View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Cross Mark

Elméleti háttér: Az evészavarok kialakulásában a szociokulturális tényezők is szerepet játszanak. Ezek közvetett, különböző szinteken megmutatkozó befolyást gyakorolnak a testsúlyszabályozásra. A tömegtájékoztatás kiemelkedő jelentőségű az értékek és normák közvetítésében. A manapság oly népszerű karcsú női testideál, divatos fogyókúrák, megjelenéssel kapcsolatos elvárások is gyakran a média által jutnak el az egyes személyekhez. Célkitűzés: A vizsgálat célja a magazinolvasási szokások és az evészavarok, illetve az evészavarokhoz vezető tünetek kapcsolatának vizsgálata volt. Módszer: A keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálat résztvevői általános és középiskolás lányok, valamint egyetemi hallgatónők voltak (n = 193). Alkalmazott mérőeszközök: a magazinolvasási szokásokat felmérő kérdéssor, Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív (SATAQ-3), Testi Attitűdök Tesztje (BAT), Evési Zavar Kérdőív (EDI), valamint a SCOFF kérdőív. A vizsgálat keretében magyar nyelvre fordítottuk a Vonzóságról Alkotott Hiedelmek Skála módosított változatát (Beliefs About Attractiveness Scale-Revised, BAA-R). Eredmények: A 14—18 éves korosztály fokozottan érzékeny a magazinok soványságot hirdető képeire, üzeneteire. Ezen alcsoport esetében azt találtuk, hogy a divat- és fitneszmagazinok olvasásával töltött idő pozitív irányú kapcsolatot mutat az evészavarra utaló tünetek gyakoriságával (EDI Bulimia alskála: rs = 0,37; p<0,01; SCOFF Kérdőív: rs = 0,38; p<0,01), a karcsú szépségideál internalizálásával (rs = 0,55; p<0,001), a testtel való elégedetlenséggel (rs = 0,37; p<0,01), valamint a vonzóság/soványság fontosságával a szépség megítélése során (rs = 0,41; p<0,01). A fentieken túl a vonzóság/soványság fontossága (rs = 0,44; p<0,01) és jó testi kondíció/sportosság fontossága (rs = 0,34; p<0,05) pozitív irányú kapcsolatot mutat a testtel való elégedetlenséggel. Eredményeink szerint a médiából érkező, a karcsúság elérésére irányuló nyomás közvetítő szerepet tölt be a karcsúságideál internalizálása és a bulimiás attitűdök, illetve tendenciák között. Konklúzió: A magazinolvasás leginkább a középiskolás korosztály esetében függhet össze az evés- és testképzavarokkal, így a preventív programoknak elsősorban e korosztályra kell fókuszálniuk.

 • Anderson, A.E., & DiDomenico, L. (1992). Diet vs. shape content of popular male and female magazines: A dose-response relationship to the incidence of eating disorders? International Journal of Eating Disorders, 11(3), 283—287.

 • Anderson, D.R., Huston, A.C., Schmitt, K.L., Linebarger, D.L., & Wright, J.C. (2001). Early childhood television viewing and adolescent behavior. Monographs of the Society for Research in Child Development, 66(1), 108—118.

 • Bissell, K.L., & Zhou, P. (2004). Must-see TV or ESPN: Entertainment and sports media exposure and body-image distortion in college women. Journal of Communication, 54(1), 5—21.

 • Botta, R.A. (1999). Television images and adolescent girls’ body image disturbance. Journal of Communication, 49(2), 22—41.

 • Collins, M.E. (1991). Body figure perceptions and preferences among preadolescent children. International Journal of Eating Disorders, 10(2), 199—208.

 • Czeglédi, E., Urbán, R., & Csizmadia, P. (2010). A testkép mérése: a Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(3), 431—461.

 • Derenne, J.L., & Beresin, E.V. (2006). Body image, media, and eating disorders. Academic Psychiatry, 30(3), 257—261.

 • Evans, E.D., Ruthberg, J., Sather, C., & Turner, C. (1991). Content analysis of contemporary teen magazines for adolescent females. Youth and Society, 23(1), 99—120.

 • Field, A.E., Cheung, L., Wolf, A.M., Herzog, D., Gortmaker, S.L., & Colditz, G.A. (1999). Exposure to the mass media and weight concerns among girls. Pediatrics, 103(3), 36—40.

 • Forgács, A. (2008a). Médiaüzenetek — evészavarok. Lege Artis Medicinae, 18(11), 822—824.

 • Forgács, A. (2008b). Társadalmi eszmény és elhízás. Lege Artis Medicinae, 18(8—9), 632—636.

 • Forgács, A. (2010). Médiatünetek és evészavarok. Magyar Tudomány, 11, 1300—1305.

 • Forgács, A., & Németh, M. (2008). Evészavarok a média fogságában. In P. Balogh, A. Dobos, A. Forgács, B. Nagy, & A. Szűcs (szerk.), 60 éves Közgáz. Új gazdasági hajtóerők és mechanizmusok a 21. században (23—33). Budapest: Aula Kiadó

 • Fouts, G., & Burggraf, K. (2000). Television situation comedies: Female weight, male negative comments, and audience reactions. Sex Roles, 42(9—10), 925—932.

 • Fülöp, N., & Szakály, Z. (2006). Középiskolások táplálkozási szokásai. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 3(2), 71—76.

 • Garner, D.M., Olmstead, M.P., & Polivy, J. (1983). Developmental and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2(2), 15—34.

 • Grabe, S., Hyde, J.S., & Lindberg, S. (2007). Body objectification and depression in adolescents: The role of gender, shame, and rumination. Psychology of Women Quarterly, 31(2), 164—175.

 • Grabe, S., Ward, L.M., & Hyde, J.S. (2008). The role of the media in body image concerns among women: A meta-analysis of experimental and correlational studies, Psychological Bulletin, 134(3), 460—476.

 • Guillen, E.O., & Barr, S.I. (1994). Nutrition, dieting, and fitness messages in a magazine for adolescent women, 1970—1990. Journal of Adolescent Health, 15(6), 464—472.

 • Hager, R. (2002). Unsafe supplements: Lack of industry oversight may endanger consumers, government report charges. Letöltve: 2009. 05. 21-én: http://www.msnbc.com/news/557618.asp

 • IPSOS, 2009. Nemzeti Médiaanalízis. 2007 IV — 2008 I. negyedéves sajtóolvasottsági eredmények. Letöltve: 2010. 04. 15-én: http://www.mediaanalizis.hu/index.php?option=com_content&ask=view&d=42&temid=115;

 • Irving, L.M., DuPen, J., & Berel, S. (1998). A media literacy program for high school females. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 6(2), 119—131.

 • Johnson, F., & Wardle, J. (2005). Dietary restraint, body dissatisfaction, and psychological distress: A prospective analysis. Journal of Abnormal Psychology, 114(1), 119—125.

 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press

 • Koff, E., Rierdan, J., & Stubbs, M.L. (1990). Gender, body image, and self-concept in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 10(1), 56—68.

 • Levine, M.P., & Harrison, K. (2004). Media’s role in the perpetuation and prevention of negative body image and disordered eating. In J.K. Thompson (Ed.), Handbook of Eating Disorders and Obesity (695—717). New York: John Wiley

 • Levine, M.P., Smolak, L., & Hayden, H. (1994). The relation of sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls. Journal of Early Adolescence, 14(4), 471—490.

 • Luck, A.J., Morgan, J.F., Reid, F., O’Brien, A., Brunton, J., Price, C., et al. (2002). The SCOFF questionnaire and clinical interview for eating disorders in general practice: A comparative study. British Medical Journal, 325(7367), 755—756.

 • Mautner, R.D., Owen, S.V., & Furnham, A. (2000). Cross-cultural explanations of body image disturbance in Western cultural samples. International Journal of Eating Disorders, 28(2), 165—172

 • Morgan, J.F., Reid, F., & Lacey, J.H. (1999). The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. British Medical Journal, 319(7223), 1467—1468.

 • Morry, M.M., & Staska, S.L. (2001). Magazine exposure: Internalization, self-objectification, eating attitudes, and body satisfaction in male and female university students. Canadian Journal of Behavioural Science, 33(4), 269—279.

 • Neumark-Sztainer, D., Paxton, S., Hannan, P., Haines, J., & Story, M. (2006). Does body satisfaction matter? Five-year longitudinal associations between body satisfaction and health behaviors in adolescent females and males. Journal of Adolescent Health, 39(2), 244 —251.

 • Nickerson, A.B., & Nagle, R.J. (2005). Parent and peer attachment in late childhood and early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 25(2), 223—249.

 • O’Riordan, S.S., & Zamboanga, B.L. (2008). Aspects of the media and their relevance to bulimic attitudes and tendencies among female college students. Eating Behaviors, 9(2), 247—250.

 • Padgett, J., & Biro, F.M. (2003). Different shapes in different cultures: Body dissatisfaction, overweight, and obesity in African-American and Caucasian females. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 16(6), 349—354.

 • Papp, I., Czeglédi, E., & Túry, F. (2011). A szociokulturális hatások kapcsolata az elhízottakkal szembeni előítéletekkel kora serdülőkorban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(2), 149—171.

 • Paxton, S., Neumark-Sztainer, D., & Hannan, P. (2006). Body dissatisfaction prospectively predicts depressive mood and low self-esteem in adolescent girls and boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(4), 539—549.

 • Petrie, T., Rogers, R., Johnson, C., & Diehl, N. (1996 August). Development and validation of the revised Beliefs About Attractiveness Scale. Paper presented at the 104th Annual Convention of the American Psychological Association. Toronto, Ontario, Canada

 • Pierce, K. (1993). Socialization of teenage girls through teen-magazine fiction: The making of a new woman or an old lady? Sex Roles, 29(1—2), 59—68.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., & Vanderlinden, J. (1995). The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: Psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3(2), 133—144.

 • Silverstein, B., Perdue, L., Peterson, B., & Kelly, E. (1986). The role of the mass media in promoting a thin standard of bodily attractiveness for women. Sex Roles, 14(9—10), 519—532.

 • Spitzer, B.L., Henderson, K.A., & Zivian, M.T. (1999). Gender differences in population versus media body sizes: A comparison over four decades. Sex Roles, 40(7—8), 545—565.

 • Steinhausen, H.C. (2008). Outcomes of eating disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18(1), 225—242.

 • Stice, E., Schupak-Neuberg, E., Shaw H.E., & Stein, R.I. (1994a). Relation of media exposure to eating disorder symptomatology: An examination of mediating mechanisms. Journal of Abnormal Psychology, 103(4), 836−840.

 • Stice, E., Shaw H., & Heather E. (1994b). Adverse effects of the media portrayed thin-ideal on women and linkages to bulimic symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 13(3), 288—308.

 • Striegel-Moore, R., Silberstein, L.R., & Rodin, J. (1986). Toward an understanding of risk factors for bulimia. American Psychologist, 41(3), 246—263.

 • Szumska, I., Túry, F., Jakabfi, P. (2003). Az evészavarok prevenciója. Kérdések és ellentmondások. Lege Artis Medicinae, 13(1), 24—28.

 • Thompson, J.K., Heinberg, L.J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, assessment, and treatment of body image disturbance. Washington, DC: American Psychological Association

 • Thompson, J.K., & Stice, E. (2001). Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for bodyimage disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 181—183.

 • Thompson, J.K., van den Berg, P., Roehrig, M., Guarda, A.S., & Heinberg, L.J. (2004). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): Development and validation. International Journal of Eating Disorders, 35(3), 293−304.

 • Thomsen, S.R., Weber, M.M., & Brown, B.L. (2002). The relationship between reading beauty and fashion magazines and the use of pathogenic dieting methods among adolescent females. Adolescence, 37(145), 1—18.

 • Tiggemann, M. (2003). Media exposure, body dissatisfaction and disordered eating: Television and magazines are not the same! European Eating Disorders Review, 11(5), 418—430.

 • Tiggemann, M. (2005). Television and adolescent body image: The role of program content and viewing motivation. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(3), 361—381.

 • Tiggemann, M., Gardiner, M., & Slater, A. (2000). “I would rather be size 10 than have straight A’s”: A focus group study of adolescent girls’ wish to be thinner. Journal of Adolescence, 23(6), 645—659.

 • Tiggemann, M., & Pickering, A. (1996). Role of television in adolescent women’s body dissatisfaction and drive for thinness. International Journal of Eating Disorders, 20(2), 199—203.

 • Török, Zs., & Pászthy, B. (2008). Az evészavarok és az internet. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (387—395). Budapest: ProDie Kiadó

 • Turner, S.L., Hamilton, H., Jacobs, M., Angood, L.M., & Dwyer, D.H. (1997). The influence of fashion magazines on the body image satisfaction of college women: An exploratory analysis. Adolescence, 32(127), 603—614.

 • Túry, F., Güleç, H., & Kohls, E. (2010). Assessment methods for eating disorders and body image disorders. Journal of Psychosomatic Research, 69(6), 601—611.

 • Túry, F., Sáfrán, Zs., Wildmann, M., & László, Zs. (1997). Az Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. Szenvedélybetegségek, 5(5), 336—342.

 • Túry, F., & Szabó, P. (2000). A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • Utter, J., Neumark-Sztainer, D., Wall, M., & Story, M. (2003). Reading magazine articles about dieting and associated weight control behaviors among adolescents. Journal of Adolescent Health, 32(1), 78—82.

 • Varnado, J.L. (2000). The effects of media exposure on body satisfaction, beliefs about attractiveness, mood and bulimic symptomatology among college women. Doctoral dissertation. Letöltve: 2009. 09. 13-án: http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc2687/

 • Wade, T.D., Davidson, S., & O’Dea, J. (2003). A preliminary controlled evaluation of a school-based media literacy and self-esteem program for reducing eating disorder risk factors. International Journal of Eating Disorders, 33(4), 371—383.

 • Wiseman, C., Gray, J., Moismann, J., & Ahrens, A. (1992). Cultural expectations of thinness in women: An update. International Journal of Eating Disorders, 11(1), 85—89.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 133 133 25
Full Text Views 40 23 0
PDF Downloads 27 14 0