View More View Less
 • 1 KEM-i Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény Nevelési Tanácsadó Tata
 • 2 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az önkéntes tevékenység korábbi megközelítései elsősorban szociológiai és funkcionális szempontokat emeltek ki. Tanulmányunkban kísérletet teszünk az önkéntes munka motivációinak és az önkéntes munka, valamint az élettel való elégedettség közötti kapcsolatnak az öndetermináció elmélete (SDT, Ryan and Deci, 2000a) alapján való értelmezésére. Kérdőíves vizsgálatunkban 127 önkéntes munkát végző személyt arra kértük, hogy a munkájukhoz, az önkéntes tevékenységükhöz, illetve a hivatalos foglalkozásukhoz kapcsolódó személyes céljaikat értékeljék az énnel való összhang (én-konkordancia) és az öndetermináció elméletében megfogalmazott pszichológiai alapszükségletek (autonómia, kompetencia és pozitív kapcsolódás) kielégülésének szempontjából. Azt találtuk, hogy az önkéntes tevékenység céljait a személyek én-konkordánsabbnak, és a pszichológiai alapszükségleteknek jobban megfelelőnek, azaz inkább öndetermináltnak élik meg, mint a munkavégzéshez kapcsolódó célokat. Az önkéntes tevékenység és a munkavégzés céljainak jellemzői közül továbbá egyedül az önkéntes munka során megélt öndetermináltság mértéke jelezte előre szignifikánsan az élettel való elégedettséget (béta = 0,322). Következtetésünk szerint az önkéntes munkavégzés lényegi eleme, hogy az alapvető pszichológiai szükségletek szempontjából lehetővé teszi a személyiség kiteljesedését és hozzájárul az elégedettség növekedéséhez.

 • Bartal, A.M. (2010). Mit mutat a Kaleidoszkóp? — Az Önkéntes Motivációs Leltár (Volunteer Motivation Inventory) adaptálása, fejlesztése és kipróbálása a magyar önkéntesek körében. Civil Szemle, 7, 5—35.

 • Bartal, A.M., & mp; Kmetty, Z. (2010). A magyar önkéntesek motivációnak vizsgálata és a Magyar Önkéntesmotivációs Kérdőív (MÖMK) sztenderdizálásának eredményei. Letöltve: 2012. 06. 20-án: http://volunteermotivation.hu/downloads/onkmot.pdf

 • Bartal, A.M., & mp; Saródy, Z. (2010). Körkép — Az önkéntesség helyzete és szerepe az Európai Unió egyes tagállamaiban az önkéntes motivációs kutatások tükrében. Civil Szemle, 7, 22—38.

 • Clary, G.E., & mp; Snyder, M. (2000). Why do people volunteer? Understanding volunteer motivations. The Not-for-Profit CEO Monthly Letter, 7, 3—5.

 • Cnaan, R., & Goldberg-Glen, R. (1991). Measuring motivations to volunteer in human services. Journal of Applied Behavioral Science, 27, 485—505.

 • Czike, K., & Bartal, A.M. (2005). Önkéntesek és nonprofit szervezetek — az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában. Budapest: Civitalis Egyesület

 • Czike, K., & Kuti, É. (2006). Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Budapest: Nonprofit Kutatócsoport — Önkéntes Központ Alapítvány

 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The ’what’ and ’why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227—268.

 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71—75.

 • Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being. Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 267—302.

 • Esmond, J., & Dunlop, P. (2004). Developing the Volunteer Motivation Inventory to assess the underlying motivational drives of volunteers in Western Australia. Perth: Lotterywest and CLAN WA

 • Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2006). Az önkéntes tevékenység: szerepe az európai társadalomban és kihatásai tárgyú vélemény (2006/C 325/13). Letöltve: 2011. 04. 30-án: http://www.onkentesseg2011.hu/letoltheto/20101130_EGSZB_velemeny.pdf

 • Európai Unió Tanácsa (2010). 2010/37/EK számú határozat az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről. Letöltve: 2011. 04. 30-án: http://www.onkentesseg2011.hu/dokumentumok_nemz.shtml

 • Frish, M.B., & Gerrard, M. (1981). Natural helping systems: Red Cross volunteers. American Journal of Community Psychology, 9, 567—579.

 • GHK (2010). Volunteering in the European Union. Letöltve: 2011. 04. 30-án: http://www.onkentesseg2011.hu/letoltheto/volunteering_in_the_european_union.pdf

 • Gidron, B. (1978). Volunteer work and its rewards. Volunteer Administration, 11, 18—32.

 • Hegyi, A., Horváth, Á., Kmetty, Z., & Molnár, K. (2006). Önként a gyakorlatban — Kutatás fiatal önkéntes gyakornokok civil szférában való foglalkoztatásának lehetőségéről és gyakornoki programok beindításának szükségességéről. Letöltve: 2011. 04. 30-án: http://old.nonprofit.hu//files/7/1/8/8/7188_Onkent%20a%20gyakorlatban.pdf

 • Kökönyei, Gy., Rózsa, S., Holics, A., Oláh, A., & Kulcsár, Zs. (2006). Személyiségintegráció szomatizáló nőbetegeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 61, 433—449.

 • La Guardia, J.G., Ryan, R.M., Couchman, C.E., & Deci, E.L. (2000). Within-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 367—384.

 • Lüdtke, O., & Trautwein, U. (2007). Aggregating to the between-person level in idiographic research designs: Personal goal research as an example of the need to distinguish between reliability and homogeneity. Journal of Research in Personality, 41, 230—238.

 • Martos, T. (2009). Célok, tervek, törekvések II. A személyes célok és életcélok kapcsolata — módszertani kérdések és demonstráció. Magyar Pszichológiai Szemle, 64, 573—592.

 • Pavot, W., & Diener, E. (2008). The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. Journal of Positive Psychology, 3, 137—152.

 • Pitterman, L. (1973). The older volunteer: Motivation to work. Washington DC: Action

 • Puskás-Vajda, Zs., Susánszky, É., & Kopp, M. (2009). Hazai önkéntes társulások tagságának szociodemográfiai és pszichés jellemzői, valamint a társulások dinamikájának elemzése egy országos reprezentatív felmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10, 119—137.

 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000a). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68—78.

 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000b). The darker and brighter sides of human existence: Basic psychological needs as a unifying concept. Psychological Inquiry, 11, 319—338.

 • Ryan, R.M., & Frederick, C.M. (1997). On energy, personality, and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65, 529—565.

 • Sheldon, K.M. (2001). The self-concordance model of healthy goal striving: When personal goals correctly represent the person. In P. Schmuck & K.M. Sheldon (Eds.), Life-goals and well being. Towards a positive psychology of human striving (18—36). Seattle: Hogrefe and Huber

 • Sheldon, K.M., & Elliot, A.J. (1999). Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: The self-concordance model. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 482—497.

 • Sheldon, K.M., & Houser-Marko, L. (2001). Self-concordance, goal attainment, and the pursuit of happiness: Can there be an upward spiral? Journal of Personality and Social Psychology, 80, 152—165.

 • Sheldon, K.M., & Kasser, T. (1998). Pursuing personal goals: Skills enable progress but not all progress is beneficial. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 1319—1331.

 • Tapp, J.T., & Spanier, D. (1973). Personal characteristics of volunteer phone counselors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41, 245—250.

 • Weinstein, N., & Ryan, R.M. (2010). When helping helps: Autonomous motivation for prosocial behavior and its influence on well-being for the helper and recipient. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 222—244.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 3 3
Jul 2020 2 1 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 15 0 0
Oct 2020 6 0 0
Nov 2020 0 6 1
Dec 2020 0 0 0