View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az egészségügy és benne az orvosi hivatás válsága a modern társadalmak általános jelensége. Jelen munkánkban e hivatásválság jeleinek előfordulását és sajátosságait kutatjuk „foglalkozási álmokon” keresztül. Az álmok szövegét olyan narratíváknak tekintettük, amelyek a közelmúltra vonatkozóan hordozzák a közlő személyek munkával, hivatással kapcsolatos nappali élményeit. Egy 125 orvosra kiterjedő felmérés során az alvás és álomjellegzetességek kérdőíves vizsgálata mellett került sor a gyógyítással kapcsolatos álmok felvételére. A 62 álomközlésből 42 minősült „foglalkozási álomnak”, melyeket a hermeneutikai vonulatba illeszkedő kvalitatív tartalomelemzés módszerével dolgoztunk fel. Az álmokat a társadalmi kihívások (a gyógyító helyzet típusa: klasszikus, piaci, elidegenedett) és az azokra adott válaszok (szerepmegvalósítás: heroikus, szolgáltató, proletár) dimenzióiban vizsgáltuk. Az álmokban mindhárom hivatásszerep-modell megjelenik, de nem a napjainkra jellemző piaci és elidegenedett modell dominál, hanem a hivatás korai, klasszikus modellje. Az álmok egy részében a szerepmegvalósítás nem felel meg a gyógyító helyzet típusának: az orvos piaci helyzetben heroikus módon, elidegenedettnek tekinthető helyzetben pedig heroikus vagy szolgáltató módon viselkedik. A klasszikus hivatásmodellnek ilyen arányú megjelenése az álmokban nincs összhangban az orvoslás jelenlegi társadalmi, gazdasági feltételrendszerével és helyzetével. Úgy véljük, hogy az orvosok foglalkozási álmaiban a kulturális késés jelensége érvényesül: a gyógyítás feltételrendszerének megváltozását csak lassan követi az orvosok elvárásainak, értékrendjének, munkavégzésre vonatkozó igényeinek változása. A klasszikus helyzetben, klasszikus módon gyógyító orvos ma már csak „nagy ábránd”, szökési kísérlet az ellenséges valóságból, ugyanakkor egy olyan szerepviselkedés megerősítését is szolgálja, amelynek bizonyos elemei nélkül megszűnne a gyógyítás humanizmusa.

 • ABIM Foundation (2002). Medical professionalism in the new millennium: A physician charter. Annals of Internal Medicine, 136(3), 243—246.

 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., & Csoboth, Cs. (2006). Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates, 8(2), 113—117.

 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., & Susánszky, É. (2008). Physician burnout in Hungary: A potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology, 13, 839—848.

 • Ádám, Sz., Torzsa, P., Győrffy, Zs., Vörös, K., & Kalabay, L. (2009). Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és háziorvosi rezidensek körében. Orvosi Hetilap, 150(7), 317—323.

 • Babbie, E. (1996). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó

 • Barnett, J.R., Barnett, P., & Kearns, R.A. (1998). Declining professional dominance? Trends in the proletarianisation of primary care in New Zealand. Social Science and Medicine, 46(2), 193—207.

 • Becker, H.F., Geer, B., Hughes, E.C., & Strause, A. (1961). Boys in white: Student culture in medical school. Chicago: University of Chicago Press

 • Bereczki, D., Csiba, L., Komoly, S., & Vécsei, L. (2010). Veszélyben a jövő: a neurológusszakorvos-képzés és szakorvos-utánpótlás helyzetének áttekintése — 2010. Orvosi Hetilap, 151, 1461—1467.

 • Broom, A. (2005). Medical specialists’ accounts of the impact of the Internet on the doctor/patient relationship. Health, 9(3), 319—338.

 • Campbell, E.G., Gruen, R.L., Mountford, J., Miller, L.G., Cleary, P.D., & Blumenthal, D. (2007a). A national survey of physician — industry relationships. The New England Journal of Medicine, 356, 1742—1750.

 • Campbell, E.G., Rao, S.R., DesRoches, C. M., Iezzoni, L.I., Vogeli, C., Dragana Bolcic-Jankovic, M.A., et al. (2010). Physician professionalism and changes in physician-industry relationships from 2004 to 2009. Archives of Internal Medicine, 170,1820—1826.

 • Campbell, E.G., Regan, S., Gruen, R.L., Ferris, T.G., Sowmya, R.R., Cleary, P.D., & Blumenthal, D. (2007b). Professionalism in medicine: Results of a national survey of physicians. Annals of Internal Medicine, 147, 795—802.

 • Cruess, R.L., Cruess, S.R., & Johnston, S.E. (2000). Professionalism: An ideal to be sustained. The Lancet, 356,156—159.

 • Csabai, M., & Bartha, K.(2000). Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről. Lege Artis Medicinae, 10, 638—644.

 • DesRoches, C.M., Rao, S.R., Fromson, J.A., Birnbaum, R.J., Iezzoni, L., Vogeli, C., et al. (2010). Physicians’ perceptions, preparedness for reporting, and experiences related to impaired and incompetent colleagues. Journal of the American Medical Association, 304(2), 187—193.

 • Domhoff, G.W. (1999). New directions in the study of dream content using the Hall/Van de Castle coding system. Dreaming, 9, 115—137.

 • Domhoff, G.W. (2001). A new neurocognitive theory of dreams. Dreaming, 11(2), 13—33.

 • Ehmann, B. (2002). A szöveg mélyén. Budapest: Új Mandátum Kiadó

 • Farkas, É. (2010). A társadalomtudományi kutatások és kutatói lét sajátosságai. Társadalomkutatás, 28(3), 343—355.

 • Grenier, J., Cappeliez, P., St-Onge, M., & Vachon, J. (1985). Temporal references in dreams and autobiographical memory. Memory and Cognition, 33(2), 280—288.

 • Győrffy, Zs., & Ádám, Sz. (2003). Az orvosnők korán halnak? Szerepkonfliktus és az egészségi állapot alakulása orvosnők körében. Lege Artis Medicinae, 13(2), 159—164.

 • Győrffy, Zs., & Ádám, Sz. (2004). Az egészségi állapot, a munka-stressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban. Szociológiai Szemle, 11(3), 107—128.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Csoboth, Cs., & Kopp, M. (2005b). Az öngyilkossági gondolatok előfordulása és pszichoszociális háttértényezői az orvostársadalomban. Psychiatria Hungarica, 20(5), 370—379.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., & Kopp, M. (2005a). A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota országos reprezentatív minta alapján. Orvosi Hetilap, 146, 1383—1393.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., & Kopp, M. (2009). Morbiditás és háttértényezőik a magyarországi orvosnők körében. Lege Artis Medicinae, 19(6—7), 423—430.

 • Hafferty, F.W., & Levinson, D. (2008). Moving beyond nostalgia and motives: Towards a complexity science view of medical professionalism. Perspectives in Biology and Medicine, 51(4), 599—615.

 • Haidet, P., Dains, J.E., Paterniti, D.A., Hechtel, L., Chang, T., Tseng, E., et al. (2002). Medical student attitudes toward the doctor-patient relationship. Medical Education 36(6), 568—574.

 • Hall, C.S., & Nordby, V.J. (1972). The individual and his dreams. New York: New American Library

 • Hamilton, D.L. (1968). Personality attributes associated with extreme response style. Psychological Bulletin, 69(3), 192—203.

 • Hartmann, E. (1998). Dreams and nightmares: The new theory on the origin and meaning of dreams. New York: Plenum Press

 • Hobson, A., & Schredl, M. (2011). The continuity and discontinuity between waking and dreaming: A dialogue between Michael Schredl and Allan Hobson concerning the adequacy and completeness of these notions. International Journal of Dream Research, 4(1), 3—7.

 • Hojat, M., Mangione, S., Nasca, T.J., Rattner, S., Erdmann, J.B., Gonnella, J.S., & Magee, M. (2004). An empirical study of decline in empathy in medical school. Medical Education, 38(9), 934—941.

 • Horan, P.M., DiStefano, C., & Motl, R.W. (2003). Wording effects in self-esteem scales: Methodological artifact or response style? Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 10(3), 435—455.

 • Kälbe, K. (2005). Between professional autonomy and economic orientation. The medical profession in a changing health care system. Letöltve: 2012. 03. 09-én: http://www.egms.de/static/pdf/journals/psm/2005-2/psm000010.pdf

 • László, J. (2011). A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai. Pszichológia, 31(1), 3—17.

 • McKinlay, J., & Marceau, L. (2008). When there is no doctor: Reasons for the disappearance of primary care physicians in the US during the early 21st century. Social Science & Medicine, 67, 1481—1491.

 • McNamara, P., McLaren, D., & Durso, K. (2007). Representation of the self in REM and NREM dreams. Dreaming, 17(2),113—126.

 • Mérei, F. (1989). Társkapcsolataink a manifeszt álomtartalomban. In F. Mérei (szerk.), Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből (155—170). Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Merton, R.K. (1957). The student physician: Introductory studies in the sociology of medical education. Cambridge: Harvard University Press

 • Molnár, R., & Molnár, P. (2002). Az orvosi pályaszocializáció. Ahogyan a hallgatók látják. Lege Artis Medicinae, 12(4), 250—254.

 • Molnár, R., & Molnár, P. (2005). Az orvosszerepről — a pályaszocializáció tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6, 123—140.

 • Ogburn, W.F. (1966). Social change: With respect to cultural and original nature. Oxford: Delta Books

 • Papp, M. (2011). Megharcolni önbecsülésünkért is! Lege Artis Medicinae, 21, 326—327.

 • Parsons, T. (1951). The social system. London: Routledge and Kegan Paul

 • Relman, A.S. (1980). The new medical-industrial complex. New England Journal of Medicine, 303(17), 963—970.

 • Relman, A.S. (1992). What market values are doing to medicine. The Atlantic Monthly, 269(3), 99—106.

 • Roland, M., Rao, S.R., Sibbald, B., Hann, M., Harrison, S., Walter, A., et al. (2011). Professional values and reported behaviours of doctors in the USA and UK: Quantitative survey. British Medical Journal: Quality and Safety in Healthcare, 20(6), 515—521.

 • Rorer, L.G. (1965). The great response-style myth. Psychological Bulletin, 63(3), 129—156.

 • Schlesinger, M. (2002). A loss of faith: The sources of reduced political legitimacy for the American medical profession. The Milbank Quarterly, 80(2), 185—235.

 • Schredl, M. (2010). Characteristics and contents of dreams. International Review of Neurobiology, 92, 135—154.

 • Schweickert, R. (2007). Properties of the organization of memory for people: Evidence from dream reports. Psychonomic Bulletin & Review, 14(2), 270—276.

 • Southon, G., & Braithwaite, J. (1998). The end of professionalism? Social Science & Medicine, 46(1), 23—28.

 • Starr, P. (1982). The social transformation of American medicine. New York: Basic Books

 • Susánszky, É., & Szántó, Zs. (2012). Hogyan alszanak és álmodnak az orvosok? Lege Artis Medicinae, 22, 53—58.

 • Timmermans, S., & Kolker, E.S. (2004). Evidence-based medicine and the reconfiguration of medical knowledge. Journal of Health and Social Behavior, 45(extra issue), 177—193.

 • Voss, U., Tuin, I., Schermelleh-Engel, K., & Hobson, A. (2011). Waking and dreaming: Related but structurally independent. Dream reports of congenitally paraplegic and deaf-mute persons. Consciousness and Cognition, 20(1), 673—687.

 • Wolinsky, F.D. (1988). The professional dominance perspective, revisited. Milbank Quartely, 66(Suppl 2), 33—47.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 2 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 5 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0