View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Magatartástudományi Intézet 6722 Szeged Szentháromság u. 5.
 • | 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A pozitív pszichológiában az ún. humán erősségek és adaptációt szolgáló karakterjegyek között tartjuk számon a spiritualitást. A serdülőkori spiritualitásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen hatékony védőfaktor és fejlődéstani erőforrás. Jelen tanulmányunkban ezért azt vizsgáltuk, hogy a spirituális jóllét miként függ össze a mentális egészség két mutatójával, a depressziós tünetegyüttessel és az élettel való elégedettséggel. Kérdőíves adatfelvételünk során 656 szegedi középiskolást kérdeztünk meg (életkoruk 14—21 év, átlag = 16,5 év, szórás = 1,5 év, a minta 49,1%-a lány). A függő változóként szereplő depressziós tünetegyüttes és az élettel való elégedettség, valamint a független változóként alkalmazott spirituális jóllét mutatói (vallási és egzisztenciális jóllét) közötti összefüggések elemzéséhez többváltozós lineáris regresszióelemzést (stepwise módszert) alkalmaztunk, a modellbe olyan egyéb potenciális védőfaktorokat is bevonva, mint az optimizmus és a belső/külső kontroll. A kétoldalú kapcsolatokat jellemző korrelációs együtthatók megerősítik az optimizmus és a belső kontroll, valamint az egzisztenciális jóllét összefüggését az alacsonyabb depressziópontszámmal és az élettel való elégedettség nagyobb mértékével. A többváltozós elemzés szerint a depresszió legerősebb prediktora az optimizmus, amit az egzisztenciális jóllét követ; az élettel való elégedettség esetében a sorrend fordított. Emellett a külső kontroll nemcsak depresszióra hajlamosít, hanem rontja az élettel való elégedettséget is. Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy azok a serdülők, akik optimisták, választ találnak az egzisztenciális kérdésekre, és nem a külső kontrollban bízva hozzák döntéseiket, kevésbé hajlamosak depresszióra és életükkel is elégedettebbek.

 • Ayres, C.G. (2008). Mediators of the relationship between social support and positive health practices in middle adolescents. Journal of Pediatric Health Care, 22, 94—102.

 • Bekelman, D.B., Dy, S.M., Becker, D.M., Wittstein, I.S., Hendricks, D.E., Yamashita, T.E., et al. (2007). Spiritual well-being and depression in patients with heart failure. Journal of General Internal Medicine, 22, 470—477.

 • Benson, P.L., Roehlkepartain, E.C., & Rude, S.P. (2003). Spiritual development in childhood and adolescence: Toward a field of inquiry. Applied Developmental Science, 7, 205—213.

 • Benson, P.L., Scales, P.C., Sesma, A., & Roehlkepartain, E.C. (2005). Adolescent spirituality. Adolescent & Family Health, 4, 41—51.

 • Boivin, M.J, Kirby, A.L, Underwood, L.K, & Sylva, H. (1999). Spiritual Well-Being Scale. In P. Hill, & R. Hood (Eds.), Measures of religiosity (382—385.). Birmingham, AL: Religious Education Press

 • Brassai, L., Pikó, B.F., & Steger, M.F. (2011). Meaning in life: Is it a protective factor for adolescents’ psychological health? International Journal of Behavioral Medicine, 18, 44—51.

 • Brinkenhoff, M.B., & Jacob, J.C. (1987). Quasi-religious meaning systems, official religion, and quality of life in an alternative lifestyle: A survey from the back-to-the-land movement. Journal for the Scientific Study of Religion, 26, 63—80.

 • Brunstein, J.C. (1993). Personal goals and subjective well-being: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1061—1070.

 • Buford, R., Paloutzian, R., & Ellison, C. (1991). Norms for the Spiritual Well-Being Scale. Journal of Psychology and Theology, 19, 56—70.

 • Cotton, S., Kudel, I., Humenay R.Y., Pallerla, H., Tsevat, J., Succop, P., et al. (2009). Spiritual well-being and mental health outcomes in adolescents with or without inflammatory bowel disease. Journal of Adolescent Health, 44, 485—492.

 • Cotton, S., Larkin, E., Hoopes, A., Cromer, B.A., & Rosenthal, S.L. (2005). The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors. Journal of Adolescent Health, 36, 529.e7—529.e14.

 • Dag, I. (1999). The relationship among paranormal beliefs, locus of control and psychopathology in a Turkish college sample. Personality and Individual Differences, 26, 723—737.

 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71—75.

 • Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276—302.

 • Extremera, N., Durán, A., & Rey, L. (2007). Perceived emotional intelligence and dispositional optimism-pessimism: Analyzing their role in predicting psychological adjustment among adolescents. Personality and Individual Differences, 42, 1069—1079.

 • Frankl, V.E. (1997). Orvosi lélekgondozás. Budapest: UR Könyvkiadó és Multimédia Stúdió Kft.

 • Friedman, R.A. (2006). Uncovering an epidemic — screening for mental illness in teens. The New England Journal of Medicine, 355(26), 2717—2719.

 • George, L.K., Ellison, C.G., & Larson, D.B. (2002). Explaining the relationships between religious involvement and health. Psychological Inquiry, 13, 190—200.

 • Giblin, P.T., Poland, M.L., & Ager, J.W. (1988). Clinical applications of self-esteem and locus of control to adolescent health. Journal of Adolescent Health Care, 9, 1—14.

 • Gomez, R., & Fisher, J.W. (2003). Domains of spiritual well-being and development and validation of the Spiritual Well-Being Questionnaire. Personality and Individual Differences, 35, 1975—1991.

 • Henningsgaard, J.M., & Arnau, R.C. (2008). Relationships between religiosity, spirituality, and personality: A multivariate analysis. Personality and Individual Differences, 45, 703—708.

 • Jafari, E., Deshiri, G.R., Eskandari, J., Najafi, M., Heshmati, R., & Hoseinifar, J. (2010). Spiritual well-being and mental health in university students. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 5, 1477—1481.

 • Kézdy, A., Martos, T., Boland, V., & Horváth-Szabó, K. (2011). Religious doubts and mental health in adolescence and young adulthood: The associations with religious attitudes. Journal of Adolescence, 34, 39—47.

 • Kézdy, A., Martos, T., Urbán, Sz., & Horváth-Szabó, K. (2010). A vallásos attitűdök, a megküzdési módok és a lelki egészség összefüggései serdülő- és fiatal felnőttkorban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11, 1—16.

 • Kovacs, M. (1992). Children’s Depression Inventory (CDI). Toronto: Multi-Health Systems

 • Kovács, E., & Pikó, B. (2009). Vallásosság a magyar középiskolások körében. Társadalomkutatás, 27(1), 27—48.

 • Landau, R. (1995). Locus of control and socioeconomic status: Does internal locus of control reflect real resources and opportunities or personal coping abilities? Social Science and Medicine, 41, 1499—1505.

 • Mabe, P.A., & Josephson, A.M. (2004). Child and adolescent psychopathology: Spiritual and religious perspectives. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 13, 111—125.

 • Martos, T., Konkolÿ Thege, B., & Steger, M.F. (2010). It’s not only what you hold, it’s how you hold it: Dimensions of religiosity and meaning of life. Personality and Individual Differences, 49, 863—868.

 • Martos, T., Szabó, G., & Rózsa, S. (2006). Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171—191.

 • McCoubrie, R.C., & Davies, A.N. (2006). Is there a correlation between spirituality and anxiety and depression in patients with advanced cancer? Supportive Care in Cancer, 14, 379—385.

 • Miller, W.R., & Thoresen, C.E. (2003). Spirituality, religion, and health. An emerging field. American Psychologist, 58, 24—35.

 • Moreira-Almeida, A., Neto, F.L., & Koenig, H.G. (2006). Religiousness and mental health: A review. Revista Brasileira Psiquiatria, 28(3), 242—250.

 • Oláh, A. (1982). Kérdőíves módszerek a külső-belső kontroll attitűd vizsgálatára. Módszertani Füzetek, No. 19. Budapest: Országos Pályaválasztási Intézet

 • Pauwlik, Zs., & Margitics, F. (2008). Személyes törekvések kapcsolata a szubjektív jólléttel főiskolai hallgatóknál. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 1—33.

 • Paloutzian, R.F., & Ellison, C.W. (1982). Loneliness, spiritual well-being and quality of life. In L.A. Peplau, & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy (224—237). New York: Wiley Interscience

 • Pecchenino, R.A. (2009). Becoming: Identity and spirituality. The Journal of Socio-Economics, 38, 31—36.

 • Peterman, A.H., Fitchett, G., Brady, M.J., Hernandez, L., & Cella, D. (2002). Measuring spiritual well-being in people with cancer: The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy — Spiritual Well-Being Scale (FACIT — Sp). Annals of Behavioral Medicine, 24, 49—58.

 • Piedmont, R.L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. Journal of Personality, 67, 985—1013.

 • Pikó, B. (2005). Lelki egészség a modern társadalomban. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Pikó, B.F., & Fitzpatrick, K.M. (2003). Depressive symptomatology among Hungarian youth: A risk and protective factors approach. American Journal of Orthopsychiatry, 73, 44—54.

 • Pikó, B., & Kovács, E. (2009). Vallásosság mint védőfaktor? Serdülők pszichikai egészségének szociális epidemiológiai vizsgálata. Orvosi Hetilap, 150(41), 1903—1908.

 • Pikó, B., Kovács, E., & Kriston, P. (2011). A belső/külső kontroll és a serdülőkori szerfogyasztás összefüggésének jelentősége a magatartásorvoslásban. Orvosi Hetilap, 152(9), 331—337.

 • Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Letöltve: 2011. 01. 06-án: http://www.psych.uncc.edu/pagoolka/LC.html

 • Rózsa, S., Vetró, Á., V. Komlósi, A., Gádoros, J., Kő, N., & Csorba, J. (1999). Gyermek és serdülőkori depresszió kérdőíves mérésének lehetősége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján. Pszichológia, 19, 459—482.

 • Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219—247.

 • Steen, T.A., Kachorek, L.V., & Peterson, C. (2003). Character strengths among youth. Journal of Youth and Adolescence, 32, 5—16.

 • Szondy, M. (2008). Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás. Doktori értekezés. Budapest: ELTE PPK

 • Tsuang, M.T., Simpson, J.C., Koenen, K.C., Kremen, W.S., & Lyons, M.J. (2007). Spiritual well-being and health. Journal of Nervous & Mental Disease, 195, 673—680.

 • Unterrainer, H.-F., Ladenhauf, K.H., Moazedi, M.L., Wallner-Liebmann, S.J., & Fink, A. (2010). Dimensions of religious/spiritual well-being and their relation to personality and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 49, 192—197.

 • Walker, C., Ainette, M.G., Wills, T.A., & Mendoza, D. (2007). Religiosity and substance use: Test of an indirect-effect model in early and middle adolescence. Psychology of Addictive Behaviors, 21, 84—96.

 • Wong, S.S., & Lim, T. (2009). Hope versus optimism in Singaporean adolescents: Contributions to depression and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 46, 648—652.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 14 1 2
May 2021 6 0 0
Jun 2021 11 0 0
Jul 2021 6 0 0
Aug 2021 27 1 1
Sep 2021 7 1 2
Oct 2021 0 0 0