View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet H-1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A nyugati kultúrában negatív attitűdök kapcsolódnak az elhízáshoz. Az elhízással kapcsolatos előítéletek már óvodáskortól kezdődően kimutathatóak. A negatív előítélet és diszkrimináció káros hatást gyakorolhat az elhízott gyermekek és serdülők mentális és testi egészségére. A stigmatizáció típusának és mértékének felmérése kulcsfontosságú lehet a megfelelő intervenciós programok kidolgozása szempontjából. Cél: A kutatás célja az elhízottakkal szembeni előítéletek potenciális magyarázó változóinak vizsgálata volt 10–15 év közötti gyermekek körében. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 370, 10–15 év közötti diák (145 fiú és 225 lány) vett részt. Az alábbi mérőeszközöket alkalmaztuk: Szociokulturális Hatások Kérdőív, Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív, Vizuális Analóg Skála, Melléknévlista, Közös Tevékenységek Kérdőív. Eredmények: A serdülők felismerik és elfogadják a megjelenés szociokulturális standardjait, azaz internalizálják korunk szépségideáljait. Ezzel párhuzamosan mindkét nem körében jelen van az elhízottakkal szembeni előítélet, ugyanis mind a fiúk, mind a lányok az elhízott gyermekfigurákat preferálták a legkevésbé. A külső megjelenésre vonatkozó szociokulturális (média-, kortárs-, szülői) hatások, valamint a megjelenés szociokulturális standardjainak (karcsú, illetve sportos testideál) internalizálása azonban csak kevés prediktív erővel bírt az előítélet alakulására vonatkozóan. Következtetések: Tekintettel az elhízással kapcsolatos negatív előítéleteknek és diszkriminációnak az elhízott egyének pszichés és testi egészségére gyakorolt potenciálisan káros következményeire, különösen fontos lenne további kutatásokat végezni a serdülőkorúak körében megjelenő, elhízással kapcsolatos negatív attitűdök és előítélet magyarázó változóinak feltárása érdekében.

 • Adams, G.R., Hicken, M., & Salehi, M. (1988). Socialization of the physical attractiveness stereotype: Parental expectations and verbal behaviors. International Journal of Psychology, 23(1), 137–149.

 • Adams, K., Sargent, R.G., Thompson, S.H., Richter, D., Corwin, S.J., & Rogan, T.J. (2000). A study of body weight concerns and weight control practices of 4th and 7th grade adolescents. Ethnicity and Health, 5(1), 79–94.

 • Ashmore, J.A., Friedman, K.E., Reichmann, S.K., & Musante, G.J. (2008). Weight-based stigmatization, psychological distress, & binge eating behavior among obese treatment-seeking adults. Eating Behaviors, 9(2), 203–209.

 • Bell, S.K., & Morgan, S.B (2000). Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer presented as obese: Does a medical explanation for the obesity make a difference? Journal of Pediatric Psychology, 25(3), 137–145.

 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155–159.

 • Cole, M., & Cole, S.R. (2003). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó

 • Cramer, P., & Steinwert, T. (1998). Thin is good, fat is bad: How early does it begin? Journal of Applied Developmental Psychology, 19(3), 429–451.

 • Crandall, C. (1995). Do parents discriminate against their heavyweight daughters? Personality and Social Psychology Bulletin, 21(7), 724–735.

 • Dierk, J.M., Conradt, M., Rauh, E., Schlumberger, P., Hebebrand, J., & Rief, W. (2006). What determines well-being in obesity? Associations with BMI, social skills, and social support. Journal of Psychosomatic Research, 60(3), 219–227.

 • Falkner, N.H., French, S.A., Jeffery, R.W., Neumark-Sztainer, D., Sherwood, N.E., Morton, N. (1999). Mistreatment due to weight: Prevalence and sources of perceived mistreatment in women and men. Obesity Research, 7(6), 572−576.

 • Featherstone, M. (1997). A test a fogyasztói kultúrában. In M. Feathorstone, M. Hepworth, & B.S. Turner (szerk.), A test: Társadalmi fejlődés, kulturális teória (70−107). Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó

 • Friedman, M.A., & Brownell, K.D. (1995). Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation. Psychological Bulletin, 117(1), 3–20.

 • Geier, A.B., Schwartz, M.B., & Brownell, K.D. (2003). ‘‘Before and after’’ diet advertisements escalate weight stigma. Eating and Weight Disorders, 8(4), 282–288.

 • Greenberg, B. S., Eastin, M., Hofschire, L., Lachlan, K., & Brownell, K. D. (2003). Portrayals of overweight and obese individuals on commercial television. American Journal of Public Health, 93(8), 1342–1348.

 • Greenleaf, C., Chambliss, H., Rhea, D.J, Martin, S.B, & Morrow, J.R. (2006). Weight stereotypes and behavioral intentions toward thin and fat peers among white and hispanic adolescents. Journal of Adolescent Health, 39(4), 546–552.

 • Hammond, R.A., & Levine, R. (2010). The economic impact of obesity in the United States. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 3, 285–295.

 • Harrison, K. (2000). Television viewing, fat stereotyping, body shape standards, and eating disorder symptomatology in grade school children. Communication Research, 27(5), 617–640.

 • Jones, D.C., Vigfusdottir, H., & Lee, Y. (2004). Body image and the appearance culture among adolescent girls and boys: An examination of friend conversations, peer criticism, appearance magazines, and the internalization of appearance ideals. Journal of Adolescent Research, 19(3), 323–339.

 • Keery, H., Van Den Berg, P., & Thompson, J.K. (2004). An evaluation of the Tripartite Influence Model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. Body Image, 1(3), 237–251.

 • Kiss, N. (2008). A serdülőkori önértékelés kapcsolata a testképpel való elégedetlenséggel (Szakdolgozat). Budapest: ELTE PPK Pszichológiai Intézet

 • Klein, H., & Shiffman, K.S. (2005). Thin is ‘‘in’’ and stout is ‘‘out’’: What animated cartoons tell viewers about body weight. Eating and Weight Disorders, 10(2), 107–116.

 • Klein, H., & Shiffman, K.S. (2006). Messages about physical attractiveness in animated cartoons. Body Image, 3(4), 353–363.

 • Latner, J.D., Rosewall, J.K., & Simmonds, M.B. (2007a). Childhood obesity stigma: Association with television, videogame, and magazine exposure. Body Image, 4(2), 147–155.

 • Latner, J.D., & Schwartz, M.B. (2005). Weight bias in a child’s world. In K. D. Brownell, R. M. Puhl, M. B. Schwartz, & L. Rudd (Eds.), Weight bias: Nature, consequences, and remedies (54–67). New York: Guilford Publications

 • Latner, J.D., Simmonds, M., Rosewall, J. K., & Stunkard, A. J. (2007b). Assessment of obesity stigmatization in children and adolescents: Modernizing a standard measure. Obesity, 15(12), 3078–3085.

 • Lin, L., & Reid, K. (2009). The relationship between media exposure and antifat attitudes: The role of dysfunctional appearance beliefs. Body Image, 6(1), 52–55.

 • Morgan, S.B., Walker, M., & Bieberich, A.A. (1996). The Shared Activity Questionnaire. Unpublished manuscript. Memphis: University of Memphis

 • Myers, T.A., & Crowther, J.H. (2007). Sociocultural pressures, thin-ideal internalization, self-objectification, and body dissatisfaction: Could feminist beliefs be a moderating factor? Body Image, 4(3), 296–308.

 • Papp, I., Czeglédi, E., & Túry, F. (2010). Az elhízással kapcsolatos attitűd mérése gyermekkorban – a Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának pszichometriai sajátságai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(3), 209–225.

 • Penny, H., & Haddock, G. (2007). Anti-fat prejudice among children: The “mere proximity” effect in 5–10 year olds. Journal of Experimental Social Psychology, 43(4), 678–683.

 • Puhl, R.M., & Brownell, K.D. (2001). Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9(12), 788–805.

 • Puhl, R.M., & Brownell, K.D. (2003). Psychosocial origins of obesity stigma: toward changing a powerful and pervasive bias. Obesity Reviews, 4(4), 213–227.

 • Reilly, J.J., Methven, E., McDowell, Z.C., Hacking, B., Alexander, D., Stewart, L., et al. (2003). Health consequences of obesity. Archives of Disease in Childhood, 88, 748–752.

 • Schwartz, M.B., Vartanian, L.R., Nosek, B.A., & Brownell, K.D. (2006). The influence of one’s own body weight on implicit and explicit anti-fat bias. Obesity, 14(12), 440–447.

 • Schwimmer, J.B., Burwinkle, T.M., & Varni, J.W. (2003). Health-related quality of life of severely obese children and adolescents. Journal of the American Medical Association, 289, 1813–1819.

 • Smolak, L. (2004). Body image in children and adolescents: Where do we go from here? Body Image, 1(1), 15–28.

 • Stanford, J.N., & McCabe, M.P. (2005). Sociocultural influences on adolescent boys’ body image and body change strategies. Body Image, 2(2), 105–113.

 • Storch, E.A., & Ledley, D.R. (2005). Peer victimization and psychosocial adjustment in children: Current knowledge and future directions. Clinical Pediatrics, 44(1), 29–38.

 • Székelyi, M., & Barna, I. (2002). Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex Kiadó

 • Thompson, J.K., & Stice, E. (2001). Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 181–183.

 • Thompson, J.K., Van Den Berg, P., Roehrig M., Guarda A.S., & Heinberg L.S. (2004). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3). Development and validation. International Journal of Eating Disorders, 35(3), 293–304.

 • Van den Berg, P., Paxton, S. J., Keery, H., Wall, M., Guo, J., & Neumark-Sztainer, D. (2007). Body dissatisfaction and body comparison with media images in males and females. Body Image, 4(3), 257–268.

 • Vartanian, L.R., Herman, P.C., & Polivy, J. (2005). Implicit and explicit attitudes toward fatness and thinness: The role of the internalization of societal standards. Body Image, 2(4), 373–381.

 • Wardle, J., & Johnson, F. (2002). Weight and dieting: Examining levels of weight concern in British adults. International Journal of Obesity, 26(9), 1144–1149.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 30 30 5
Full Text Views 19 17 0
PDF Downloads 6 3 0