View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola Budapest
 • | 2 ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az álom- és éber világunk közötti kapcsok megtalálása számos kutatót inspirált már. Jelen cikkben egy olyan saját kutatásunkat ismertetjük, melynek célja az álmodás kontinuitás-elméletének empirikus vizsgálata és a teória pontosítása. A kontinuitás-elmélet szerint az álmok hű tükrei életünknek, személyiségünknek, gondolatainknak és a minket körülvevő környezetnek. A teória azonban meglehetősen általános szinten mozog, nem ad pontos predikciókat az éber és az álomvilág tartalmai között várható konkrét összefüggésekre vonatkozóan. Saját kutatásunk ezen hipotetikus kapcsolatok egy szeletének alapos feltérképezését tűzte ki célul: az életminőség és az álomtartalmak közti viszony megismerésére irányult. A vizsgálat során közép- és időskorú nők kéthetes álomnaplóinak tartalomelemzéséből nyert mutatókat vetettünk össze életminőségük számos dimenziójával. Ez utóbbi mérésére a WHOQOL-100 kérdőívet használtuk. Az álmok elemzése céljából a Hall és Van de Castle által speciálisan az álmokra kidolgozott tartalomelemző módszert alkalmaztuk. A korrelációs összefüggések feltárásán túl megvizsgáltuk azt is, hogy mely álomtartalmak képesek bejósolni az életminőség egyes tárgyköreit, valamint összehasonlításra kerültek az önmagukat betegnek valló nők álmai azokéval, akik egészségesként definiálták magukat. Az elemzésekből származó eredmények összecsengenek: az álombeli agresszív, barátságos, illetve szexuális interakciók mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya az éber életminőség érzékeny tükrének bizonyult. Továbbá az álmokban megjelenő kommunikációs eszközök száma és az ezekhez kapcsolódó cselekedetek mennyisége szintén az életminőség aktuális szintjének konzisztens álombeli jelzőjeként lépett fel. Eredményeink fő vonala támogatja az álmodás kontinuitás-elméletét, azonban az álombeli „pech” tartalma éppen ennek ellentmondó összefüggéseket mutat: ez a párkapcsolatban élők körében, valamint a magukat egészségesnek vallók körében bizonyult gyakoribbnak. A szerzők eredményeik értelmezése kapcsán saját feltételezéseiket is ismertetik.

 • Baekeland, F., Resch, R. & Katz, D. (1968). Presleep mentation and dream reports: Cognitive style, contiguity to sleep and time of the night. Archives of General Psychiatry, 19, 300—311.

 • Barrett, D. (2007). An evolutionary theory of dreams and problem-solving. In D. Barrett, & P. McNamara, (Eds.), The new science of dreaming (133—155). London: Praeger Publishers

 • Blagrove, M., Farmer, L., & Williams, E. (2004). The relationship of nightmare frequency and nightmare distress to well-being. Journal of Sleep Research, 13, 129—136.

 • Blagrove, M., & Fisher, S. (2009). Trait—state interactions in the etiology of nightmares. Dreaming, 19, 65—74.

 • Bódizs, R. (2008). Álmok és egészségesélyek: az álmodás egészségpszichológiai vonatkozásai. In M. Kopp (szerk.), Magyar lelkiállapot: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (80—87). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Bódizs, R., Simor, P., Csóka, S., Bérdi, M., & Kopp, M.S. (2008). Dreaming and health promotion: A theoretical proposal and some epidemiological establishments. European Journal of Mental Health, 3, 35—62.

 • Delorme, M., Lortie-Lussier, M., & Koninck, J. (2002). Stress and coping in the waking and dreaming states during an examination period. Dreaming, 12, 171—183.

 • Domhoff, G.W. (1996). Finding meaning in dreams: A quantitative approach. New York: Plenum Press

 • Domhoff, G.W. (1999). New directions in the study of dream content using the Hall/Van de Castle coding system. Dreaming, 9, 115—137.

 • Domhoff, G.W. (2000). Methods and measures for the study of dream content. Principles and Practies of Sleep Medicine, 3, 463—471.

 • Domhoff, G.W. (2003). The scientific study of dreams: Neural networks, cognitive development, and content analysis. Washington, DC: American Psychological Association Press

 • Domhoff, G. W. (2005). The content of dreams: Methodologic and theoretical implications. In M.H. Kryger, T. Roth, & W.C. Dement (Eds.), Principles and practies of sleep medicine (522—534). Philadelphia: W. B. Saunders

 • Gilchrist, S., Davidson, J., & Shakespeare-Finch, J. (2007). Dream emotions, waking emotions, personality characteristics and well-being — A positive psychology approach. Dreaming, 17, 172—185.

 • Hall, C.S., & Van de Castle, R.L. (1966). The content analysis of dreams. New York: Appleton Century Crofts

 • Hartmann, E. (1998). Dreams and nightmares: The new theory on the origin and meaning of dreams. New York: Plenum Trade

 • Idler, E.L., & Benyamini, Y. (1997). Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven community studies. Journal of Health and Social Behavior, 38, 21—37.

 • Jung, C.G. (1964/1993): A tudattalan megközelítése. In C.G. Jung (szerk.), Az ember és szimbólumai (17—101). Budapest: Göncöl Kiadó

 • King, D.B., & DeCicco, T.L. (2007). The relationships between dream content and physical health, mood, and self-construal. Dreaming, 17, 127—139.

 • Kullmann, L. (2000). A WHOQOL-kérdőív hazai terepvizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2, 59—62.

 • Kullmann, L., & Harangozó, J. (1999). Az Egészségügyi Világszervezet életminőség vizsgáló módszerének hazai adaptációja. Orvosi Hetilap, 140, 1947—1952.

 • Najam, N., Mansoor, A., Kanwal, R.H., & Naz, S. (2006). Dream content: Reflections of the emotional and psychological states of earthquake survivors. Dreaming, 16, 237—245.

 • Nielsen, T.A. (2004). Chronobiological features of dream production. Sleep Medicine Reviews, 8, 403—424.

 • Pesant, N., & Zadra, A. (2006). Dream content and psychological well-being: A longitudinal study of the continuity hypothesis. Journal of Clinical Psychology, 62, 111—121.

 • Revonsuo, A. (2000). The reinterpretation of dreams: An evolutionary hypothesis of the function of dreaming. Behavioral and Brain Sciences, 23, 877—901.

 • Roffwarg, H.P., Herman, J.S., Bowe-Anders, C. & Tauber, E.S. (1978). The effects of sustained alterations of waking visual input on dream content. New Jersey: Lawrence Erlbaum

 • Schredl, M. (2001). Dreams of singles: effects of waking-life social contacts on dream content. Personality and Individual Differences, 31, 269—275.

 • Schredl, M. (2002). Continuity between waking and dreaming: A proposal for a mathematical model. Sleep and Hypnosis, 5, 26—40.

 • Schredl, M., & Doll, E. (1998). Emotions in diary dreams. Consciousness and Cognition, 7, 634—646.

 • Schredl, M., & Hofmann, F. (2003). Continuity between waking activities and dream activities. Consciousness and Cognition, 12, 298—308.

 • Schredl, M., & Jacob, S. (1998). Ratio of male and female characters in a dream series. Perceptual and Motor Skills, 86(1), 198—200.

 • Schredl, M., Kleinferchner, P., & Gell, T. (1996). Dreaming and personality: Thick vs. thin boundaries. Dreaming, 6, 219—223.

 • St-Onge, M., Lortie-Lussier, M., Mercier, P., Grenier, J., & Koninck, D.J. (2005). Emotions in the diary and REM dreams of young and late adulthood women and their relation to life satisfaction. Dreaming, 15, 116—128.

 • Strauch, I., & Meier, B. (1996). In search of dreams: Results of experimental dream research. Albany: State University of New York Press

 • Terr, L.C. (1990). Too scared to cry. New York: Basic Books

 • Valli, K., Revonsuo, A., Pälkäs, O., Ismail, K., Ali, K., & Punamäki, R. (2005). The threat simulation theory of the evolutionary function of dreaming: Evidence from dreams of traumatized children. Consciousness and Cognition, 14, 188—218.

 • Valli, K., Revonsuo, A., Pälkäs, O., & Punamäki, R.L. (2006). The effect of trauma on dream content — A field study of Palestinian children. Dreaming, 16, 63—87.

 • Wimer, H.A. (1996). The healing nightmare: war dreams of Vietnam veterans. In D. Barrett (Ed.), Trauma and dreams (85—100). Cambridge: Harvard University Press

 • World Health Organization (1998). WHOQOL user manual. Geneva: World Health Organization

 • Zadra, A., & Donderi, D.C. (2000). Nightmares and bad dreams: Their prevalence and relationship to well-being. Journal of Abnormal Psychology, 109, 273—281.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 2 0 0
Jun 2021 3 1 1
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 4 0 0
Oct 2021 23 1 1
Nov 2021 0 0 0