View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Az evészavarok kialakulásában a szociokulturális tényezők is szerepet játszanak. Ezek közvetett, különböző szinteken megmutatkozó befolyást gyakorolnak a testsúlyszabályozásra. A tömegtájékoztatás kiemelkedő jelentőségű az értékek és normák közvetítésében. A manapság oly népszerű karcsú női testideál, divatos fogyókúrák, megjelenéssel kapcsolatos elvárások is gyakran a média által jutnak el az egyes személyekhez. Célkitűzés: A vizsgálat célja a magazinolvasási szokások és az evészavarok, illetve az evészavarokhoz vezető tünetek kapcsolatának vizsgálata volt. Módszer: A keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálat résztvevői általános és középiskolás lányok, valamint egyetemi hallgatónők voltak (n = 193). Alkalmazott mérőeszközök: a magazinolvasási szokásokat felmérő kérdéssor, Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív (SATAQ-3), Testi Attitűdök Tesztje (BAT), Evési Zavar Kérdőív (EDI), valamint a SCOFF kérdőív. A vizsgálat keretében magyar nyelvre fordítottuk a Vonzóságról Alkotott Hiedelmek Skála módosított változatát (Beliefs About Attractiveness Scale-Revised, BAA-R). Eredmények: A 14—18 éves korosztály fokozottan érzékeny a magazinok soványságot hirdető képeire, üzeneteire. Ezen alcsoport esetében azt találtuk, hogy a divat- és fitneszmagazinok olvasásával töltött idő pozitív irányú kapcsolatot mutat az evészavarra utaló tünetek gyakoriságával (EDI Bulimia alskála: rs = 0,37; p<0,01; SCOFF Kérdőív: rs = 0,38; p<0,01), a karcsú szépségideál internalizálásával (rs = 0,55; p<0,001), a testtel való elégedetlenséggel (rs = 0,37; p<0,01), valamint a vonzóság/soványság fontosságával a szépség megítélése során (rs = 0,41; p<0,01). A fentieken túl a vonzóság/soványság fontossága (rs = 0,44; p<0,01) és jó testi kondíció/sportosság fontossága (rs = 0,34; p<0,05) pozitív irányú kapcsolatot mutat a testtel való elégedetlenséggel. Eredményeink szerint a médiából érkező, a karcsúság elérésére irányuló nyomás közvetítő szerepet tölt be a karcsúságideál internalizálása és a bulimiás attitűdök, illetve tendenciák között. Konklúzió: A magazinolvasás leginkább a középiskolás korosztály esetében függhet össze az evés- és testképzavarokkal, így a preventív programoknak elsősorban e korosztályra kell fókuszálniuk.

 • Anderson, A.E., & DiDomenico, L. (1992). Diet vs. shape content of popular male and female magazines: A dose-response relationship to the incidence of eating disorders? International Journal of Eating Disorders, 11(3), 283—287.

 • Anderson, D.R., Huston, A.C., Schmitt, K.L., Linebarger, D.L., & Wright, J.C. (2001). Early childhood television viewing and adolescent behavior. Monographs of the Society for Research in Child Development, 66(1), 108—118.

 • Bissell, K.L., & Zhou, P. (2004). Must-see TV or ESPN: Entertainment and sports media exposure and body-image distortion in college women. Journal of Communication, 54(1), 5—21.

 • Botta, R.A. (1999). Television images and adolescent girls’ body image disturbance. Journal of Communication, 49(2), 22—41.

 • Collins, M.E. (1991). Body figure perceptions and preferences among preadolescent children. International Journal of Eating Disorders, 10(2), 199—208.

 • Czeglédi, E., Urbán, R., & Csizmadia, P. (2010). A testkép mérése: a Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(3), 431—461.

 • Derenne, J.L., & Beresin, E.V. (2006). Body image, media, and eating disorders. Academic Psychiatry, 30(3), 257—261.

 • Evans, E.D., Ruthberg, J., Sather, C., & Turner, C. (1991). Content analysis of contemporary teen magazines for adolescent females. Youth and Society, 23(1), 99—120.

 • Field, A.E., Cheung, L., Wolf, A.M., Herzog, D., Gortmaker, S.L., & Colditz, G.A. (1999). Exposure to the mass media and weight concerns among girls. Pediatrics, 103(3), 36—40.

 • Forgács, A. (2008a). Médiaüzenetek — evészavarok. Lege Artis Medicinae, 18(11), 822—824.

 • Forgács, A. (2008b). Társadalmi eszmény és elhízás. Lege Artis Medicinae, 18(8—9), 632—636.

 • Forgács, A. (2010). Médiatünetek és evészavarok. Magyar Tudomány, 11, 1300—1305.

 • Forgács, A., & Németh, M. (2008). Evészavarok a média fogságában. In P. Balogh, A. Dobos, A. Forgács, B. Nagy, & A. Szűcs (szerk.), 60 éves Közgáz. Új gazdasági hajtóerők és mechanizmusok a 21. században (23—33). Budapest: Aula Kiadó

 • Fouts, G., & Burggraf, K. (2000). Television situation comedies: Female weight, male negative comments, and audience reactions. Sex Roles, 42(9—10), 925—932.

 • Fülöp, N., & Szakály, Z. (2006). Középiskolások táplálkozási szokásai. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 3(2), 71—76.

 • Garner, D.M., Olmstead, M.P., & Polivy, J. (1983). Developmental and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2(2), 15—34.

 • Grabe, S., Hyde, J.S., & Lindberg, S. (2007). Body objectification and depression in adolescents: The role of gender, shame, and rumination. Psychology of Women Quarterly, 31(2), 164—175.

 • Grabe, S., Ward, L.M., & Hyde, J.S. (2008). The role of the media in body image concerns among women: A meta-analysis of experimental and correlational studies, Psychological Bulletin, 134(3), 460—476.

 • Guillen, E.O., & Barr, S.I. (1994). Nutrition, dieting, and fitness messages in a magazine for adolescent women, 1970—1990. Journal of Adolescent Health, 15(6), 464—472.

 • Hager, R. (2002). Unsafe supplements: Lack of industry oversight may endanger consumers, government report charges. Letöltve: 2009. 05. 21-én: http://www.msnbc.com/news/557618.asp

 • IPSOS, 2009. Nemzeti Médiaanalízis. 2007 IV — 2008 I. negyedéves sajtóolvasottsági eredmények. Letöltve: 2010. 04. 15-én: http://www.mediaanalizis.hu/index.php?option=com_content&ask=view&d=42&temid=115;

 • Irving, L.M., DuPen, J., & Berel, S. (1998). A media literacy program for high school females. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 6(2), 119—131.

 • Johnson, F., & Wardle, J. (2005). Dietary restraint, body dissatisfaction, and psychological distress: A prospective analysis. Journal of Abnormal Psychology, 114(1), 119—125.

 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press

 • Koff, E., Rierdan, J., & Stubbs, M.L. (1990). Gender, body image, and self-concept in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 10(1), 56—68.

 • Levine, M.P., & Harrison, K. (2004). Media’s role in the perpetuation and prevention of negative body image and disordered eating. In J.K. Thompson (Ed.), Handbook of Eating Disorders and Obesity (695—717). New York: John Wiley

 • Levine, M.P., Smolak, L., & Hayden, H. (1994). The relation of sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls. Journal of Early Adolescence, 14(4), 471—490.

 • Luck, A.J., Morgan, J.F., Reid, F., O’Brien, A., Brunton, J., Price, C., et al. (2002). The SCOFF questionnaire and clinical interview for eating disorders in general practice: A comparative study. British Medical Journal, 325(7367), 755—756.

 • Mautner, R.D., Owen, S.V., & Furnham, A. (2000). Cross-cultural explanations of body image disturbance in Western cultural samples. International Journal of Eating Disorders, 28(2), 165—172

 • Morgan, J.F., Reid, F., & Lacey, J.H. (1999). The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. British Medical Journal, 319(7223), 1467—1468.

 • Morry, M.M., & Staska, S.L. (2001). Magazine exposure: Internalization, self-objectification, eating attitudes, and body satisfaction in male and female university students. Canadian Journal of Behavioural Science, 33(4), 269—279.

 • Neumark-Sztainer, D., Paxton, S., Hannan, P., Haines, J., & Story, M. (2006). Does body satisfaction matter? Five-year longitudinal associations between body satisfaction and health behaviors in adolescent females and males. Journal of Adolescent Health, 39(2), 244 —251.

 • Nickerson, A.B., & Nagle, R.J. (2005). Parent and peer attachment in late childhood and early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 25(2), 223—249.

 • O’Riordan, S.S., & Zamboanga, B.L. (2008). Aspects of the media and their relevance to bulimic attitudes and tendencies among female college students. Eating Behaviors, 9(2), 247—250.

 • Padgett, J., & Biro, F.M. (2003). Different shapes in different cultures: Body dissatisfaction, overweight, and obesity in African-American and Caucasian females. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 16(6), 349—354.

 • Papp, I., Czeglédi, E., & Túry, F. (2011). A szociokulturális hatások kapcsolata az elhízottakkal szembeni előítéletekkel kora serdülőkorban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(2), 149—171.

 • Paxton, S., Neumark-Sztainer, D., & Hannan, P. (2006). Body dissatisfaction prospectively predicts depressive mood and low self-esteem in adolescent girls and boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(4), 539—549.

 • Petrie, T., Rogers, R., Johnson, C., & Diehl, N. (1996 August). Development and validation of the revised Beliefs About Attractiveness Scale. Paper presented at the 104th Annual Convention of the American Psychological Association. Toronto, Ontario, Canada

 • Pierce, K. (1993). Socialization of teenage girls through teen-magazine fiction: The making of a new woman or an old lady? Sex Roles, 29(1—2), 59—68.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., & Vanderlinden, J. (1995). The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: Psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3(2), 133—144.

 • Silverstein, B., Perdue, L., Peterson, B., & Kelly, E. (1986). The role of the mass media in promoting a thin standard of bodily attractiveness for women. Sex Roles, 14(9—10), 519—532.

 • Spitzer, B.L., Henderson, K.A., & Zivian, M.T. (1999). Gender differences in population versus media body sizes: A comparison over four decades. Sex Roles, 40(7—8), 545—565.

 • Steinhausen, H.C. (2008). Outcomes of eating disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18(1), 225—242.

 • Stice, E., Schupak-Neuberg, E., Shaw H.E., & Stein, R.I. (1994a). Relation of media exposure to eating disorder symptomatology: An examination of mediating mechanisms. Journal of Abnormal Psychology, 103(4), 836−840.

 • Stice, E., Shaw H., & Heather E. (1994b). Adverse effects of the media portrayed thin-ideal on women and linkages to bulimic symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 13(3), 288—308.

 • Striegel-Moore, R., Silberstein, L.R., & Rodin, J. (1986). Toward an understanding of risk factors for bulimia. American Psychologist, 41(3), 246—263.

 • Szumska, I., Túry, F., Jakabfi, P. (2003). Az evészavarok prevenciója. Kérdések és ellentmondások. Lege Artis Medicinae, 13(1), 24—28.

 • Thompson, J.K., Heinberg, L.J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, assessment, and treatment of body image disturbance. Washington, DC: American Psychological Association

 • Thompson, J.K., & Stice, E. (2001). Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for bodyimage disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 181—183.

 • Thompson, J.K., van den Berg, P., Roehrig, M., Guarda, A.S., & Heinberg, L.J. (2004). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): Development and validation. International Journal of Eating Disorders, 35(3), 293−304.

 • Thomsen, S.R., Weber, M.M., & Brown, B.L. (2002). The relationship between reading beauty and fashion magazines and the use of pathogenic dieting methods among adolescent females. Adolescence, 37(145), 1—18.

 • Tiggemann, M. (2003). Media exposure, body dissatisfaction and disordered eating: Television and magazines are not the same! European Eating Disorders Review, 11(5), 418—430.

 • Tiggemann, M. (2005). Television and adolescent body image: The role of program content and viewing motivation. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(3), 361—381.

 • Tiggemann, M., Gardiner, M., & Slater, A. (2000). “I would rather be size 10 than have straight A’s”: A focus group study of adolescent girls’ wish to be thinner. Journal of Adolescence, 23(6), 645—659.

 • Tiggemann, M., & Pickering, A. (1996). Role of television in adolescent women’s body dissatisfaction and drive for thinness. International Journal of Eating Disorders, 20(2), 199—203.

 • Török, Zs., & Pászthy, B. (2008). Az evészavarok és az internet. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (387—395). Budapest: ProDie Kiadó

 • Turner, S.L., Hamilton, H., Jacobs, M., Angood, L.M., & Dwyer, D.H. (1997). The influence of fashion magazines on the body image satisfaction of college women: An exploratory analysis. Adolescence, 32(127), 603—614.

 • Túry, F., Güleç, H., & Kohls, E. (2010). Assessment methods for eating disorders and body image disorders. Journal of Psychosomatic Research, 69(6), 601—611.

 • Túry, F., Sáfrán, Zs., Wildmann, M., & László, Zs. (1997). Az Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. Szenvedélybetegségek, 5(5), 336—342.

 • Túry, F., & Szabó, P. (2000). A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • Utter, J., Neumark-Sztainer, D., Wall, M., & Story, M. (2003). Reading magazine articles about dieting and associated weight control behaviors among adolescents. Journal of Adolescent Health, 32(1), 78—82.

 • Varnado, J.L. (2000). The effects of media exposure on body satisfaction, beliefs about attractiveness, mood and bulimic symptomatology among college women. Doctoral dissertation. Letöltve: 2009. 09. 13-án: http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc2687/

 • Wade, T.D., Davidson, S., & O’Dea, J. (2003). A preliminary controlled evaluation of a school-based media literacy and self-esteem program for reducing eating disorder risk factors. International Journal of Eating Disorders, 33(4), 371—383.

 • Wiseman, C., Gray, J., Moismann, J., & Ahrens, A. (1992). Cultural expectations of thinness in women: An update. International Journal of Eating Disorders, 11(1), 85—89.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 29 0 0
May 2021 4 5 4
Jun 2021 3 1 0
Jul 2021 2 2 2
Aug 2021 7 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 0 0 0