View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Szeged
 • | 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Súlyos betegeket kísérve az egészségügyi szakemberek komoly érzelmi megterhelésnek vannak kitéve. A betegekkel a bizalmi kapcsolatot a személyközi kommunikáción keresztül építik ki a dolgozók, amelynek része a saját és a mások érzelmeinek menedzselése, az érzelmi munka is. Célkitűzés: Különböző egészségügyi területeken dolgozók (N = 199) körében feltérképezni a kiégés, az érzelmi munka, a megküzdés és a társas támogatás mértékét, valamint három foglalkozási csoportban (onkológiai, pszichiátriai-pszichoterápiás és egyéb területek) megvizsgálni a változók közti különbséget és feltárni, hogy az érzelmi munka milyen mértékben magyarázhatja a kiégés mértékét. Módszer: Feltáró, keresztmetszeti, önkitöltő-kérdőíves vizsgálatunkban 48 onkológiai, 62 pszichiátriai-pszichoterápiás és 89 egyéb területen dolgozó egészségügyi dolgozó vett részt. A kiégés mérésére a Maslach Kiégés Leltár egészségügyi dolgozókra kidolgozott változatát (MBI-HSS), az érzelmi munka mérésére a Frankfurti Érzelmi Munka Skálát, a megküzdés mérésre a rövidített Konfliktusmegoldó Kérdőívet, a társas támogatás feltérképezésére pedig a Caldwell-féle Társas Támogatás Skálát használtuk. Eredmények: A kiégést vizsgálva nem találtunk különbséget a különböző területeken dolgozók között, ugyanakkor lényeges különbségeket találtunk az érzelmi munka, a megküzdés és a társas támogatás tekintetében. Az érzelmi disszonancia – az érzelemszabályozás zavara – jelentős stressztényező, gyakrabban fordult elő az onkológiai területen dolgozók csoportjában: úgy érezték, hogy munkájuk során ritkábban szükséges a negatív érzéseiket kifejezni, ugyanakkor gyakrabban kell ráhangolódniuk a betegekre, gyakrabban kell megértést, együttérzést kifejezniük. Következtetések: Az érzelmi munkakövetelmények kommunikálására érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, különösen az onkológia területén dolgozók esetében. Az egészségügyi dolgozók megküzdési készségeinek fejlesztésekor a negatív érzelmek keltette feszültségeken is kell dolgozni – adaptív érzelemközpontú stratégiákkal.

 • Arigoni, F., Bovier, P.A., Mermillod, B., Waltz, P., & Sappino, A. (2009). Prevalence of burnout among Swiss cancer clinicians, paediatricians and general practitioners: Who are most at risk? Support Care Cancer, 1, 75—81.

 • Bozionelos, N., & Kiamou, K. (2008). Emotion work in the Hellenic frontline services environment: How it relates to emotional exhaustion and work attitudes. International Journal of Human Resource Management, 19, 1108—1130.

 • Bressi, C., Manenti, S., Porcellana, M., Cevales, D., Farina, L., Felicioni, I., et al. (2008). Haemato-oncology and burnout: An Italian survey. British Journal of Cancer, 98, 1046—1052.

 • Caldwell, R.A., Pearson, J.L., & Chin, R.J. (1987). Stress moderating effects: Social support in the context of gender and locus of control. Personality and Social Psychology Bulletin, 13(2), 5—17.

 • Dunwoodie, D.A., & Auret, K. (2007). Psychological morbidity and burnout in palliative care doctors in Western Australia. International Medical Journal, 37(10), 693—698.

 • Ferro, N. (1998). Evaluation of burnout in oncology nurses. Poster. IPOS Congress, Hamburg

 • Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219—239.

 • Girgis, A., Hansen, V., & Goldstein, D. (2009). Are Australian health care professionals burning out? A view from the trenches. European Journal of Cancer, 45, 393—399.

 • Grandey, A.A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 95—110.

 • Hegedűs, K. (2000). A haldokló betegeket kísérő személyzet mentálhigiénéje. A kiégés és a pszichés terhek csökkentésének lehetőségei. Lege Artis Medicinae, 10(5), 448—452.

 • Hegedűs, K, Riskó, Á, & Mészáros, E. (2004). A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota. Lege Artis Medicinae, 14(11), 786—793.

 • Johnson, J.T., Wagner, R.L., Rueger, R.M., & Goepfert, H. (1993). Professional burnout among head and neck surgeons: Results of a survey. Head and Neck, 15(6), 557—560.

 • Keidel, G.C. (2002). Burnout and compassion fatigue among hospice caregivers. The American Journal of Hospice and Palliative Care, 19, 200—205.

 • Kovács, M. (2010). Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében. Doktori értekezés. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • Kovács, M., Kovács, E., & Hegedűs, K. (2008). Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 199—216.

 • Lazányi, K., & Szluha, K. (2011): Elkötelezett orvosok, érzelmi kapcsolódás a jobb orvos-beteg kapcsolatért. Lege Artis Medicinae, 21(6—7), 467—473.

 • Le Blanc, P.M., Bakker, A.B., Peeters, M.C.W., van Heesch, N.C.A, & Schaufeli W.B. (2001). Emotional job demands and burnout among oncology care providers. Anxiety Stress and Coping, 14, 243—263.

 • Liakopoulou, M., Panaretaki, I., Papadakis, V., Katsika, A., Sarafidou, J., Laskari, H., et al. (2008). Burnout, staff support, and coping in Pediatric Oncology. Support Care Cancer, 2, 143—150.

 • Lobb, E.A., Oldham, L., Vojkovic, S., Kristjanson, L. J., Smith, J., Brown, J.M., et al. (2010). Frontline grief. The workplace support needs of community palliative care nurses after the death of a patient. Journal of Hospice and Palliative Care Nursing, 12(4), 225—233.

 • Martínez-Iñigo, D., Totterdell, P., Alcover, C.M., & Holman, D. (2007). Emotional labour and emotional exhaustion: Interpersonal and intrapersonal mechanisms. Work & Stress, 21, 30—47.

 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual (2nd ed.). Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • Maslach, C., Leiter, M.P., & Schaufeli, W.B. (2008). Measuring burnout. In C.L. Coopper, & L.S. Cartwright (Eds.), The Oxford handbook of organizational well-being (86—108). Oxford: Oxford University Press

 • Papadatou, D., Anagnostopoulos, F., & Monos, D. (1994). Factors contributing to the development of burnout in oncology nursing. British Journal of Medical Psychology, 67(2), 187—199.

 • Parkes, K.R. (1985). Stressful episodes reported by first-year student nurses: A descriptive account. Social Science & Medicine, 20(9), 945—953.

 • Penson, R.T., Partridge, R.A., Rudd, P., Seiden, M.V., Nelson, J.E., Chabner, B.A., et al. (2005). Laughter: The best medicine? Oncologist, 10(8), 651—660.

 • Pereira, S.M., Fonseca, A.M., & Carvalho, A.S. (2011). Burnout in palliative care: A systematic review. Nursing Ethics, 18(3), 317—326.

 • Rózsa, S., Purebl, Gy., Susánszky, É., Kő, N., Szádóczky, E., Réthelyi, J., et al. (2008). A megküzdés dimenziói: a Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 217—241.

 • Rózsa, S., Réthelyi, J., Stauder, A., Susánszky, É., Mészáros, E., Skrabski, Á., et al. (2003). A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18(2), 83—94.

 • Sabo, B.M. (2008). Adverse psychosocial consequences: Compassion fatigue, burnout and vicarious traumatization. Are nurses who provide palliative and hematological cancer care vulnerable? Indian Journal of Palliative Care, 14, 23—29.

 • Servellen, G.V., & Leake, B. (1993). Burn-out in hospital nurses: A comparison of acquired immunodeficiency syndrome, oncology, general medical, and intensive care unit nurse samples. Journal of Professional Nursing, 9(3), 169—177.

 • Sherman, A.C., Edwards, D., Simonton, S., & Mehta, P. (2006). Caregiver stress and burnout in an oncology unit. Palliative & Supportive Care, 4(1), 65—80.

 • Szabó, N., Szabó, G., & Hegedűs, K. (2008). Interdiszciplinaritás, munkahelyi stressz, holisztikus szemléletű ellátás. Lege Artis Medicinae, 18(2), 243—249.

 • Szluha, K., Lazányi, K., & Molnár, P. (2007). Az érzelmi munka szerepe az onkológiában. Magyar Onkológia, 51(1), 47—51.

 • Tschan, F., Rochat, S., & Zapf, D. (2005). It’s not only clients: Studying emotion work with clients and co-workers with an event-sampling approach. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78, 195—220.

 • Vachon, M.L.S. (1995). Staff stress in hospice/palliative care: A review. Palliative Medicine, 9(2), 91—122.

 • Zapf, D. (2002). Emotion work and psychological strain: A review of the literature and some conceptual considerations. Human Resource Management Review, 12, 237—268.

 • Zapf, D., Mertini, H., Seifert, C., Vogt, C., Isic, A., & Fischbach, A. (1999b). Frankfurt Emotion Work Scales — Frankfurter Skalen zur Emotionsarbeit FEWS 3.0. Frankfurt: Department of Psychology, J. W. Goethe-University Frankfurt

 • Zapf, D., Seifert, C., Schmutte, B., Mertini, H., & Holz, M. (2001). Emotion work and job stressors and their effects on burnout. Psychology & Health, 16, 527—545.

 • Zapf, D., Vogt, C., Seifert, C., Mertini, H., & Isic, A. (1999a). Emotion work as a source of stress: The concept and development of an instrument. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 371—400.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 20 0 0
Sep 2021 4 1 1
Oct 2021 3 2 3
Nov 2021 10 2 3
Dec 2021 8 0 0
Jan 2022 8 1 0
Feb 2022 0 0 0