York: Tavistock

 • Fonagy, P., & Target, M. (1998). A kötődés és a reflektív funkció szerepe a szelf fejlődésében. Thalassa, 1, 5–43.

 • Fonagy, P., & Target, M. (2005): Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében. Budapest: Gondolat Kiadó

 • Fonagy, P., Target, M., & Gergely, Gy. (2001). A kötődés és a borderline személyiségzavar. Thalassa, 1, 21–49.

 • Freud, S. (1986). Bevezetés a pszichoanalízisbe. Budapest: Gondolat Kiadó

 • Freud, S. (1999). Újabb előadások a lélekelemzésről. Budapest: Filum Könyvkiadó

 • Furman, J.M., & Jacob, R.G. (2001). A clinical taxonomy of dizziness and anxiety in the otoneurological setting. Journal of Anxiety Disorders, 1(2), 9–26.

 • Gádoros, J. (1996). Depresszió és szorongásos zavarok gyermek- és serdülőkorban. Háziorvos Továbbképző Szemle, 1, 76–78.

 • Gergely, Gy. (1993). Pszichoanalitikus rekonstrukciók a kognitív pszichológia szemszögéből: a hasítás és a projekció ontogenetikus eredete Melanie Klein és Margaret Mahler elméleteiben. Thalassa, 1, 117–149.

 • Haraszti, L. (1995). A fóbiák pszichoterápiája. Pszichoterápia, 4, 251–265.

 • Horgász, Cs. (2001). Szkizoid mechanizmusok a klausztrofóbiában. In L. Bokor (szerk.), Fejlődés és gyász – Új utak és lehetőségek az ezredforduló pszichoanalízisében (95–103). Budapest: Animula

 • Horváth, K. (1983). Tárgykapcsolatok – Személyiségfejlődés. Margaret Mahler életművéről. Pszichológia, 4, 559–571.

 • Howell, H.B., Castle, D., & Yonkers, K.A. (2006). Anxiety disorders in women. In D. Castle, J. Kulkarni, & K.M. Abel (Eds.), Mood and anxiety disorders in women (59–74). Cambridge: Cambridge University Press

 • Jacobs, W.J., & Nadel, L. (1985). Stress induced recovery of fears and phobias. Psychological Review, 92, 512–531.

 • Kállai, J. (2008). A szorongásos és védekező magatartás kognitív neuropszichológiai mechanizmusai II. Magyar Pszichológiai Szemle, 63(2), 291–310.

 • Kállai, J., Kerekes, Zs., Osváth, A., Makány, T., & Járai, R. (2003). Korai navigációs tapasztalatok, valamint a szorongás és félelmek hatása nők és férfiak tájékozódási stratégiáinak alakulására. Magyar Pszichológiai Szemle, 58(3), 319–340.

 • Kállai, J., Kóczán, Gy., & Martin, L. (1992–93). Pániktünetek és az én védelmét szolgáló mechanizmusok kapcsolata. Magyar Pszichológiai Szemle, 48–49(5/6), 430–444.

 • Kállai, J., Kóczán, Gy., Sörédi, P., & Szabó, I. (1992). Pániktünetek különböző diagnosztikai kategóriákban. Psychiatria Hungarica, 7, 235–244.

 • Kállai, J., Mácsai, E., & Fekete, S. (1991). Az első pánikroham kognitív közvetítő elemei pánikbeteg és agorafóbiás személyeknél. Psychiatria Hungarica, 6(1), 31–41.

 • Kállai, J., & Molnár, P. (1991). A környezetről kialakított kognitív térkép megszerkesztésének hiányosságai agorafóbiás személyeknél. Ideggyógyászati Szemle, 44, 297–302.

 • Klein, D.F., & Gittelman-Klein, R. (1984). Relationship between separation anxiety and panic and agoraphobic disorders. Psychopatology, 1, 17–56.

 • Klein, D.F., & Gorman, J.M. (1987). A model of panic and agoraphobic development. Acta Psychiatria Scandinavica, 76, 87–95.

 • Kopp, M. (1991). A szorongás. Lege Artis Medicinae, 1(4), 216–225.

 • Kopp, M. (1992). A szorongásos megbetegedések pszichofiziológiai modellje és pszichofiziológiai kontroll kezelésének alapelvei. Psychiatria Hungarica, 1, 43–55.

 • Kovács, A. (2002). A pánikbetegség és kezelése. Medicus Anonymus, 3, 15–19.

 • Lieb, R., & Wittchen, H. U. (2005). Angststörungen. In M. Perrez, & U. Baumann (Hrsg.), Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie (893–938). Bern: Verlag Hans Huber

 • Lyons-Ruth, K. (1991). Reapprochement or approchement: Mahler’s theory reconsidered from the vantage point of recent research on early attachment relationships. Psychoanalytic Psychology, 8, 1–23.

 • Mahler, M. (1987). A korai lelki fejlődés egészséges útja. Kézirat. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság

 • Margraf, J., & Ehlers, A. (1988). Biological models of panic disorder and agoraphobia: Theory and evidence. In M. Roth, G. D. Burrows, & R. Noyes (Eds.), Handbook of anxiety (1–39). Amsterdam: Elsevier

 • Mathews, A.M., Gelder, M.G., & Johnston, D.W. (1982). Agoraphobia. Nature and treatment. London–New York: Tavistock Publications

 • Molnár, Gy. (1987). Szorongás. In Sz. Vizi E., & K. Magyar (szerk.), Az idegrendszer megbetegedéseinek neurokémiai alapjai (81–106). Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • Mórotz, K. (2005). A pánik és az agorafóbia. In K. Mórotz, & D. Perczel Forintos (szerk.), Kognitív viselkedésterápia (277–336). Budapest: Medicina Kiadó

 • Muris, P., & Merckelbach, H. (1998). Perceived parental rearing behaviour and anxiety disorders symptoms in normal children. Personality and Individual Differences, 6, 1199–1206.

 • Nemes, L. (1987). A fóbiás tünetek pszichoanalitikus felfogása. Kézirat. Magyar Pszichológiai Társaság, Pszichoterápiás szekció

 • Nesse, R.M. (1987). An evolutionary perspective on panic disorder and agoraphobia. Ethology and Sociobiology, 8, 73–83.

 • Nesse, R.M. (1999). Proximate and evolutionary studies of anxiety, stress and depression: Synergy at the interface. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 23, 895–903.

 • Preter, M., & Klein, D.F. (2008). Panic, suffocation false alarms, separation anxiety and endogenous opioids. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 32, 603–612.

 • Rachman, S. (2002). Anxiety. East Sussex: Psychology Press

 • Ranschburg, J. (1998). Félelem, harag, agresszió. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 • Rector, N.A., Szacun-Shimizu, K., & Leybman, M. (2007). Anxiety sensitivity within the anxiety disorders: Disorder-specific sensitivities and depression comorbidity. Behaviour Research and Therapy, 45, 1967–1975.

 • Reitman, D., & Asseff, J. (2010). Parenting practices and their relation to anxiety in young adulthood. Journal of Anxiety Disorders, 24, 565–572.

 • Rihmer, Z. (1995). A pánikbetegség epidemiológiája. Psychiatria Hungarica, 2, 171–178.

 • Rihmer, Z. (1999). A pánikbetegség mai szemlélete és kezelése. Novitates, 3, 7–13.

 • Rosen, J.B., & Schulkin, J. (1998). From normal fear to pathological anxiety. Psychological Review, 2, 325–350.

 • Silove, D., & Manicavasagar, V. (2001). Early separation anxiety and its relationship to adult anxiety disorders. In M.W. Vasey, & M.R. Dadds (Eds.), The Developmental Psychopathology of Anxiety (459–480). Oxford: Oxford University Press

 • Schmidt, N.B., Keough, M.E., Mitchell, M.A., Reynolds, E.K., MacPherson, L., Zvolensky, M.J., et al. (2010). Anxiety sensitivity: Prospective prediction of anxiety among early adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 24, 503–508.

 • Schmidt, N.B., Zvolensky, M.J., & Maner, J.K. (2006). Anxiety sensitivity: Prospective prediction of panic attacks and Axis I pathology. Journal of Psychiatric Research, 40, 691–699.

 • Szendi, G. (2000). Pánikbetegség: a probléma még nincs megoldva. Praxis, 10, 13–17.

 • Szilvás, A., & Túry, F. (2002). Az agorafóbia párkapcsolati dinamikája és párterápiás lehetőségei. Pszichoterápia, 3, 208–214.

 • Varela, R.E., Sanchez-Sosa, J.J., Biggs, B.K., & Luis, T.M. (2009). Parenting strategies and socio-cultural influences in childhood anxiety: Mexican, Latin American descent, and European American families. Journal of Anxiety Disorders, 23, 609–616.

 • Viaud-Delmon, I., Ivanenko, Y.P., Berthoz, A., & Jouvent, R. (2000). Adaptation as a sensorial profile in trait anxiety: A study with virtual reality. Journal of Anxiety Disorders, 6, 583–601.

 • Weiss, D.D., & Last, C.G. (2001). Developmental variations in the prevalence and manifestation of anxiety disorders. In M.W. Vasey, & M.R. Dadds (Eds.), The Developmental Psychopathology of Anxiety (27–44). Oxford: Oxford University Press

 • Winnicott, D.W. (1999). Játszás és valóság. Budapest: Animula

 • Winnicott, D.W. (2000). Kisgyermek, család, külvilág. Budapest: Animula

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 4 1 0
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 3 0 0
Feb 2022 0 0 0