View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az egészségügy és benne az orvosi hivatás válsága a modern társadalmak általános jelensége. Jelen munkánkban e hivatásválság jeleinek előfordulását és sajátosságait kutatjuk „foglalkozási álmokon” keresztül. Az álmok szövegét olyan narratíváknak tekintettük, amelyek a közelmúltra vonatkozóan hordozzák a közlő személyek munkával, hivatással kapcsolatos nappali élményeit. Egy 125 orvosra kiterjedő felmérés során az alvás és álomjellegzetességek kérdőíves vizsgálata mellett került sor a gyógyítással kapcsolatos álmok felvételére. A 62 álomközlésből 42 minősült „foglalkozási álomnak”, melyeket a hermeneutikai vonulatba illeszkedő kvalitatív tartalomelemzés módszerével dolgoztunk fel. Az álmokat a társadalmi kihívások (a gyógyító helyzet típusa: klasszikus, piaci, elidegenedett) és az azokra adott válaszok (szerepmegvalósítás: heroikus, szolgáltató, proletár) dimenzióiban vizsgáltuk. Az álmokban mindhárom hivatásszerep-modell megjelenik, de nem a napjainkra jellemző piaci és elidegenedett modell dominál, hanem a hivatás korai, klasszikus modellje. Az álmok egy részében a szerepmegvalósítás nem felel meg a gyógyító helyzet típusának: az orvos piaci helyzetben heroikus módon, elidegenedettnek tekinthető helyzetben pedig heroikus vagy szolgáltató módon viselkedik. A klasszikus hivatásmodellnek ilyen arányú megjelenése az álmokban nincs összhangban az orvoslás jelenlegi társadalmi, gazdasági feltételrendszerével és helyzetével. Úgy véljük, hogy az orvosok foglalkozási álmaiban a kulturális késés jelensége érvényesül: a gyógyítás feltételrendszerének megváltozását csak lassan követi az orvosok elvárásainak, értékrendjének, munkavégzésre vonatkozó igényeinek változása. A klasszikus helyzetben, klasszikus módon gyógyító orvos ma már csak „nagy ábránd”, szökési kísérlet az ellenséges valóságból, ugyanakkor egy olyan szerepviselkedés megerősítését is szolgálja, amelynek bizonyos elemei nélkül megszűnne a gyógyítás humanizmusa.

 • ABIM Foundation (2002). Medical professionalism in the new millennium: A physician charter. Annals of Internal Medicine, 136(3), 243—246.

 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., & Csoboth, Cs. (2006). Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates, 8(2), 113—117.

 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., & Susánszky, É. (2008). Physician burnout in Hungary: A potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology, 13, 839—848.

 • Ádám, Sz., Torzsa, P., Győrffy, Zs., Vörös, K., & Kalabay, L. (2009). Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és háziorvosi rezidensek körében. Orvosi Hetilap, 150(7), 317—323.

 • Babbie, E. (1996). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó

 • Barnett, J.R., Barnett, P., & Kearns, R.A. (1998). Declining professional dominance? Trends in the proletarianisation of primary care in New Zealand. Social Science and Medicine, 46(2), 193—207.

 • Becker, H.F., Geer, B., Hughes, E.C., & Strause, A. (1961). Boys in white: Student culture in medical school. Chicago: University of Chicago Press

 • Bereczki, D., Csiba, L., Komoly, S., & Vécsei, L. (2010). Veszélyben a jövő: a neurológusszakorvos-képzés és szakorvos-utánpótlás helyzetének áttekintése — 2010. Orvosi Hetilap, 151, 1461—1467.

 • Broom, A. (2005). Medical specialists’ accounts of the impact of the Internet on the doctor/patient relationship. Health, 9(3), 319—338.

 • Campbell, E.G., Gruen, R.L., Mountford, J., Miller, L.G., Cleary, P.D., & Blumenthal, D. (2007a). A national survey of physician — industry relationships. The New England Journal of Medicine, 356, 1742—1750.

 • Campbell, E.G., Rao, S.R., DesRoches, C. M., Iezzoni, L.I., Vogeli, C., Dragana Bolcic-Jankovic, M.A., et al. (2010). Physician professionalism and changes in physician-industry relationships from 2004 to 2009. Archives of Internal Medicine, 170,1820—1826.

 • Campbell, E.G., Regan, S., Gruen, R.L., Ferris, T.G., Sowmya, R.R., Cleary, P.D., & Blumenthal, D. (2007b). Professionalism in medicine: Results of a national survey of physicians. Annals of Internal Medicine, 147, 795—802.

 • Cruess, R.L., Cruess, S.R., & Johnston, S.E. (2000). Professionalism: An ideal to be sustained. The Lancet, 356,156—159.

 • Csabai, M., & Bartha, K.(2000). Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről. Lege Artis Medicinae, 10, 638—644.

 • DesRoches, C.M., Rao, S.R., Fromson, J.A., Birnbaum, R.J., Iezzoni, L., Vogeli, C., et al. (2010). Physicians’ perceptions, preparedness for reporting, and experiences related to impaired and incompetent colleagues. Journal of the American Medical Association, 304(2), 187—193.

 • Domhoff, G.W. (1999). New directions in the study of dream content using the Hall/Van de Castle coding system. Dreaming, 9, 115—137.

 • Domhoff, G.W. (2001). A new neurocognitive theory of dreams. Dreaming, 11(2), 13—33.

 • Ehmann, B. (2002). A szöveg mélyén. Budapest: Új Mandátum Kiadó

 • Farkas, É. (2010). A társadalomtudományi kutatások és kutatói lét sajátosságai. Társadalomkutatás, 28(3), 343—355.

 • Grenier, J., Cappeliez, P., St-Onge, M., & Vachon, J. (1985). Temporal references in dreams and autobiographical memory. Memory and Cognition, 33(2), 280—288.

 • Győrffy, Zs., & Ádám, Sz. (2003). Az orvosnők korán halnak? Szerepkonfliktus és az egészségi állapot alakulása orvosnők körében. Lege Artis Medicinae, 13(2), 159—164.

 • Győrffy, Zs., & Ádám, Sz. (2004). Az egészségi állapot, a munka-stressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban. Szociológiai Szemle, 11(3), 107—128.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Csoboth, Cs., & Kopp, M. (2005b). Az öngyilkossági gondolatok előfordulása és pszichoszociális háttértényezői az orvostársadalomban. Psychiatria Hungarica, 20(5), 370—379.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., & Kopp, M. (2005a). A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota országos reprezentatív minta alapján. Orvosi Hetilap, 146, 1383—1393.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., & Kopp, M. (2009). Morbiditás és háttértényezőik a magyarországi orvosnők körében. Lege Artis Medicinae, 19(6—7), 423—430.

 • Hafferty, F.W., & Levinson, D. (2008). Moving beyond nostalgia and motives: Towards a complexity science view of medical professionalism. Perspectives in Biology and Medicine, 51(4), 599—615.

 • Haidet, P., Dains, J.E., Paterniti, D.A., Hechtel, L., Chang, T., Tseng, E., et al. (2002). Medical student attitudes toward the doctor-patient relationship. Medical Education 36(6), 568—574.

 • Hall, C.S., & Nordby, V.J. (1972). The individual and his dreams. New York: New American Library

 • Hamilton, D.L. (1968). Personality attributes associated with extreme response style. Psychological Bulletin, 69(3), 192—203.

 • Hartmann, E. (1998). Dreams and nightmares: The new theory on the origin and meaning of dreams. New York: Plenum Press

 • Hobson, A., & Schredl, M. (2011). The continuity and discontinuity between waking and dreaming: A dialogue between Michael Schredl and Allan Hobson concerning the adequacy and completeness of these notions. International Journal of Dream Research, 4(1), 3—7.

 • Hojat, M., Mangione, S., Nasca, T.J., Rattner, S., Erdmann, J.B., Gonnella, J.S., & Magee, M. (2004). An empirical study of decline in empathy in medical school. Medical Education, 38(9), 934—941.

 • Horan, P.M., DiStefano, C., & Motl, R.W. (2003). Wording effects in self-esteem scales: Methodological artifact or response style? Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 10(3), 435—455.

 • Kälbe, K. (2005). Between professional autonomy and economic orientation. The medical profession in a changing health care system. Letöltve: 2012. 03. 09-én: http://www.egms.de/static/pdf/journals/psm/2005-2/psm000010.pdf

 • László, J. (2011). A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai. Pszichológia, 31(1), 3—17.

 • McKinlay, J., & Marceau, L. (2008). When there is no doctor: Reasons for the disappearance of primary care physicians in the US during the early 21st century. Social Science & Medicine, 67, 1481—1491.

 • McNamara, P., McLaren, D., & Durso, K. (2007). Representation of the self in REM and NREM dreams. Dreaming, 17(2),113—126.

 • Mérei, F. (1989). Társkapcsolataink a manifeszt álomtartalomban. In F. Mérei (szerk.), Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből (155—170). Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Merton, R.K. (1957). The student physician: Introductory studies in the sociology of medical education. Cambridge: Harvard University Press

 • Molnár, R., & Molnár, P. (2002). Az orvosi pályaszocializáció. Ahogyan a hallgatók látják. Lege Artis Medicinae, 12(4), 250—254.

 • Molnár, R., & Molnár, P. (2005). Az orvosszerepről — a pályaszocializáció tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6, 123—140.

 • Ogburn, W.F. (1966). Social change: With respect to cultural and original nature. Oxford: Delta Books

 • Papp, M. (2011). Megharcolni önbecsülésünkért is! Lege Artis Medicinae, 21, 326—327.

 • Parsons, T. (1951). The social system. London: Routledge and Kegan Paul

 • Relman, A.S. (1980). The new medical-industrial complex. New England Journal of Medicine, 303(17), 963—970.

 • Relman, A.S. (1992). What market values are doing to medicine. The Atlantic Monthly, 269(3), 99—106.

 • Roland, M., Rao, S.R., Sibbald, B., Hann, M., Harrison, S., Walter, A., et al. (2011). Professional values and reported behaviours of doctors in the USA and UK: Quantitative survey. British Medical Journal: Quality and Safety in Healthcare, 20(6), 515—521.

 • Rorer, L.G. (1965). The great response-style myth. Psychological Bulletin, 63(3), 129—156.

 • Schlesinger, M. (2002). A loss of faith: The sources of reduced political legitimacy for the American medical profession. The Milbank Quarterly, 80(2), 185—235.

 • Schredl, M. (2010). Characteristics and contents of dreams. International Review of Neurobiology, 92, 135—154.

 • Schweickert, R. (2007). Properties of the organization of memory for people: Evidence from dream reports. Psychonomic Bulletin & Review, 14(2), 270—276.

 • Southon, G., & Braithwaite, J. (1998). The end of professionalism? Social Science & Medicine, 46(1), 23—28.

 • Starr, P. (1982). The social transformation of American medicine. New York: Basic Books

 • Susánszky, É., & Szántó, Zs. (2012). Hogyan alszanak és álmodnak az orvosok? Lege Artis Medicinae, 22, 53—58.

 • Timmermans, S., & Kolker, E.S. (2004). Evidence-based medicine and the reconfiguration of medical knowledge. Journal of Health and Social Behavior, 45(extra issue), 177—193.

 • Voss, U., Tuin, I., Schermelleh-Engel, K., & Hobson, A. (2011). Waking and dreaming: Related but structurally independent. Dream reports of congenitally paraplegic and deaf-mute persons. Consciousness and Cognition, 20(1), 673—687.

 • Wolinsky, F.D. (1988). The professional dominance perspective, revisited. Milbank Quartely, 66(Suppl 2), 33—47.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 9 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 3 0 0
Nov 2021 3 0 0
Dec 2021 0 2 2
Jan 2022 9 2 1
Feb 2022 0 0 0