View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Alkalmazott Pszichológia Tanszék 1088 Budapest Vas utca 17.
 • 2 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola Pécs
 • 3 Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Kevéssé kutatott terület, hogy hogyan függ össze a nagyfokú érzelmi distresszt átélő pácienssel folytatott kommunikáció, illetve az orvos érzelemszabályozási kapacitása. Milyen mintázat esetén jön létre kiégés, és mely védőfaktorokkal előzhető meg az érzelmi kimerülés kialakulása. Cél: Az empátia és a kiégés ok-okozati kapcsolatainak vizsgálata, a fokozott érzelmi bevonódás segítő szakemberre gyakorolt hatásainak feltárása. Módszer: Feltáró/leíró keresztmetszeti vizsgálat, kérdőíves eljárással, a 4 hazai orvosegyetemen 67 pszichiáter rezidens részvételével. Maslach Kiégés Kérdőívet; az empátia mérésére Interperszonális Reaktivitás Indexet; a páciensekkel kapcsolatos attitűd mérésére a Páciens–orvos-fókuszú Attitűd Skálát (Patient–Practitioner Orientation Scale) használtunk. Statisztikai próbák: Spearman-korreláció, Kruskal–Wallis-teszt, lineárisregresszió-analízis. Eredmények: Magas fokú emocionális kimerülés a rezidensek 32,8%-ánál, deperszonalizáció magas fokban 29,9%-nál, a személyes hatékonyság csökkenése a minta 52,2%-ánál volt tapasztalható. A férfiaknál szignifikánsan magasabb (p<0,05) a deperszonalizáció. Az Interperszonális Reaktivitás Index alskálái közül az empátiás distressz mutat összefüggést a kiégés két komponensével: az érzelmi kimerüléssel (p<0,001) és a személyes hatékonyság csökkenésével (p<0,001). A páciens-fókuszú attitűd (PPOS) összefügg az empátia három komponenesével. Fordított együttjárás tapasztalható a páciens-fókuszú attitűd és a deperszonalizáció között (MBI). A distressz érzése az érzelmi kimerüléssel és a személyes hatékonysággal is összefügg. A személyes hatékonyság érzését meghatározó változók: a megélt distressz, a nézőpontváltás képessége és a személytelen bánásmód. A deperszonalizációt a páciensekkel kapcsolatos attitűdök közül a törődés, az emocionális törődés és az érzelmi kimerülés dimenziói befolyásolják. Következtetések: A páciens negatív érzéseinek átvétele a szakember emocionális kimerüléséhez, illetve a személyes hatékonyság érzésének csökkenéséhez vezethet. Az empátiás törődés és decentrálási képesség azonban meghatároz egy olyan kapcsolati attitűdöt, mely növeli a személyes hatékonyság érzését és csökkenti a személytelen bánásmód megjelenésének esélyét.

 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., & Csoboth, Cs. (2006). Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates, 8(2), 113—117.

 • Bálint, E. (1969). The possibilities of patient-centered medicine. The Journal of the Royal College of General Practitioners, 17, 269—276.

 • Bálint, M. (1957). Az orvos, a beteg és a betegség Budapest: Animula

 • Beach, M.C., & Inui, T. (2006). Relationship centered care. A constructive reframing. Journal of General and Internal Medicine, 1, S3—S8.

 • Borstad, M. (1998). Interszubjektivitás a dialektikus kapcsolatelmélet tükrében. Pszichoterápia, 7, 349—362.

 • Brotheridge, C.M., & Grandey, A.A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of ”people work”. Journal of Vocational Behavior, 60, 17—39.

 • Buda, B. (1993). Empátia. A beleélés lélektana. Budapest: Ego School

 • Carpenter, L.M., Swedlow, A.J., & Fear, N.T. (2003). Mortality of doctors in different specialties: Findings from a cohort of 20000 NHS consultants. Occupational and Environmental Medicine, 54, 388—395.

 • Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113—123.

 • Freudenberger, H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159—165.

 • Guthrie, E., Tattan, T., Williams, E., Black, D., & Bacliocotti, H. (1999). Sources of stress, psychological distress and burnout in psychiatrists. Psychiatric Bulletin, 23, 207—212.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Harmatta, J., Túry, F., & Kopp, M. (2008). Az esélyteremtés színterei: A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota. In M. Kopp (szerk.), Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (356—362). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Haidet, P., Dains, J.E., Paternit, D.A., Hechtel, L., Chang, T., Tseng, E., et al. (2002). Medical student attitudes toward the doctor-patient relationship. Medical Education, 36, 568—574.

 • Harmatta, J., Ádám, Sz., Győrffy, Zs., Túry, F., & Szényei, G. (2010). A munkamegterhelés és a munkával kapcsolatos stressztényezők a magyarországi pszichiáterek körében. Psychiatria Hungarica, 25(5), 417—424.

 • Hoffman, M.L. (1987). The contribution of empathy to justice and moral judgment. In N. Eisenberg, & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (47—80). New York, NY: Cambridge University Press

 • Jaspars, J., King, J., & Pendleton, D. (1990). The consultation: A social psychological analysis. In D. Pendleton, & D. Hasler (Eds.), Patient Communication (135—154). London: Academic Press

 • Jovanovic, N., Beezhold, J., Andlauer, O., Kuzman, M.R., Podlesek, A., Hanon, C., et al. (2009). Burnout among psychiatry residents. Die Psychiatrie, 2, 75—79.

 • Krupat, E., Rosenkranz, S.L., Yeager, C.M., Barnard, K., Putnam, S.M., & Inui, T.S. (2000). The practice orientations of physicians and patients: The effect of doctor-patient congruence on satisfaction. Patient Education and Counseling, 39, 49—59.

 • Kulcsár, Zs. (1998). Egészségpszichológia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). Maslach Burnout Inventory Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual. (2nd ed.) Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • McCray, L.W., Cronholm, P.F., Bogner, H.R., Gallo, J.J., & Neill, R.A. (2008). Resident physician burnout: Is there hope? Family Medicine, 40(9), 626—632.

 • Miller, K., Birkholt, M., Scott, C., & Stage, C. (1995). Empathy and burnout in human service work: An extension of a communication model. Communication Research, 22(2), 123—147.

 • Miller, K., Stiff, J.B., & Ellis, B.H. (1988). Communication and empathy as precursors to burnout among human service workers. Communication Monographs, 55, 250—265.

 • Prins, J.T., Hoekstra-Weebers, J.E., Van De Wiel, H.B., Gazendam-Donofrio, S.M., Sprangers, F., & Jaspers, F.C. (2007). Burnout among Dutch medical residents. International Journal of Behavioral Medicine, 14, 119—125.

 • Roter, D. (2000). The enduring and evolving nature of the patient-physician relationship. Patient education and counseling, 39, 5—15.

 • Roter, D., Hall, J.A., & Aoki, Y. (2002). Physician gender effects in medical comunication. Journal of American Medical Association, 288(6), 756—763.

 • Simon, M., Herold, R., Fekete, S., & Tényi, T. (2007). A tükörneuronok — avagy újabb adatok az interszubjektivitás neurobiológiájáról. Psychiatria Hungarica, 22, 418—429.

 • Snyder, J.L. (2007). Extending the empathic communication model of burnout: A search for alternative ways to reduce caregiver burnout. Letöltve: 2010. 03. 21-én: http://proquest.umi.com/pqdlink?did=1367840331&Fmt=7&clientId=79356&RQT=309&VName=PQD

 • Staub, E. (1987). Commentary on part 1. In N. Eisenberg, & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (103—115). New York, NY: Cambridge University Press

 • Tsimtsiou, Z., Kerasidou, O., Efstathiou, N., Papaharitou, S., Hatzimouratidis, K., & Hatzichristou, D. (2007). Medical students’ attitudes toward patient-centered care: A longitudinal survey. Medical Education, 41, 146—153.

 • Wahlqvist, M., Gunnarson, R.K., Dahlgren, G., & Nordgren, S. (2010). Patient-centred attitudes among medical students: Gender and work experience in health care make a difference. Medical Teacher, 32, e191—198.

 • Zapf, D., Seifert, C., Schmutte, B., Mertini, H., & Holz, M. (2001). Emotion work and job stressors and their effects on burnout. Psychology & Health, 16, 527—545.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 9 6
Jul 2020 5 0 0
Aug 2020 9 3 1
Sep 2020 7 0 0
Oct 2020 7 0 0
Nov 2020 3 2 1
Dec 2020 0 0 0