View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Alkalmazott Pszichológia Tanszék 1088 Budapest Vas utca 17.
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola Pécs
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Kevéssé kutatott terület, hogy hogyan függ össze a nagyfokú érzelmi distresszt átélő pácienssel folytatott kommunikáció, illetve az orvos érzelemszabályozási kapacitása. Milyen mintázat esetén jön létre kiégés, és mely védőfaktorokkal előzhető meg az érzelmi kimerülés kialakulása. Cél: Az empátia és a kiégés ok-okozati kapcsolatainak vizsgálata, a fokozott érzelmi bevonódás segítő szakemberre gyakorolt hatásainak feltárása. Módszer: Feltáró/leíró keresztmetszeti vizsgálat, kérdőíves eljárással, a 4 hazai orvosegyetemen 67 pszichiáter rezidens részvételével. Maslach Kiégés Kérdőívet; az empátia mérésére Interperszonális Reaktivitás Indexet; a páciensekkel kapcsolatos attitűd mérésére a Páciens–orvos-fókuszú Attitűd Skálát (Patient–Practitioner Orientation Scale) használtunk. Statisztikai próbák: Spearman-korreláció, Kruskal–Wallis-teszt, lineárisregresszió-analízis. Eredmények: Magas fokú emocionális kimerülés a rezidensek 32,8%-ánál, deperszonalizáció magas fokban 29,9%-nál, a személyes hatékonyság csökkenése a minta 52,2%-ánál volt tapasztalható. A férfiaknál szignifikánsan magasabb (p<0,05) a deperszonalizáció. Az Interperszonális Reaktivitás Index alskálái közül az empátiás distressz mutat összefüggést a kiégés két komponensével: az érzelmi kimerüléssel (p<0,001) és a személyes hatékonyság csökkenésével (p<0,001). A páciens-fókuszú attitűd (PPOS) összefügg az empátia három komponenesével. Fordított együttjárás tapasztalható a páciens-fókuszú attitűd és a deperszonalizáció között (MBI). A distressz érzése az érzelmi kimerüléssel és a személyes hatékonysággal is összefügg. A személyes hatékonyság érzését meghatározó változók: a megélt distressz, a nézőpontváltás képessége és a személytelen bánásmód. A deperszonalizációt a páciensekkel kapcsolatos attitűdök közül a törődés, az emocionális törődés és az érzelmi kimerülés dimenziói befolyásolják. Következtetések: A páciens negatív érzéseinek átvétele a szakember emocionális kimerüléséhez, illetve a személyes hatékonyság érzésének csökkenéséhez vezethet. Az empátiás törődés és decentrálási képesség azonban meghatároz egy olyan kapcsolati attitűdöt, mely növeli a személyes hatékonyság érzését és csökkenti a személytelen bánásmód megjelenésének esélyét.

 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., & Csoboth, Cs. (2006). Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates, 8(2), 113—117.

 • Bálint, E. (1969). The possibilities of patient-centered medicine. The Journal of the Royal College of General Practitioners, 17, 269—276.

 • Bálint, M. (1957). Az orvos, a beteg és a betegség Budapest: Animula

 • Beach, M.C., & Inui, T. (2006). Relationship centered care. A constructive reframing. Journal of General and Internal Medicine, 1, S3—S8.

 • Borstad, M. (1998). Interszubjektivitás a dialektikus kapcsolatelmélet tükrében. Pszichoterápia, 7, 349—362.

 • Brotheridge, C.M., & Grandey, A.A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of ”people work”. Journal of Vocational Behavior, 60, 17—39.

 • Buda, B. (1993). Empátia. A beleélés lélektana. Budapest: Ego School

 • Carpenter, L.M., Swedlow, A.J., & Fear, N.T. (2003). Mortality of doctors in different specialties: Findings from a cohort of 20000 NHS consultants. Occupational and Environmental Medicine, 54, 388—395.

 • Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113—123.

 • Freudenberger, H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159—165.

 • Guthrie, E., Tattan, T., Williams, E., Black, D., & Bacliocotti, H. (1999). Sources of stress, psychological distress and burnout in psychiatrists. Psychiatric Bulletin, 23, 207—212.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Harmatta, J., Túry, F., & Kopp, M. (2008). Az esélyteremtés színterei: A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota. In M. Kopp (szerk.), Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (356—362). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Haidet, P., Dains, J.E., Paternit, D.A., Hechtel, L., Chang, T., Tseng, E., et al. (2002). Medical student attitudes toward the doctor-patient relationship. Medical Education, 36, 568—574.

 • Harmatta, J., Ádám, Sz., Győrffy, Zs., Túry, F., & Szényei, G. (2010). A munkamegterhelés és a munkával kapcsolatos stressztényezők a magyarországi pszichiáterek körében. Psychiatria Hungarica, 25(5), 417—424.

 • Hoffman, M.L. (1987). The contribution of empathy to justice and moral judgment. In N. Eisenberg, & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (47—80). New York, NY: Cambridge University Press

 • Jaspars, J., King, J., & Pendleton, D. (1990). The consultation: A social psychological analysis. In D. Pendleton, & D. Hasler (Eds.), Patient Communication (135—154). London: Academic Press

 • Jovanovic, N., Beezhold, J., Andlauer, O., Kuzman, M.R., Podlesek, A., Hanon, C., et al. (2009). Burnout among psychiatry residents. Die Psychiatrie, 2, 75—79.

 • Krupat, E., Rosenkranz, S.L., Yeager, C.M., Barnard, K., Putnam, S.M., & Inui, T.S. (2000). The practice orientations of physicians and patients: The effect of doctor-patient congruence on satisfaction. Patient Education and Counseling, 39, 49—59.

 • Kulcsár, Zs. (1998). Egészségpszichológia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). Maslach Burnout Inventory Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual. (2nd ed.) Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • McCray, L.W., Cronholm, P.F., Bogner, H.R., Gallo, J.J., & Neill, R.A. (2008). Resident physician burnout: Is there hope? Family Medicine, 40(9), 626—632.

 • Miller, K., Birkholt, M., Scott, C., & Stage, C. (1995). Empathy and burnout in human service work: An extension of a communication model. Communication Research, 22(2), 123—147.

 • Miller, K., Stiff, J.B., & Ellis, B.H. (1988). Communication and empathy as precursors to burnout among human service workers. Communication Monographs, 55, 250—265.

 • Prins, J.T., Hoekstra-Weebers, J.E., Van De Wiel, H.B., Gazendam-Donofrio, S.M., Sprangers, F., & Jaspers, F.C. (2007). Burnout among Dutch medical residents. International Journal of Behavioral Medicine, 14, 119—125.

 • Roter, D. (2000). The enduring and evolving nature of the patient-physician relationship. Patient education and counseling, 39, 5—15.

 • Roter, D., Hall, J.A., & Aoki, Y. (2002). Physician gender effects in medical comunication. Journal of American Medical Association, 288(6), 756—763.

 • Simon, M., Herold, R., Fekete, S., & Tényi, T. (2007). A tükörneuronok — avagy újabb adatok az interszubjektivitás neurobiológiájáról. Psychiatria Hungarica, 22, 418—429.

 • Snyder, J.L. (2007). Extending the empathic communication model of burnout: A search for alternative ways to reduce caregiver burnout. Letöltve: 2010. 03. 21-én: http://proquest.umi.com/pqdlink?did=1367840331&Fmt=7&clientId=79356&RQT=309&VName=PQD

 • Staub, E. (1987). Commentary on part 1. In N. Eisenberg, & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (103—115). New York, NY: Cambridge University Press

 • Tsimtsiou, Z., Kerasidou, O., Efstathiou, N., Papaharitou, S., Hatzimouratidis, K., & Hatzichristou, D. (2007). Medical students’ attitudes toward patient-centered care: A longitudinal survey. Medical Education, 41, 146—153.

 • Wahlqvist, M., Gunnarson, R.K., Dahlgren, G., & Nordgren, S. (2010). Patient-centred attitudes among medical students: Gender and work experience in health care make a difference. Medical Teacher, 32, e191—198.

 • Zapf, D., Seifert, C., Schmutte, B., Mertini, H., & Holz, M. (2001). Emotion work and job stressors and their effects on burnout. Psychology & Health, 16, 527—545.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 11 0 0
Sep 2021 13 2 2
Oct 2021 3 0 3
Nov 2021 17 2 3
Dec 2021 9 3 3
Jan 2022 7 2 0
Feb 2022 0 0 0