View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
 • | 2 Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális Munka Tanszék Budapest
 • | 3 ELTE PPK Kognitív Pszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban bemutatjuk a Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőív hazai adaptációját. A Tedeschi és Calhoun által publikált kérdőív egy olyan mérőeszköz, amely a veszteségekkel járó, súlyosan stresszkeltő életeseményekkel való megküzdésből fakadó pozitív változások azonosítására szolgál. Az eredeti kérdőív öt faktort mér: az élet fokozott értékelése, jelentéstelibb interperszonális kapcsolatok megélése, a személyes erő érzetének fokozódása, új lehetőségek felfedezése, spirituális élményekkel való gazdagodás. A kérdőív érvényességét és megbízhatóságát egy 328 fős kényelmi mintán ellenőriztük. A validitásvizsgálathoz a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőívet, a Társas Támogatás Kérdőívet, a Sielberger-féle Vonásszorongás Kérdőívet, a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet, a Tíz Tételes Személyiség Kérdőívet és a Rövidített Aspirációs Indexet alkalmaztuk. A Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőív belső konzisztenciája jónak bizonyult (Cronbach-alfa = 0,94), és a kérdőív teszt-reteszt megbízhatósága (r = 0,90; p<0,01) is kiváló. Az érvényességi vizsgálathoz használt mérőeszközökkel a kérdőív az elvárásoknak megfelelő irányú, gyenge és közepes erősségű kapcsolatot mutatott, amit a divergens validitás bizonyítékaként fogadtunk el. A Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőíven végzett megerősítő faktorelemzés azonban nem erősítette meg az eredeti faktorstruktúrát. A kérdőív a pszichometriai mutatók alapján, és a külföldi adatokkal összhangban, érvényes és megbízható mérőeszköznek bizonyult. A mért változó független konstruktumnak tekinthető, amely alkalmas a traumát átélt személyek fejlődésének mérésére.

 • Anderson, Jr., W.P., & Lopez-Baez, S.I. (2008). Measuring growth with the Posttraumatic Growth Inventory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 40(4), 215—227.

 • Bossick, B.E. (2009). An empirical examination of the relationship between posttraumatic growth and the personality traits of hardiness, sense of coherence, locus of control, self-efficacy, resilience, and optimism. Dissertation Abstracts International, B: The Sciences and Engineering, 69(11-B), 7180.

 • Brunet, J., McDonough, M.H., Hadd, V., Crocker, P.R.E., & Sabiston, C.M. (2010). The Posttraumatic Growth Inventory: An examination of the factor structure and invariance among breast cancer survivors. Psycho-Oncology, 19(8), 830—838.

 • Caldwell, R.A., Pearson, J.L., & Chin, R.J. (1987). Stress-moderating effects: social support in the context of gender and locus of control. Personality and Social Psychology Bulletin, 13(1), 5—17.

 • Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books

 • Cordova, M.J., Cunningham, L.L.C., Carlson, C.R., & Andrykowski, M.A. (2001). Posttraumatic growth following breast cancer: A controlled comparison study. Health Psychology, 20(3), 176—185.

 • Dirik, G., & Karanci, A.N. (2008). Variables related to posttraumatic growth in Turkish rheumatoid arthritis patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15, 193—203.

 • Engelkemeyer, S.M., & Marwit, S.J. (2008). Posttraumatic growth in bereaved parents. Journal of Traumatic Stress, 21(3), 344—346.

 • Feder, A., Southwick, S.M., Goetz, R.R., Wang,Y., Alonso, A., Smith, B.W., et al. (2008). Posttraumatic growth in former Vietnam prisoners of war. Psychiatry, 71(4), 359—370.

 • Frankl, V.E. (1969). Men search for meaning. New York: Washington Square Press

 • Frazier, P., Conlon, A., & Glaser, T. (2001). Positive and negative life changes following sexual assault. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69(6), 1048—1055.

 • Gao, J., Wang, M., Deng, J., Qian, M., Liu, X., & He, Q. (2010). Revision and preliminary application of Chinese version of Post-traumatic Growth Inventory in adolescents experienced the Wenchuan earthquake. Chinese Mental Health Journal, 24(2), 126—130.

 • Garlan, R.W., Butler, L.D., Rosenbaum, E., Siegel, A., & Spiegel, D. (2010). Perceived benefits and psychosocial outcomes of a brief existential family intervention for cancer patients/survivors. Journal of Death and Dying, 62(3), 243—268.

 • Goldberg, L.R. (1992). The development of markers for the Big Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26—42.

 • Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., & Swann, W.B. (2003). A very brief measure of the Big Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504—528.

 • Ho, S.M.Z., Chan, C.L.W., & Ho, R.T.H. (2004). Posttraumatic growth in Chinese cancer survivors. Psychology, 13, 377—389.

 • John, O.P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L.A. Pervin, & O.P. John (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research (102—138). New York: Guilford Press

 • Joseph, S., & Linley, P.A. (2008). Psychological assessment of growth following adversity. In S. Joseph, & P.A. Linley (Eds.), Trauma, recovery, and growth: Positive psychological perspectives on posttraumatic stress (21—38). Hoboken: Wiley

 • Joseph, S., Linley, P.A., & Harris, G.J. (2005). Understanding positive change following trauma and adversity: Structural clarification. Journal of Loss and trauma, 10(1), 83—96.

 • Kasser, T., & Ryan, M.R. (1996). Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280—287.

 • Kilmer, R.P., Gil-Rivas, V., Tedeschi, R.G., Cann, A., Calhoun, L.G., Buchanan, T., et al. (2009). Use of the revised Posttraumatic Growth Inventory for children. Journal of Traumatic Stress, 22(3), 248—253.

 • Kopp, M., & Skrabski, Á. (1992). Magyar lelkiállapot. Budapest: Végeken Alapítvány

 • Kulcsár, Zs. (szerk., 2005). Teher alattPozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Budapest: Trefort Kiadó

 • Lev-Wiesel, R., & Amir, M. (2003). Posttraumatic growth among holocaust child survivors. Journal of Loss and Trauma, 8(4), 229—237.

 • Linley, P.A., Andrews, L., & Joseph, S. (2007). Confirmatory factor analysis of the Posttraumatic Growth Inventory. Journal of Loss and Trauma, 12, 321—332.

 • Maercker, A., & Langner, R. (2001). Posttraumatic personal growth: Validation of German versions of two questionnaires. Diagnostica, 47, 153—162.

 • Maercker, A., & Zoellner, T. (2004). The Janus face of self-perceived growth: Toward a two-component model of posttraumatic growth. Psychological Inquiery, 15, 41—48.

 • Martos, T., Szabó, G., & Rózsa, S. (2006). Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171—191.

 • Maslow, A.H. (2003). A lét pszichológiája felé. Budapest: Ursus Libri

 • McMillen, C., Smith, E.M., & Fischer, R.H. (1997). Perceived benefit and mental health after three types of disaster. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(5), 733—739.

 • Milam, J.E., Ritt-Olson, A., & Unger, J.B. (2004). Posttraumatic growth among adolescents. Journal of Adolescent Research, 19, 192—204.

 • Nightingale, V.R., Sher, T.G., & Hansen, N.B. (2010). The impact of receiving an HIV diagnosis and cognitive processing on psychological distress and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress, 23(4), 452—460.

 • Nishi, D., Matsuoka, Y., & Kim, Y. (2010). Posttraumatic growth, posttraumatic stress disorder and resilience of motor vehicle accident survivors. BioPsychoSocial Medicine, 4, 7.

 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Budapest: Trefort Kiadó

 • Park, C.L., Cohen, L., & Murch, R. (1996). Assessment and prediction of stress-related growth. Journal of Personality, 64(1), 71—105.

 • Polatinsky, S., & Esprey, Y. (2000). An assessment of gender differences in perception of benefit resulting from the loss of a child. Journal of Traumatic Stress, 13(4), 709—718.

 • Posta, E. (2010). The narrative process and the stories of family members who lost loved ones on 9/11. Dissertation Abstracts International, B: The Sciences and Engineering, 71(5-B), 3366.

 • Powell, S., Rosner, R., Butollo, W., Tedeschi, R.G, & Calhoun, L.G. (2003). Posttraumatic growth after war: A study with former refugees and displaced people in Sarajevo. Journal of Clinical Psychology, 59, 71—83.

 • Reinhardt, M. (2010). Poszttraumás növekedés I. típusú diabéteszes serdülők körében. In Z. Vass, & V. Tekler (szerk.), I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencia (105—115). Budapest: Papirusz Book Kiadó

 • Rózsa, S. (2009). A TIPI — a Tíz Tételes Személyiség Kérdőív használata (kézirat). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

 • Rózsa, S., Reinhardt, M., & Kulcsár, Zs., (2006). A poszttraumás növekedés feltételeinek empírikus vizsgálata. In.: Zs. Kulcsar, S. Rózsa, M. Reinhardt (szerk.), A poszttraumás növekedés feltételei (53—71). Budapest: Trefort Kiadó

 • Rózsa, S., Szádóczky, E., & Füredi, J. (2001). A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16(4), 384—402.

 • Salo, J., Punamaki, R.-L., Qouta, S., & El Sarraj, E. (2008). Individual and group treatment and self and other representations predicting posttraumatic recovery among former political prisoners. Traumatology, 14(2), 45—61.

 • Seligman, M.E.P., & Csíkszentmihályi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5—14.

 • Sheikh, A.I., & Marotta, S.A. (2005). A cross-validation study of the Posttraumatic Growth Inventory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 38(2), 66—77.

 • Sipos, K., Sipos, M., & Spielberger, C.D. (1994). A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In F. Mérei, & F. Szakács (szerk.), Pszichodiagnosztikai vademecum 1. (123—148). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 • Spielberger, C.D. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). PaloAlto, CA: Consulting Psychologists Press

 • Szondy, M. (2010). A boldogság tudománya. Budapest: Jaffa Kiadó

 • Taku, K. (2010). Posttraumatic growth in Japan: A path toward better understanding of culture-constant and culture-specific aspects. In T. Weiss, & R. Berger (Eds.), Posttraumatic growth and culturally competent practice (129—145). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.

 • Taku, K., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., Gil-Rivas, V., Kilmer, R.P., & Cann, A. (2007). Examining posttraumatic growth among Japanese university students. Journal of Japanese Clinical Psychology, 20(4), 353—367.

 • Taku, K., Cann, A., Calhoun, L.G., & Tedeschi, R.G. (2008). The factor structure of the Posttraumatic Growth Inventory: A comparison of five models using confirmatory factor analysis. Journal of Traumatic Stress, 21(2), 158—164.

 • Taku, K., Tedeschi, R.G., Cann, A., & Calhoun, L.G. (2009). The culture of disclosure: Effects of perceived reactions to disclosure on posttraumatic growth and distress in Japan. Journal of Social and Clinical Psychology, 29(10), 1226—1243.

 • Tedeschi, R.G, & Calhoun, L.G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455—471.

 • Tedeschi, R.G, & Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15, 1—18.

 • Vishnevsky, T., Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., & Demakis, G.J. (2010). Gender differences in self-reported posttraumatic growth: A meta-analysis. Psychology of Women Quarterly, 34(1), 110—120.

 • Wagner, B., & Maercker, A. (2010). Trauma and posttraumatic growth in Germany. In T. Weiss, & R. Berger (Eds.), Posttraumatic growth and culturally competent practice (129—145). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.

 • Weiss, T., & Berger, R. (2006). Reliability and validity of a Spanish version of the Posttraumatic Growth Inventory. Research on Social Work Practice, 16(2), 191—199.

 • Widows, M. R., Jacobsen, P.B., Booth-Jones, M., & Fields, K.K. (2005). Predictors of posttraumatic growth following bone marrow transplantation for cancer. Health Psychology, 24(3), 266—273.

 • Woodward, C., & Joseph, S. (2003). Positive change processes and posttraumatic growth in people who have experienced childhood abuse: Understanding vehicles of change. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, 76(3), 267—283.

 • Yalom, I.D. (2004). Egzisztenciális pszichoterápia. Budapest: Animula

 • Zoellner, T., & Maercker, A. (2006). Posttraumatic growth in clinical psychology — A critical review and introduction of a two component model. Clinical Psychology Review, 26(5), 626—653.

 • Zwahlen, D., Hagenbuch, N., Carley, M.I., Jenewein, J., & Buchi, S. (2010). Posttraumatic growth in cancer patients and partners-effects of role, gender and the dyad on couples’ posttraumatic growth experience. Psycho-Oncology, 19(1), 12—20.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 8 0 0
Mar 2021 20 1 2
Apr 2021 11 0 0
May 2021 13 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 0 0 0