View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudomány Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Jelen tanulmányban magyar egyetemi hallgatók pesszimizmus-szintjét vizsgáltuk. Szerettük volna megtudni, hogy a pesszimizmus a konformitás szintjén jellemző-e ránk vagy intrinzik módon, belülről fakadóan vagyunk ilyen pesszimisták. A tanulmányban bemutatott kutatás itthon és külföldön (Bécsben) tanuló magyar (90 fő, átlagéletkor: 23,3 év; szórás: 2,18 év) és hazánkban és saját országukban (Ausztriában) tanuló külföldi egyetemista diák (60 fő, átlagéletkor: 22,2 év; szórás: 2,32 év) optimizmusának szintjét és szubjektív jóllétét hasonlítja össze. Az optimizmus mérésére indirekt és direkt — önbeszámolós — módszert is alkalmaztunk. Indirekt úton értelmezésekben és tervezett viselkedésválasztásokban való megnyilvánulásként ragadtuk meg az optimizmust, általunk szerkesztett ’félig-üres’ történetek segítségével. Direkt módszerként a Berni Szubjektív Jóllét Kérdőív pozitív attitűdöt mérő skáláját alkalmaztuk. Eredményeink szerint a magyar diákok mind saját [F(1,148) = 77,36; p<0,001], mind idegen környezetben szignifikánsan pesszimistábbnak mutatkoztak külföldi társaiknál. A közvetett optimizmusra vonatkozó eredményekkel szemben a pozitív attitűdre és szubjektív jóllétre vonatkozó önbeszámolókat a vizsgálat kulturális közege befolyásolta: a külföldön tanuló magyarok pozitívabbnak ítélték meg mentális jóllétüket [F(3,146) = 13,77; p<0,001] és pozitívabb élettel szembeni attitűdökről számoltak be, mint itthon élő társaik [F(3,146) = 11,33; p<0,001].

 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: a theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletin, 84, 888—918.

 • Allison, P.J., Guichard, C., & Gilain, L. (2000). A prospective investigation of dispositional optimism as a predictor of health-related quality of life in head and neck cancer patients. Quality of Life Research, 9, 951—960.

 • Balázs, G. (2005). Hungaropesszimizmus — kommunikációs, nyelvi megjegyzések a magyarok állítólagos borús lelkületéről. Napút Online Kulturális Folyóirat, 8, 99—104.

 • Bernáth, Á. (2007). Deviáns és nem deviáns serdülők szubjektív jólléte az igazságos világba vetett hit függvényében. Szakdolgozat. Debrecen: Debreceni Egyetem

 • Bérdi, M., & Köteles, F. (2010). Az optimizmus mérése: Az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT-R) pszichometriai jellemzői hazai mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 65, 273—294.

 • Berry, J.W., Kim, U., Minde, T., & Mok, D. (1987). Comparative studies of acculturative stress. International Migration Review, 11, 491—510.

 • Brissette, I., Scheier, M.F., & Carver, C.S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 102—111.

 • Carver, C.S., & Gaines, J.G. (1987). Optimism, pessimism and postpartum depression. Cognitive Therapy and Research, 11, 449—462.

 • Carver, C.S., Pozo, C., Harris, S.D., Noriega, V., Scheier, M.F., Robinson, D.S., et al. (1993). How coping mediates the effect of optimism on distress: A study of women with early stage breast cancer. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 375—390.

 • Carver, C.S., Scheier, M.F., & Segerstrom, S.C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879—889.

 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542—575.

 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71—75.

 • Frey, B.S., Benesch, C., & Stutzer, A. (2007). Does watching TV make us happy? Journal of Economic Psychology, 28, 283—313.

 • Furnham, A. (1988). The adjusment of sojourners. In Y.Y. Kim, & W.B. Gudykunst (Eds.), Cross-cultural adaptation: Current approaches (42—61). Newbury Park, CA: Sage

 • Galchenko, I., van de Vijver, F.J.R. (2007). The role of perceived cultural distance in the acculturation of exchange students in Russia. International Journal of Intercultural Relations, 31(2), 181—197.

 • Gibson, B., & Sanbonmatsu, D.M. (2004). Optimism, pessimism, and gambling: The downside of optimism. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(2), 149—160.

 • Giltay, E.J., Geleijnse, J.M., Zitman, F.G., Hoekstra, T., & Schouten, E.G. (2004). Dispositional optimism and all-cause and cardiovascular mortality in a prospective cohort of elderly Dutch men and women. Archives of General Psychiatry, 61, 1125—1135.

 • Given, C.W., Stommel, M., Given, B., Osuch, J., Kurtz, M.E., & Kurtz, J.C. (1993). The influence of cancer patients’ symptoms and functional states on patients’ depression and family caregivers’ reaction and depression. Health Psychology, 12, 277—285.

 • Grob, A. (1995). Subjective well-being and significant life-events across the life-span. Swiss Journal of Psychology, 54, 3—18.

 • Grob, A., Lüthi, R., Kaiser, F.G., Flammer, A., Mackinnon, A., & Wearing, A.J. (1991). Berner Fragebogen zum Wohlbefinden Jugendlicher (BFW). Diagnostica, 37, 66—75.

 • Grob, A., Wearing, A., Little, T.D., Wanner, B. (1996). Adolescents’ well-being and perceived control across 14 sociocultural contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 785—795.

 • Helgeson, V.S. (1994). The effects of self-beliefs and relationship beliefs on adjustment to a relationship stressor. Personal Relationships, 1, 241—258.

 • Hunyady, Gy. (1996). Sztereotípiák a változó közgondolkozásban. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Katja, R., Paivi, A-K., Marja-Tertta, T., & Pekka, L. (2002). Relationships among adolescent subjective well-being, health behavior, and school satisfaction. Journal of School Health, 7(6), 243—249.

 • Kemp, S. (2008). Lay perceptions of government economic activity. In A. Lewis (Ed.), The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour (255—281). New York: Cambridge University Press

 • Kopp, M., & Skrabski, Á. (2000). Magyar lelkiállapot az ezredfordulón. Távlatok, 4, 499—513.

 • Krotos, H. (2006). Az igazságos világba vetett hit és a szubjektív jóllét kultúraközi vizsgálata. In Z. Kovács, & P. Szirák (szerk.), Juvenilia I. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája (95—107). Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

 • Litt, M.D., Tennen, H., Affleck, G., & Klock, S. (1992). Coping and cognitive factors in adaptation to in-vitro fertilization failure. Journal of Behavioral Medicine, 15, 171—187.

 • Mohanty, M.S. (2010). Effects of positive attitude and optimism on employment: Evidence from the US data. Journal of Socio-Economics, 39(2), 258—270.

 • Murray, S.L., & Holmes, J.G. (1997). A leap of faith? Positive illusions in romantic relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 586—604.

 • Oettingen, G., & Seligman, M.E.P. (1990). Pessimism and behavioural signs of depression in East versus West Berlin. European Journal of Social Psychology, 20, 207—220.

 • Pérez, C. (2004). Optimizmus — pesszimizmus. Kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében. Pszichológia, 24, 3—35.

 • Peterson, C., & Seligman, M.E.P. (1984). Casual explanations as a risk factor for depression: theory and evidence. Psychological Review, 41, 253—259.

 • Peterson, C., & Vaidya, R.S. (2001). Explanatory style, expectations, and depressive symptoms. Personality and Individual Differences, 31, 1217—1223.

 • Puri, M., & Robinson, D.T. (2007). Optimism and economic choice. Journal of Financial Economics, 86, 71—99.

 • Radcliffe, N.M., & Klein, W.M.P. (2002). Dispositional, unrealistic, and comparative optimism: Differential relations with the knowledge and processing of risk information and beliefs about personal risk. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 836—846.

 • Rydell, R.J., & McConnell, A.R. (2006). Understanding implicit and explicit attitude change: A systems of reasoning analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 995—1008.

 • Sallay, H. (2004). Entering the job market: belief in a just world, fairness and well-being of graduating students. In C. Dalbert, & H. Sallay (Eds.), The justice motive in adolescence and young adulthood: Origins and consequences (215—230). London, UK: Routledge

 • Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1985). Optimism, coping and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219—247.

 • Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1989). Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass surgery: The benefical effects on physical and psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1024—1040.

 • Scheier, M.F., Carver, C.S., & Bridges, M.W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism: A reevalution of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063—1078.

 • Segall, M.H., Dasen, P.R., Berry, J.W., & Poortinga, Y.H. (1999). Cross-cultural research: Scope and methods. In M.H. Segall, P.R. Dasen, J.W. Berry, & Y.H. Poortinga (Eds.), Human behavior in global perspective (25—52). Boston: Allyyn and Bacon

 • Seligman, M.E.P. (1998). Learned optimism. New York: Free Press

 • Solberg Nes, L., Evans, D.R., & Segerstrom, S.C. (2009). Optimism and college retention: Mediation by motivation, performance, and adjustment. Journal of Applied Social Psychology, 39, 1887—1912.

 • Solymosi, F. (2000). Lehorgasztott fejjel? A magyar pesszimizmusról. Válaszok Solymosi Frigyes körkérdésére. Magyar Tudomány, 45(1), 3—67.

 • Srivastava, S., McGonigal, K.M., Richards, J.M., Butler, E.A., & Cross, J.J. (2006). Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 143—153.

 • Szondy, M. (2008). Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás. Doktori disszertáció. Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 • Taylor, S., & Brown, J. (1988). Illusion and well-being: A social-psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193—210.

 • Weinstein, N.D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 806—820.

 • Wenglert, L., & Rosén, A.S. (2000). Measuring optimism—pessimism from beliefs about future events. Personality and Individual Differences, 28, 717—728.

 • Yang, M.Q., & Markoczy, L. (2007). Unrealistic optimism in consumer credit card adoption. Journal of Economic Psychology, 28(2), 170—185.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0