View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudomány Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Jelen tanulmányban magyar egyetemi hallgatók pesszimizmus-szintjét vizsgáltuk. Szerettük volna megtudni, hogy a pesszimizmus a konformitás szintjén jellemző-e ránk vagy intrinzik módon, belülről fakadóan vagyunk ilyen pesszimisták. A tanulmányban bemutatott kutatás itthon és külföldön (Bécsben) tanuló magyar (90 fő, átlagéletkor: 23,3 év; szórás: 2,18 év) és hazánkban és saját országukban (Ausztriában) tanuló külföldi egyetemista diák (60 fő, átlagéletkor: 22,2 év; szórás: 2,32 év) optimizmusának szintjét és szubjektív jóllétét hasonlítja össze. Az optimizmus mérésére indirekt és direkt — önbeszámolós — módszert is alkalmaztunk. Indirekt úton értelmezésekben és tervezett viselkedésválasztásokban való megnyilvánulásként ragadtuk meg az optimizmust, általunk szerkesztett ’félig-üres’ történetek segítségével. Direkt módszerként a Berni Szubjektív Jóllét Kérdőív pozitív attitűdöt mérő skáláját alkalmaztuk. Eredményeink szerint a magyar diákok mind saját [F(1,148) = 77,36; p<0,001], mind idegen környezetben szignifikánsan pesszimistábbnak mutatkoztak külföldi társaiknál. A közvetett optimizmusra vonatkozó eredményekkel szemben a pozitív attitűdre és szubjektív jóllétre vonatkozó önbeszámolókat a vizsgálat kulturális közege befolyásolta: a külföldön tanuló magyarok pozitívabbnak ítélték meg mentális jóllétüket [F(3,146) = 13,77; p<0,001] és pozitívabb élettel szembeni attitűdökről számoltak be, mint itthon élő társaik [F(3,146) = 11,33; p<0,001].

 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: a theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletin, 84, 888—918.

 • Allison, P.J., Guichard, C., & Gilain, L. (2000). A prospective investigation of dispositional optimism as a predictor of health-related quality of life in head and neck cancer patients. Quality of Life Research, 9, 951—960.

 • Balázs, G. (2005). Hungaropesszimizmus — kommunikációs, nyelvi megjegyzések a magyarok állítólagos borús lelkületéről. Napút Online Kulturális Folyóirat, 8, 99—104.

 • Bernáth, Á. (2007). Deviáns és nem deviáns serdülők szubjektív jólléte az igazságos világba vetett hit függvényében. Szakdolgozat. Debrecen: Debreceni Egyetem

 • Bérdi, M., & Köteles, F. (2010). Az optimizmus mérése: Az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT-R) pszichometriai jellemzői hazai mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 65, 273—294.

 • Berry, J.W., Kim, U., Minde, T., & Mok, D. (1987). Comparative studies of acculturative stress. International Migration Review, 11, 491—510.

 • Brissette, I., Scheier, M.F., & Carver, C.S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 102—111.

 • Carver, C.S., & Gaines, J.G. (1987). Optimism, pessimism and postpartum depression. Cognitive Therapy and Research, 11, 449—462.

 • Carver, C.S., Pozo, C., Harris, S.D., Noriega, V., Scheier, M.F., Robinson, D.S., et al. (1993). How coping mediates the effect of optimism on distress: A study of women with early stage breast cancer. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 375—390.

 • Carver, C.S., Scheier, M.F., & Segerstrom, S.C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879—889.

 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542—575.

 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71—75.

 • Frey, B.S., Benesch, C., & Stutzer, A. (2007). Does watching TV make us happy? Journal of Economic Psychology, 28, 283—313.

 • Furnham, A. (1988). The adjusment of sojourners. In Y.Y. Kim, & W.B. Gudykunst (Eds.), Cross-cultural adaptation: Current approaches (42—61). Newbury Park, CA: Sage

 • Galchenko, I., van de Vijver, F.J.R. (2007). The role of perceived cultural distance in the acculturation of exchange students in Russia. International Journal of Intercultural Relations, 31(2), 181—197.

 • Gibson, B., & Sanbonmatsu, D.M. (2004). Optimism, pessimism, and gambling: The downside of optimism. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(2), 149—160.

 • Giltay, E.J., Geleijnse, J.M., Zitman, F.G., Hoekstra, T., & Schouten, E.G. (2004). Dispositional optimism and all-cause and cardiovascular mortality in a prospective cohort of elderly Dutch men and women. Archives of General Psychiatry, 61, 1125—1135.

 • Given, C.W., Stommel, M., Given, B., Osuch, J., Kurtz, M.E., & Kurtz, J.C. (1993). The influence of cancer patients’ symptoms and functional states on patients’ depression and family caregivers’ reaction and depression. Health Psychology, 12, 277—285.

 • Grob, A. (1995). Subjective well-being and significant life-events across the life-span. Swiss Journal of Psychology, 54, 3—18.

 • Grob, A., Lüthi, R., Kaiser, F.G., Flammer, A., Mackinnon, A., & Wearing, A.J. (1991). Berner Fragebogen zum Wohlbefinden Jugendlicher (BFW). Diagnostica, 37, 66—75.

 • Grob, A., Wearing, A., Little, T.D., Wanner, B. (1996). Adolescents’ well-being and perceived control across 14 sociocultural contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 785—795.

 • Helgeson, V.S. (1994). The effects of self-beliefs and relationship beliefs on adjustment to a relationship stressor. Personal Relationships, 1, 241—258.

 • Hunyady, Gy. (1996). Sztereotípiák a változó közgondolkozásban. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Katja, R., Paivi, A-K., Marja-Tertta, T., & Pekka, L. (2002). Relationships among adolescent subjective well-being, health behavior, and school satisfaction. Journal of School Health, 7(6), 243—249.

 • Kemp, S. (2008). Lay perceptions of government economic activity. In A. Lewis (Ed.), The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour (255—281). New York: Cambridge University Press

 • Kopp, M., & Skrabski, Á. (2000). Magyar lelkiállapot az ezredfordulón. Távlatok, 4, 499—513.

 • Krotos, H. (2006). Az igazságos világba vetett hit és a szubjektív jóllét kultúraközi vizsgálata. In Z. Kovács, & P. Szirák (szerk.), Juvenilia I. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája (95—107). Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 • Litt, M.D., Tennen, H., Affleck, G., & Klock, S. (1992). Coping and cognitive factors in adaptation to in-vitro fertilization failure. Journal of Behavioral Medicine, 15, 171—187.

 • Mohanty, M.S. (2010). Effects of positive attitude and optimism on employment: Evidence from the US data. Journal of Socio-Economics, 39(2), 258—270.

 • Murray, S.L., & Holmes, J.G. (1997). A leap of faith? Positive illusions in romantic relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 586—604.

 • Oettingen, G., & Seligman, M.E.P. (1990). Pessimism and behavioural signs of depression in East versus West Berlin. European Journal of Social Psychology, 20, 207—220.

 • Pérez, C. (2004). Optimizmus — pesszimizmus. Kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében. Pszichológia, 24, 3—35.

 • Peterson, C., & Seligman, M.E.P. (1984). Casual explanations as a risk factor for depression: theory and evidence. Psychological Review, 41, 253—259.

 • Peterson, C., & Vaidya, R.S. (2001). Explanatory style, expectations, and depressive symptoms. Personality and Individual Differences, 31, 1217—1223.

 • Puri, M., & Robinson, D.T. (2007). Optimism and economic choice. Journal of Financial Economics, 86, 71—99.

 • Radcliffe, N.M., & Klein, W.M.P. (2002). Dispositional, unrealistic, and comparative optimism: Differential relations with the knowledge and processing of risk information and beliefs about personal risk. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 836—846.

 • Rydell, R.J., & McConnell, A.R. (2006). Understanding implicit and explicit attitude change: A systems of reasoning analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 995—1008.

 • Sallay, H. (2004). Entering the job market: belief in a just world, fairness and well-being of graduating students. In C. Dalbert, & H. Sallay (Eds.), The justice motive in adolescence and young adulthood: Origins and consequences (215—230). London, UK: Routledge

 • Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1985). Optimism, coping and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219—247.

 • Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1989). Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass surgery: The benefical effects on physical and psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1024—1040.

 • Scheier, M.F., Carver, C.S., & Bridges, M.W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism: A reevalution of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063—1078.

 • Segall, M.H., Dasen, P.R., Berry, J.W., & Poortinga, Y.H. (1999). Cross-cultural research: Scope and methods. In M.H. Segall, P.R. Dasen, J.W. Berry, & Y.H. Poortinga (Eds.), Human behavior in global perspective (25—52). Boston: Allyyn and Bacon

 • Seligman, M.E.P. (1998). Learned optimism. New York: Free Press

 • Solberg Nes, L., Evans, D.R., & Segerstrom, S.C. (2009). Optimism and college retention: Mediation by motivation, performance, and adjustment. Journal of Applied Social Psychology, 39, 1887—1912.

 • Solymosi, F. (2000). Lehorgasztott fejjel? A magyar pesszimizmusról. Válaszok Solymosi Frigyes körkérdésére. Magyar Tudomány, 45(1), 3—67.

 • Srivastava, S., McGonigal, K.M., Richards, J.M., Butler, E.A., & Cross, J.J. (2006). Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 143—153.

 • Szondy, M. (2008). Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás. Doktori disszertáció. Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 • Taylor, S., & Brown, J. (1988). Illusion and well-being: A social-psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193—210.

 • Weinstein, N.D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 806—820.

 • Wenglert, L., & Rosén, A.S. (2000). Measuring optimism—pessimism from beliefs about future events. Personality and Individual Differences, 28, 717—728.

 • Yang, M.Q., & Markoczy, L. (2007). Unrealistic optimism in consumer credit card adoption. Journal of Economic Psychology, 28(2), 170—185.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 3 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 9 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0