View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola Budapest
 • | 2 ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az álom- és éber világunk közötti kapcsok megtalálása számos kutatót inspirált már. Jelen cikkben egy olyan saját kutatásunkat ismertetjük, melynek célja az álmodás kontinuitás-elméletének empirikus vizsgálata és a teória pontosítása. A kontinuitás-elmélet szerint az álmok hű tükrei életünknek, személyiségünknek, gondolatainknak és a minket körülvevő környezetnek. A teória azonban meglehetősen általános szinten mozog, nem ad pontos predikciókat az éber és az álomvilág tartalmai között várható konkrét összefüggésekre vonatkozóan. Saját kutatásunk ezen hipotetikus kapcsolatok egy szeletének alapos feltérképezését tűzte ki célul: az életminőség és az álomtartalmak közti viszony megismerésére irányult. A vizsgálat során közép- és időskorú nők kéthetes álomnaplóinak tartalomelemzéséből nyert mutatókat vetettünk össze életminőségük számos dimenziójával. Ez utóbbi mérésére a WHOQOL-100 kérdőívet használtuk. Az álmok elemzése céljából a Hall és Van de Castle által speciálisan az álmokra kidolgozott tartalomelemző módszert alkalmaztuk. A korrelációs összefüggések feltárásán túl megvizsgáltuk azt is, hogy mely álomtartalmak képesek bejósolni az életminőség egyes tárgyköreit, valamint összehasonlításra kerültek az önmagukat betegnek valló nők álmai azokéval, akik egészségesként definiálták magukat. Az elemzésekből származó eredmények összecsengenek: az álombeli agresszív, barátságos, illetve szexuális interakciók mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya az éber életminőség érzékeny tükrének bizonyult. Továbbá az álmokban megjelenő kommunikációs eszközök száma és az ezekhez kapcsolódó cselekedetek mennyisége szintén az életminőség aktuális szintjének konzisztens álombeli jelzőjeként lépett fel. Eredményeink fő vonala támogatja az álmodás kontinuitás-elméletét, azonban az álombeli „pech” tartalma éppen ennek ellentmondó összefüggéseket mutat: ez a párkapcsolatban élők körében, valamint a magukat egészségesnek vallók körében bizonyult gyakoribbnak. A szerzők eredményeik értelmezése kapcsán saját feltételezéseiket is ismertetik.

 • Baekeland, F., Resch, R. & Katz, D. (1968). Presleep mentation and dream reports: Cognitive style, contiguity to sleep and time of the night. Archives of General Psychiatry, 19, 300—311.

 • Barrett, D. (2007). An evolutionary theory of dreams and problem-solving. In D. Barrett, & P. McNamara, (Eds.), The new science of dreaming (133—155). London: Praeger Publishers

 • Blagrove, M., Farmer, L., & Williams, E. (2004). The relationship of nightmare frequency and nightmare distress to well-being. Journal of Sleep Research, 13, 129—136.

 • Blagrove, M., & Fisher, S. (2009). Trait—state interactions in the etiology of nightmares. Dreaming, 19, 65—74.

 • Bódizs, R. (2008). Álmok és egészségesélyek: az álmodás egészségpszichológiai vonatkozásai. In M. Kopp (szerk.), Magyar lelkiállapot: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (80—87). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Bódizs, R., Simor, P., Csóka, S., Bérdi, M., & Kopp, M.S. (2008). Dreaming and health promotion: A theoretical proposal and some epidemiological establishments. European Journal of Mental Health, 3, 35—62.

 • Delorme, M., Lortie-Lussier, M., & Koninck, J. (2002). Stress and coping in the waking and dreaming states during an examination period. Dreaming, 12, 171—183.

 • Domhoff, G.W. (1996). Finding meaning in dreams: A quantitative approach. New York: Plenum Press

 • Domhoff, G.W. (1999). New directions in the study of dream content using the Hall/Van de Castle coding system. Dreaming, 9, 115—137.

 • Domhoff, G.W. (2000). Methods and measures for the study of dream content. Principles and Practies of Sleep Medicine, 3, 463—471.

 • Domhoff, G.W. (2003). The scientific study of dreams: Neural networks, cognitive development, and content analysis. Washington, DC: American Psychological Association Press

 • Domhoff, G. W. (2005). The content of dreams: Methodologic and theoretical implications. In M.H. Kryger, T. Roth, & W.C. Dement (Eds.), Principles and practies of sleep medicine (522—534). Philadelphia: W. B. Saunders

 • Gilchrist, S., Davidson, J., & Shakespeare-Finch, J. (2007). Dream emotions, waking emotions, personality characteristics and well-being — A positive psychology approach. Dreaming, 17, 172—185.

 • Hall, C.S., & Van de Castle, R.L. (1966). The content analysis of dreams. New York: Appleton Century Crofts

 • Hartmann, E. (1998). Dreams and nightmares: The new theory on the origin and meaning of dreams. New York: Plenum Trade

 • Idler, E.L., & Benyamini, Y. (1997). Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven community studies. Journal of Health and Social Behavior, 38, 21—37.

 • Jung, C.G. (1964/1993): A tudattalan megközelítése. In C.G. Jung (szerk.), Az ember és szimbólumai (17—101). Budapest: Göncöl Kiadó

 • King, D.B., & DeCicco, T.L. (2007). The relationships between dream content and physical health, mood, and self-construal. Dreaming, 17, 127—139.

 • Kullmann, L. (2000). A WHOQOL-kérdőív hazai terepvizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2, 59—62.

 • Kullmann, L., & Harangozó, J. (1999). Az Egészségügyi Világszervezet életminőség vizsgáló módszerének hazai adaptációja. Orvosi Hetilap, 140, 1947—1952.

 • Najam, N., Mansoor, A., Kanwal, R.H., & Naz, S. (2006). Dream content: Reflections of the emotional and psychological states of earthquake survivors. Dreaming, 16, 237—245.

 • Nielsen, T.A. (2004). Chronobiological features of dream production. Sleep Medicine Reviews, 8, 403—424.

 • Pesant, N., & Zadra, A. (2006). Dream content and psychological well-being: A longitudinal study of the continuity hypothesis. Journal of Clinical Psychology, 62, 111—121.

 • Revonsuo, A. (2000). The reinterpretation of dreams: An evolutionary hypothesis of the function of dreaming. Behavioral and Brain Sciences, 23, 877—901.

 • Roffwarg, H.P., Herman, J.S., Bowe-Anders, C. & Tauber, E.S. (1978). The effects of sustained alterations of waking visual input on dream content. New Jersey: Lawrence Erlbaum

 • Schredl, M. (2001). Dreams of singles: effects of waking-life social contacts on dream content. Personality and Individual Differences, 31, 269—275.

 • Schredl, M. (2002). Continuity between waking and dreaming: A proposal for a mathematical model. Sleep and Hypnosis, 5, 26—40.

 • Schredl, M., & Doll, E. (1998). Emotions in diary dreams. Consciousness and Cognition, 7, 634—646.

 • Schredl, M., & Hofmann, F. (2003). Continuity between waking activities and dream activities. Consciousness and Cognition, 12, 298—308.

 • Schredl, M., & Jacob, S. (1998). Ratio of male and female characters in a dream series. Perceptual and Motor Skills, 86(1), 198—200.

 • Schredl, M., Kleinferchner, P., & Gell, T. (1996). Dreaming and personality: Thick vs. thin boundaries. Dreaming, 6, 219—223.

 • St-Onge, M., Lortie-Lussier, M., Mercier, P., Grenier, J., & Koninck, D.J. (2005). Emotions in the diary and REM dreams of young and late adulthood women and their relation to life satisfaction. Dreaming, 15, 116—128.

 • Strauch, I., & Meier, B. (1996). In search of dreams: Results of experimental dream research. Albany: State University of New York Press

 • Terr, L.C. (1990). Too scared to cry. New York: Basic Books

 • Valli, K., Revonsuo, A., Pälkäs, O., Ismail, K., Ali, K., & Punamäki, R. (2005). The threat simulation theory of the evolutionary function of dreaming: Evidence from dreams of traumatized children. Consciousness and Cognition, 14, 188—218.

 • Valli, K., Revonsuo, A., Pälkäs, O., & Punamäki, R.L. (2006). The effect of trauma on dream content — A field study of Palestinian children. Dreaming, 16, 63—87.

 • Wimer, H.A. (1996). The healing nightmare: war dreams of Vietnam veterans. In D. Barrett (Ed.), Trauma and dreams (85—100). Cambridge: Harvard University Press

 • World Health Organization (1998). WHOQOL user manual. Geneva: World Health Organization

 • Zadra, A., & Donderi, D.C. (2000). Nightmares and bad dreams: Their prevalence and relationship to well-being. Journal of Abnormal Psychology, 109, 273—281.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 15 0 0
Feb 2021 2 1 1
Mar 2021 5 0 0
Apr 2021 6 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 1 1 1
Jul 2021 0 0 0